Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Portal Promocji Eksportu
BIULETYN
Informacyjny
Biuletyn Informacyjny - Nr 02 kwiecień - czerwiec 2015
-Sawicki jedzie do Algierii rozmawiać o polskiej
Sawicki jedzie do Algierii rozmawiać o polskiej żywności
żywności............................................................... 1
- Oficjalna wizyta w Algierii Ministra Rolnictwa
Minister rolnictwa Marek Sawicki jedzie
i Rozwoju Wsi, Pana Marka Sawickiego, w
do Algierii rozmawiać o eksporcie polskiej
żywności. Zaplanowane są spotkania z
dniach 18 – 21 kwietnia 2015 roku ............. 2
- Współpraca algiersko amerykańska w
tamtejszym ministrem rolnictwa oraz
przedstawicelami służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo żywności - poinformował
sektorze rolniczym........................................ 5
rzecznik resortu Witold Katner.
- Import pojazdów do Algierii: obowiązkowe
10% kontyngentu zasilane LPG.................... 4
- Informacje na temat sektora metalurgicznego
"Już w sobotę jedziemy z dużą misją
gospodarczą na jedne z targów afrykańskich
do Algierii. Do Algierii, bo jest to rynek, który w
Obecnie jest już realizowana piąta misja
ciągu ostatnich kilku lat dynamicznie rozwija
się, a tylko w roku ubiegłym zwiększyliśmy
wyjazdowa dla polskich przedsiębiorców z
sektora spożywczego - powiedziała PAP w
tam eksport ponad dwukrotnie" - mówił na
niedawnej konferencji prasowej Sawicki.
piątek dyrektor biura współpracy zagranicznej
Agencji Rynku Rolnego Agnieszka Rembisz.
18. Międzynarodowe Targi Medyczne i Sprzętu
Dodał, że Polska sprzedaje tam nie tylko
Dodała, że po raz pierwszy ARR zorgznizowała
MedycznegoSIMEM,Oran,15-18kwietnia2015r........9
mleko w proszku, ale także sery, jogurty i
twarogi.
wyjazd dla firm w 2002 roku, a od dwóch lat
polskie firmy prezentują się w jednym stoisku
narodowym.
Algierii najnowsze inwestycje w sektorze.... 5
SPIS TREŚCI
- Targi II kwartału 2015r. w których WPHI w
Algierze brał udział ......................................... 6
Algiersko – Polskie Forum Gospodarcze,
Algier 20 kwietna 2015r. ................................ 6
13. MiędzynarodoweTargi Spożywcze DJAZAGRO
2015 Algier, 20-23 kwietnia 2015r. ..................... 8
18-ta edycja Międzynarodowych targów
budownictwa, maszyn i materiałów budowlanych i
robótpublicznychBATIMATECAlgier,3-7maja2015r.....10
7. MiędzynarodoweTargi Medyczne iWyposażenia
Szpitali SIEHM, Algier, 14-18 maja 2015r............11
15. Międzynarodowe Targi Rolnicze SIPSA
2015, Algier 14-17 maja 2015r. ................... 11
Misjapolskichprzedsiębiorcówzsektorarolnegow
ramachprogramuUE EURO-MEDBusinessRoadshow
Rzecznik poinformował PAP, że Sawicki
będzie przebywał w Algierii w dniach
18-20 kwietnia br. Celem wizyty ministra
jest "konieczność przeprowadzenia
bezpośrednich rozmów z kierownictwem
resortów odpowiedzialnych za rolnictwo
i handel oraz służb odpowiedzialnych za
Photo source: https://www.minrol.gov.pl
Wyniki działań ARR są widoczne, stąd kolejne
wyjazdy do Algierii - tłumaczyła dyrektor.
Wartość polskiego eksportu w 2014 r. w
stosunku do roku poprzedniego wzrosła
trzykrotnie i jej zdaniem "tendencja będzie
rozwojowa". Nie są to jeszcze duże obroty,
- Oferty wspłópracy firm algierskich otrzymane
bezpieczeństwo żywności nt. dostępu
polskiej produktów rolno-spożywczych"
ale z krajów poza unijnych Algieria zaczyna
być znaczącym partnerem handlowym -
przez WPHI w I kw. 2015r....................................... 14
do tego rynku.
podkreśliła.
pn.AGROTECHinMED,Algier12-15maja2015r....13
Wartość eksportu w 2013 r. wyniosła 283
Od ubiegłego roku wzrosło zainteresowanie
Rembisz zaznaczyła, że Algierczycy
mln dolarów , wobec 110 mln dolarów w
zakupem polskich jabłek. Algierczycy nie
2013 r. Import produktów rolno-spożywczych
mają tu specjalnych wymagań, importują
większość żywności mają z importu.
Jedynie samowystarczalni są pod względem
z Algierii do Polski w latach 2009-2014 był
nieznaczny, największy w 2011 r., kiedy
wyniósł 12 mln dolarów, a w pozostałych
np. owoce odmiany idared, które wysyłane
były też do Rosji. Jak mówiła, kilka lat temu
polskie jabłka sprzedawali Hiszpanie,
produkcji drobiu. Natomiast jest szansa
na eksport wołowiny, ale pod warunkiem,
że będzie pochodziła z uboju rytualnego
latach nie przekraczał 0,6 mln dolarów.
obecnie pośrednik jest niepotrzebny,
(halal).
bo nasze firmy nawiązały bezpośrednie
20 kwietnia rozpoczynają się targi Djazagro w
Algierze, pojedzie na nie 19 firm i instytucji z
sektora rolno-spożywczego. Obecna będzie
kontakty z algierskimi odbiorcami zaznaczyła Rembisz.
Według dyrektor, Algierczycy mają sporo
środków na inwestycje, dlatego dobrze
widziane są wspólne przedsięwzięcia. Dodała,
branża: mleczarska, nasienna, owoce i
warzywa świeże i przetworzone, maszyny i
Głównym produktem eksportowym na tamten
rynek jest mleko w proszku. Zdaniem dyrektor,
że dzięki misjom ARR powstała polskoalgierska spółka "Skłody", która zajmuje się
urządzenia dla rolnictwa, producenci słodyczy,
soków itd - wyliczała Rembisz.
to wynika z niedostatecznej organizacji handlu,
nie ma tam hurtowni, które podjęłyby się
przechowania produktów i systematycznego
handlem żywnością.
Zaznaczyła, że dotychczas największy dział
w eksporcie żywności do Algierii ma sektor
mleczarski (66 proc.) oraz producenci zbóż
(22 proc.). Coraz silniejszą pozycje zdobywają
słodycze i wyroby cukiernicza. Zaznaczyła, że
mieszkańcy Afryki Północnej bardzo chętnie
jedzą wyroby czekoladowe, ale Algierczycy
kupują od nas także karmelki, landrynki,
krówki oraz inne słodycze.
dostarczania do małych sklepów. Stąd trudno
jest sprzedać przetwory mleczarskie.
kwietnia w Algierze. W zaplanowanym na
poniedziełek forum branży spożywczej
wezmą udział ministrowie rolnictwa z obu
krajów.
Dyrektor zwróciła uwagę, że barierą w
rozwoju eksportu jest słaba infrastruktura
handlu w Algierii. Żywność sprzedają tam
głównie małe sklepiki, które często nie mają
możliwości właściwego przechowywania
produktów.
Targi Djazagro odbędą się od 20 do 23
Zródło:http://wyborcza.biz/
biznes/1,100969,17774424,Sawicki_jedzie_do_Algierii_
rozmawiac_o_polskiej_zywnosci.html#ixzz3fIihpi24
Oficjalna wizyta w Algierii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka
Sawickiego, w dniach 18 – 21 kwietnia 2015 roku.
Wizyta była odpowiedzią na
zaproszenie Ministra Rolnictwa i
Roz woju Wsi ARLD, Pana Abdelouhaba
Nouri.
Pozwoliła ona na dokonanie przeglądu i
oceny aktualnego stanu dwustronnych
stosunków gospodarcz ych w zak resie
rolnictwa, identyfikacji obszarów
w których powinna nastąpić
intensyfik acja w ymiany handlowej,
w szczególności w sektorze rolno
spoż y wcz ym, współprac y naukowo badawczej, uczestnictwa polskich firm
w roz woju algiersk iego rolnic t wa w
ramach planu roz woju gospodark i na
lata 2014-2019.
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
2
Główne punkty programu delegacji oficjalnej:
- Spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Algierii w towarzystwie członków delegacji oraz rozmowy plenarne;
- Wizyta w gospodarstwach i w jednostkach infrastruktury rolnej w obecności władz lokalnych wilajetu (województwa) Tipaza;
- Inauguracja Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych DJAZAGRO w Algierze;
- Polsko-algierskie forum rolno-spożywcze w siedzibie Krajowej Izby Rolniczej w Algierze;
- Spotkania B2B firm z obu krajów;
- Spotkanie Ministra Marka Sawickiego z Ministrem Rybołówstwa oraz Zasobów Morskich Algierii;
- Konferencje prasowe oraz spotkania z przedstawicielami mediów.
W trakcie wizyty obaj ministrowie
rolnictwa jednoznacznie potwierdzili chęć
ostatnie 11 lat członkostwa w UE jej produkcja
wzrosła o 40%. Polska produkcja rolna
W dniu 19 kwietnia kontynuowano rozmowy
bilateralne. Polska delegacja na zaproszenie
kontynuowania i rozwijania bardzo dobrych
kontaktów gospodarczych. W spotkaniach
oparta jest głównie na małych rodzinnych
gospodarstwach, strukturze zbliżonej do
wojewody Tipazy zwiedziła państwowe
gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą
wzięli udział przedstawiciele instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
żywności oraz grupa polskich przedsiębiorców.
rolnictwa w Algierii.
ziemniaków i prywatną fermę mleczarską.
