Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24

Transkrypt

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24
Puls Przecławia
Przecław, Warzymice i okolice
Miesięcznik bezpłatny
marzec 2013
Nr (32) 3/2013
Nabór do przedszkoli
Minął rok
Przebiśniegi
Gmina Kołbaskowo przygotowała ponad 250 miejsc
w należących do niej przedszkolach publicznych.
Wnioski o przyjęcie można składać w Kołbaskowie,
Będargowie i Przecławiu.
Pierwszy patrol Straży Gminnej ruszył w teren
19 marca ubiegłego roku. Od tamtego czasu funkcjonariusze podjęli setki interwencji. Były pouczenia i mandaty. Efekty ich działalności są widoczne.
W gminie na pewno jest dużo czyściej.
str. 5
Na całym świecie ludzie sprzątają po psach, bo świadczy to o klasie właściciela. Nikt się tego nie wstydzi,
nikt się z tego nie śmieje. Dlaczego to co normalne
gdzie indziej, staje się niemożliwe u nas?
str. 7
str. 4
R
E
K
L
Jest nas: Przecław – 3.488 Warzymice – 2.555
Cała Gmina Kołbaskowo – 10.707
Liczba ludności na dzień 15.03.2013r.
A
M
A
Nr (32) 3/2013
marzec 2013
strona 3
Wielki Tydzień w Przecławiu
Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać
pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. W tym roku świętować ją będziemy stosunkowo wcześnie, bo już 31
marca.
WIELKANOC to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan. Upamiętnia ono śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Tydzień poprzedzający wielkanocną niedzielę to czas wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń.
Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia
pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia
palm - liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do
Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć
na Krzyżu. Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia
to dni poświęcone sakramentowi pojednania. Nie wyróżniają
się niczym, jeśli chodzi o liturgię. Niegdyś w Wielką Środę kapłani w kościołach odprawiali „Jutrznię”. Dzisiaj ten zwyczaj
można jeszcze spotkać już tylko w niektórych kościołach.
W czwartek rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje ono liturgię
Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki
Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła
– Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku
w Wielką Sobotę. Triduum kończy się wieczorem w Niedzielę
Zmartwychwstania.
Wielki Tydzień w kościele w Przecławiu
24.03.2013 – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ,
WIELKI PONIEDZIAŁEK, WIELKI WTOREK, WIELKA ŚRODA
Msze św. o godz. 18.00
Spowiedź: od godz. 17.30
28.03.2013 – WIELKI CZWARTEK
Święconka
W Wielką Sobotę większość mieszkańców naszej gminy wybierze się do najbliższego kościoła, by poświęcić koszyczek
z pokarmem. Warto pamiętać, że dobór potraw, które do niego
włożymy, nie powinien być przypadkowy. Każdy z darów łączy
w sobie zarówno chrześcijańską jak i ludową tradycję. Przyjęło
się, że ma ich być siedem. W koszyczku znaleźć się powinny:
Jajka – symbol życia i odrodzenia
Baranek – Symbol Jezusa Chrystusa
Chleb – symbolizujący Ciało Chrystusa, oznaka dostatku
Chrzan i masło – które są symbolem goryczy i słodyczy po
śmierci i zmartwychwstaniu.
Sól - symbol dostatku i gościnności
Wędliny – symbolizujące kończący się Wielki Post
Symbole Wielkanocne
Palemki
Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi
piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej
poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za
obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie
przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Jaja
„Ponadprogramowo” koszyczek możemy dopełnić rzeżuchą,
serem i ciastem, zajączkiem, kurczaczkiem, gałązkami wierzby.
Całość obowiązkowo przykrywać powinna nieskazitelnie biała
– haftowana lub zrobiona na szydełku – serwetka.
Wielkanocne zwyczaje i tradycje
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy świąteczne porządki. To wielkie
sprzątanie ma też symboliczne znaczenie – z mieszkania
wymiatamy zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Topienie Judasza
W Wielką Środę młodzi chłopcy robili ze słomy kukłę Judasza, którą najpierw okładali kijami a potem wrzucali do stawu. W ten sposób wymierzano „Zdrajcy” sprawiedliwość.
Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek.
Obyczaj ten był okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania
dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ o godz. 19.00
Spowiedź od godz. 17.00.
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00
29.03.2013 – WIELKI PIĄTEK
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: od godz. 8.00
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ o godz. 19.00
Droga Krzyżowa bezpośrednio po Liturgii
Spowiedź : od godz. 16.00 do godz. 19.00.
W tym dniu obowiązuje post ścisły; spożywamy trzy posiłki
bezmięsne, w tym jeden do syta. Nie spożywamy alkoholu!
30.03.2013 – WIELKA SOBOTA
Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 8.00 do 23.00
Poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 do 18.00 co godzinę
Spowiedź od godz. 9.00 do 18.00
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ połączona z procesją
Rezurekcyjną o godz. 23.00
31.03.2013 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO.
Pozostałe Msze św. w porządku niedzielnym
1.04.2013 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze św. – tak jak w niedzielę
Pogrzeb żuru
Ostatnie dni postu były przygotowaniem do święta. Robiono wtedy „pogrzeb żuru” – wylewano na ziemię sagany
znienawidzonej, bo spożywanej przez cały post, potrawy.
Wieszanie śledzia
Bez litości rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego postu. Nie bez radości „wieszano” go, czyli
przybijano do drzewa, karząc za to, że przez sześć niedziel
„wyganiał” z jadłospisu mięso.
Lany poniedziałek
Śmigus-dyngus to zabawa, którą znamy do dziś. Oblewać
można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia
panny miały większe szanse na zamążpójście. Wykupić się
można było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza.
Jajo króluje na wielkanocnym stole. Jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja zdobienia jaj na Wielkanoc sięga co najmniej XIII wieku. Jednym z wyjaśnień tego zwyczaju jest fakt,
że niegdyś jaja były zakazanym pożywieniem w czasie Wielkiego Postu. Kiedy ten mijał, ludzie malowali je i dekorowali,
by zaznaczyć koniec okresu pokuty i spożyć je podczas świąt.
Baranek
Symbolizuje Jezusa jako Baranka Bożego. Wywodzi się jeszcze z tradycji żydowskiej. W Wielką Sobotę święci się figurki
baranka wykonane z ciasta, masła czy cukru – to symbole
ofiary Chrystusa.
Świece i ogień
Symbolizują one postać Jezusa jako światłości świata. Symbolika świecy Paschalnej pochodzi z IV wieku. Świeca zapalana podczas nabożeństwa Wigilii Paschalnej symbolizuje
zmartwychwstałego Chrystusa.
„Zajączek” wielkanocny
To sympatyczna, świecka tradycja obdarowywania się drobnymi prezentami w pierwszy dzień Świąt.
Dzwony wielkanocne
Kościelne dzwony milkną wieczorem w Wielki Czwartek i nie
odzywają się, na pamiątkę śmierci Jezusa na krzyżu, aż do Liturgii Wigilii Paschalnej, kiedy to rozbrzmiewają na nowo, by
uczcić zmartwychwstanie Chrystusa.
strona 4
Ruszył
marzec 2013
nabór
Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli w Przecławiu i Kołbaskowie oraz punktu przedszkolnego w Będargowie. Na maluchy czeka ponad 250
miejsc.
Po uruchomieniu we wrześniu ubiegłego roku przedszkola publicznego w Przecławiu, szacuje się, że ilość miejsc
przygotowanych w tym roku, powinna zaspokoić potrzeby
mieszkańców gminy.
- Jeżeli w wyniku rekrutacji okaże się, że chętnych jest
więcej niż miejsc, utworzymy dodatkowy oddział w Przecławiu. Gmina jest na taką ewentualność przygotowana –
mówi wójt Małgorzata Schwarz.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać
ze stron: www.szkolaprzeclaw.pl, www.zpokolbaskowo.pl
oraz www.spbedargowo.szkolnastrona.pl, lub w sekretariatach: Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Szkoły Podstawowej
w Będargowie. Zapisy odbędą się na podstawie złożonej
przez rodziców „ Karty zgłoszenia dziecka do punktu
przedszkolnego”. Dziecko i rodzice muszą legitymować się
zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy (dłuższy niż
6 miesięcy) na terenie gminy Kołbaskowo. Po spełnieniu
tych warunków w pierwszej kolejności przyjmowane będą:
• dzieci matek lub ojców pracujących, samotnie wycho-
Pierwsi
do
wujących dzieci (nie przebywających na urlopach wychowawczych),
• dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
• dzieci z rodzin zastępczych,
• dzieci nauczycieli,
• dzieci obojga rodziców pracujących (nie przebywających
na urlopach wychowawczych),
• dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci),
• dzieci zameldowane poza granicami gminy Kołbaskowo
w miarę posiadanych miejsc (po podpisaniu porozumienia z właściwą dla miejsca stałego zameldowania dziecka
gminą)
– Miejsc w przedszkolu mamy tyle samo, co w ubiegłym
roku, czyli 150. Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku. Będzie
u nas bardzo dużo zmian na lepsze, bo planujemy kapitalny remont przedszkola w lipcu. Wymienimy drzwi, podłogi
i armaturę, pomalowane zostaną ściany w salach. Jeśli wystarczy pieniędzy wykonamy też remont jednej z łazienek.
