SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY

Transkrypt

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY
SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY
do biuletynu ZZPRC „Nadchodzą Zmiany”
Informacje dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie ING Życie
oraz ubezpieczenia opieki zdrowotnej Allianz dla członków ZZPRC ZA „Puławy” SA
Szanowni Państwo!
Proponujemy Państwu łączoną ofertę ubezpieczenia grupowego oraz opieki zdrowotnej dla członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu
Ciągłego oraz ich rodzin.
Kto może być ubezpieczonym?
Ubezpieczonymi mogą być wszyscy pracownicy
członkowie ZZPRC, małżonkowie, partnerzy, dzieci, jak również dorosłe dzieci.
Wypełnić i podpisać stosowne wnioski i deklaracje.
Na wniosku ubezpieczenia grupowego w miejscu
podgrupa wpisać stosowny wariant.
Wybierając Pakiet rodzinny, obok wariantu dopisać + Pakiet.
Wybierając ubezpieczenie dla małżonków
/ partnerów życiowych i dorosłych dzieci wypełnić
wniosek z ankietą medyczną dla każdego współubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia - warianty
Oferta ubezpieczenia grupowego zawiera pięć
wariantów podstawowych, pakiet rodzinny, pakiet
opieki medycznej w czterech wariantach, ofertę
darmowego konta bankowego.
Decydując się na opiekę zdrowotną, wypełnić
i podpisać deklarację przystąpienia z zaznaczeniem wybranego wariantu.
Co zrobić, aby korzystać z darmowego konta
ING Banku Śląskiego S.A.
Ciągłość ochrony
Osoby aktualnie objęte ubezpieczeniem zachowują ciągłość ochrony po zmianie ubezpieczyciela. Nie podlegają karencji.
Zmiana ubezpieczyciela
Aby zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczyciela, należy złożyć oświadczenie indywidualne lub grupowe o rezygnacji z ubezpieczenia .
Indywidualna kontynuacja
Dla ubezpieczonych pracowników członków
ZZPRC, z którymi zostanie rozwiązany stosunek
pracy oraz dla ich małżonków / partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci oferowany jest możliwość kontynuowania ubezpieczenia.
Co zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?
Zapoznać się z ofertą i dokonać wyboru wariantów.
Zapoznać się z ofertą. Wypełnić i podpisać formularz danych osobowych.
WAŻNE
Wypełnione i podpisane wnioski, deklaracje
i formularze należy wysłać lub złożyć osobiście w sekretariacie ZZPRC.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu :
MICHAŁ TUŁAJEW
ING Ubezpieczenia tel. : 500 329 110
SŁAWOMIR PRZEPIÓRKA
ING Życie : ING Bank Śląski SA
tel.: 502 648 387
OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (TRM6/1/2011) dla ZZPRC ZA „Puławy” SA
PZU
WARIANT I
Wysokość
świadczenia
ANALIZA KOSZTÓW OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zdarzenie ubezpieczeniowe
Śmierć Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku komunikacyjnym
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW- 24h
za 1% uszczerbku
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zaw. serca lub udarem mózgu
za 1% uszczerbku
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (21 poważnych zachorowań)
Operacja Ubezpieczonego spowodowana NW lub chorobą
Śmierć Małżonka
Śmierć Małżonka spowodowana NW
Leczenie specjalistyczne
Śmierć Rodzica lub śmierć Rodzica Małżonka
Karta apteczna
Urodzenie się dziecka
Osierocenie dziecka
Śmierć dziecka
Narodziny martwego dziecka
ING
WARIANT I
Wysokość
świadczenia
28 000,00 zł
56 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł
brak
35 000,00 zł
70 000,00 zł
105 000,00 zł
105 000,00 zł
140 000,00 zł
brak
32 000,00 zł
320,00 zł
35 000,00 zł
35 000,00 zł
350,00 zł
28 000,00 zł
35 000,00 zł
280,00 zł
2 500,00 zł
1 250,00 zł
8 000,00 zł
16 000,00 zł
brak
1 500,00 zł
brak
800,00 zł
3 200,00 zł
2 400,00 zł
1 600,00 zł
350,00 zł
3 000,00 zł
1 500,00 zł
10 000,00 zł
30 000,00 zł
brak
2 000,00 zł
brak
1 300,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem powyżej 14 dni
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym powyżej 14 dni
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy powyżej 14 dni
spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy od 1-14 dnia
spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy od powyżej 14 dni
na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
spowodowany chorobą od 1-14 dni
spowodowany chorobą powyżej 14 dni
SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE:
ŚWIADCZENIA STATUTOWE
105 zł
35 zł
140 zł
35 zł
140 zł
35 zł
140 zł
35 zł
jednorazowo 300 zł
35 zł
35 zł
110 zł
110 zł
190 zł
190 zł
190 zł
190 zł
190 zł
190 zł
każdy dzień 110 zł
55 zł
55 zł
40,00 zł
41,74 zł
ING
Wysokość
świadczenia
Zdarzenie ubezpieczeniowe
Śmierć Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
3 000,00 zł
6 000,00 zł