W okresie transformacji systemowej
W dniu 20 kwietnia Minister Marek Sawicki
u d a ł o s i ę z n a c z ą co roz b u d owa ć i
zmodernizować przemysł spożywczy
tak, że jest on dziś w stanie sprostać
zapotrzebowaniu każdego odbiorcy.
O sile polskiego rolnictwa i przemysłu
przetwórczego świadczą dane
eksportowe, z których wynika, że 1/3
produkcji jest sprzedawana za granicę.
oraz Minister Abdelouahab Nouri uroczyście
otworzyli targi rolno-spożywcze DJAZAGRO.
Następnie obaj ministrowie zwiedzili
pawilony targowe i wzięli udział w polsko
algierskim forum rolno-spożywczym, w trakcie
którego zostało podpisane Memorandum
o współpracy w dziedzinie ochrony roślin
oraz kwarantanny.
Podczas targów DJAZAGRO przedstawiciele
polskich oraz algierskich firm rolnospożywczych wzięli udział w wielu
bezpośrednich rozmowach i spotkaniach
handlowych.
Minister Nouri zwrócił uwagę, że w związku
z realizacją programu rozwoju rolnictwa
pojawiają się nowe potrzeby, które
wymagają poszukiwania partnerów do
Minister Sawicki podkreślił również
jak ważnym partnerem handlowym na
kontynencie afrykańskim jest Algieria,
która zaimportowała w 2014 roku towary
pochodzenia zwierzęcego oraz spożywcze
za łączna wartość 210 mln euro, z czego
ponad 60% stanowiły artykuły mleczarskie.
Liczymy na zwiększenie tej wymiany,
powiedział minister Marek Sawicki, który
współpracy za granicą. W tym kontekście
jednocześnie zaprosił ministra Abdelouhab
spotkania będzie nawiązanie współpracy
szczególnie cenne są polskie doświadczenia
okresu transformacji. Priorytetem strony
algierskiej jest bezpieczeństwo żywności
oraz rozwój współpracy w zakresie rozwoju
Nouriego do odwiedzenia Polski podczas
tegorocznych targów POLAGRA w
Poznaniu (po ostatniej zmianie składu
gabinetu ministrów Premier Abdelmalek
między polskimi i algierskimi instytutami
badawczymi.
branży mleczarskiej oraz produkcji zbóż,
które są towarami deficytowymi i od lat
Sellal powołał Abdelouahaba Nouriego na
stanowisko Ministra ds. Zasobów Wodnych
wizyty oficjalnej, spotkania przedstawicieli
resortów rolnictwa RP i ARLD, a także
importowanymi w dużych ilościach.
i Środowiska).
Minister Marek Sawicki podziękował stronie
Obaj ministrowie zgodzili się, że istnieje
realizacja programu delegacji towarzyszącej
Ministrowi Sawickiemu przebiegły bardzo
sprawnie i w bardzo serdecznej atmosferze.
algierskiej za gorące powitanie i zapewnił,
że Polska jest gotowa podzielić się swoimi
doświadczeniami w zakresie szybkiego
potrzeba jeszcze w trakcie wizyty w
Algierii zorganizowania spotkań na
poziomie ekspertów obu państw w
Na podkreślenie zasługuje fakt całkowitego
zaangażowania WPHI w przygotowanie i
realizację wizyty, zarówno pod względem
rozwoju i modernizacji rolnictwa.
celu wyjaśnienia kwestii związanych ze
wzorami certyfikatów weterynaryjnych
oraz podpisania memorandum w dziedzinie
ochrony i kwarantanny roślin.
merytorycznym jak i organizacyjnym.
Minister Nouri poinformował, że w Algierii
realizowany jest szeroki program na rzecz
modernizacji rolnictwa, którego celem jest
mechanizacja rolnictwa, zwiększenie produkcji
celem osiągnięcia samowystarczalności
żywnościowej, co w średniej perspektywie
ma doprowadzić do ograniczenia importu i
wzrostu eksportu algierskiej żywności i płodów
rolnych. Zdaniem ministra Nouri – algierskie
rolnictwo zapewnia już ok. 70% potrzeb kraju
na żywność (jest to optymistyczna wersja
oficjalna).
Minister Sawicki podkreślił, że Polska jest
dużym producentem żywności, a przez
Ostatnim punktem wizyty było spotkanie
Ministra Marka Sawickiego z Ministrem
Rybołówstwa oraz Zasobów Morskich. Efektem
W ocenie WPHI w Algierze zarówno przebieg
W fazie prz ygotowawczej wiz yty
przedstawiciele WPHI odbyli szereg spotkań, w
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
3
tym m.in. z szefem gabinetu Ministra Rolnictwa
Interprofessionnel du Lait et Produits Laitiers,
Rozmowy dotyczyły intensyfikacji eksportu
Cherifem Hassaimem, Hourią Benyahia Zeghli,
OAIC - Office Algérien Interprofessionnel
polskich producentów mleka w proszku,
wicedyrektorem ds. współpracy.
des Cereales, ONILEV – Office National
zbóż, pasz, mięsa, a także hodowli bydła,
Przed i podczas wizyty przeprowadziliśmy
szereg rozmów z szefami dużych agencji
Interprofessionnel des Legumes et Viandes, SGP
PRODA - Société de Gestion des Participations
de l'Etat Productions Animales, CNAGRI -
produkcji maszyn, urządzeń i technologii
dla przemysłu spożywczego i rolnictwa, jak i
rozwoju hodowli ryb.
państwowych jak ONIL - Office National
Chambre Nationale d'Agriculture.
Import pojazdów do Algierii: obowiązkowe 10% kontyngentu zasilane LPG
w zależności od zmieniającego się rynku.
w działalność przemysłową i/lub pół-
Ponadto importowane samochody mogą
zostać sprzedane na rynku dopiero po
spełnieniu wymogu owych 10%.
przemysłową, w tym przypadku w
produkcję zespołów i/lub podzespołów
części zamiennych dla przemysłu
motoryzacyjnego.
Kolejne zaostrzenie przepisów w imporcie
samochodów do Algierii. Na mocy
rozporządzenia opublikowanego w
Dzienniku Urzędowym nr 50 dystrybutorzy
importowanych pojazdów zobowiązani
zostali do zakupów 10% pojazdów
zasilanych gazem płynnym (LPG/C).
Podpisane w czerwcu 2014 roku przez
Ministrów Energetyk i, Przemysłu i
Górnictwa rozporządzenie odnosi się do
artykułu 73 ustawy o finansach 2014 i
Nowy tekst stanowi również, że "pojazdy
muszą być wyposażone w zestaw LPG/C
jedynie przez instalatorów zatwierdzonych
p r z e z M i n i s t e r s t w o G ó r n i c t w a ."
Upoważnione służby sprawdzają zgodność
instalacji z obowiązującymi przepisami.
Ponadto dealerzy samochodowi "mają
obecnie obowiązek zgłaszać co sześć
miesięcy do Ministerstwa Przemysłu ilość
pojazdów z importu dostosowanych do
LPG/C.
W przypadku naruszenia nowych przepisów
winni będą karani – ostrzega władza:
"niezastosowanie się do przepisów
spowoduje czasowe zawieszenie prawa
wykonywania zawodu." Rząd już raz
zaostrzył warunki i zasady importu nowych
pojazdów: według prawa sprzedawcy
Dla dealerów działających już na rynku
inwestycja ta musi być przeprowadzona
w terminie maksymalnie do trzech lat
od dnia 1 stycznia 2014 roku. Dla innych,
nowych dealerów, inwestycja musi być
wykonana w terminie maksymalnie trzech
lat od dnia wydania zgody na prowadzenie
działalności. K ażdemu sprzedawc y
pojazdów, który nie zrealizuje inwestycji
będzie odebrane prawo wykonywania
zawodu, zgodnie z § 52 ustawy o finansach
2014 roku.
Wprowadzając zmiany w prawie rząd ma
nadzieję zmniejszyć import pojazdów
i uporządkować branżę dealerską. W
2013 roku do Algierii zaimportowano
554.269 samochodów war tości 7,33
miliardów dolarów wobec 600 sztuk
w 2012 roku.
dekretu z 2007 roku określającego zasady
wprowadzania na rynek nowych pojazdów
z importu.
samochodów mogą importować wyłącznie
pojazdy producentów wymienionych w
zezwoleniu.
D ealer z y samochodowi na moc y
Odpowiednie służby Ministerstwa Przemysłu
zobowiązane są do przekazywania do
article/14/09/2014/importations-de-
Ministerstw Finansów i Handlu listy marek
pojazdów sprzedawanych przez dealerów.
Celem tego działania jest wyeliminowanie
vehicules-gpl
Źródło:
nowych przepisów "są zobowiązani
do uwzględnienia w rocznej ilości
importowanych pojazdów o napędzie
benzynowym rocznego kontyngentu w
wysokości 10% pojazdów napędzanych
LPG/C, z których co najmniej 80% będzie
musiało zostać dostosowane do zasilania na
gaz w Algierii". Ilość ta może ulec zmianie
dealerów sprzedających pojazdy wielu firm.
Rozporządzenie ministerialne wprowadza
również obowiązek spoczywający na
sprzedawcy pojazdów do inwestowania
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
4
http://w w w.medafco.org/
vehicules-quota-obligatoire -de -10-de -
Współpraca algiersko amerykańska w sektorze rolniczym.
