Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24

Transkrypt

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24
Puls Przecławia
Przecław, Warzymice i okolice
Miesięcznik bezpłatny
kwiecień 2014
Nr (42) 3/2014
Koń jaki jest każdy widzi
Nadeszła długo oczekiwana wiosna,
a wraz z nią przemiany w przyrodzie
typowe dla tej niewątpliwie najpiękniejszej pory roku. Jako że mamy rok
szczególny, bo wyborczy, to zaczyna
się też pojawiać coraz więcej zjawisk
z kategorii: zadziwiające. I tak będzie aż do listopada, kiedy to nastąpi
owych zjawisk kulminacja, zwieńczona wyborami na wójta i radnych.
Pierwszą jaskółką czyniącą kampanijną wiosnę, jest pojawienie się nowej gazety - „Wieści z Gminy Kołbaskowo”. I tylko patrzeć jak w ślad za
nią pojawią się następne. Bo czasopisma w Polsce dzielą się na pięć podstawowych kategorii: dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki i…
wyborniki. Pierwsze cztery ukazują
się regularnie, nie bez trudu walcząc
o utrzymanie się na coraz trudniejszym wydawniczym rynku, dbając
R
E
o zachowanie bodaj elementarnych
wymogów stawianych prasie, czy to
ogólnopolskiej czy lokalnej. Wybornik nie musi. Jego podstawowym,
najważniejszym i jedynym celem jest
szybkie wypromowanie konkretnego
kandydata na prezydenta, burmistrza czy wójta, i zdyskredytowanie
wszystkich pozostałych. Pieniądze
na druk i kolportaż wyborników płyną po cichu z kasy tej czy innej partii
politycznej. Z ubiegłej kampanii wyborczej pamiętamy „Głos Bałtycki”
kandydata na wójta - Henryka Jabłońskiego, czy „Głos Kołbaskowa”
z Platformą Obywatelską na sztandarze i Tomaszem Żurawikiem w tle.
Oba pisma, wydawane w kolorze
i na drogim papierze doczekały się
dwóch czy trzech numerów i zniknęły natychmiast po wyborach. W trakcie tegorocznej kampanii spodziewać
K
L
A
Jest nas: Przecław – 3.485 Warzymice – 2.750
Cała Gmina Kołbaskowo – 10.991
Liczba ludności na dzień 28.03.2014 r.
się można kolejnych, a każde następne będzie z pewnością spieszyć z dostarczaniem sensacji, o jakich boję
się nawet pomyśleć.
Manipulowanie faktami, półprawdy
i socjotechniki należą dziś do kanonów przedwyborczych rozgrywek.
Anonimowi „redaktorzy” wyborników i promowani przez nich kandydaci, występujący w roli komentatorów owych wydarzeń, raz na cztery
lata nagle odkryją: afery, przekręty,
niegospodarność, kumoterstwo, kolesiostwo i nie wiedzieć co jeszcze.
Trzy lata milczą, a roku czwartego
nagle otwierają oczy i podnoszą larum...
Mój mądry dziadek, gdyby żył, powiedziałby: Człowieku, Ty słuchaj
i czytaj, a swój rozum miej, bo koń
jaki jest każdy widzi.
Dorota Trzebińska
M
A
Nr (42) 3/2014
kwiecień 2014
strona 3
Wielki Tydzień w Przecławiu
Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. W tym roku świętować ją będziemy 20 kwietnia.
WIELKANOC to najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijan. Upamiętnia ono zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tydzień poprzedzający wielkanocną niedzielę, nazywany Wielkim Tygodniem, to czas
wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, a więc Mękę i Śmierć Chrystusa.
Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa
tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm - liturgia bowiem wspomina
uroczysty wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy,
bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć
na Krzyżu. Palmy święci się na pamiątkę składania
gałązek palmowych przed wjeżdżającym do Świętego Miasta Mesjaszem. Poniedziałek, wtorek i środa
Wielkiego Tygodnia to dni poświęcone sakramentowi
pojednania. Nie wyróżniają się niczym, jeśli chodzi
o liturgię. Niegdyś w Wielką Środę kapłani w kościołach odprawiali „Jutrznię”. Dzisiaj uroczyste Jutrznie
odprawia się w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę,
szczególnie w katedrach.
W Wielki Czwartek rozpoczyna się Święte Triduum
Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
Obejmuje ono liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej,
sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową Liturgię Męki Pańskiej, (jest to jedyny dzień
w roku, gdy w Kościele nie sprawuje się Eucharystii)
oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę. Triduum
kończy się procesją rezurekcyjną kończącą Liturgię
Wielkiej Soboty. W niektórych kościołach w Polsce,
pozostała jeszcze tradycja odprawiania procesji
o świcie w Niedzielę Zmartwychwstania. Rezurekcja
rozpoczyna świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania, Wielkanocy.