– mówi Olga Strugała, dyrektor ZPO Kołbaskowo.
Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do któregokolwiek z gminnych przedszkoli publicznych, powinni złożyć
najemcy
Nr (32) 3/2013
przedszkoli
następujące dokumenty: „Kartę zgłoszenia dziecka do
punktu przedszkolnego”, zaświadczenie od pracodawcy
o pozostawaniu w stosunku pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej przez rodziców dziecka (prawnych
opiekunów), dokument potwierdzający zameldowanie na
terenie gminy Kołbaskowo.
W Będargowie zapisy prowadzone będą do 12 kwietnia,
w Kołbaskowie do 15 kwietnia. Nabór do przedszkola
w Przecławiu zakończy się 10 kwietnia, a wyniki zostaną
ogłoszone 30 kwietnia.
- Przeprowadzamy nabór dzieci od trzech lat. W wyjątkowych sytuacjach możemy przyjąć dzieci w wieku 2,5
roku. Dysponujemy znakomitymi warunkami lokalowymi
i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Nasze przedszkole
zapewnia opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00-17.00 i pełne wyżywienie. Śniadania i podwieczorki przygotowywane
są na miejscu. Obiady przywozimy ze stołówki szkolnej
w Kołbaskowie – mówi Beata Bitel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Przecławiu.
Każda z placówek, poza realizacją podstawy programowej
nauczania przedszkolnego, zapewnia dodatkowe zajęcia
m.in.: logopedyczne, naukę języka niemieckiego, rytmikę
i zajęcia korekcyjne.
(car)
otrzymali
klucze
W dniu 1 marca wójt Małgorzata Schwarz przekazała klucze do mieszkań pierwszym najemcom budynku socjalnego w Kołbaskowie. Pięć rodzin
spędzi święta już w nowym domu. Społeczna Komisja Mieszkaniowa przy Urzędzie Gminy Kołbaskowo rozpatruje kolejne – ze złożonych 139 –
wnioski.
Budynek socjalny w Kołbaskowie w niczym nie przypomina koszar po byłej jednostce wojskowej. Dzięki rządowemu wsparciu, dokładnie rok temu gmina przystąpiła do
przebudowy, dzięki której powstały 24 mieszkania socjalne
wraz z przynależnymi piwnicami, placem zabaw, parkingiem i suszarnią.
Pierwszym lokatorem, który przeciął symboliczną wstęgę
i przekroczył próg budynku, był trzyletni Michaś. Jego
mama, po podpisaniu przygotowanych dokumentów ze
łzami w oczach odebrała klucze do przydzielonego mieszkania. Michał, po wejściu do środka rozejrzał się uważnie
dookoła i zawiedziony, cichutko i niepewnie powiedział:
-Ale tu nic nie ma… Mama wytłumaczyła mu spokojnie,
że zamieszka tu dopiero wtedy, kiedy znajdą się tu jego łóżeczko i zabawki.
- Przyznam szczerze – nie spodziewałam się, że będzie tu
tak ładnie. To jest wielka szansa dla nas, młodych ludzi.
Michał bardzo się bał nowego domku. Teraz, jak go zobaczył to już chce tu być. Poprosił mnie tylko, żeby najpierw
przyjechały tu jego zabawki – ze wzruszeniem powiedziała
pani Marta.
Mieszkania w Kołbaskowie przydzielane są decyzją
Społecznej Komisji Socjalnej, w oparciu o Regulamin
przyznawania mieszkań, przyjęty uchwałą Rady Gminy
Kołbaskowo. Komisja stanęła przed niezwykle trudnym
i odpowiedzialnym zadaniem związanym z przyjmowaniem, rejestracją i skrupulatnym weryfikowaniem każdego
wniosku. Pierwsze decyzje Komisji dotyczyły m.in. rodzin
z niepełnosprawnymi dziećmi. Parter po lewej stronie budynku przystosowany został na potrzeby niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzi szeroki, łagodny podjazd. Każde z trzech znajdujących się tam mieszkań wyposażone
zostało w łazienkę przystosowaną do wózków. Również
drzwi mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą swobodę poruszania się wózkiem inwalidzkim.
Pierwsi lokatorzy po podpisaniu umów, odebraniu kluczy
i obejrzeniu swoich nowych mieszkań, ze słowami podziękowania wręczyli pani wójt kwiaty .
- To Wam przydałaby się taka ozdoba na nowe mieszkanie. Obiecuję, że jak się już Państwo urządzicie, przyjdę
do każdej rodziny na kawę – z uśmiechem zapowiedziała
M.Schwarz.
Mieszkania socjalne i komunalne nie są mieszkaniami
darmowymi. Każdy lokal jest oczynszowany, ma zainstalowany indywidualny licznik na prąd. Jeśli którykolwiek
z lokatorów przestanie uiszczać należne opłaty, istnieje
możliwość odcięcia dopływu energii elektrycznej czy wody.
Umowy najmu podpisywane są na czas określony.
Gmina przygotowuje kolejne mieszkania socjalne w Rosówku, w budynku po Straży Granicznej. Do zagospodarowania jest tam 78 pomieszczeń, które trzeba będzie
podzielić na mieszkania.
Dorota Trzebińska
Nr (32) 3/2013
marzec 2013
strona 5
Rekrutacja do zerówki i klasy pierwszej
W Szkole Podstawowej w Przecławiu rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klas pierwszych i do grup „0” realizujących obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne. Zapisy obejmują dzieci mające rozpocząć naukę w szkole od 1 września tego roku. Nabór zakończy się 30 kwietnia.
Do obwodu Szkoły Podstawowej w Przecławiu należą miejscowości: Przecław, Smętowice, Karwowo,
Warzymice od nr 46 oraz Warzymice ulice: Tęczowe
Ogrody, Dębowa, Pod Zodiakiem, Brzeziny, Słoneczna, Turkusowa, Złota, Szafirowa, Oliwkowa, Zaciszna
i Rubinowa.
Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które ukończyły lub ukończą do końca grudnia siódmy rok życia,
i nie odroczono im obowiązku szkolnego. Na wniosek
rodziców mogą być przyjęte dzieci sześcioletnie.
Do oddziału przedszkolnego (zerówka) rekrutowane
są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły piąty lub szósty rok życia i nie odroczono im
obowiązku szkolnego.
Straż
Uczniom rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej
przecławska podstawówka oferuje m.in.:
• Wybór klasy z rozszerzonym językiem niemieckim
– 3 godziny tygodniowo i językiem angielskim – 1 godzina w tygodniu.
• Udział w zajęciach pozalekcyjnych: koło matematyczne, kaligrafia i ortografia, zajęcia sportowe i umuzykalniające, koło języka niemieckiego, koło komputerowe.
• Dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w konkursach i turniejach sportowych.
• Naukę języka angielskiego i niemieckiego z podzia-
Gminna
po
roku
łem na grupy i według stopnia zaawansowania (od kl.
IV).
• Zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie.
• Możliwość korzystania z pomocy szkolnego pedagoga, psychologa i logopedy.
• Obiady cateringowe.
• Korzystanie ze zbioru bibliotecznego i czytelni.
• Opiekę w świetlicy szkolnej, czynnej od 7.00-17.00.
• Dla uczniów wyróżniających się – stypendia Wójta
Gminy Kołbaskowo: naukowe i sportowe (od kl. IV)
oraz indywidualne programy nauczania.