Algieria i USA podpisały 1 czerwca 2015 roku
ziemniaka, ziemniaków jadalnych oraz ich
firmami prywatnymi: algierską spożywczą
sześć protokołów ustaleń o utworzeniu sześciu
wspólnych przedsiębiorstw w dziedzinie
produkcji mleka, ziemniaków i pasz.
przetwórstwa. Pierwszy protokół dotyczył
grupą Sahraoui i amerykańską spółką Vertical
utworzenia i zarządzania gospodarstwem
pilotażowym w celu uzyskania poprawy
Farms Produce specjalizującą się w produkcji
sadzonek ziemniaka i hodowli bydła.
wydajności i zwiększenia produktywności
hodowli ziemniaka w Algierii poprzez
Kolejny projekt dotyczący współpracy w
zakresie produkcji pasz i hodowli bydła
zaimplantowanie nowych technologii,
mlecznego będzie wiązał tę samą firmę
w szczególności w zakresie produkcji i
wprowadzania do obrotu sadzonek ziemniaków.
amerykańską z algierską grupą Benchekour
specjalizującą się w hodowli bydła.
Dokumenty te zostały podpisane podczas
algiersko-amerykańskiego forum na temat
rolnictwa, które odbyło się w Algierze w
obecności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Abdelkader Kadi i ambasadora USA w Algierze,
Pani Joan Polaschik, a także Prezesa Zarządu
Drugi protokół dotyczył utworzenia
Piąta umowa dotyczyła wspólnego utworzenia
Algiersko-amerykańskiej Rady Biznesu
(USABC) Pana Smail Chikhoune.
wyspecjalizowanej firmy zajmującej
się produkcją mleka. Został podpisany
pomiędzy algierską firmą SGP¬SGDA oraz
gospodarstwa hodowlanego krów pod kątem
przemysłu mleczarskiego oraz produkcji
nawozów między algierskim producentem
Pierwszy z protokołów został podpisany
pomiędzy algierską spółką państwową
SGP¬SGDA (Société de gestion des
participations de l’État-Développement
Agricole), algierską spółką państwową
produkcji zwierzęcej (SGP¬Proda) oraz
amerykańską firmą Useed i Algierskoamerykańską komisją rolną. Powołano spółkę
specjalizującą się w dziedzinie sadzonek
amerykańską spółką w zakresie inseminacji
zwierząt oraz algiersko-amerykańską komisją
rolną reprezentującą amerykańskie firmy
specjalizujące się w kilku branżach rolnych.
Ten pilotażowy projekt ma na celu poprawę
wydajności produkcji mleka poprzez rozwój
hodowli bydła, produkcji pasz i usług.
Lacheb i amerykańską spółką Reproductive
Services. Szóste porozumienie podpisano
między izbą rolną z El¬Oued i stowarzyszeniem
amerykańskich producentów; dotyczy
produkcji materiału siewnego do produkcji
nasion roślin pastewnych i ziemniaków.
Zrodło: http://www.liberte-algerie.com/actualite/
Trzecia umowa, to partnerstwo między
signature-de-six-protocoles-daccord-226720/print/1
Informacje na temat sektora metalurgicznego Algierii
najnowsze inwestycje w sektorze
Minister Przemysłu i Górnictwa Algierii
pan Abdesselam Bouchouareb ogłosił
w dniu 23.02.2015 r. powołanie 12 grup
W marcu 2015 roku rozpoczęto budowę
katarsko-algierskiego kompleksu
metalurgicznego – koszt budowy 1,7 mld euro.
przemysłowych w ramach reorganizacji i
rewitalizacji algierskiego przemysłu (secteur
public marchand industriel - SPMI).
Złożona z dwóch hut i trzech walcowni
kompleks metalurgiczny w Bellara złożonych
jest największym projektem inwestycyjnym
algiersko-katarskim.
W miejscowości Bellara, w odległości 300
km na wschód od Algieru, powstanie nowy
Grupy powstały na bazie 14 przedsiębiorstw
zakład, który wygeneruje 3.000 nowych
miejsc pracy.
Algieria importuje corocznie równowartość
10 mld USD (9,2 mld euro) wyrobów ze stali,
co stanowi 20% importu.
państwowych działających dotąd jako tzw.
SGP - Sociétés de gestion des participations
Fabryka będzie produkować stal płaską oraz
Firma ArcelorMittal Algérie otrzymała
specjalnego zastosowania np. w sektorze
kolejowym. Produkcja obliczona jest na
dwa miliony ton stali rocznie w 2017 i pięć
milionów ton do 2019 r.
kredyt wartości 600 mln USD.
de l’Etat. Siedem grup jest nowo powołanych,
pięć powstało na bazie wcześniej istniejących.
Wśród nowo utworzone grup przemysłowych
jest także Grupa przemysłu metalurgicznego
i hutniczego: Kapitał: 65,368 DA, działalność:
planowanie, produkcja, handel, w tym import
/ eksport wszelkich produktów metalurgii,
produkcji metalowej i wszelkich usług związanych
z tym przemysłem, Liczba oddziałów: 64.
Właścicielem kompleksu jest w 51% algierska
firma Sider i Narodowy Fundusz Inwestycyjny,
w 49% Qatar International, joint venture Qatar
international, której partnerami są Qatar Steel
i Qatar mining.
W listopadzie 2014 roku Bank Algierii (BEA)
przyznał firmie ArcelorMittal Algierii dwa
kredyty w łącznej wysokości 600 mln USD
(481 mln euro).
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie
planu inwestycyjnego wartości 577 mln euro,
w celu zwiększenia produkcji żelaza i stali w
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
5
kompleksie metalurgicznym El Hajar (600
ArcelorMittal (49%) i od alagierskiej grupy
pakietu większościowego w kompleksie
km na wschód od Algieru), który obecnie
publicznej Sider (51%). ArcelorMittal
El Hadjar.
produkuje 300 000 ton rocznie, a docelowo
zobowiązał się dostarczyć 77 mln euro, a
2,2 mln ton w 2017.
Sider 29 mln euro.
Pozostałe 120 mln USD (96 mln euro)
Państwo algi e r s k i e w y k o r z ys t a ł o w
Plan ma na celu renowacje istniejących
obiektów i doprowadzenia do
uruchomienia nowej huty zasilanej energią
pochodzi od dwóch akcjonariusz y
2013 roku firmę Sider w celu przejęcia
elektryczną.
Targi II kwartału 2015r. w których WPHI w Algierze brał udział
Algiersko – Polskie Forum Gospodarcze, Algier 20 kwietna 2015r.
20 kwietnia 2015r. inauguracja 13-tej edycji
targów DJAZAGRO w Algierze została otwarta
wspólnie przez Ministrów Rolnictwa Algierii i
Polski Abdelouahaba Nouri i Marka Sawickiego.
Towarzyszyli im: Minister Handlu Algierii
Amara Benyounes oraz Minister ds.
Młodzieży Algierii Abdelkader Khemri. W
raz z Ambasadorem RP w Algierze Pan Michał
Radlicki oraz dużą delegacją z Algierskiego
Ministerstwa Rolnictwa.
Po inauguracji targów oba ministrowie
uczestniczyli w konferencji prasowej. W
której Pan Minister Sawicki podkreślił chęć
polskich firm do podzielenie się z swoimi
doświadczeniami w sektorze rolnym ale także
Rolnictwa
- Przedstawiciele algierskich Instytucji z
sektora rolnego.
Podpisania memorandum o współpracy w
dziedzinie ochrony roślin oraz kwarantanny
zamykało
część oficjalną Forum.
w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.
- przedstawiciele algierskich firm,
zaproszonych przez Algierski Ministerstwo
Drugim punktem Forum były spotkania
B2B, w którym brali udziału przedstawiciele
W godzinach popołudniowych Algierski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan
Rolnictwa oraz przez WPHI w Algierze.
Polskich i Algierskich firm i instytucji.
Abdelouahab NOURI oraz Polski Minister
Po przemówienia Obu Ministrów, Pan
Radowsław Siatkowski Prezes Agnecji Rynku
Rolnego przedstawił Polski sektor rolno
Jako punktem zakończeniowym całego
Forum WPHI w Algierze wraz z Agencja
Rynku Rolnego, zorganizowali kolacje
spożywczy, podkreślając najważniejsze tematy
w których Polska może pomoc Algierii.
jako formę promocji polskich produktów.
Kolacja była przegotowana przez polskich
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek SAWICKI w
siedzibie Algierskiej Izbie Rolnej, inaugurowali
Algiersko- Polski Forum Gospodarcze.
W Forum udział brali, Ze strony polskiej :
kucharzy i z polskich produktów tak
jak mięso, jabłka, sok jabłkowy, chrzan.
- Delegacja towarzysząca Panu Ministrowi
Marka Sawickeimu,
Następnie, Prezes PRODA (Société de Gestion
des Participations de l'Etat Productions
- Przedstawiciele instytucji i firm które
towarzyszyły Panu Ministrowi
- Przedstawiciele polskich firm biorące udział
Animales) przedstawił algierski sektor rolny
oraz instytucje agencje rządowe działające
w sektorze rolnym oraz rolno-spożywczym.
Kolacja była organizowana dla 200 osób.
Oprócz menu z polskich produktów, zaproszeni
goście mieli okazje posmakować i docenić
w Targach DJAZAGRO wraz z Agencją rynku
rolnego.
Na koniec swojego przemówienia, Prezes
PRODA, przestawił najważniejsze projekty
rolne i rolno- spożywcze realizowane przez
jakoś różnych polskich produktów, które były
przestawione do degustacji tak jak różne sery
żółte i sery białe, jogurty, mleko smakowe,
Algierski Rząd.
mus owocowy, ciasteczka, jabłka, dżemy.
Ze strony Algierskiej:
- Przedstawiciele Algierskiego Ministerstwa
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
6
Oficjalna Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju
na lepsze poznania oferty produktów i usług
strony algierskiej polskimi doświadczeniami w
Wsi, Marek SAWICKI, podwyższyła rangę
polskiego uczestnictwa w targach Djazagoo.
polskich firm.
modernizacji sektora rolnego i technologiami
Takie wizyty w Algierii są bardzo ważne.