9 000,00 zł
9 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku komunikacyjnym
Śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu
Śmierć Małżonka wskutek NW
Śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka wskutek NW
Narodziny Dziecka
Osierocenie Dziecka
Śmierć Dziecka
Narodziny martwego Dziecka
12 000,00 zł
6 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
Składka za osobę:
0 zł
PZU
WARIANT II
Wysokość
świadczenia
ANALIZA KOSZTÓW OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zdarzenie ubezpieczeniowe
ING
WARIANT II
Wysokość
świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego
33 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
66 000,00 zł
45 000,00 zł
90 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
96 000,00 zł
135 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
96 000,00 zł
135 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
brak
180 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku komunikacyjnym
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW- 24h
za 1% uszczerbku
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zaw. serca lub udarem mózgu
za 1% uszczerbku
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (21 poważnych zachorowań)
Operacja Ubezpieczonego spowodowana NW lub chorobą
brak
45 000,00 zł
35 000,00 zł
350,00 zł
40 000,00 zł
400,00 zł
32 000,00 zł
40 000,00 zł
320,00 zł
400,00 zł
4 000,00 zł
5 000,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł
Śmierć Małżonka
10 000,00 zł
15 000,00 zł
Śmierć Małżonka spowodowana NW
20 000,00 zł
40 000,00 zł
Leczenie specjalistyczne
3 000,00 zł
brak
Śmierć Rodzica lub śmierć Rodzica Małżonka
1 800,00 zł
2 300,00 zł
Karta apteczna
300,00 zł
brak
Urodzenie się dziecka
1 000,00 zł
1 800,00 zł
Osierocenie dziecka
3 200,00 zł
5 000,00 zł
Śmierć dziecka
2 400,00 zł
5 000,00 zł
Narodziny martwego dziecka
2 000,00 zł
5 000,00 zł
180 zł
60 zł
240 zł
60 zł
240 zł
60 zł
240 zł
60 zł
jednorazowo. 600 zł
60 zł
60 zł
150 zł
150 zł
250 zł
250 zł
250 zł
250 zł
250 zł
250 zł
każdy dzień 150 zł
75 zł
75 zł
51,00 zł
52,12 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem powyżej 14 dni
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym powyżej 14 dni
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy powyżej 14 dni
spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy od 1-14 dnia
spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy od powyżej 14 dni
na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
spowodowany chorobą od 1-14 dni
spowodowany chorobą powyżej 14 dni
SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE:
ŚWIADCZENIA STATUTOWE
ING
Wysokość
świadczenia
Zdarzenie ubezpieczeniowe
Śmierć Ubezpieczonego
3 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
6 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
9 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
9 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku komunikacyjnym
12 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu
6 000,00 zł
Śmierć Małżonka wskutek NW
3 000,00 zł
Śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego
3 000,00 zł
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka
400,00 zł
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka wskutek NW
400,00 zł
Narodziny Dziecka
400,00 zł
Osierocenie Dziecka
1 000,00 zł
Śmierć Dziecka
1 000,00 zł
Narodziny martwego Dziecka
1 000,00 zł
Składka za osobę:
0 zł
PZU
WARIANT III
Wysokość
świadczenia
ANALIZA KOSZTÓW OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zdarzenie ubezpieczeniowe
ING
WARIANT III
Wysokość
świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego
45 000,00 zł
55 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
90 000,00 zł
110 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
140 000,00 zł
165 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
140 000,00 zł
165 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
brak
220 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku komunikacyjnym
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu
brak
55 000,00 zł
40 000,00 zł
400,00 zł
45 000,00 zł
450,00 zł
40 000,00 zł
45 000,00 zł
400,00 zł
450,00 zł
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (21 poważnych zachorowań)
5 000,00 zł
7 000,00 zł
Operacja Ubezpieczonego spowodowana NW lub chorobą
2 000,00 zł
3 500,00 zł
12 500,00 zł
22 500,00 zł
4 000,00 zł
17 500,00 zł
45 000,00 zł
brak
2 100,00 zł
2 800,00 zł
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW- 24h
za 1% uszczerbku
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zaw. serca lub udarem mózgu
za 1% uszczerbku
Śmierć Małżonka
Śmierć Małżonka spowodowana NW
Leczenie specjalistyczne