Druk formularza karty zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej szkoły (www.szkolaprzeclaw.pl) lub w sekretariacie.
działalności
Pierwszy patrol Straży Gminnej ruszył w teren 19 marca ubiegłego roku. Od tamtego czasu funkcjonariusze podjęli setki interwencji. Były pouczenia i mandaty. Efekty działalności funkcjonariuszy SG są widoczne. W gminie jest dużo czyściej. O podsumowanie dotychczasowej działalności
poprosiliśmy Komendanta Straży Gminnej w Kołbaskowie – Karola Antoniuka.
Dorota Trzebińska: Minął dokładnie rok od kiedy
Straż Gminna patroluje teren gminy Kołbaskowo.
Czy da się podsumować tę działalność w liczbach?
Karol Antoniuk: Oczywiście. Do marca podjęliśmy
1624 interwencje. Większość zgłoszona została przez
mieszkańców. Do końca ubiegłego roku strażnicy
zarejestrowali 699 wykroczeń, czyli czynów zabronionych pod groźbą kary, jednak o niższej szkodliwości społecznej niż przestępstwa. Było kilkadziesiąt
wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,
kilkadziesiąt związanych z nieuprawnionym wjazdem
do lasu, jednak najwięcej dotyczyło nieprzestrzegania
porządku i czystości w gminie. Ujawniliśmy 94 wykroczenia, z czego nałożyliśmy 67 mandatów na łączną
sumę 13 tysięcy i udzieliliśmy 27 pouczeń.
D.T.: Wynika z tego że utrzymanie porządku jest wiodącym tematem waszej działalności?
K.A.: Bez wątpienia tak. Założenie jest takie, by każdą
posesję w gminie, prędzej czy później skontrolować
pod kątem przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że ich odwiedzimy i sprawdzimy, czy mają zawarte umowy na odbiór odpadów,
czy na posesji jest porządek, czy na budynku umieszczony jest numer porządkowy, czy mają świadectwo
szczepienia psa przeciw wściekliźnie. Wszystkie nieruchomości powinny być skontrolowane. Na szczęście, w zdecydowanej większości przypadków ta kontrola sprowadza się do stwierdzenia, że wszystko jest
w należytym porządku. Obawy powinni mieć tylko ci
mieszkańcy naszej gminy, którzy o porządek nie dbają.
D.T.: Czy to karanie mandatami cokolwiek daje, czy
są zauważalne efekty takiej „edukacji”?
K.A.: Dzięki naszym działaniom w tych miejscowościach, które dotychczas skontrolowaliśmy doszło
do lawinowego zawierania umów na odbiór śmieci.
A wiemy o tym, bo po kontroli i ukaraniu mandatem,
kontaktujemy się z firmami wywozowymi, by sprawdzić czy ukarana osoba umowę zawarła. To od nich
wiemy, że w naszej gminie od początku naszej działalności nastąpił znaczący wzrost zawieranych umów na
odbiór śmieci. Karanie mandatami ma tutaj ogromne
działanie profilaktyczne. Bo jeśli dziś sprawdzamy np.
Kamieniec, to mieszkańcy innej miejscowości nie czekają na naszą wizytę, wiedzą już że prędzej czy później
dotrzemy i do nich. Podpisują umowy, bo wolą uniknąć niemałej kary. Oczywiście sytuacje są różne. Jeśli
sprawa dotyczy osób starszych czy bezrobotnych, bez
środków do życia, ciężko nam nakładać mandat, ale
jest to jednak wykroczenie uciążliwe społecznie i kara,
choćby najniższa musi być. Przecież jeśli ktoś nie ma
umowy na odbiór śmieci, gdzieś je jednak wywozi.
Najczęściej jest to las, pole czy przydrożny rów, a tak
być nie może.
D.T.: Problem dzikich wysypisk, to przekleństwo nie
tylko w naszej gminie. Wydaje się, że nie ma sposobu, by sobie z tym poradzić. Likwidowane w jednym
miejscu, natychmiast tworzone są gdzie indziej? Czy
jest na to jakaś rada?
K.A.: Udało nam się w kilku przypadkach ustalić
sprawców takich dzikich wysypisk i ponieśli oni bolesne konsekwencje finansowe. Jest to duży problem
i niestety mam obawy, że po wejściu w życie nowej
ustawy, regulującej gospodarkę odpadami, nie zostanie on do końca rozwiązany. Żeby się pozbyć np.
odpadów budowlanych właściciel nieruchomości tak
jak dotychczas będzie musiał zamówić kontener i za
odbiór zapłacić. Znając życie, nie zabraknie takich,
którzy nie będą skorzy do takiego wydatku i cichcem
wywiozą odpady do lasu. Podobnie z nielegalnymi
warsztatami. Nie dalej jak wczoraj, ujawniliśmy nowe
dzikie wysypisko. Rodzaj odpadów wskazuje na to, że
pochodzą one z warsztatu samochodowego.
W związku z tym procederem realizujemy zakup fotopułapek – kamer, które będziemy montować w miejscach, gdzie najczęściej tworzone są dzikie wysypiska. Urządzenie rejestruje zdarzenie, przesyła zdjęcie
i dzięki temu możliwe jest podjęcie natychmiastowej
interwencji.
D.T.: Wiem, że mieszkańcy dużych osiedli w Przecławiu czy Warzymicach zwracają się do Straży Gminnej z prośbą o interwencje w sprawie niewłaściwego
parkowania pojazdów. Nie brak „łosi parkingowych”,
którzy swoje auta ustawiają jak chcą i gdzie chcą.
K.A.: Zauważamy to każdego dnia, podczas naszych
patroli. Mieszkańcy zwracają się do nas z prośbą o interwencje. Podejmujemy je oczywiście, ale chciałbym
zaznaczyć, że problem jest trudny do rozwiązania
przez Straż Gminną. Nie wystarczy nałożyć mandat.
Podejmuję rozmowy z zarządcami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, o przemyślenie tematu. Moim
zdaniem należy rozważyć zmianę organizacji ruchu
na osiedlach, przestawienia i uporządkowania umieszczonych tam znaków. Niektóre znaki z zakazem zatrzymywania się należałoby ze strefy zamieszkania
usunąć. Taki znak wprowadza dużo zamieszania. Samochody w tych miejscach parkowały, parkują i będą
pewnie parkować. Jeśli to nikomu nie przeszkadza, to
po co stoi tam znak zakazu, którego nikt nie przestrzega. Ustawmy je tam gdzie są niezbędne, wydzielmy
miejsca postojowe, oznaczmy je odpowiednim znakiem i będzie porządek.
D.T: Dziękuję za rozmowę i życzę owocnej służby dla
dobra mieszkańców gminy i samych sukcesów w kolejnych latach.
strona 6
marzec 2013
Zebranie
wiejskie
Nr (32) 3/2013
w
Będargowie
W środę 13 marca w świetlicy wiejskiej w Będargowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Warzymic i Będargowa. Tematem przewodnim były sprawy związane z system gospodarki odpadami na terenie gminy Kołbaskowo, w związku z wchodzącą 1 lipca nowelizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Około pięćdziesięciu osób zebrało się w świetlicy
wiejskiej w Będargowie, gdzie na pytania dotyczące
nowego systemu zagospodarowania odpadów odpowiadali: dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Kołbaskowie - Adrian Guranowski
oraz wójt Małgorzata Schwarz. Obecny był też
Komendant Straży Gminnej Karol Antoniuk oraz
sołtys Będargowa – Eugeniusz Pietrzak i Warzymic
– Zbigniew Szczuplak.
Dyrektor Guranowski przedstawił w skrócie założenia ustawy i obowiązki z jakich muszą się wywiązać
gminy. Najwięcej uwag dotyczyło metody, w oparciu
o którą od 1 lipca naliczane będą opłaty za śmieci. A. Guranowski wyjaśnił, że wskazywana przez
zebranych, jako najlepsza, dotychczasowa metoda,
czyli naliczanie opłaty od pojemnika, niestety nie
została przez ustawodawcę dopuszczona.
- Proszę Państwa, nie czarujmy się – jeżeli nie chcemy mieć śmieci w rowach, to opłata za śmieci nie
może zależeć od ich ilości. O tym, że będziemy
płacić od kubła możemy zapomnieć – powiedział
mieszkaniec Warzymic.
KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie przypomina właścicielom nieruchomości (domy
jednorodzinne, szeregowe itp.) oraz podmiotom gospodarczym i właścicielom nieruchomości innych niż
mieszkalne, położonych na terenie gminy Kołbaskowo,
o konieczności złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązek złożenia deklaracji nie dotyczy mieszkańców
budynków wielorodzinnych , zgrupowanych we wspólnotach czy spółdzielniach. W ich imieniu deklarację składa zarządca.