Taka forma promocji jak FORUM spotkania
B2B i degustacja polskich produktów, pozwala
Tym bardziej że w tym roku oferta polskich
przedsiębiorców wzbogacona o materiał
siewny i maszyny cieszyła się dużym
na bliższe poznania polskich firm, instytucje
oraz produktów.
zainteresowaniem wśród zwiedzających na
spotkania B2B.
Prelekcje na temat polskiego rynku rolnego
jak i algierskiego podczas Forum pozwoliło
Rozmowy z algierskimi przedsiębiorcami dały
też okazję do poznania specyfiki rynku oraz
przybliżyć realia oba rynków oraz podkreślenia
możliwości współpracy w sektorze rolnym jak i
sytemu dystrybucji.
sektora rolnego są żywo zainteresowana
współpracą z polskimi Instytucjami w hodowli
rolno-spożywczym. Ale tez podkreślenia jakie
produkty Algieria będzie dalej importowała
np. mleko, zboże, rożne surowce ale i maszyny
Wnioski:
roślin, hodowli bydła i inne.
Jako priorytet Algierskiego Rządu, jest
Organizacja takich spotkań, podczas wizyt
rolne i sprzęt do przetwórstwa.
samowystarczalność w sektorze rolnym, rynek
wewnętrzny liczy blisko 40mln konsumentów,
faktura za import produktów spożywczych
wynosiła ponad 11 mld USD, która w ostatnich
latach wzrasta o ponad 15% co roku.
Ministrem jest jak najbardziej dobrym
sposobem promocji Polski w Algierii nie tylko
w sferze Rządu Algierskiego ale i taż w sferze
prywatny sektorze.
Forum pozwoliło przekonać obie strony o
możliwości współpracy i szczególnie wymiany
doświadczeni Polski w tym sektorze żeby z
czasem dotrzeć do samowystarczalności w tej
dziedzinie rzecz priorytetowa dla Algierskiego
Rządu.
Spotkania B2B natomiast pozwoliły na
bezpośredni kontakt miedzy polskimi i
algierskimi przedstawiciele firm co pozwolili
przetwórstwa spożywczego.
Podczas marsowej reformy sektora przemysłu
stworzoną Grupa Przemysłu Spożywczego dla
którego przeznaczono ponad 100 mln UDS do
rozwoju tego sektora w najbliższych latach.
Podczas forum oraz rozmów na spotkaniach
B2B można było zauważyć zainteresowanie
Algierscy przedsiębiorcy są żywotnie
zainteresowani podjęciem wspólnych
inwestycji w tym sektorze z polskimi
partnerami. Pozwoli to na transfer knowhow , uruchomienie produkcji w Algierii z
wykorzystaniem rządowych programów
pomocowych. Ale i Instytucje Rządowe z
Taka promocja pozwala na budowaniu
pozytywnego wizerunku Polski, ale także
wizerunki polskich firm mająca gwarancje
rządu polskiego i tym samym podkreślenia
polskich produktów jako europejskiego lidera
produkcji żywności z najlepszym stusunkiem
jakoś/cena
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
7
13. Międzynarodowe Targi Spożywcze DJAZAGRO 2015 Algier, 20-23 kwietnia 2015r.
13-ta edycja targów DJAZAGRO w Algierze
została otwarta wspólnie przez Ministrów
Rolnictwa Algierii i Polski, Abdelouahaba
Nouri i Marka Sawickiego.
Towarzyszyli im: Minister Handlu Amara
Benyounes oraz Minister ds. Młodzieży
Abdelkader Khemri.
W targach udział wzięło 637 wystawców (566
w 2014 r.). z czego 76% firmy zagraniczne
z 31 państw (w 2014 firmy zagraniczne
stanowiły 82%). Tegoroczna edycja
DJAZAGRO odnotowała także wzrost
liczby odwiedzających, która przekroczyła
20.000 (+5% w stosunku do 2014). Dane te
potwierdzają wysoką rangę targów będących
największymi w sektorze spożywczym na
kontynencie afrykańskim.
Wieloletnie wysiłki algierskich władz nie
przynoszą oczekiwanych efektów w rozwoju
produkcji rolnej i żywności a import z
roku na rok wzrasta. W celu częściowego
zahamowania wzrostu importu - w kwietniu
br. wprowadzono nieformalny zakaz importu
niektórych produktów spożywczych
produkowanych lokalnie (m.in. oranżady,
ciasteczka itp.). W/w zakaz i zapowiadane
kolejne restrykcyjne działania władz
powodują, iż algierscy przedsiębiorcy w
rosnącym stopniu interesują się podjęciem
dla przemysłu spożywczego i maszyny
rolnicze), Chojecki www.chojecki.pl (ciastka),
Danko www.danko.pl (nasiona), Ewa Bis
www.ewabis.com.pl (owoce i warzywa,
przetwory), Fasolex www.fasolex.pl (fasola
i inne warzywa strączkowe), Grupa Owoce
Natury (owoce i warzywa), Kaskat www.
kaskat.com (mleko w proszku), OSM
Łowicz www.mleczarnia.lowicz.pl (wyroby
mleczarskie), Makarony Polskie www.
makarony.pl (makaron, przetwory owocowe,
warzywne i mięsne pod markami Stoczek
i Tenczynek), Mlekovita www.mlekovita.
com.pl (wyroby mleczarskie), Poznańska
Hodowla Roślin www.phr.pl (nasiona),
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka
inwestycji w przemyśle spożywczym i
www.pmhz.pl (sadzeniaki), Rubin Food Group
przetwórczym oraz rozwijaniem rodzimej
produkcji rolnej. Tym samym rośnie import
maszyn rolniczych i urządzeń przetwórczych
oraz surowców.
www.rubinfoodgroup.com (wołowina), SOT
Białystok www.sot.pl (wyroby mleczarskie),
Twój Owoc (grupa producencka
owoców z Mazowsza: jabłka i inne owoce)
Po raz czwarty współorganizatorem polskiego
www.twojowoc.pl, WZPOW Kwidzyń
(mrożonki i przetwory owocowo-warzywne)
stoiska była Agencja Rynku Rolnego. Na
łącznej powierzchni 84 m2 swoje wyroby
prezentowało 19 polskich producentów i
www.warzywakwidzyn.pl oraz Sklody
(algierski oddział firmy Skłodowscy – wołowina
www.zmsklodowscy.pl). Na samodzielnym
dystrybutorów artykułów spożywczych.
Odwiedzający polskie stoisko mogli zapoznać
się z ofertą: Agencji Nieruchomości Rolnych
stoisku zlokalizowanym tuż obok, w targach
uczestniczyła firma Zbyszko - producent napoi
www.zbyszko.com.pl
Polscy wystawcy uczestniczyli w forum
oraz spotkaniach B2B przygotowanych
przy okazji wizyty Ministra Rolnictwa Pana
Marka Sawickiego, podobnie jak członkowie
delegacji i misji towarzyszącej Ministrowi,
przedstawiciele algierskiego Ministerstwa
Rolnictwa, reprezentanci ARR, polscy i
algierscy przedsiębiorcy oraz dziennikarze.
WPHI zorganizował dla przedstawicieli
polskich firm wizytację sklepów i hipermarketu
w Algierze (store-check) oraz seminarium
informacyjne nt. specyfiki rynku algierskiego
w siedzibie WPHI.
Zaprezentowana w roku bieżącym oferta
polskich artykułów spożywczych wzbogacona
o materiał siewny, maszyny i urządzenia
cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród odwiedzających targi - potencjalnych
importerów. Dzięki bezpośrednim kontaktom
polscy dostawcy mieli okazję poznać
oczekiwania importerów i konsumentów,
trendy i wymogi rynkowe. Rozmowy z
algierskimi przedsiębiorcami były też okazją
do lepszego zrozumienia specyfiki rynku oraz
sytemu dystrybucji.
Polscy wystawcy uczestniczyli w polsko-
www.anr.gov.pl, Activ www.activ.com.pl
(jabłka, owoce i warzywa, sok jabłkowy,
systemy zbioru owoców i opryskiwacze),
W innej hali wspólne stoisko z algierskim
dystrybutorem miał producent wag
algierski forum rolno-spożywczym przy
okazji oficjalnej wizyty Ministra Rolnictwa,
Marka Sawickiego. Po prezentacji sektora
Alagra www.alagra.com.pl (jabłka, urządzenia
elektronicznych firma RADWAG www.radwag.pl
rolnego obu państw uczestnicy mieli okazję do
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
8
wymiany doświadczeń. Na zakończenie forum
Wydatki na żywność stanowią blisko połowę
i kontynuowane są również programy
zorganizowano spotkania B2B z algierskimi
przedsiębiorcami branży rolno-spożywczej.
budżetu statystycznej rodziny a import
żywności i płodów rolnych z roku na rok
finansowe zachęcające do uruchamiania
nowych przedsięwzięć/inwestycji w sektorze
rośnie. Utrzymujące się od roku niskie ceny
ropy i gazu od których eksportu gospodarka
Algierii jest silnie uzależniona – powodują iż
produkcji rolnej i przetwórstwa spożywczego.
