VI.4. Relacje inwestorskie w BRE Banku

Transkrypt

VI.4. Relacje inwestorskie w BRE Banku
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2011 roku
VI.4. Relacje inwestorskie w BRE Banku
Główną rolą Relacji Inwestorskich jest informowanie w sposób transparentny o wynikach spółki i jej strategii oraz
promocji przekazu inwestycyjnego i osiągnięć finansowych Banku, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.
Tradycyjnie już BRE Bank szczególnie dużo uwagi poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji z inwestorami i
analitykami. Utrzymywaniem bieżących relacji z obecnymi i potencjalnymi inwestorami, poprzez spotkania,
rozmowy telefoniczne, udział w konferencjach i roadshow w Polsce, Europie i USA, zajmuje się Wydział Relacji
Inwestorskich.
Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczą w dialogu z inwestorami, analitykami oraz agencjami ratingowymi, biorąc
udział w większości spotkań, które odbyły się w ciągu całego roku. Łącznie w 2011 roku, w 199 spotkaniach udział
wzięło ponad 300 akcjonariuszy. Przedstawiciele Zarządu BRE Banku uczestniczyli w 7 zagranicznych konferencjach
inwestorskich oraz w 3 krajowych. Spotkania z inwestorami odbywały się również podczas 4 zagranicznych
„roadshows” w Europie i USA. Ponadto odbyły się 2 przeglądy będące elementem regularnych spotkań z agencjami
ratinowymi.
Jak co roku, w 2011 roku zorganizowano 4 konferencje dla analityków i inwestorów poświęcone wynikom
kwartalnym, które dla wygody odbiorców były także transmitowane przez Internet.
Istotną
platformą
komunikacyjną
jest
strona
internetowa
relacji
inwestorskich
(www.brebank.pl/relacje_inwestorskie), która dostarcza zainteresowanym m.in. informacji o akcjonariacie BRE
Banku, Walnych Zgromadzeniach, ratingach, notowaniach akcji Banku na GPW oraz umożliwia dostęp do raportów
rocznych, okresowych i bieżących, prezentacji o strategii i wynikach Spółki, arkuszy z danymi biznesowymi i
finansowymi, a także konsensus. Umieszczone są na niej również zapisy transmisji z konferencji wynikowych.
Grupa BRE Banku i jej wyniki są monitorowane przez analityków reprezentujących różne instytucje finansowe, banki
i brokerów. Na koniec 2011 roku BRE Bank znajdował się na liście 21 krajowych i zagranicznych instytucji, których
analitycy wydają swoje rekomendacje dla akcji BRE Banku.