Wielki Tydzień w kościele w Przecławiu
13 kwietnia – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI
PAŃSKIEJ,
WIELKI PONIEDZIAŁEK, WIELKI WTOREK, WIELKA ŚRODA (kolor szat, jak w całym
Wielkim Poście, fioletowy - podkreślający pokutny
charakter liturgii tego okresu)
Msze św. o godz. 18.00
Spowiedź: od godz. 17.30
17 kwietnia – WIELKI CZWARTEK (kolor szat
biały - na znak uroczystej proklamacji Sakramentów
Kapłaństwa i Eucharystii. Jest to święto wszystkich
kapłanów)
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ o godz. 19.00
Salon Nissan i KIA jeszcze w tym roku
W Ustowie, w okolicach hotelu „Silver”
rozpoczyna się budowa dwóch salonów
samochodowych. Inwestorem jest „Polmotor”, a wykonawcą robót - firma
„Probud” ze Szczecina. Obok istniejących już w tej okolicy sześciu salonów
samochodowych - otworzą się kolejne
dwa. I to jeszcze w tym roku.
Inwestycja obejmuje budowę salonów KIA I Nissana
- mówi Jan Przepłata z firmy Polmotor. Bedzie tam
także serwis samochodwy, blacharnia, lakiernia oraz
stacja diagnostyczna. Powierzchnia całkowita obiektu to dokładnie 2089 m.kw. Przewidujemy termin
zakończenia budowy 30 listopada.
Nowy salon firmy Polmotor to nowocześnie
zaprojektowany obiekt posadowiony na działce o powierzchni 6000 m.kw. Bryła zbudowana
jest głównie ze stali i szkła. Budynek będzie stał
w górnej części działki. Inwestor pod koniec 2012
roku kupił od gminy Kołbaskowo działkę pod tą
inwestycję. Drugą o połowę mniejszą nabyła firma
Drewnikowski. Prawdopodobnie powstanie tutaj
salon Citroena. Ustowo stało się już „zagłębiem
samochodowym” Szczecina. W pozostałych salo-
nach ulokowanych za hotelem Silver można kupić
auta marek : Ford, BMW, Mitsubishi, Hyundai,
Suzuki oraz Mini.
W zasobach Kołbaskowa jest jeszcze wiele działek pod budownictwo przemysłowe i indywidualne. Gmina otwarta jest na inwestorów, przedsiębiorców oraz budownictwo prywatne. Dużym
zainteresowaniem cieszą się także przetargi na
działki budowlane w Warzymicach i Barnisławiu.
Wszystkie podzielone są na około 1000m2 i idealne nadają się pod budowę domu jednorodzinnego.
Na przedsiębiorców czeka także 17ha w Rosówku
i Kamieńcu oraz prawie 90ha w Barnisławiu i Kołbaskowie przy autostradzie A6. Przeznaczenie to
głównie produkcja i usługi.
/Przeclaw24.pl/
Spowiedź od godz. 17.00.
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00
18 kwietnia – WIELKI PIĄTEK (kolor szat
czerwony - podkreślający Mękę Chrystusa. Podczas
Liturgii czyta się Pasję wg św. Jana)
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: od godz. 8.00
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ o godz. 19.00
Droga Krzyżowa bezpośrednio po Liturgii
Spowiedź : od godz. 16.00 do godz. 19.00.
19 kwietnia – WIELKA SOBOTA (kolor szat
złoty - nawiązujący do radosnego, uroczystego charakteru Liturgii Zmartwychwstania Chrystusa)
Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 8.00 do
23.00
Poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 do 18.00 co
godzinę
Spowiedź od godz. 9.00 do 18.00
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ połączona
z procesją Rezurekcyjną o godz. 23.00
20 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (kolor szat złoty).
Pozostałe Msze św. w porządku niedzielnym
21 kwietnia – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (kolor szat złoty)
Msze św. – tak jak w niedzielę
strona 4
Pierwszy
kwiecień 2014
etap
naboru
Nr (42) 3/2014
zakończony
Do 4 kwietnia można było składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznych punktów przedszkolnych w Przecławiu, Kołbaskowie i Będargowie. Komisje Rekrutacyjne przystąpią teraz do potwierdzenia okoliczności przedstawionych w złożonych przez
rodziców oświadczeniach. Listy zakwalifikowanych maluchów wywieszone zostaną 14 kwietnia.
W pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod
uwagę kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny
kandydata, niepełnosprawność dziecka, jego rodzeństwa czy rodziców. Punkty przydzielane będą
opiekunom samotnie wychowującym dziecko lub
sprawującym nad maluchem pieczę zastępczą.
Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można
otrzymać po 40 punktów.
Jeżeli w pierwszym etapie naboru dzieci otrzymają
taką samą liczbę punktów, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie będą brane
pod uwagę kryteria dodatkowe. Liczyć się będzie
ilość godzin zadeklarowanych w karcie zgłoszenia.
Za każdą deklarowaną godzinę przyznany będzie
jeden punkt, aż do uzyskania maksymalnie dziesięciu punktów. Rodzice lub prawni opiekunowie
pracujący zawodowo lub uczący się w trybie dziennym mogą liczyć na kolejnych dziesięć punktów.
Tę samą punktację otrzyma dziecko wychowywane
przez samotnego, pracującego lub uczącego się
w trybie dziennym rodzica lub prawnego opiekuna.
Dziecku, którego rodzeństwo kontynuować będzie
edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu
lub naukę w szkole podstawowej przy tym przedszkolu, przyznanych będzie osiem punktów. Ważnym kryterium będzie to, czy rodzice dziecka są
mieszkańcami gminy Kołbaskowo, a tym samym
rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
zgodnie z tym miejscem zamieszkania. Tu można zyskać kolejnych pięć punktów. Najmniej, bo
dwa dodatkowe punkty otrzymają dzieci urodzone
w 2010r., które nie były wcześniej objęte edukacją
przedszkolną.
Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać
maksymalnie ogółem 35 punktów.
Pierwsza lista dzieci, wstępnie zakwalifikowanych
do przedszkola, przedstawiona zostanie 14 kwietnia. Do końca miesiąca rodzice przyjętych maluchów zobowiązani będą podpisać umowę. Może
się jednak okazać, że ktoś z przydziału zrezygnuje.
Lista ostateczna uwzględniająca te zmiany, wywieszona zostanie 6 maja. Rodzice, którzy otrzymają
decyzję odmowną, mogą do 14 maja wystąpić do
Komisji o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka
i odwołać się. Odwołania rozpatrywać będą dyrektorzy placówek.
Gmina ma obowiązek zapewnić dzieciom możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.
Rodzice maluchów nie przyjętych do wybranego
punktu przedszkolnego, muszą mieć daną możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego
w innej wskazanej placówce, w których będą wolne
miejsca. Postępowanie uzupełniające potrwa do 29
sierpnia. Dorota Trzebińska
Rekrutacja do zerówki i klasy pierwszej
Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klas pierwszych i do grup „0”, realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Zapisy obejmują dzieci mające rozpocząć naukę w szkole od 1 września tego roku. W Przecławiu karty zgłoszenia dziecka przyjmowane
będą do 11 kwietnia, w Będargowie i Kołbaskowie do 18 kwietnia.
Do tej pory naukę w pierwszej klasie rozpoczynały
dzieci siedmioletnie. Od września obowiązek ten
obejmie również sześciolatków.
- Do klas pierwszych przyjmujemy dzieci urodzone
w pierwszej połowie 2008 roku. Zgodnie z nakazem Ministerstwa będziemy tworzyć klasy składające się z siedmiolatków i sześciolatków. Do
zerówek trafią dzieci urodzone w roku 2009 oraz
w drugiej połowie 2008 roku. Mamy obowiązek
przyjąć wszystkie maluchy zamieszkałe w obwodzie – mówi Beata Bitel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Przecławiu.
Do obwodu Szkoły Podstawowej w Przecławiu
należą miejscowości: Przecław, Smętowice, Karwowo, Warzymice od nr 46 oraz Warzymice ulice:
Tęczowe Ogrody, Dębowa, Pod Zodiakiem, Brzeziny, Słoneczna, Turkusowa, Złota, Szafirowa, Oliwkowa, Zaciszna i Rubinowa. Dla dzieci zamieszkałych w tych miejscowościach musi się znaleźć
miejsce w przecławskiej szkole. W ewidencji jest
ich ponad sto siedemdziesiąt. Ilu rodziców zdecyduje się na wysłać dziecko do Przecławia okaże się
po zakończeniu rekrutacji.
Zapisy do grupy „O”
Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2009r.
i w II połowie 2008r., którym nie odroczono obowiązku szkolnego. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Zapisów dokonują osobiście rodzice lub opiekunowie prawni. Do szkoły powinni się zgłosić z dowodem osobistym i wypełnioną „Kartą zgłoszenia
dziecka”. Szkołę rejonową należy poinformować
o zapisaniu czy przeniesieniu dziecka do innej placówki. Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte
do szkoły, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to utworzenia dodatkowego
oddziału.