Wypełniony formularz deklaracji należy złożyć osobiście
lub przesłać do Urzędu Gminy w Kołbaskowie adres:
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, lub do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, adres:
Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo.
Niezłożenie deklaracji spowoduje naliczenie właścicielowi nieruchomości opłaty za odpady w trybie administracyjnym i konsekwencje wynikające z przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa.
Formularze deklaracji są do pobrania na stronie www.
pgk-kolbaskowo.pl – zakładka „Do pobrania”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
w PGK Kołbaskowo: 91 312 49 28 lub 91 312 49 31.
Dyrektor PGK podkreślił, że żadna ze wskazanych
w ustawie metod nie jest doskonała, trudno jednak
z ustawodawcą polemizować. W gminie Kołbaskowo uchwałą Rady Gminy wybrana została metoda
naliczania opłaty, uzależniona od zużycia wody.
Radni uznali, że też jest ona obciążona wieloma
wadami ale i tak lepsza niż pozostałe, uzależnione
od metrażu domu czy od ilości osób zamieszkałych
w nieruchomości.
Wójt M.Schwarz zwróciła uwagę na fakt, że również
w jej ocenie ustawa śmieciowa, w przygotowanym
przez ustawodawcę kształcie, jest od początku do
końca bublem prawnym i żadna z proponowanych
w niej metod nie jest dobra.
- W gminie zameldowanych jest 11 tysięcy osób, natomiast według danych dotyczących zużycia wody
wiemy, że faktycznie mamy ok. 16 tysięcy mieszkańców. To są osoby niezameldowane, wynajmujące
lokale na dużych osiedlach i ci, którzy wybudowali
domy, ale nie dopełnili obowiązku meldunkowego.
Jak mielibyśmy ściągać z nich opłaty za śmieci,
skoro formalnie tych ludzi u nas nie ma? Gdyby
przyjęto proponowaną przez Państwa metodę naliczania opłaty od osoby, to ja się pytam, kto by za
nich płacił?
Wójt poinformowała, że Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej cały czas monituje u władzy ustawodawczej, czyli w Parlamencie, żeby wprowadzono takie zmiany w ustawie, by te opłaty nie były aż
tak dotkliwe.
- Ja się czuję bardzo niekomfortowo, bo ktoś u góry
ustalił zasady, a ja tutaj na dole muszę się z tego
tłumaczyć. Ustawa ma być wprowadzona w życie
1 lipca, ale wszyscy wiemy, że wiele kwestii dotąd
jest nieuregulowanych. My w tej chwili mówimy
o tym stanie prawnym, który jest na dzień dzisiejszy.
Co będzie za miesiąc, dwa, czas pokaże. Dyskusje
w Warszawie trwają. – wyjaśniała M.Schwarz.
Zebranie trwało ponad dwie godziny. Po zakończeniu dyskusji dotyczącej ustawy śmieciowej poruszono jeszcze temat budowy chodnika w Warzymicach
oraz bezpieczeństwa na drogach.
Maciej Cieślik
Park w Kurowie odzyskuje dawny blask
Pod koniec lutego zakończono prace rewitalizacyjne parku w Kurowie. Sąsiadujący z folwarkiem drzewostan w 2007 roku wpisany został do rejestru zabytków. Na zlecenie Gminy
Kołbaskowo na przełomie 2012/2013 przeprowadzono liczne zabiegi pielęgnacyjne na ponad
dwustu drzewach. Na realizację otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Położona w gminie Kołbaskowo, malownicza miejscowość Kurów to iście magiczne miejsce, o zbójnickiej historii otoczonej niebanalną roślinnością.
U podnóża wzgórza rosną cisy i platany, dalej
kasztanowce, klony, jesiony i lipy. Tutaj znajduje
się przepiękny park dworski oraz symbol wsi - Dąb
Zbójnicki, jeden z najsłynniejszych pomników przyrody w zachodniopomorskim. Po II Wojnie Światowej z zespołu dworsko- folwarcznego ocalał dwór,
kilka budynków gospodarczych i zabytkowy park.
Podczas inwentaryzacji w 2011 roku sprawdzono
stan i opisano ponad tysiąca drzew. Niektóre z nich
mają wysokość do 30 metrów i ponad trzymetrowy
obwód pnia. Zabiegom pielęgnacyjnym poddano dokładnie 205 sztuk drzew. Oczyszczono teren
z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, ścięto i wykarczowano gęste krzaki i podszycia. Posprzątano
teren z drobnych gałęzi, korzeni i innych pozostałości po wykarczowaniu. Prace wykonała Spółka
Cywilna „Pielęgnacja Drzew Pomników Przyrody”
z Węgrowa.
/www.przeclaw24.pl/
Nr (32) 3/2013
marzec 2013
strona 7
Spotkanie z przedsiębiorcami
W dniu 14 marca odbyło się I Forum Przedsiębiorców Gminy Kołbaskowo zorganizowane
przez władze samorządowe, przy współpracy
z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie.
Wzięło w nim udział ponad stu przedstawicieli
firm działających na terenie gminy Kołbaskowo.
Spotkanie przedsiębiorców i władz gminy zorganizowane
zostało w Zajeździe „U Śnieżków” w Smolęcinie. Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się m.in.: z ofertą i formami wsparcia lokalnych przedsiębiorców oferowanymi przez
Północną Izbę Gospodarczą oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Policach. O gminnych inwestycjach, pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ich realizację, planowanych działa-
niach oraz programie pomocy de minimis, udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie
nowych miejsc pracy na terenie gminy Kołbaskowo, mówiła
Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.
Dominującym tematem dyskusji, jaką podjęto w drugiej
części spotkania, był podnoszony przez przedsiębiorców
stan dróg, znacząco wpływający na prowadzoną przez nich
działalność gospodarczą. Uczestnicy Forum otrzymali informację, że choć finansowanie dróg powiatowych, najpilniej
wymagających remontu, nie leży w kompetencjach gminy, ta
podejmuje działania, także finansowe, zmierzające do poprawy ich stanu.
-– W naszym wspólnym interesie leży to, by się spotykać
i dyskutować o aspektach rozwoju prywatnego biznesu
w gminie – powiedziała M.Schwarz. – Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie stanowić będzie dobry początek współpracy
między sferą biznesu, a samorządem lokalnym.
I Forum Przedsiębiorców Gminy Kołbaskowo zostało dobrze przyjęte przez wszystkich jego uczestników. To sygnał, że
tego typu inicjatywy są potrzebne, bo przyczyniają się do budowania dobrych relacji między władzami gminy a lokalnymi
przedsiębiorcami. Miejmy nadzieję, że stanie się inspiracją do
dalszych wspólnych działań. Maciej Cieślik
„Przebiśniegi”
z naszej gminy
Teraz widać je najbardziej. Już nie zakrywa ich śnieg, a jeszcze nie giną w trawie. Osiedlowe „przebiśniegi” – setki „kwiatków” zostawianych każdego dnia przez psiaki duże i małe. Skala problemu
jest tak wielka, jak wielka ilość „niespodzianek” na naszych osiedlowych trawnikach. Psie kupy –
świadectwo „kultury” właścicieli czworonogów.
Na całym świecie ludzie sprzątają po psach, bo świadczy
to o klasie właściciela, o jego kulturze i szacunku dla innych. Nikt się tego nie wstydzi, nikt się z tego nie śmieje.
To norma. Dlaczego to co normalne gdzie indziej, staje się
niemożliwe u nas?
- Niemal codziennie chodzę ścieżką między Przecławiem
a Warzymicami. To, co tam spotkam to mnóstwo psich
odchodów. (…) Proponuję władzom Gminy i jej mieszkańcom walkę z psimi kupami i posiadaczami psów, którzy zanieczyszczają nam środowisko. (…)Tak naprawdę
to powinna być przestrzegana tylko jedna zasada, otóż
właściciel psa powinien być mądrzejszy i kulturalniejszy
od swojego czworonoga. Wtedy będzie porządek – napisał w liście do redakcji pan Leszek.
Wydaje się, że „psi problem” to kwestia mentalności.
Skoro sąsiad nie sprząta, ja też nie będę – bo to wstydliwa
sprawa. Mniejszy wstyd – odwrócić głowę i załatwiającego potrzebę pieska nie widzieć. A przecież sprzątanie po
swoim pupilu to nie łaska a obowiązek!