Śmierć Rodzica lub śmierć Rodzica Małżonka
Karta apteczna
300,00 zł
brak
Urodzenie się dziecka
1 200,00 zł
2 000,00 zł
Osierocenie dziecka
4 000,00 zł
5 500,00 zł
Śmierć dziecka
3 000,00 zł
5 500,00 zł
Narodziny martwego dziecka
2 400,00 zł
5 500,00 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem powyżej 14 dni
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym powyżej 14 dni
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy powyżej 14 dni
spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy od 1-14 dnia
spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy od powyżej 14 dni
na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
spowodowany chorobą od 1-14 dni
spowodowany chorobą powyżej 14 dni
SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE:
ŚWIADCZENIA STATUTOWE
195 zł
65 zł
140 zł
65 zł
260 zł
65 zł
260 zł
65 zł
jednorazowo 650 zł
65 zł
65 zł
180 zł
180 zł
320 zł
320 zł
320 zł
320 zł
320 zł
320 zł
każdy dzień 180 zł
90 zł
90 zł
61,00 zł
61,40 zł
ING
Wysokość
świadczenia
Zdarzenie ubezpieczeniowe
Śmierć Ubezpieczonego
3 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
6 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
9 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
9 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku komunikacyjnym
12 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu
6 000,00 zł
Śmierć Małżonka wskutek NW
3 000,00 zł
Śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego
3 000,00 zł
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka
400,00 zł
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka wskutek NW
400,00 zł
Narodziny Dziecka
400,00 zł
Osierocenie Dziecka
1 000,00 zł
Śmierć Dziecka
1 000,00 zł
Narodziny martwego Dziecka
1 000,00 zł
Składka za osobę:
0 zł
PZU
WARIANT IV
Wysokość
świadczenia
ANALIZA KOSZTÓW OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zdarzenie ubezpieczeniowe
Śmierć Ubezpieczonego
ING
WARIANT IV
Wysokość
świadczenia
55 000,00 zł
65 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
110 000,00 zł
130 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
165 000,00 zł
195 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
165 000,00 zł
195 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
brak
260 000,00 zł
brak
65 000,00 zł
55 000,00 zł
550,00 zł
55 000,00 zł
550,00 zł
44 000,00 zł
55 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku komunikacyjnym
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW- 24h
za 1% uszczerbku
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zaw. serca lub udarem mózgu
za 1% uszczerbku
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (21 poważnych zachorowań)
Operacja Ubezpieczonego spowodowana NW lub chorobą
440,00 zł
550,00 zł
6 000,00 zł
9 000,00 zł
3 000,00 zł
4 000,00 zł
Śmierć Małżonka
14 300,00 zł
20 000,00 zł
Śmierć Małżonka spowodowana NW
25 300,00 zł
50 000,00 zł
Leczenie specjalistyczne
6 000,00 zł
brak
Śmierć Rodzica lub śmierć Rodzica Małżonka
2 500,00 zł
3 500,00 zł
Karta apteczna
300,00 zł
brak
Urodzenie się dziecka
1 600,00 zł
2 500,00 zł
Osierocenie dziecka
4 500,00 zł
8 000,00 zł
Śmierć dziecka
3 000,00 zł
8 000,00 zł
Narodziny martwego dziecka
3 200,00 zł
8 000,00 zł
210 zł
70 zł
140 zł
70 zł
280 zł
70 zł
280 zł
70 zł
jednorazowo 700 zł
70 zł
70 zł
200 zł
200 zł
350 zł
350 zł
350 zł
350 zł
350 zł
350 zł
każdy dzień 200 zł
100 zł
100 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem powyżej 14 dni
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym powyżej 14 dni
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy powyżej 14 dni
spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy od 1-14 dnia
spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy od powyżej 14 dni
na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
spowodowany chorobą od 1-14 dni
spowodowany chorobą powyżej 14 dni
SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE:
74,00 zł
74,12 zł
ING
ŚWIADCZENIA STATUTOWE
Wysokość
świadczenia
Zdarzenie ubezpieczeniowe
Śmierć Ubezpieczonego
3 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
6 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
9 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
9 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku komunikacyjnym
12 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu
6 000,00 zł
Śmierć Małżonka wskutek NW
3 000,00 zł
Śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego
3 000,00 zł
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka
400,00 zł
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka wskutek NW
400,00 zł
Narodziny Dziecka
400,00 zł
Osierocenie Dziecka
1 000,00 zł
Śmierć Dziecka
1 000,00 zł