Wnioski:
40 milionowa Algieria z wysokim
rosnącą zamożnością społeczeństwa, przy
aby ograniczyć wypływ dewiz władze starają
się ograniczać import, w tym niektórych
zawierała zarówno propozycje skierowane
do importerów gotowych artykułów
niewydolnym rolnictwie zaspokającym
według danych oficjalnych 70% potrzeb a
według nieoficjalnych zaledwie 30% (!) jest
artykułów spożywczych produkowanych
lokalnie i promować spożycie towarów
algierskich. Stąd też w dniu 26 kwietnia
spożywczych, klientów zainteresowanych
półproduktami do dalszego przetworzenia,
jak i firm zajmujących się importem surowców,
i pozostanie przez wiele lat dużym rynkiem
zbytu dla artykułów rolno-spożywczych.
br. rząd uruchomił kampanię pod hasłem
„Consommons algérien” (kupuj algierskie)
maszyn i urządzeń do produkcji rolnej i
przetwórstwa żywności.
przyrostem naturalnym i systematycznie
Oferta prezentowana na polskim stoisku
18. MiędzynarodoweTargi Medyczne i Sprzętu Medycznego SIMEM, Oran, 15-18 kwietnia 2015 r.
Targi SIMEM odbyły się w Oranie w dniach
od 15 do 18 marca 2015 roku. Zgromadziły
wystawcówsektoramedycznego,producentów
i użytkowników wyrobów medycznych dla
szpitali, laboratoriów, prywatnych i publicznych
klinik specjalistycznych, radiologicznych,
dentystycznych, fizjoterapeutycznych,
importerów i producentów leków i
parafarmaceutyków.
Na stoisku WPHI (18m2), gościliśmy
przedstawicieli polskich firm: ELMIKO www.
elmikomedical.com oraz ASPEL S.A. www.
aspel.com.pl (kilka polskich firm zrezygnowało
z przyjazdu i udziału w targach z powodu
zamachu terrorystycznego na muzeum Bardo
w Tunisie w dniu 18 marca br.).
ELMIKO specjalizuje się w zastosowaniach
elektroniki i informatyki w medycynie,
jest wiodącym w Polsce producentem
specjalistycznego oprogramowania do
przetwarzania sygnałów biologicznych,
wykorzystuje nowoczesne aparaty do badań
EEG. Wprowadza innowacyjne rozwiązania
trójwymiarowego mapowania mózgu
stosowane m.in. w diagnostyce padaczek,
system do analizy snu, systemy EEG biofeedback,
nowoczesne metody terapii stosowane w
pedagogice, psychologii, neurologii czy
medycznej: elektrokardiografy, systemy holtera
EKG, systemy wysiłkowe, systemy rehabilitacji
kardiologicznej, systemy EEG, systemy
intensywnego nadzoru medycznego.
WPHI zaprosił do udziału w targach dyrektora
i wicedyrektora algierskiej firmy FMDH z
Algieru www.fmdh-dz.com importerów i
przedstawicieli handlowych firm ELMIKO i
ASPEL. Algierski partner dostarczył eksponaty
i specjalistyczny sprzęt do badania fal
mózgowych oraz urządzenia do analizy pracy
serca. Na stoisku WPHI - pan Michał Karpiński,
przedstawiciel firmy ELMIKO prowadził
pokazowe badania fal mózgowych osobom,
które zechciały poddać się badaniu. Można
było śledzić na dużym ekranie telewizyjnym
przebieg badania, co przyciągało wielu
specjalistów z tej dziedziny medycyny.
Wśród tematów szczególnie interesujących
firmy algierskie, rokujących na nawiązanie
współpracy w sektorze medycznym warte
podkreślenia są: oferta firmy francuskiej
zainteresowanej współpracą w zakresie
budowy w Polsce sieci dystrybucji
suplementów diety i witamin poprawiających
sprawność fizyczną i osłabiających starzenie
fizycznej i fizjoterapii; oferta firmy doradczej
w zakresie rejestracji leków, pomoc w
kontaktach z urzędami algierskimi w celu
przeprowadzenia obowiązkowych procedur
rejestracyjnych leków/parafarmaceutyków/
testów/odczynników itp.; zapotrzebowanie
na urządzenia do numeryzacji zdjęć
radiologicznych.
Targi pokazały m.in. jak duże jest
zapotrzebowanie w Algierii na sprzęt
medyczny dobrej, potwierdzonej jakości
(certyfikat jakości EU). Targi zbiegły się
z ujawnieniem afery wieloletnich dostaw
do szpitali i klinik urządzeń medycznych
wątpliwego pochodzenia (spr zęt
wyprodukowany w Chinach, pochodzący
rzekomo z UE). Wrażliwość władz na ten
problem pozwala sądzić, że urządzenia
polskiej produkcji, cieszące się w Algierii
dobrą renomą, będą znajdywały nowych
nabywców. Sądzimy, że należy szerzej
wykorzystywać obecność na rynku algierskich
przedstawicieli firm polskich i zmierzać do
poszerzenia spektrum działania o nowych
dostawców z Polski. Odczuwalny jest brak
wyspecjalizowanych firm eksportowych, które
się tkanek; oferta w zakresie recyklingu
odpadów szpitalnych; zapotrzebowanie na
wykorzystując dobrego partnera algierskiego
oferowałaby na rynku produkty medyczne
wielu polskich producentów.
psychiatrii. W bezinwazyjny sposób leczy wiele
dysfunkcji m. in. dyskalkulii, dysleksji, dysgrafii,
ADHD, ADD, stres czy lęki.
sprzęt laboratoryjny, do analiz medycznych,
sprzęt jednorazowego użycia, odczynniki,
testy laboratoryjne; oferta współpracy w
Podczas targów udzielono kilka wywiadów
dziennikarzom radiowym, telewizyjnym i
ASPEL S.A. to producent elektronicznej aparatury
zakresie produkcji sprzętu do rehabilitacji
reprezentujących media prasowe.
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
9
18-ta edycja Międzynarodowych targów budownictwa, maszyn i materiałów budowlanych
i robót publicznych BATIMATEC Algier, 3-7 maja 2015 roku.
W dniach 3-7 maja 2015 r. odbyły
się w Algierze największe w Afryce
w w w. b u d o w n i c t w o m o d u ł o w e. c o m
zainteresowanego sprzedażą na rynku
Wnioski:
międzynarodowe targi budownictwa,
maszyn i materiałów budowlanych i robót
algierskim technologii wytwarzania
budynków w systemie Q-moduł, Grupa
W Algierii trwa realizacja kolejnego planu
5-letniego (2014-2019) kontynuującego
publicznych – BATIMATEC.
Tegoroczna 18 edycja targów zgromadziła
kapitałowa VOX www.vox.pl skupiająca
firmy działające w pokrewnych
branżach: materiałów do budowy i prac
rozbudowę i modernizację infrastruktury na
który przeznaczono 262 mld USD środków z
budżetu państwa.
po raz pierwszy wystawców z takich krajów
jak RPA, Rosja, Serbia i Malezja obok
wykończeniowych mieszkań i domów,
mebli i artykułów dekoracyjnych (Meble
Obejmuje realizację dużych projektów
tradycyjnych uczestników jak Turcja (163
firm), Chiny (103), Hiszpania (90), Włochy
(82) i Francja (67). Łącznie w targach na
VOX, Profile VOX, Drzwi i podłogi VOX),
S I M E D w w w. s i m e d c o n s t r u c t i o n . p l
producent konstrukcji metalowych dla
inwestycyjnych, w tym mieszkań socjalnych,
ale także budowę szkół, szpitali, obiektów
sportowych, użyteczności publicznej,
powierzchni 44.000 m2 uczestniczyło 1200
wystawców, w tym 640 zagranicznych z
26 krajów.
obiektów budowlanych i przemysłowych.
modernizację i rozbudowę infrastruktury
drogowej, kolejowej, lotniczej i morskiej,
transportu miejskiego itp.
Tematami przewodnimi targów były:
rozwój i promocja produkcji krajowej,
w tym wydajność w budownictwie oraz
rozwój przemysłu materiałów budowlanych,
takich jak beton towarowy, produkcja cegieł,
terakoty a także kontrola jakości wykonania
i izolacji.
Na stoisku WPHI o powierzchni 18m2
gościliśmy 8 polskich firm: TECHMATIK
S . A . w w w. t e c h m a t i k . p l p ro d u c e n t
wibropras i form do produkcji kostki
brukowej i krawężników, KAN-therm
w w w. p l. k a n - t h e r m . co m p ro d u ce n t
rur
i
połączeń
do
Na stoisku WPHI obecny był także
algierski przedstawiciel polskiej firmy
PROTAN-ELMARK http://protan-elmark.
com.pl producenta aluminiowych hal i
konstrukcji namiotowych.
W innym pawilonie znajdowało się
duże stoisko algierskiej firmy Mon Bain,
impor tera i dystr ybutora wyrobów
ARMATURY KRAKÓW i płytek ceramicznych
firmy PARADYŻ.
Targi Batimatec z racji swojego znaczenia
w Algierii i w Afryce dają możliwość
nawiązania bezpośrednich kontaktów
zarówno z najważniejszymi firmami
sektora budowlanego na rynku, jak też z
inwestorami prywatnymi których udział w
rynku systematycznie rośnie.
Stoisko WPHI poz woliło polsk im
przedsiębiorcom zaistnieć na targach,
umawiać spotkania, prowadzić rozmowy,
korzystać z wiedzy i pomocy logistycznej
Są znakomitą płaszczyzną do podjęcia
decyzji o wspólnych przedsięwzięciach,
znalezienia odbiorców na produkowane
w Po l s c e m a t e r i a ł y b u d o w l a n e ,
wykończeniowe, maszyny i urządzenia do
produkcji, nowe rozwiązania i technologie
kanalizacji
i lingwistycznej pracowników WPHI.
stosowanych w budownictwie.
we w n ą t r z b u d y n k ó w, A LG E P O L
działająca w k ilku sektorach, Grupa
SKB www.sk b.net.pl specjalizuje się
w budownictwie przemysłowym,
Firmy zaprezentowały swoje oferty
na zorganizowanej przestrzeni, pod
wspólnym napisem POLSKA. Uczestnictwo
w targach umożliwiło nawiązanie licznych
Do
najciekawszych
spotkań
przeprowadzonych podczas targów należy
zaliczyć rozmowy w sprawie zakupu przez
handlowym, mieszkaniowym,
użyteczności publicznej, działa
obiecujących kontaktów handlowych.