Zgodnie z § 14.5. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo: Osoby utrzymujące
zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego
użytku. Nieczystości te należy zbierać do opakowań papie-
1% dla dzieci
rowych lub z tworzywa sztucznego , a następnie wrzucić do
komunalnych urządzeń zbiórki odpadów.
- Właściciel czworonoga, który dopuszcza do tego, by
jego pies zostawiał nieczystości w miejscu publicznym
i nie sprząta po nim, popełnia wykroczenie. Ukarany może
być mandatem w wysokości do 500 złotych, bądź w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu, znacznie
wyższą grzywną. Apeluję zatem, zwłaszcza do mieszkańców osiedli w Przecławiu i Warzymicach o sprzątanie
zanieczyszczeń po swoich pupilach, bo tolerancji z naszej
strony już nie będzie. Jest to nasza odpowiedź na oczekiwania mieszkańców tych osiedli. Prewencyjnie będziemy
pytać opiekunów, czy posiadają przy sobie woreczki na
odchody – mówi Karol Antoniuk, Komendant Straży
Gminnej.
Zadziwiające, że najczęstszą reakcją na zwrócenie komuś
uwagi, że nie sprzątnął po swoim psie jest agresja, a nie
zawstydzenie. To smutne, ale zwracać uwagę trzeba, bo
milczące przyzwolenie umacnia poczucie bezkarności.
Pies jest wiernym towarzyszem i przyjacielem człowieka,
jest częścią rodziny, dlatego opiekujmy się nim godnie
i odpowiedzialnie a przy tym szanujmy ludzi, którzy nas
otaczają. Bo pozostawienie psich nieczystości na osiedlowym chodniku czy trawniku, to nie brak kultury – to po
prostu chamstwo. Dorota Trzebińska
Zbliża się czas składania zeznań podatkowych
za 2012 rok. Jeden procent z naszych podatków
możemy przekazać na dowolną organizację
pożytku publicznego. Wprawdzie to jest często
niewielka kwota, ale przemnożona przez kilkuset podatników, może stanowić dla potrzebujących poważne wsparcie finansowe. W poprzednim numerze pisaliśmy o Adasiu i Patrycji. Dziś
zachęcamy do wsparcia Kuby.
Kuba ma 10 lat. Od urodzenia choruje na mózgowe
porażenie dziecięce, wodogłowie pokrwotoczne, zespół
Westa i czterokończynowy niedowład spastyczny. Nie
chodzi samodzielne i wymaga stałej i intensywnej opieki
wielu specjalistów i rehabilitantów a także sprzętu rehabilitacyjnego. Kuba jest uczniem SOSW nr 1 w Policach,
potrzebne są mu również wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, których koszt znacznie przewyższa możliwości
finansowe rodziny.
- Dzięki wpłatom z 1% Kuba ma nowy wózek inwalidzki.
Dziękujemy wszystkim którzy pamiętali o Kubie w ubiegłorocznych zeznaniach podatkowych. Mam świadomość, że
potrzebujących właśnie takiej pomocy jest bardzo wielu, tym
bardziej dziękuję w imieniu Kuby i proszę o pamięć również
w tym roku - mówi Żaneta Kalinowska, mama Kuby.
Kuba jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska
5, 01-685 Warszawa Nr KRS 0000037904 Jakub Kalinowski Nr. 4233
strona 8
marzec 2013
Nr (32) 3/2013
Na końcu języka…czyli minimum poprawności
Panna Anna – panien Ann.
Anna to imię pochodzenia hebrajskiego (Hannah),
oznacza kobietę pełną wdzięku oraz łaski.
W Polsce imię to pojawiło się w XIII w. Wiele kobiet
o tym imieniu odegrało znaczącą rolę w historii Polski i Europy.
Z polskich królowych wymienić można Annę Cylejską – jedną z żon Wł. Jagiełły, czy Annę Jagiellonkę
– żonę Stefana Batorego. Była córką Bony i Zygmunta Starego, zarazem ostatnią przedstawicielką Jagiellonów na polskim tronie po bezpotomnej
śmierci swego brata – Zygmunta Augusta.
Z kolei Anna Habsburżanka (Austriaczka) była
pierwszą żoną Zygmunta III Wazy, który dziś dumnie spogląda z kolumny przed Zamkiem Królewskim w Warszawie.
Imię Anna nosiły też dwie (spośród sześciu) żon angielskiego króla Henryka VIII z dynastii Tudorów.
Anna Boleyn to druga żona tego władcy, ścięta
wskutek celowo spreparowanych przeciwko niej dowodów niewierności. Była matką późniejszej władczyni Anglii – Elżbiety I.
Anna Kliwijska to czwarta z żon tego monarchy.
Poślubiona została przez króla ze względów li tylko politycznych i pod wpływem sugestii Thomasa
Cromvella. Na tyle nie zyskała aprobaty władcy, że
wkrótce po ślubie nastąpił rozwód. Wtedy też popadł w niełaskę króla jego nadworny malarz Holbain. Otóż przywiózł on ponoć zbyt pochlebiony
wizerunek Anny, której wygląd w bezpośredniej konfrontacji bardzo Henryka VIII rozczarował. Wkrótce też Thomas Cromvell został pozbawiony urzędu,
a nieco później – głowy.
Nie była wprawdzie władczynią, ale zawładnęła sercem króla Augusta II Mocnego. I dopóki była w jego
łaskach, miała wpływ na pewne decyzje, sprzyjające
Polsce (będącej wtedy pod zaborami). Mowa o Annie Konstancji Cosel – królewskiej faworycie, tytułowej bohaterce sfilmowanej powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego pt. „Hrabina Cosel”.
Sporo było w historii tych... Ann, bo tylko tak należy w mowie i piśmie stosować liczbę mnogą tego
imienia, gdy pytamy kogo? czego? Tak samo jak wyraz Anna brzmią w liczbie mnogiej, w dopełniaczu
(kogo? czego?), rzeczowniki rodzaju żeńskiego: brytfann, fontann, sutann, madonn, dziewann, nowenn.
Z końcówką -anna są też takie rzeczowniki żeńskie
jak: panna, wanna, rynna. Jednak te wyrazy w dopełniaczu liczby mnogiej brzmią: panien, wanien,
rynien.
Wróćmy jednak do Ann. Zaznaczają one swą obec-
ność w różnych dziedzinach życia. Są aktorki: Dymna, Seniuk, Polony, Korcz; piosenkarki: German,
Jurksztowicz, Jantar; sportsmenki: Rogowska Kurnikowa; działaczka solidarnościowa Walentynowicz.
Mamy też pierwszą polską zdobywczynię Korony
Ziemi, himalaistkę – Czerwińską.
Anny to również tytułowe bohaterki utworów literackich: „Pollyanna”, „Ania z Zielonego Wzgórza”,
„Anna Karenina”.
Jest jeszcze angielska księżniczka Anna (córka królowej Elżbiety), która... spadła kiedyś z konia (nie
tylko w piosence Ewy Bem „Kolega maj”).
Jako o puchu marnym i wietrznej istocie pisał o kobiecie A. Mickiewicz. Zapewne miał na myśli jej delikatność i eteryczność, bo siły i woli w kobietach jest
wiele. Ileż znajdujemy konotacji do słowa kobieta:
panna, dziewczyna. dama, matrona, białogłowa,
niewiasta; ileż odniesień do statusu rodzinnego:
matka, żona, babcia, świekra (matka męża), siostra,
bratanica, bratowa, ciocia...
Bez względu na to, ile tych „funkcji dźwigamy”,
warto pamiętać, że kobiety są przede wszystkim...
Kobietami.
Pod rozwagę (nie tylko) mężczyznom.
Be-Fa
Cytaty na marzec
Steve Jobs –(1955-2011), współzałożyciel i prezes firmy Apple Inc. Stworzył prawdziwą potęgę i ikonę przemysłu komputerowego. Podziwiany
na całym świecie geniusz techniki, doskonały menadżer i człowiek, który potrafił zamieniać marzenia w konkrety.
- Świadomość tego, że pewnego dnia będę martwy, jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie pomogły mi w podjęciu największych decyzji mojego życia. Prawie wszystko - zewnętrzne oczekiwania wobec ciebie, duma, strach przed wstydem lub porażką - wszystkie
te rzeczy są niczym wobec śmierci. Tylko życie jest naprawdę ważne. Pamiętanie o tym, że
kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz
cokolwiek do stracenia.
- Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go na życie cudzym życiem. Nie dajcie się
schwytać w pułapkę dogmatu, która oznacza życie według wskazówek innych ludzi. Nie pozwólcie, by szum opinii innych zagłuszył wasz wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miejcie
odwagę iść za głosem swojego serca i intuicji. Wszystko inne jest mniej ważne.
Nr (32) 3/2013
marzec 2013
strona 9
FELIETON
POlityczne kłopoty z pamięcią
Właśnie skończyłam malować mieszkanie. Miało być
inaczej niż do tej pory i lepiej niż poprzednio. Jest inaczej, ale na pewno nie lepiej. Dysonans kolorystyczny
bije w oczy jak jasna cholera. Malarz ze mnie dobry, ale
kolorysta żaden.
Z tym dysonansem to jakaś dziwna sprawa jest. Pół biedy jeśli chodzi tylko o dobór kolorów. Gorzej, jeśli ów dysonans dotyczy sfery publicznej. Problem z dysonansem
ma premier i większość parlamentarzystów z miłościwie,
acz nielitościwie nam panującej Partii Obiecanek, na które, wstyd się przyznać, dałam się nabrać i to aż dwukrotnie. Trzeciego razu nie będzie. Że obiecywano nam drugą Irlandię już zapomnieliśmy, że mieliśmy się kochać
i miłować – też. Kryzys to wszędzie, tylko nie u nas, bo
u nas – kraina miodem i mlekiem płynąca. Kraina wiecznej szczęśliwości… Ma być. Tylko nikt nie wie kiedy.
Problem z dysonansem ma też, o zgrozo, gminna (w sile
sztuk trzy) i powiatowa (w sile sztuk dziesięć) reprezentacja wspomnianej partii o dwuliterowym skrócie. Oto
bowiem radni powiatowi w grudniu głosują Przeciw
wprowadzeniu do powiatowego budżetu pieniędzy
na budowę chodnika w Warzymicach, a trzy miesiące
później twierdzą, że głosowali Za. To ja mam powody
do niepokoju. Bo nie wiem, czy jest to kiepska pamięć,
czy nie daj Boże coś gorszego, czyli politykierstwo. Ten
brak pamięci to jakaś zaraźliwa POlityczna przypadłość
jest, bo i dwaj koledzy (plus jedna członkini) z naszego
wiejskiego parlamentu, inaczej głosują nad projektami
uchwał na posiedzeniach komisji (kiedy nie ma widzów),
a inaczej na sesjach Rady Gminy (kiedy widzowie są).
Całkiem niedawno, na zebraniu wiejskim w Będargowie, poruszano kwestię bubla prawnego pod tytułem
„ustawa śmieciowa”. Nie obeszło się bez emocji, bo
i trudno się nie denerwować, kiedy wiadomo, że za śmieci zapłacimy więcej niż dotychczas. Ustawa jest fatalnie
przygotowana, wiele kwestii nieprzemyślanych i niedopracowanych, a ustawodawca zręcznie zrzucił odpowiedzialność za ten bajzel na gminy. Burzliwe dyskusje toczą
się w całym kraju, nie tylko w Będargowie. Ale to właśnie
tutaj pojawili się na zebraniu wiejskim dumni przedstawiciele gminnej PO i huzia na wspomnianą ustawę! Tak
się towarzystwo zapędziło, że zapomniało, iż to nie kto
inny, a parlamentarna większość, czyli ich partyjni koledzy, wszystkim nam ten śmieciowy bubel z Warszawki
podesłali. Szczytem zaś POlitycznej hipokryzji było ich
publiczne twierdzenie, że głosowali przeciw wybranej
w gminie metodzie naliczania opłaty za śmieci, w sytuacji kiedy wspomniana uchwała została przegłosowana
JEDNOGŁOŚNIE.
Do naszej lokalnej demokracji, może i siermiężnej, wielce
niedoskonałej, zaczynają wchodzić partyjne, politykierskie standardy. Dysonans między tym co POoniektórzy
robią a co potem mówią, bije w oczy jak jasna cholera –
ot pamięć zawodzi. Czas by im kupić żeń-szeń i lecytynę,
albo po prostu zgrać obie półkule. W mózgu oczywiście.
Głosuję ZA. Jawnie i jednogłośnie.
Dorota Trzebińska
strona 10
marzec 2013
Nr (32) 3/2013
Kalendarium Święto miłośników nauki
– z życia szkoły
Szkoła Podstawowa
19 lutego
II finał Międzygminnego Konkursu Ortograficznego „W labiryncie ortografii” zorganizowanego
przez Szkołę Podstawową w Będargowie. Konkurs skierowano do uczniów klas IV-VI. Do finału
zakwalifikowało się 18 najlepszych uczniów ze
szkół z Bezrzecza, Mierzyna, Dołuj, Kołbaskowa, Przecławia i Będargowa. Po trudnych zmaganiach ortograficznych wyłoniono zwycięzców.
Wśród nich znaleźli się uczniowie przecławskiej
podstawówki: Aneta Pogoreło, Oskar Grodek
i Krzysztof Andrulonis
27 lutego
Dominika Bacławska i Kacper Leszczyński zajęli
II miejsce w kategorii klas V-VI. w VIII Zachodniopomorskim Konkursie „Sudoku – cyfry muszą
pozostać samotne”.
Gimnazjum
14 lutego
Tego dnia w gimnazjum miały miejsce rzeczy niecodzienne. Zupełnie przypadkowe osoby zostały
postrzelone. Strzały Amorków docierały do najbardziej skrytych serc. Kilogramy przepysznego
ciasta zaległy w brzuszkach coraz intensywniej
zakochanych. Ich uczucia z minuty na minutę
podsycali listonosze, roznoszący walentynkową
pocztę. Odpowiedzialny za całe zamieszanie Samorząd Uczniowski serdecznie przeprasza „pokrzywdzonych”.
15 lutego
Członkowie Koła Dziennikarskiego wraz z kolegami i koleżankami z klas pierwszych, drugich
i trzecich Publicznego Gimnazjum w Przecławiu,
wybrali się do Teatru Polskiego na ,,Mayday 2”.
Spektakl bardzo przypadł uczniom do gustu.
Wieczorny spacer wśród starych kamienic Szczecina, był doskonałą okazją do dyskusji na temat
świeżo obejrzanego przedstawienia.
W połowie lutego w Gimnazjum Publicznym w Przecławiu odbył się Festiwal Nauki. Zgromadził on zarówno uczniów klas szóstych, rozważających wybór tej szkoły jako miejsca dalszej edukacji, jak i miłośników nauk ścisłych z terenu gminy. Atrakcji nie brakowało.
W klasie fizycznej pan Piotr Bartków pokazywał,
jak sprawić, aby w jajku dało się przejrzeć jak
w lustrze, by jabłko smakowało jak gruszka, czy
w jaki sposób wytworzyć angielską mgłę z rodowodem. Zwiedzający byli bardzo zdziwieni rezultatami niektórych doświadczeń.
Kolejnym punktem programu okazała się władczyni pierwiastków, cząsteczek, reakcji roztworów – chemia. Pani Małgorzata Targońska
przedstawiła kilka fascynujących eksperymentów. Przybyli mieli okazję sprawdzić odczyny
kilku na co dzień używanych substancji: proszku do pieczenia, odkamieniaczy, proszku do
prania czy mydła. Uczniowie za pomocą sody
oczyszczonej i octu napełnili dwutlenkiem węgla
– gazem znacznie cięższym od tlenu – specjalnie przygotowany balon, który natychmiast po
podrzuceniu spadał na ziemię nie odbijając się.
Gwiazdą Festiwalu była królowa nauk – matematyka. Że nie jest ona taka straszna, jak ją
malują, przekonywały panie: Aleksandra Nowak i Dorota Abraszewska, które przygotowały
zabawne matematyczne rebusy oraz humorystyczne łamigłówki. Dużym zainteresowaniem
uczniów i rodziców cieszyły się warsztaty origami. Z jednego kawałka papieru wyczarowywano
prawdziwe cuda. Interesujące było też spotkanie
z biologią. Można się było dowiedzieć, czym
różni się pszenica od żyta, z czego powstają
płatki owsiane, zjadane na śniadanie oraz obejrzeć pod mikroskopem z pozoru tylko nieciekawą sosnową igiełkę.
Gości Festiwali Nauki czekała też utarczka
z geografią i wcale niełatwy quiz, z którym pasjonaci poradzili sobie bez trudu.
Ostatnim przystankiem na trasie naukowych
przygód była sala informatyczna, gdzie można
się było zapoznać ze sprzętem najnowszej generacji, który niedawno trafił do gimnazjum.
Całe przedsięwzięcie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Miejmy nadzieję, że
będą kolejne okazje, by uczestniczyć w tak interesujących wydarzeniach.
Krzysztof Andrulonis
Pierwsza młodzieżowa sesja
18 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się uroczysta I sesja I kadencji niedawno wybranej Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo. W posiedzeniu uczestniczyli wójt
Małgorzata Schwarz, radni Rady Gminy Kołbaskowo, Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej, dyrektorzy placówek oświatowych oraz rodzice.
Po krótkim powitaniu przez władze gminy, młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze na
radnego i złożyli uroczyste ślubowanie:
– Ślubuję uroczyście, jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Kołbaskowo,
działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami
młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich
wyborców – młodzież Gminy Kołbaskowo”.
Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli
członkom Młodzieżowej Rady życzenia owocnej
pracy na rzecz całej młodzieży gminy Kołbaskowo.
W wyniku głosowania Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo została Agata
Poczwardowska, Wiceprzewodniczącą Aleksandra Kurek, Sekretarzem Ewelina Połomska.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Głowacki Jakub, Głowacki Szymon, Sawa
Bartosz, Sandomierska Anna oraz Szymańska
Sandra. Komisji Przewodniczyć będzie Anna
Sandomierska. (mic)
Nr (32) 3/2013
marzec 2013
strona 11
Limeryki – Pulsoryki ❧ Kącik Poezji
Wiosna. Lada moment wyruszymy na wycieczki bliższe i dalsze. Mijając miejscowości o ciekawych i wdzięcznych nazwach, spróbujmy
porymować. Naszą marcową limeryczną wędrówkę zaczynamy od
Kórnika i Ciechocinka, a kończymy blisko domu – w Kamionkach
i Bobolinie.
Zachęcamy naszych czytelników do pisania limeryków. Czekamy na Państwa
prace:
W tym numerze kolejne fraszki – rymowane humorystyczne bagatelki – o lekko frywolnej tematyce, pisane
przez naszego ulubionego autora – Romualda Kureczkę.
O bocianach
Że brak dzieci – sprawa znana, bo się zmniejsza stan bociana.
Trzeba stworzyć prawo nowe – dać bocianom becikowe
[email protected]
O ławce
Limeryk powinien być zbudowany w sposób następujący:
On i ona w parku w Rabce zabawiali się na ławce.
• pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych,
Dziecko pyta się mamusi: „Czy ten pan tą panią dusi?”
• układ rymów aa bb a O geju
• trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane),
Wrócił Jasio, łezki leje: „Dzieci mówią, że jest gejem”
• nazwa geograficzna na końcu pierwszego wersu
Ty się Jasiu z tego śmiej. – „Ale nie wiem, co to gej”.
I zawierać zbliżony układ narracji:
• wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,
• zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater),
• krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,
• zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.
Dorota Trzebińska
❧❧❧
O świeżynce
Kiepsko chłop stworzony krzynkę – jest wciąż łasy na świeżynkę.
Gdyby to go nie kusiło, to by mniej rozwodów było.
O pierwszej randce
Prosiła panna o radę wróżki – na pierwszej randce jak trzymać nóżki.
Czy jeszcze ściskać, bo tak wypada, czy szkoda czasu i już rozkładać.
Ryszard Lipczuk
O wstydzie
Limeryk o lisie
Przywędrował do Kórnika
Lis bo szukał wszak kurnika
Lecz nie spotkał żadnych kur
Jeno w zamku książek zbiór
Stres to wielki dla psotnika!
Spotkał kleryk zakonnicę.
Limeryk o miłości dojrzałej
Przybył na wczasy do Ciechocinka
Raz pewien żółw - już starowinka
Powędrował wnet pod tężnie
Tam zakochał się potężnie
Teraz jest para: żółw i żółwinka.
Romuald Kureczko
niespodzianie płacz wybuchnął,
***
Mówił rolnik raz z Kamionki,
że u niego dużo stonki
więc zatrudnił trzy słowiki
aby zjadły te szkodniki.
Dostał za to coś od żonki.
***
Pewien facet z Bobolina
nie miał za co wypić klina,
więc natychmiast ruszył w drogę
aby dostać zapomogę.
Może mu pomoże gmina?
Chciał jej zajrzeć pod spódnicę.
Lecz odrzekła, że się wstydzi,
bo ten z góry może widzi.
O pomyłce
W Koszalinie, na weselu
bo pan młody pomyłkowo
noc poślubną spędził z druhną.
O modelce
Pewna nastolatka z Ełku
chce koniecznie być modelką.
Ojciec wszczyna awantury,
nawet wzywa jakąś mać.
Chce wygonić z córki bzdury,
wpierw maturę musi zdać.
O golu
Nastolatce spod Opola
chłopak rzekł, że strzeli gola.
O czym mówił, nie wiedziała,
więc spróbować gola chciała.
I stwierdziła, że te gole
lepsze niż nauka w szkole.
strona 12
marzec 2013
Nr (32) 3/2013
Przywitaj wiosnę z Beauty Studio
Każdego roku, wraz z nadejściem wiosny zrzucamy z siebie ciepłe czapki, kurtki, płaszcze i nadmiar nagromadzonych
przez zimę kilogramów. 21 marca to dla większości kobiet początek batalii o odzyskanie smukłej sylwetki. Oprócz diety
i aktywności ruchowej z pomocą przychodzą innowacyjne technologie.
Wraz z nadejściem cieplejszych dni
wyraźnie zauważamy zimowe spustoszenia w naszym wyglądzie: wysuszoną
skórę, zaniedbane włosy, nagromadzoną tu i ówdzie tkankę tłuszczową i cellulit. Pora przystąpić do intensywnej,
właściwie dobranej pielęgnacji urody.
Jak najlepiej o siebie zadbać, z jakich
zabiegów skorzystać, jak dobrać je odpowiednio do wieku, rodzaju i kondycji
skóry czy włosów? Radą służy właścicielka Beauty Studio – Iwona Kowalska:
- Proponuję zacząć pielęgnację od
twarzy, przez okres zimy szczególnie
narażoną na niekorzystne działanie
czynników zewnętrznych. Przesuszona
cera potrzebuje teraz zwłaszcza nawilżenia. Metodą, która przywróci jej
blask, naturalne piękno i młodzieńczy
wygląd jest Hydradermie – podwójna
jonizacja, wykorzystująca odpowiednio
zjonizowane mikroprądy oraz indywidualnie dobrane produkty, techniki
masażu i stymulację elektrodami. Połączenie tych elementów daje możliwości
prowadzenia w gabinecie kosmetycznym różnorodnych kuracji, od przeciwzmarszczkowych, regenerujących,
liftingujących, poprzez kuracje dedykowane dla cery tłustej, wrażliwej czy
tej z przebarwieniami.
Czapki i suche powietrze nie sprzyjały
też naszym włosom. Po zimie są one
suche, łamliwe, pozbawione połysku.
Beauty Studio proponuje swoim klientkom zabieg keratynowy, po którym
włosy stają się lśniące, gładkie i nabierają zdrowego wyglądu.
Wiosna to jednak przede wszystkim
czas na odnowę sylwetki, która przez
zimę straciła smukły wygląd. W Beauty Studio panie skorzystać mogą z innowacyjnych zabiegów modelujących
figurę. Bezkonkurencyjny jest LIPO
ROYAL, nazywany też liposukcją bez
skalpela. To bezbolesna technologia
umożliwiająca bezinwazyjne usuwanie
komórek tłuszczowych.
- LIPO ROYAL wykorzystywany jest
do wykonywania zabiegów wyszczuplania twarzy i całej sylwetki. Zabieg
daje efekty w postaci zmniejszenia obwodów ciała, pozwala likwidować otyłość i cellulit. Działa w oparciu o zastosowanie liposukcji ultradźwiękowej
w połączeniu z działaniem fal RF oraz
drenażem – wyjaśnia właścicielka Beauty Studio.
LIPO ROYAL pozwala usuwać komórki
tłuszczowe skutecznie i trwale, bez nawrotów. Najpierw, za pomocą silnych
fal ultradźwiękowych skierowanych
bezpośrednio do tkanki podskórnej,
ściany błon komórek tłuszczowych zostają rozerwane. Odpowiednia częstotliwość efektywnej energii fali sprężystej podgrzewa, rozkłada i rozdrabnia
naruszone komórki tłuszczowe i zwiększa metabolizm. Na koniec ukierunkowane światło podczerwone i impulsy
drenujące odprowadzają rozłożone
produkty w procesach metabolicznych
z organizmu.
