Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Źródło: http://pszczyna.slaska.policja.gov.pl/k19/informacje/aktualnosci/115042,Dzialania-kryzysowe-na-wodzie.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 04:05
Działania kryzysowe na wodzie
"Wylanie rzeki Wisły i podtopienie gminy Goczałkowice- Zdrój"- to założenia wczorajszych ćwiczeń
kryzysowych zorganizowanych na goczałkowickim zbiorniku wodnym. Głównym zadaniem było
sprawdzenie znajomości procedur działania służb mundurowych i ratowniczych w sytuacjach
zagrożenia. Sprawdzano wiedzę i umiejętności biorących udział w ćwiczeniach oraz starano się
wskazać obszary wymagające uzupełnienia i poprawy.
Scenariusz działań zakładał uwięzienie osób w budynkach i natychmiastową ich ewakuację technikami
wysokościowymi oraz transport łodziami w miejsce bezpieczne. Dodatkowo, przewidziano również podjęcie poszkodowanych
z wody. Nie pominięto także dostarczenia na miejsce służb medycznych, leków, żywności i wody pitnej.
Wszystko po to, aby jeszcze przed prawdziwą sytuacją kryzysową zweryfikoć umiejętności wszystkich służb z zakresu:
ewakuacji większej ilości osób technikami alpinistycznymi, desantowymi, manewrowania jednostkami pływającymi,
współpracy tych jednostek w trakcie powodzi i współdziałanie grup wysokościowych z jednostkami pływającymi w trakcie
ewakuacji.
Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 17.85 MB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty