THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Transkrypt

THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
4th Sunday of Advent
Czwarta Niedziela Adwentu
December 23, 2012 - 23 grudnia 2012
Saturday, December 22
8AM(Eng.) For Joe Pham
7PM (Pol.) W int. Adama B.
4th Sunday of Advent, December 23
9AM (Eng.) † Agnes Kost
11AM (Pol.) † Irena Humaj
7PM (Eng.) † Helena, Jerzy Łuczycki
Monday, December 24
10PM (Cro.) † Stipo and Jelka Marković
12 Midnight (Pol.)
Nativity of Our Lord, December 25
9AM (Eng.) † Genowefa Gołda
11AM (Pol.) † Jerzy Staszewski, Hryniewicz,
1Winnicki, Ochrymiuk
Wednesay, Dec. 26, St. Stephen, 1st martyr
10AM Adoration
11AM (Eng.) For parishioners
7PM W int. Krystyny i Romana Mazurek (45 rocz.)
Friday, December 28
7:00PM (Pol.)
Saturday, December 29
8AM(Eng.) For Cherry Manion
7PM (Pol.) † Anna Genowefa
Feast of the Holy Family, December 30
9AM (Eng.) † Karol,Michalina Najdek
11AM (Pol.) O błog. dla Sylwi z rodziną
7PM (Eng.) For Delorme Family
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE CHRISTMAS TREE
An Ancient Tradition
One poll reveals that nearly 85 percent of all
American homes contain a decorated tree at
Christmas time – a total of between 80 and 90 million
decorated trees. It is in Germany where the earliest
historical reference to a Christmas tree first
appeared. From Germany the custom of a Christmas
tree spread all over Western Europe. By 1837, a
Christmas tree was being used in France. In 1840,
England’s Queen Victoria and her German-born
husband to be, Prince Albert, celebrated Christmas
with a decorated tree. By the 19th century, Christmas
trees had been adopted in many northern European
countries such as Russia, Sweden, Finland and
Nowary. Southern European countries continued to
celebrate Christmas with Nativity scenes of the Holy
Family. Around 1820, German immigrants to
Pennsylvania brought the custom of the tree back
to America. This time it caught on. In 1856,
Franklin Pierce became the first U.S. President to
celebrate Christmas in the White House with a
decorated tree.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRISTMAS SCHEDULE
December 24 Vigil of Christmas
10PM Croatian Mass
12 Midnight Shepherd’s Mass in Polish
December 25 Christmas Day
9AM English Mass
11AM Polish Mass
December 26 St. Stephen, first martyr
11AM English Mass
7PM Polish Mass
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander,
D. Tiley, W. Górecki, J. Mazur, A. Bąk, J. Bylina, N.
Galash, R. Prentice, R. Talarski, E. Koliński, T.
Moran, T. Ludwig, Joe Pham.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADVENT DONATIONS TO BUILD A NEW
CATHOLIC CHURCH IN SIBERIA
A new Catholic church is being built in Krasnojarsk
and will be called Holy Family of Nazareth.
Envelopes can be found at the back of the church.
We would like to help in this project by our
donations.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NEW YEAR’S EVE PARTY
All parishioners are invited for a New Year’s
party. The celebration will start at 7PM in the
church. Afterwards, we will have a potluck dinner,
drinks and music. Please bring a dish to share and
$10 to cover all drinks. Please call Ela Szewczyk at
503 590-2778 to sign up.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – Jan. 4
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.). Please sign
up for adoration time on the list in the back.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Dec. 16
Envelopes and all checks
1558.00
Loose Cash
326.12
Feast of Immaculate Conception
10.00
Christmas
50.00
Catechism
390.00
Literature
286.00
Donations for Church in Siberia
280.00
Coffee
107.75
Candles
65.04
TOTAL
3072.91
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK WIARY
Ojciec Święty ogłosił Rok Wiary listem
apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r.
Celem zwrócenia uwagi Kościoła na spotkanie z
Chrystusem i na piękno wiary w Niego. Rok Wiary
zakończy
uroczystość
Chrystusa
Króla
Wszechświata 24 listopada 2013 r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATEK PARAFIALNY - 12 stycznia 2013
Spotkanie opłatkowe rozpoczniemy Mszą św. o
godz. 17:00. Potem wspólny posiłek i Jasełka
przygotowane przez dorosłych parafian.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATEK
Opłatek
jest
nawiązaniem
do
Chleba
Eucharystycznego, który jest źródłem jedności i
miłości. Słowo opłatek pochodzi od łac. oblata,
oblatio – dar ofiarowany Bogu – Boska Hostia –
źródło wszelkiego dobra, oddanie się Chrystusa Bogu
i człowiekowi.
„Darzysz prawdziwie gdy sam
siebie dajesz drugiemu.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHOINKA – DRZEWKO ŚWIĄTECZNE
Obok żłóbka należy do „najbardziej znanych
symboli narodzenia Pańskiego”. Jej zielone
gałęzie są symbolem nadziei, wyrażają wolę
człowieka powrotu do stanu rajskiego szczęścia,
którego podstawą jest Jezus Chrystus. Do
ósmego wieku choinka symbolizowała Chrystusa.
Średniowiecze umieszczało na choince niekiedy
jabłko jako znak życia w raju. Symbolikę
bożonarodzeniową
wzmacniają
świeczki
–
Chrystus jako światłość świata.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARAFIALNY SYLWESTER
Poniedziałek, 31 grudnia w godz. 19:00 do 1:00
Zapraszamy naszych parafian do wspólnej
zabawy sylwestrowej. Rozpoczniemy wspólną
Mszą św. dziękczynną o godz. 19:00. Potem
wspólny posiłek i zabawa. Prosimy przynieść
jedno danie i $10.00 od osoby.
Zapisy i
informacje o potrawach do p. E. Szewczyk, 503590-2778.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATKI, KARTKI ŚWIĄTECZNE I KSIĄŻKI
Opłatki, kartki świąteczne i książki (Katechizm
Kościoła Katolickiego, Pismo Święte) są na
sprzedaż w Sali Parafialnej po Mszy św.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚWIĄTECZNE CIASTA pana Antoniego
W niedzielę, 23 grudnia po Mszy św. w sali
parafialnej będzie można kupić świąteczne ciasta
pana Antoniego Kajewskiego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BOŻE NARODZENIE
Poniedziałek, 24 grudnia – Wigilia B. Narodzenia
22:00 (Cro.) Msza św.
24:00 (Pol.) Pasterka
Wtorek, 25 grudnia - Dzień Bożego Narodzenia
9AM (Eng.) Msza św.
11AM (Pol.) Msza św.
Środa, 26 grudnia – Św. Szczepana męczennika
11AM (Eng.) Msza św.
19:00 (Pol.) Msza św.
W oktawie Bożego Narodzenia - 27, 28, 29, 31
grudnia Msza św. w jęz. polskim o godz. 19:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADWENTOWA OFIARA NA NOWY KOŚCIÓŁ
W KRASNOJARSKU NA SYBERII
Parafia Świętej Rodziny z Nazaretu była erygowana
w 1999 r. Teraz wspólnota parafialna jest w trakcie
budowy kościoła. Pragniemy naszymi ofiarami
wspomóc dzieło budowy nowej świątyni. Broszurki
i kopertki na ofiary są z tyłu kościoła. Bóg zapłać za
donacje.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA GRUDZIEŃ
Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani,
zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z
wielkodusznością i autentyczną miłością.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 4 stycznia
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grudzień
Lektorzy
Grudzień 23 - Karolina Kolińska, K. Ostrowski
Pasterka – Marek Grzelak, Teresa Mazurek
Grudzień 25 – Krystyna Grzelak, Hubert Chmiel
Grudzień 30 – Grażyna Golonka, Ignacy Stawarz
Kawa i ciasto
Grudzień 23 – kawa i ciasto
Grudzień 30 – kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIEROGI NA SPRZEDAŻ W SALI
PARAFIALNEJ - $4.00 paczka
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~