Polsk ie firmy opuszczały imprezę
algierską firmę ETB Hadidi linii do produkcji
prefabrykatów, z algierskim deweloperem
jako generalny wykonawca oraz
podwykonawca, realizuje konstrukcje
s t a l o w e , F U D Fa b r y k a U r z ą d z e ń
przekonane o ogromnym potencjale rynku
algierskiego.
fi r m ą I b t i s s e m z a i nte re s owa ny m
wykończeniem hotelu i bloków mieszkalnych,
firmą Euro Alg realizującą projekty budowlane
D ź w i g o w y c h S . A . w w w. f u d . c o m .
pl jeden z największ ych w Europie
Elementem wsparcia udzielonym polskim
przedsiębiorcom było zorganizowane w
dla algierskiego MON.
producentów urządzenia dla przemysłu
siedzibie WPHI dla uczestników misji
(suwnic oraz żurawi), BUDOWNICT WO
MODUŁOWE reprezentowana pr zez
J a ro s ł aw a Wi ś n i e ws k i e g o, Pre ze s a
K lastra Budownic t wa M odułowego
sektora budowlanego oraz algierskich
przedstawicieli i ekspertów seminarium
na temat sektora budowlanego w
Algierii.
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
10
7. Międzynarodowe Targi Medyczne i Wyposażenia Szpitali SIEHM, Algier, 14-18 maja 2015r.
Siódma edycja targów SIEHM zgromadziła
com.pl producenta specjalizującego się w
eksport do Algierii odczynników chemicznych
w 2015 roku w Algierze 75 wystawców
algierskich i 25 zagranicznych. Hasłem
przewodnim targów było "Innowacyjne
obróbce stali nierdzewnej i kwasoodpornej
z której wykonuje wyposażenie dla
szpitali oraz zakładów przetwórstwa
i sprzętu laboratoryjnego, dostaw produktów
ze stali kwasoodpornej oraz realizacji obiektów
służby zdrowia wraz z wyposażeniem.
wyroby medyczne - wyzwania i strategie".
Wśród wystawców były wyłącznie firmy
spożywczego, głównie drzwi oraz panele
ścienne. WPHI udostępnił stoisko także
Wnioski:
produkujące i dystrybuujące sprzęt medyczny.
Największy udział w targach przypadł
algierskim importerom, dystrybutorom
i przedstawicielom handlowym polskich
producentów: ELMIKO MEDICAL www.
Z uwagi na odnotowany spadek znaczenia
targów SIEHM - w roku przyszłym WPHI będzie
producentom urządzeń i preparatów
dentystycznych. Drugim w kolejności sektorem
elmiko.pl (zastosowania elektroniki i
informatyki w medycynie), ASPEL S.A. www.
wnioskował o zgodę na uczestniczenie w
nowej i konkurencyjnej imprezie targowej EL
najsilniej reprezentowanym był sprzęt
laboratoryjny - 30% wystawców, następnie
monitoring i zdjęcia medyczne (20%) oraz
aspel.com.pl (producent elektronicznej
aparatury medycznej: elektrokardiografy,
systemy Holtera, systemy wysiłkowe,
MOUSTECHFA. Podczas swojej drugiej edycji
w Algierze w kwietniu 2015 roku targi te
zgromadziły 144 wystawców specjalizujących
sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie bloków
operacyjnych (15%). Wśród wystawców
zagranicznych były firmy z Chin, Francji,
Hiszpanii i Polski.
rehabilitacji kardiologicznej, EEG oraz
intensywnego nadzoru medycznego) oraz
Centrum słuchu i mowy MEDINCUS www.
csim.pl. Na stoisku WPHI dostępne były
także materiały promujące polski sektora
medyczny oraz indywidualne katalogi
producentów.
się we wdrażaniu, zarządzaniu, wyposażaniu
i budowie szpitali. Organizatorem targów jest
państwowa Krajowa Agencja Zarządzania
budową i wyposażeniem placówek służby
zdrowia AREES, która korzysta ze wsparcia
algierskiego ministerstwa zdrowia.
W przeciwieństwie do roku ubiegłego, kiedy
polskie stoisko narodowe finansowane było
w ramach Programu Promocji Ogólnej - w
roku bieżącym WPHI wynajął stoisko (18m2)
zgodnie z możliwościami finansowymi
wynikającymi z PDP.
Na stoisku gościliśmy przedstawicieli (w
tym właściciela) firmy WIEJAK www.wiejak.
Brak finansowania i wsparcia organizacyjnego
w ramach PPO spowodował, że polskie
wystąpienie na targach SIEHM w 2015 roku
było dużo skromniejsze niż rok wcześniej. Nie
mniej na stoisku WPHI odbyły się interesujące
spotkania rokujące zawarciem transakcji na
Szeroko pojmowany sektor medyczny obok
budownictwa, robót publicznych, rolnictwa
i przemysłu jest w ocenie WPHI sektorem
gospodarki algierskiej w którym polskie
firmy mają największe szanse na wzrost
eksportu.
15. Międzynarodowe Targi Rolnicze SIPSA 2015, Algier 14-17 maja 2015 roku
W targach SIPSA w br. uczestniczyło 589
wystawców (w 2014 r. – 520) z czego 400 (2014
Algiera dysponuje bardzo dogodnymi
Polskie firmy uczestniczące w targach na
stoisku WPHI (18m2) zaprezentowały ofertę
r. – 350) to firmy zagraniczne reprezentujące 35
państw (2014 – 27). Łącznie ekspozycja objęła
29.598 m2 (+49% w stosunku do 2014 r.). Dane
warunkami naturalnymi aby rozwijać
produkcję rolną, a mimo to jest silnie
uzależniona od importu żywności. Zmiana
tej sytuacji to jeden z głównych priorytetów
te odzwierciedlają stały wzrost znaczenia
targów SIPSA. W inauguracji uczestniczyli
rządu, który uruchomił liczne programy i
dotacje skierowane na ten cel. Jednym z
Bomet i Alagra (maszyny rolnicze), FON-SKB
(części zamienne i podzespoły do maszyn
m.in.: Sekretarz Generalny Ministerstwa
Rolnictwa Algierii p.Fodil Ferroukhi, Sekretarz
Generalny Ministerstwa Rolnictwa Austrii
najnowszych programów władz jest akcja
pod hasłem „Consommons algérien” (kupujmy
wyroby algierskie), która ma zachęcić do
rolniczych) oraz Mediane Varsovie (prowadząca
wspólnie z firmami Wesstron i Mixta projekty
ferm drobiarskich i dostaw pasz). Na stoisku
Reinhard Mang, przedstawiciel FAO w Algierii
Nabil Assaf, Ambasador Austrii Franziska
Honsowitz, Prezes Austriackiej Izby Rolnej
wyboru produktów krajowych i tym samym
pobudzać popyt na rodzime artykuły rolne i
spożywcze. Równolegle kontynuowane są
algierskiego partnera (Motorest) obecni byli
przedstawiciele firm Samasz i Metal Fach –
polskich producentów maszyn rolniczych.
Herman Schultes oraz liczna delegacja
przedstawicieli władz Algierii oraz korpusu
dyplomatycznego. Gościem honorowym
programy wspierające uruchamianie produkcji
i rozwój firm związanych z sektorem rolnym
i przetwórczym.
Swoim stoiskiem dysponował także wyłączny
przedstawiciel firmy Dramiński (weterynaryjne
aparaty diagnostyczne) jednak bez udziału
tegorocznej edycji targów była Austria.
skierowaną do podmiotów działających w
sektorze produkcji rolnej tak roślinnej jak i
zwierzęcej. Obecni byli przedstawiciele firm:
przedstawiciela firmy z Polski.
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
11
Oferta polskich firm prezentowana w roku
Znaczące środki finansowe i korzystne
Jak do tej pory współpraca pomiędzy Polską
bieżącym skierowana była przede wszystkim
regulacje prawno-podatkowe dla krajowych
do producentów rolnych sektora roślinnego
producentów rolnych stanowią podstawę
a Algierią w zakresie wspólnej uprawy
roślin i hodowli zwierząt praktycznie nie
oraz hodowców zwierząt. Mogli oni zapoznać
się z projektem kompleksowej realizacji ferm
drobiarskich oraz programem żywieniowym
wzrostu rynku maszyn i urządzeń oraz
technologii skierowanych nie tylko do sektora
produkcji roślinnej i zwierzęcej ale także branży
istnieje. Wielu Algierczyków będących
właścicielami areałów idących niekiedy w
setki a nawet tysiące hektarów żyznej ziemi
drobiu. Dla upraw roślinnych przeznaczona
przechowalniczej i przetwórczej. Rozwija
była szeroka gama maszyn do różnorodnych
sie także biznesowe otoczenie rolnictwa
jest zainteresowanych podjęciem współpracy
z polskimi partnerami, którzy wnieśliby know-
prac polowych. Oba sektory cieszyły się dużym
zainteresowaniem odwiedzających.
wspierające rolników indywidualnych oraz
firmy rolne. Stąd oprócz osób zajmujących
się bezpośrednio produkcją rolną - liczną
how i technologie upraw i hodowli. Po wizycie
w kwietniu Ministra Rolnictwa i RW Marka
Sawickiego i podpisaniu memorandum o
Polskie maszyny rolnicze zdobywają w
Algierii rosnące uznanie dzięki ich wysokiej
grupę odwiedzających nasze stoisko stanowili
przedstawicie firm wspierających sektor rolny.
współpracy pojawiła się szansa na zmianę
tego stanu rzeczy, co jednak wymaga czasu
jakości, różnorodności prezentowanej gamy,
konkurencyjnym cenom, innowacyjnym
rozwiązaniom. Szczególną uwagę zwiedzający
Targi SIPSA to niewątpliwie wydarzenie
targowe o największym znaczeniu i sile
oddziaływania także dla krajów ościennych,
i zaangażowania z obu stron.
zwrócili na propozycję kompleksowej realizacji ferm
drobiarskich ze względu na fakt, iż oferta ta obejmuje
zarówno prace budowlane, jak i wyposażenie oraz
plan żywieniowy. Kompleksowość propozycji
stanowi jej największy atut.
choć nadal skierowane jest przede wszystkim
na rynek algierski.
uczestnictwo w targach SIPSA to dla polskich
firm oferujących produkty i usługi dla rolnictwa
najbardziej skuteczny i efektywny sposób na
rozpoczęcie obecności na algierskim rynku.