Narodziny martwego Dziecka
1 000,00 zł
Składka za osobę:
0 zł
PZU
WARIANT V
Wysokość
świadczenia
ANALIZA KOSZTÓW OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zdarzenie ubezpieczeniowe
Śmierć Ubezpieczonego
ING
WARIANT V
Wysokość
świadczenia
80 000,00 zł
100 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
160 000,00 zł
200 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
240 000,00 zł
300 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
240 000,00 zł
300 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
brak
400 000,00 zł
brak
100 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
64 000,00 zł
80 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku komunikacyjnym
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW- 24h
za 1% uszczerbku
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zaw. serca lub udarem mózgu
za 1% uszczerbku
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (21 poważnych zachorowań)
Operacja Ubezpieczonego spowodowana NW lub chorobą
640,00 zł
800,00 zł
10 000,00 zł
15 000,00 zł
4 000,00 zł
6 000,00 zł
Śmierć Małżonka
24 000,00 zł
30 000,00 zł
Śmierć Małżonka spowodowana NW
40 000,00 zł
60 000,00 zł
Leczenie specjalistyczne
8 000,00 zł
brak
Śmierć Rodzica lub śmierć Rodzica Małżonka
4 000,00 zł
4 500,00 zł
Karta apteczna
300,00 zł
brak
Urodzenie się dziecka
2 500,00 zł
3 000,00 zł
Osierocenie dziecka
8 000,00 zł
10 000,00 zł
Śmierć dziecka
4 800,00 zł
10 000,00 zł
Narodziny martwego dziecka
5 000,00 zł
10 000,00 zł
210zł
70zł
140zł
70zł
280zł
70zł
280zł
70zł
jednorazowo 700zł
70zł
70zł
250zł
250zł
400zł
400zł
400zł
400zł
400zł
400zł
każdy dzień 250zł
125zł
125zł
104,00 zł
97,86 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem powyżej 14 dni
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym powyżej 14 dni
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy od 1-14 dnia
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy powyżej 14 dni
spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy od 1-14 dnia
spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy od powyżej 14 dni
na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
spowodowany chorobą od 1-14 dni
spowodowany chorobą powyżej 14 dni
SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE:
ING
ŚWIADCZENIA STATUTOWE
Wysokość
świadczenia
Zdarzenie ubezpieczeniowe
Śmierć Ubezpieczonego
3 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
6 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
9 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
9 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku komunikacyjnym
12 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu
6 000,00 zł
Śmierć Małżonka wskutek NW
3 000,00 zł
Śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego
3 000,00 zł
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka
400,00 zł
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka wskutek NW
400,00 zł
Narodziny Dziecka
400,00 zł
Osierocenie Dziecka
1 000,00 zł
Śmierć Dziecka
1 000,00 zł
Narodziny martwego Dziecka
1 000,00 zł
Składka za osobę:
0 zł
UBEZPIECZENIE ALLIANZ OPIEKA ZDROWOTNA
ANALIZA KOSZTÓW OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zakres świadczeń
Nielimitowany dostęp do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry
Nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów
Konsultacje zabiegi ambulatoryjne
Wizyty domowe
Prowadzenie ciąży
Diagnostyka laboratoryjna
Badania biochemiczne
Diagnostyka miażdżycy
Diagnostyka cukrzycy
Badania hematologiczne
Badania radiologiczne (RTG, USG)
Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny
Badanie EKG, EEG
Szczepienia wraz z konsultacją lekarską przeciwko grypie
Ambulatoryjna opieka pielęgniarska
Nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna
Badanie endoskopowe
Świadczenie opiekuńcze dla ubezpieczonego i jego rodziny w zakresie
transportu medycznego, organizacji procesu rehabilitacji, opieki nad dziećmi
w razie zachorowania, opieki pielęgniarki itp..
SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE - PAKIET INDYWIDUALNY
SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE - PAKIET RODZINNY
Dodatkowo chirurgia jednego dnia
MINI
KOMFORT
OPTIMUM
MAXIMUM
Wysokość
świadczenia
Wysokość
świadczenia
Wysokość
świadczenia
Wysokość
świadczenia
X
6 specjalistów
X
BRAK
BRAK
X
X
BRAK
X
X
RTG klatki
BRAK
BRAK
X
pomiar ciśnienia
BRAK
BRAK
X
12 specjalistów
X
BRAK
X
X
X
X
X
X
X
BRAK
BRAK
X
X
BRAK
BRAK
X
15 specjalistów
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BRAK
BRAK
X
X
X
X
X
22 specjalistów
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22,40 zł
0 zł
34,00 zł
157,90 zł
42,00 zł
192,90 zł
50,00 zł
252,30 zł
10 zł / os.