- Ważne jest to, że zabieg nie wywołuje
jakichkolwiek efektów ubocznych: opuchlizny, pękania naczynek, podrażnień
czy zaczerwienienia skóry. Jest bezbolesny, nie wymaga znieczulenia, jest
całkowicie bezpieczny i komfortowy
dla klienta – zapewnia I.Kowalska.
Dopełnieniem wiosennej propozycji
mieszczącego się w Czerwonej Torebce
Beauty Studio jest manicure – wszak
zadbane dłonie i paznokcie są wizytówką każdej kobiety. Na koniec jeszcze
chwila relaksu na najnowszej generacji
łóżku opalającym Ergoline i można bez
kompleksów witać wiosnę.
Dorota Trzebińska
Stypendia dla młodych sportowców
Na wniosek Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego przy Gimnazjum
w Przecławiu, oraz Gminnego Stowarzyszenia Promocji Sportu Feniks, wójt
gminy Kołbaskowo przyznała stypendia sportowe za bardzo dobre wyniki
osiągnięte w dziedzinie kultury fizycznej. Uroczyste wręczenie listów gratu-
lacyjnych oraz stypendiów odbyło się
w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie.
Stypendia sportowe otrzymali: Patryk
Mika, Piotr Bartniczuk, Maciej Raczak, Cezary Wesenberg, Przemysław
Kołyga, Hubert Walendowski, Szymon
Purtak, Krystian Słomkowski, Mateusz
Romanowski, Damian Koczocik, Maciej Kozyra, Jakub Głowacki, Patryk
Łubiński.
R
E
K
strona 2
Nr (32) 3/2013
L
A
M
listopad 2011
marzec 2013
A
Nr (18) 8/2011
strona 13
Babski Turniej
GDZIE WYWIEŹĆ ZUŻYTY
SPRZĘT AGD
W piątkowe popołudnie 8 marca, w kołbaskowskiej
szkole podstawowej, mieszkanki gminy świętowały
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
Dzień Kobiet. W ramach spotkania zorganizowanego
Niebezpiecznych oraz elektrycznych
przez: Wójta Gminy Kołbaskowo, Dyrektora Zespołu
i elektronicznych
Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz LUKS
Przecław
– Al. Kasztanowa
„GROM”, odbył się „Babski Turniej Piłki Siatkowej”.
(teren oczyszczalni ścieków).
Podobnie jak w ubiegłym roku absolutne zwycięstwo
2
2
dowa. Ma 132 m – 68 m
scho
ka
klat
ana
ntow
emo
wyr
odniosła
drużyna
złożona
z mieszkanek
Kołbaskowa,
ta,
czys
o
Można
tu
przywieźć
stary,
zużyty
rze. Prowadzi do nieg
drugim pozioMieszkanie znajduje się na trzecim pięt która w zaciętym pojedynku pokonała
2
tej (ze skosami) na
powierzchni całkowi
i niepotrzebny
sprzęt AGD: 2
ie oraz 64 mreprezentantki
iom
poz
ym
wsz
pier
na
ów)
skos
c
liczą
ialnia (11 m )
grupy Decouforte. 2Imprezie towarzyszyły
warsztapowierzchni użytkowej (nie
ów, oraz syp
ią skoslodówki,
pralki,
telewizory,
m2) – z niewielką ilośc
2
), salonik (15
(21i m
lnia
jada
),
m
(12
hnia
ty
decoupage
samodzielnego
wykonania
biżuterii.
kuc
się:
ą
jduj
eroba,
pokój, gard
mie. Na dole zna
monitory
itp.
poziom drugi, gdzie znajdują się:
na
zą
wad
pro
ody
sch
Można
było
skorzystać
z zabiegów
pielęgnacyjnych
owe
buk
2
lni
dwa duże
i łazienka (5,80 m ) – bez skosów. Z jada na dłonie i twarz, porad kosmetycznych
a wodno-kanalizacyjne). Mieszkanie ma
i konsultacji
przyłącz
dołu
z
są
one
adz
row
(dop
nka
łazie
wykle
ne – niez
sypialnia i druga, niewykończona
i co ważw dni
nneczynny
Punkt
robocze
strojest
z wizażystką. Miłą niespodziankę
sprawił
Pa-jasne, prze
ątkowo
wyjpaniom
owtarzalne,
niep
Jest
.
dnia
połu
od
gi
dru
,
ocy
weł Baczyński, obdarowując każdą pięknym, białym
balkony – jeden od półn
w godzinach 10.00 – 18.00
843
tulipanem.
Wieczór
zakończyły
babskie
pogaduszki
046
505
.
funkcjonalne. Tel
przy kawie i ciastku. (car)
bez pośredników
m
da
rze
sp
–
u
wi
cła
ze
Pr
w
ie
an
zk
Dwupoziomowe mies
Od mieszkańców gminy
Kołbaskowo odpady przyjmowane
są bezpłatnie, za okazaniem
dowodu osobistego.
R
E
K
L
A
M
A
strona 14
marzec 2013
Nr (32) 3/2013
Kącik adopcyjny
Brązowe, czarne i rude. Krótkowłose, gładkowłose, skołtunione. Wszystkie patrzą na ciebie tym samym wzrokiem. Mijasz schroniskowe boksy – okropne klatki
wypełnione dziesiątkami par oczu, które czekają aż je dostrzeżesz. Idziesz dalej ze świadomością, że musisz podjąć decyzję, która i tak nie uczyni cię szczęśliwym –
wiesz, że jeśli wybierzesz jednego, inne będą musiały czekać. Ale najważniejsze, że dzięki Twojej decyzji jeden z nich będzie szczęśliwy. Pokocha Cię za to miłością
bezwarunkową.
Imię: Filip
Płeć: pies
Wiek: 5 lat
Rasa: mieszaniec
Wielkość: średni
Stan zdrowia: dobry, zaszczepiony, odrobaczony
Filip to mocny samiec. Najlepiej byłoby gdyby trafił do domu, gdzie nie ma innych zwierząt. Bardzo szybko się
przełamuje i w stosunku do ludzi nie wykazuje żadnej agresji. Lubi pieszczoty, którym się spokojnie poddaje.
Filip uwielbia spacery. Szybko się uczy - za przysmaki zrobi wszystko. To pies, który na pewno będzie bardzo
bronił ludzi, do których się przywiąże. Idealnym miejscem byłby dla niego dom z ogrodem, gdzie mógłby mieć
swobodę.
Dane kontaktowe: tel. 501 264 932 – wolontariuszka TOZ Ala
Nr (32) 3/2013
marzec 2013
strona 15
Zakład Kamieniarski
Głaz
Producent od 1980roku
• NAGROBKI • BLATY • PARAPETY • PŁYTKI • SCHODY
www.glaz-kamieniarstwo.pl
•
wystawa wyrobów:
Kołbaskowo 120
tel. 600 426 050,
606 921 161,
91 397 42 14
AMBER Ubezpieczenia
Pełen zakres ubezpieczeń
ul. Mieszka I 81 • tel. /fax : 91 482 01 50
tel. kom.: 606 226 446
www.amber.szczecin.pl
Twój ubezpieczyciel nie chce ci wypłacić odszkodowania – skontaktuj się z nami!

Podobne dokumenty

M jak Mama - Przeclaw 24 - portal mieszkańców Przecławia i

M jak Mama - Przeclaw 24 - portal mieszkańców Przecławia i w Pargowie, któremu towarzyszyły: Bieg “W Pogoni za Bielikiem” (11km), Rajd Rowerowy (11km) oraz marsz “Nordic Walking” (6km). Biegacze wystartowali o godz.10.00 w Siadle Dolnym, pół godziny późnie...

Bardziej szczegółowo

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24 jaki jest każdy widzi. Dorota Trzebińska M

Bardziej szczegółowo

I znów zakwitły kasztany - Przeclaw 24

I znów zakwitły kasztany - Przeclaw 24 Rozpoczyna się realizacja gminnej inwestycji jaką jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rozlewiska Dolnej Odry. Szlak będzie prowadził od granicy Państwa przez: Pargowo, Kamieniec, Moczyły, Siadło D...

Bardziej szczegółowo