Daje ono możliwość nawiązania licznych
profesjonalnych kontaktów. Dla firm już
sprzedających swoje wyroby do Algierii jest to
okazja do lepszego poznania rynku, jego potrzeb
i specyfiki i okazania wsparcia lokalnemu
partnerowi co jest równie istotne, jak i pozwala
na szybsze i kompleksowe dokonanie uzgodnień
(w porównaniu z drogą korespondencyjnej).
Liczna obecność wśród zwiedzających osób
prowadzących gospodarstwa rolne to szansa na
prezentację wyrobów finalnemu użytkownikowi,
wzbudzenie w nim zainteresowania zakupem
oraz wymianę doświadczeń i uwag. Algierscy
użytkownicy maszyn bardzo chętnie dzielą się
swoimi spostrzeżeniami co pozwala na lepsze
Z naszego doświadczenia wynika, iż
Pracownicy WPHI informowali także algierskich
przedsiębiorców o możliwości współpracy z naszym
Wydziałem w zakresie poszukiwania informacji
na temat polskich producentów, prowadzonych
działań promocyjnych itp. Nasze stoisko odwiedzili
także uczestnicy współorganizowanego przez KIG
Road Show AgroTech in Med w ramach programu
UE: EuroMed.
Demografia Algierii i prognozowane trendy
(młode społeczeństwo z ponad 2% przyrostem
naturalnym) potwierdzają, że rynek artykułów
rolno-spożywczych będzie stabilnie się
rozwijać a popyt rosnąć. Wysiłki władz mające
na celu zwiększenie lokalnej produkcji są w
pełni uzasadnione i zrozumiałe. Zwłaszcza,
że Algieria dysponuję bardzo dogodnymi
warunkami naturalnymi umożliwiającymi
prowadzenie gospodarki rolnej zapewniającej
bezpieczeństwo żywnościowe.
Uzupełnieniem udziału w targach dla polskich
firm było uczestnictwo w seminarium
zorganizowanym w siedzibie WPHI. Jego
Powyższa sytuacja stanowi doskonałą i
stabilna bazę dla rozwoju eksportu polskich
maszyn i rządzeń zarówno stricte rolniczych
celem było przybliżenie realiów algierskiego
jak i przeznaczonych dla przechowalnictwa
rynku, jego potencjału, szans i zagrożeń a
także optymalnych form rozwoju współpracy
z algierskimi partnerami.
i przetwórstwa. Polscy producenci maszyn
i urządzeń rolniczych powinni tworzyć w
Algierii montownie w joint-venture z lokalnymi
partnerami. Stwarza to możliwością oferowania
Wnioski:
Utrzymujące się od polowy ub. roku niskie
wyrobów jako algierskie dzięki czemu podlegają
preferencyjnym kredytom państwowym dla
ceny ropy i gazu (których eksport stanowi
podstawę algierskiej gospodarki i generuje
97% wpływów dewizowych) powoduje
kupujących (w dużej części umarzanych).
rosnącą presję na ograniczanie importu, w
tym artykułów spożywczych. Władze poza
kontynuacją dotychczasowych programów
coraz liczniejszych nabywców. Użytkownicy
doceniają ich trwałość, łatwość obsługi, co w
połączeniu z korzystną ceną buduje dobrą
mających na celu pobudzenie lokalnej
produkcji rolnej - wprowadzają nowe projekty
mające na celu m.in. wzmocnić popyt na
opinię o wyrobach z Polski. Znajdują one
swoje miejsce głównie w gospodarstwach
indywidualnych dobrze wpisując się w ich
zwiększeniem wartości i wolumenu eksportu
w postaci części i podzespołów dla montowni
(de facto 100% podzespołów wobec braku
produkty algierskie.
strukturę, profil produkcji i poziom techniczny.
produkcji lokalnej – pochodzi z importu)
Polskie maszyny rolnicze z roku na rok znajdują
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
12
dostosowanie oferty do potrzeb i specyfiki
rynku oraz inicjuje ewentualne modyfikacje
urządzeń tak aby lepiej spełniały oczekiwania
użytkowników.
Wysokie cła na wyroby gotowe, silna
konkurencja tanich wyrobów chińskich
oraz preferencje kredytowe dla wyrobów
lokalnych stanowią silne argumenty do
uruchomienia montażu, zwłaszcza prostych
maszyn, w Algierii. Taka strategia zaowocuje
trwałą obecnością na rynku algierskim oraz
Misja polskich przedsiębiorców z sektora rolnego w ramach programu UE EURO-MED
Business Roadshow pn. AGROTECH in MED, Algier 12 - 15 maja 2015 r.
W dniach 12 - 15 maja 2015 roku WPHI w
Algierze wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą
W misji udział wzięło 7 polskich firm
reprezentując ych branżę rolniczą:
A l g i e r i i , M a ro k a , Wę g i e r i W ł o c h .
Nawiązano także kontakty z firmami
KIG zorganizował przy wsparciu partnerów
algierskich (Regionalna Izba Handlowo-
BIOSFERA (mięso, mrożonki), FORUM
(transport i logistyka), CIECH SARZYNA
algierskimi na polskim stoisku
informacyjno-promocyjnych podczas
Przemyslowa Dahra z Mostaganem, Algierska
Krajowa Izba Rolnicza, ANDI - Agencja
Rozwoju Inwestycji) oraz izbami przemysłowo-
(środki ochrony roślin), KLASTER FOR
AFRICA, AGRO FACTORY (producent maszyn
rolnych), AGRO TECHNIKA (producent
MT SIPSA’2015.
handlowymi z Maroka, Włoch i Węgier Business
Roadshow pn. AGROTECH in MED, wydarzenie
maszyn rolnych), ALAGRA (eksport i
dystrybucja maszyn rolniczych), MEDIANE
współfinansowane w ramach programu Unii
Europejskiej EURO-MED.
VARSOVIE (doradztwo w sektorze rolnym
i rolno-spożywczym, przedstawiciel
producentów maszyn i linii do hodowli
Program misji obejmował m.in.: udział w
dwudniowym Forum zorganizowanym w
siedzibie Algierskiej Izby Rolnej na terenie
kompleksu targowego SAFEX w Algierze. Forum
otworzył Ambasador Przedstawicielstwa UE w
Algierii. W forum udział wzięli Ambasadorowie
krajów uczestniczących w projekcie oraz
przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi ARLD oraz Krajowej Izby
Rolnictwa, która współpracowała z WPHI i
KIG przy organizacji wydarzenia.
Podczas Forum odbyły się konferencje,
spotkania B2B oraz zwiedzanie targów
rolniczych SIPSA.
drobiu), przedstawiciele KIG-u.
Rodashow Agrotech in Med jest realizowany
w ramach programu unijnego EURO-MED
który ma na celu umacnianie współpracy
gospodarczej państw regionu Morza
Śródziemnego.
Poza udziałem w forum, które poświęcone
było możliwościom współpracy w branży
masz yn i ur ządzeń rolnicz ych oraz
rolno-spożywczej, odbyły się rozmowy
B2B oraz konsultacje z organizacjami
biznesowymi ze wsz ystk ich państw
biorących udział w projekcie: Polski,
Wnioski:
Dzięki dobrej współprac y międz y
wszystkimi partnerami i organizatorami
wydarzenia w dwudniowym Rodashow
Agrotech in Med wzięło udział ponad 150
uczestników, zarówno przedsiebiorców, jak i
przedstawicieli instytucji otoczenia binezsu,
klastrów i ambasad.
A l g i e r i a , j e s t w a ż ny m i p a r t n e re m
dla Unii Europejskiej. Na przykładzie
współpracy polskich i algierskich
przedsiębiorców, można stwierdzić,
że są to nasi prior ytetowi par tnerz y
gospodarczy w regionie Afryki
Północnej. W ciągu minionych pięciu
lat polsko-algierska wymiana wzrosła
prawie trzykrotnie, istnieje nadal duży
potencjał jej wzrostu.