Dodatkowo opieka stomatologiczna, leczenie zębów stałych i mlecznych,
ekstrakcja, leczenie kanałowe, diagnostyka rentgenowska
40 zł indyw.
120 zł rodzinny
Pakiet Rodzinny ING
Zdarzenie Ubezpieczeniowe
Wysokość Świadczenia
Poważne zachorowanie Małżonka - wariant rozszerzony (SCIB_B)**
10 000,00 zł
Pobyt Małżonka w szpitalu (SHDB)**
spowodowany NW od 1 do 14 dnia
120,00 zł
spowodowany NW powyżej 14 dni
120,00 zł
pobyt na OIOM
120,00 zł
spowodowany chorobą od 1 do 14 dnia
60,00 zł
spowodowany chorobą powyżej 14 dni
Poważne zachorowanie Dziecka (CCIB_A)**
60,00 zł
20 000,00 zł
Pobyt Dziecka w szpitalu (CHDB)
spowodowany NW od 1 do 14 dnia
120,00 zł
spowodowany NW powyżej 14 dni
120,00 zł
pobyt na OIOM
120,00 zł
spowodowany chorobą od 1 do 14 dnia
60,00 zł
spowodowany chorobą powyżej 14 dni
60,00 zł
Składka za osobę:
12,66 zł
Wymagana jest ocena medyczna
Małżonkowie – Partnerzy – Dorosłe Dzieci
Pracownicy mogą ubezpieczyć swoich małżonków partnerów i pełnoletnie dzieci (na prawach ubezpieczonego). Osoby te trafią do
nowo utworzonej podgrupy/podgrup, której zakres i sumy ubezpieczenia będą takie same jak w podgrupie pracownika, który
wskazał daną osobę do ubezpieczenia.
Ubezpieczenie małżonków/partnerów oraz dorosłych dzieci jest możliwe po spełnieni kryterium ilościowego:
• minimalna liczba przystępujących do ubezpieczenia małżonków/partnerów 177 osób
ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Małżonkowie / Partnerzy : wariant podstawowy + jeden z wariantów opieki medycznej
Pełnoletnie dzieci : wariant podstawowy
Oferta Ubezpieczenia Grupowego na Życie (TRM6/1/2011)
dla:Z Z w Puławach (Azoty w Puławach)
Propozycja ochrony ubezpieczeniowej
Pakiet Rodzinny ING
Zdarzenie Ubezpieczeniowe
Wysokość Świadczenia
Poważne zachorowanie Małżonka - wariant rozszerzony (SCIB_B)**
Pobyt Małżonka w szpitalu (SHDB)**
spowodowany NW od 1 do 14 dnia
spowodowany NW powyżej 14 dni
pobyt na OIOM
spowodowany chorobą od 1 do 14 dnia
spowodowany chorobą powyżej 14 dni
Poważne zachorowanie Dziecka (CCIB_A)**
Pobyt Dziecka w szpitalu (CHDB)
spowodowany NW od 1 do 14 dnia
spowodowany NW powyżej 14 dni
pobyt na OIOM
spowodowany chorobą od 1 do 14 dnia
spowodowany chorobą powyżej 14 dni
Składka za osobę:
10 000,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
20 000,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
12,66 zł
Wymagana jest ocena medyczna
W razie pytań prosimy o kontakt z:
nr tel.:
.......................
.......................
INFORMACJE DODATKOWE DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEG CZŁONKÓW
ZWIAZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO ZA. SA.
PUŁAWY
Małżonkowie – Partnerzy – Dorosłe Dzieci
Pracownicy mogą ubezpieczyć swoich małżonków partnerów i pełnoletnie dzieci (na
prawach ubezpieczonego).Osoby te trafią do nowo utworzonej podgrupy/podgrup, której
zakres i sumy ubezpieczenia będą takie same jak w podgrupie pracownika, który wskazał
daną osobę do ubezpieczenia
Ubezpieczenie małżonków/partnerów oraz dorosłych dzieci jest możliwe po spełnieni
kryterium ilościowego:
- minimalna ilość przystępujących do ubezpieczenia małżonków/partnerów 177 osób
Zakres Ubezpieczenia
Małżonkowie/Partnerzy :
- wariant podstawowy + jeden z wariantów opieki medycznej
Pełnoletnie dzieci :
- wariant podstawowy