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
13
V. OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ALGIERSKICH OTRZYMANE PRZEZ WPHI
II KWARTAŁ 2015 ROKU
Sarl Bladjfood
Kom: 00213 550 92 20 55
Mobicam
Adres: Coop El Falah ZHUN Beausejour II No18,
Bouzereah 16000 Alger
Tel: 00213 45 41 32 46
Fax: 00213 45 41 31 46
Adres: 04 rue Memphis, Gambetta Oran
Kontakt: Abdallah Ghomri
Kontakt : Bogdan Barański
Tel: 00213 540 58 12 02
Email: [email protected]
Email: [email protected]
www.caceg-dz.com
Działaność: firma konsultingowa
Kom: 00213 770 86 50 30
Kom: 00213 550 48 11 99
Działąność : import art. rolno-spożywczych
Fruits De Luxe Eurl
Tel: 00213 560 09 78 10
Tel: 00213 770 87 52 40
Fax: 00213 41 53 44 26
Simpex Afric Sarl
Adres: Lot 53 Voie H Zone Industrielle Rouiba
Alger
Adres: 88 rue Bouguerra El Haouas, Tessala El
Merdja Birtouta Alger
Kontakt: Mouloud Sellam Gerant
Fax: 00213 41 53 26 94
Email: [email protected]
Kontakt: Azzedine Mechri General Director
Kom: 00213 770 24 45 46
Tel: 00213 23 85 02 03
Fax: 00213 23 85 02 03
Email: [email protected]
www.simpexafric.com
Działaność : przetwórstwo mięsa
Email: [email protected]
Dzialaność : import owoców, głównie
jabłek
Działaność: producent i importer mebli
Sarl WST Technologie
Adres: Cooperative Universitaire G2, Villa No
35, Kouba Alger
Kontakt: Idir Aftis Gerant
Kom: 00213 550 80 09 69
Tel: 00213 21 28 02 09
Fax: 00213 21 68 99 80
Emai: [email protected]
Działaność: systemy bezpieczństwa, detektory,
alarmy itp.
ETPSH
Adres: No 74/75 Zone d'Activite Souk Ellil
Sayada Mostaganem
Kontakt: Meemar KADDOUR BETCHIM
Kom: 00213 550 56 37 62
Tel: 00213 45 33 10 96/97
Fax: 00213 45 33 11 02
E m a i l :
[email protected]
Działąność: firma budowlana
Dar Lahlou
Ares: Palais des Expositions Safex Mohammadia
Alger
Kontakt : Sid Ali Lahlou własiciel
Kom: 00213 661 94 09 03/04
Tel: 00213 21 21 08 07
Fax: 00213 21 21 08 07
Email: [email protected]
www.maisonlahlou.com
Działaność: producent couscousu,
restauracja
SMCI Sarl
Adres: Bouchaoui Centre, Cheraga Alger
Kontakt: Ameur Reguig General Manager
Kom: 00213 661 51 08 87
Tel: 00213 23 27 61 20
Tel: 00213 23 27 62 48
Km: 00213 23 27 61 66
Email: [email protected]
[email protected]
Działąność: Import maszyny rolnicze
Sarl ADVP
Adres: Lotissement Mohamed Bekalem lot
CACEG Consulting
Adres: 01, Place Ayachi Abdelkrim BP 518
16 No 74 Dar El Beida Alger
Kontakt: Adlane Louerguioui Gerant
RP Mostaganem
Kontakt: Ameur MEKHOUKH
Directeur Expert Formateur
Kom: 00213 662 62 64 28
Email: [email protected]
Działąność : szkółkarstwo, in vitro
Kom: 00213 550 01 72 84
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
14
www.mobicam-dz.com
IDEEIngenierie Des Etudes Efficientes
Adres: Rue Mokadem Ben Youcef Bazar
Bouchou BNo31 Medea
Kontakt: Aissa Mezzad Manager
Kom: 00213 661 59 62 70
Tel: 00213 25 57 63 74
Tel: 00213 25 57 63 74
Email: [email protected]
Działaność: biuro projektowe - budownictwo,
prace publiczne
Kooteo
Adres: Vila No 05 Azur et Mer Bordj Elbahri
Alger
Kom: 00213 559 48 20 38
Kom: 00213 560 85 17 45
Tel: 00213 21 86 12 79
Fax: 00213 21 86 12 79
Email: [email protected]
www.kooteo.dz
Działaność: informacje gospodarcze na
podstawie pzregłądu prasy
Eurl Stphyd
Adres: Cite Guerffa A/Latif Route d'Annaba
Tebessa
Kontakt: Mouldi Merzougui Gerant
Kom: 00213 555 76 25 22
Email: [email protected]
Działaność: firma budowlana - prace publiczne
i hydrauliczne
A. Wes
Mourad Terbaoui
Email: [email protected]
Adres: Residence Mimoza Bt E1 NoC63 Alger
Kontakt: Faycal Boudia Manager
Adres: Residence le Petit Hydra BtA Lot No03
Hydra Alger
Dzialaność: firma konsultingowa
Kom: 00213 554 76 40 07
Email: [email protected]
Działaność: firma konsultingowa
Kontakt Mourad Terbaoui Architecte
Kom: 00213 770 91 19 16
Fax: 00213 21 69 35 73
ETB Hadidi
Adres: Zone Industrielle Rte Zarroura Entree
B No03 Tiaret
BET Design Render
Email: [email protected]
Działaność: biuro projektowe - budownictwo,
Kontakt: Bouabdellah Hadidi Propriete Kom: 00213 661 23 03 29
Adres: Cite 300 logts promo Bt S No 41a Mila
Kontakt: Daoud Rekioua
Kom: 00213 661 18 35 59
prace publiczne
Radialux
Kom: 00213 772 78 43 32
Tel: 00213 46 41 93 78
Fax: 00213 4641 93 78
Kom: 00213 778 83 45 61
Email: [email protected]
Adres: ZA Tixter Daira de Ain Taghrout Bordj
Bou Arreridj
Email: [email protected]
Działąność: firma budowlana, ma tez ziemię,
Działaność: firma projektowa
Kontkat: Omar Bafdel Directeur Financier
Kom: 00213 560 98 84 00
Tel: 00213 35 63 02 1600213 35 63 02 16
hoduje bydło; zainteresowany linią do produkcji
prefabrykowanych elementów betonowych
Email: [email protected]
www.radialux.com
Działaność: producent grzejników i elementów
systemów grzewczych
Bio Protect
Kontakt: Joseph Szlachetka Proprieter
Kom: 00213 552 15 97 64
Email: [email protected]
Działaność: firma budowlana, pan Józej of lat
mieszkajacy w Algierii
Eurl Chorimex
Adres: Cite 1100 logts Tour 10 Bouira
kom: 00213 550 28 16 59
Kom: 00213 561 77 48 50
Tel: 00213 26 73 61 87
Email: [email protected]
Działąność: import i dystrybucja profili ALU
i PCV
ACI Algerie
Adres: 194 rue Boudjemaa Khelil Oued
Romane El Achour Alger
Kontakt: Mohamed Said Berreziga
Consultant Charge des Relations
Exterieueres
Kom: 00213 770 61 51 53
Tel: 00213 21 30 02 08
Tel: 00213 21 30 83 39
Fax: 00213 21 30 8163-6
fax: 00213 21 30 83 66
Email: [email protected]
www.aci-algerie.com
Działaność: firma konsultingowa
Promotion Ibtissem Akhrouf et Fils
Adres: 39 ferme Akhrouf RN No05 El Annasser
Bordj Bou Arreridj
Kom: 00213 661 37 02 72
Kom: 00213 778 36 13 79
Tel: 00213 30 57 18 36
Tel: 00213 35 67 31 58
Działaność: agencja nieruchomości;
zainteresowani fasady ALU, meble
kuchenne
Get Assistance Engineering
Adres: 76 rue Didouche Mourad Alger
Kontakt: Danielle Fatma Harhoura
Directrice Marketing
Kom: 00213 540 43 95 30
Tel: 00213 21 63 04 49
Fax: 00213 21 60 06 32
Email: [email protected]
Działaność: firma konsultingowa budownictwo, inżynieria
EURL IMPK
Adres: Cite 1306 logts Bt 65 Local No04 Alger
Kontakt: Mouloud Meghni Gerant
Kom: 00213 772 96 89 18
Kom: 00213 670 43 63 43
Tel: 00213 21 29 72 53
Email: [email protected]
Działaność: import - elementy instalacyjne,
Kou.G.C.
Adres: 41 rue des Tourelles Hydra Alger
Kontkat: Djamila Oubouzar Chef de Service
Euro Alg
Adres: 80 Quatier des Aveugles Draria Alger
Architecture Hospitalier
Kom: 00213 558 76 10 37
Tel: 00213 23 26 57 07
Tel: 00213 23 26 57 34
Emil: [email protected]
Tel: 00213 21 48 11 00
Fax: 00213 21 48 11 01
Email: [email protected]
www.kougc.dz
Działaność: firma budowlana - infrastruktura
kolejowa, tramwajowa, drogowa, szpitale
Gacti Gestion Assistance Conseils
Techniques Industriels
Adres: Lot 79 RN No11 Local No08 Centre
d'Affaires El Bahia, Ain Benian Alger
Kntkat: Madina Bekkat Benzitouni Gerante
Kom: 00213 553 86 55 75
Kom: 00213 796 21 44 34
Tel: 00213 23 39 85 41
Kontakt: Omar Setti
[email protected]
Działaność: budownictwo modułowe dla wojska
Batmec Sarl
Adres: RN No30 Mechtras Tizi Ouzou
Kontakt: M. Edjekouane Gerant
Kom: 00213 550 46 26 11
Tel: 00213 26 28 65 26
Email: [email protected]
Działaność: firma budowlana, kat 2-3;
zainteresowany linią do produkcji
prefabrykowanych elementów betonowych
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2015
15
BIULETYN INFORMACYJNY jest wydawany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Algierze. Wydział zezwala na publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym
Informacyjny
– Nr 02 / 2015
Biuletynie wyłącznie przy powołaniu sięBiuletyn
na źródło
informacji.
16

Podobne dokumenty

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu Misja polskich firm sektora rolno-spożywczego na targi DJAZAGRO 2014, Algier, 2124 kwietnia 2014 roku Przy okazji zorganizowanego przez Agencję Rynku Rolnego przy wsparciu WPHI stoiska na targach ...

Bardziej szczegółowo