Zapisy do klasy pierwszej
Nabór dotyczy dzieci urodzonych w 2007r. oraz
urodzonych w I połowie 2008r., którym nie odroczono obowiązku szkolnego, a także na wniosek
rodziców, dzieci urodzonych w II połowie 2008 r.
Zapisów do szkoły muszą dokonać także rodzice
dzieci z grupy „O”. Nie ma możliwości przecho-
dzenia całej grupy do klasy pierwszej. Rodzice lub
prawni opiekunowie mają obowiązek poinformowania szkoły rejonowej o zapisaniu czy przeniesieniu dziecka do innej placówki. Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte do szkoły, jeśli placówka
dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to
utworzenia dodatkowego oddziału.
Przydział wychowawcy klasy będzie losowy. Wszyscy nauczyciele reprezentują podobne, wysokie
kwalifikacje i umiejętności. Podstawowym kryterium naboru do poszczególnych grup, będzie
roku urodzenia dziecka oraz równa ilość chłopców
i dziewczynek w klasie. O przydziale ucznia do
danej grupy zdecyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami grup „0” przedszkola oraz
pedagogiem szkolnym. Zatwierdzone listy dzieci
grup „0” podane zostaną do wiadomości rodziców
do końca czerwca.
Druk formularza karty zgłoszenia dziecka można
jeszcze pobrać ze strony internetowej szkoły (www.
szkolaprzeclaw.pl) lub w sekretariacie.
Maciej Cieślik
Nr (42) 3/2014
kwiecień 2014
strona 5
Lidl między Przecławiem a Warzymicami?
W połowie lutego Przedsiębiorstwo Multimar skierowało do gminy Kołbaskowo wniosek o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu
handlowego. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy chodzi o dyskont Lidl.
Na działce pomiędzy Hotelem Dworskim a firmą
Ehrle inwestor zamierza wybudować pawilon handlowy o powierzchni do 1300 metrów kwadratowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Projekt jest obecnie na etapie tzw. uzgodnień. Do
gminy wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy. Jeśli inwestycja spełniać będzie wymagane
warunki ochrony środowiska, warunki wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
w zakresie komunikacji, wydana zostanie decyzja
pozytywna, stanowiąca promesę dla wnioskowanej
lokalizacji.
Problem mogą stanowić warunki dotyczące komu-
nikacji. Teren na którym pawilon miałby powstać,
posiada zjazd do drogi krajowej numer trzynaście.
Konieczna jest jednak jego przebudowa. Zgodę na
nią i określenie warunków technicznych tej przebudowy, musi wydać zarządca drogi czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zjazd
powinien uwzględniać obecne obciążenie ruchu
i zapewnić takie rozwiązanie, które nie pogorszy
komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego na
tym odcinku. Jeśli będzie zgoda GDDKiA inwestor wystąpi do Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Policach o pozwolenie na budowę.
KOMUNIKAT
Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż
od dnia 1 kwietnia 2014 r. Powiatowy
Urząd Pracy w Policach Punkt Informacyjny w Kołbaskowie, przeniesiony
zostaje z obiektu po byłym Przejściu
Granicznym w Rosówku do budynku
Urzędu Gminy Kołbaskowo (Kołbaskowo 106).
Maciej Cieślik
Aleje zamiast granic
Na przejściu granicznym między Warnikiem a Ladenthin posadzonych zostanie kilkadziesiąt lip drobnolistnych. Dzięki inicjatywie polskich i niemieckich samorządów oraz organizacji pozarządowych powstanie pierwsza aleja transgraniczna. Uroczysty finał
akcji i wkopanie ostatnich drzewek odbędzie się 16 kwietnia.
Drogę Ladenthin-Warnik wyremontowano dzięki
funduszom unijnym i oddano do użytku w 2011
roku. Teraz po jej obu stronach zostanie posadzonych pięćdziesiąt lip drobnolistnych. Wysokiej jakości drzewka zasadzone będą według niemieckich
normatywów. Pas drogowy jest tu odpowiednio
szeroki, jest sporo wolnego miejsca dla swobodnego rozrostu drzew.
- Pomysł posadzenia transgranicznej alei został
wysunięty przez Ingo Lehmana z władz Meklemburgii-Pomorza. Szukaliśmy miejsca odpowied-
niego do realizacji tego zamierzenia. Wybór padł
na drogę łączącą Warnik z Ladenthin. W przyszłości pragniemy kolejne aleje posadzić na innych odcinkach granicy z Niemcami, Czechami i Ukrainą
– mówi Joanna Strzelecka z Federacji Zielonych
GAJA.
Partnerem akcji, poza samorządami i Federacją
Zielonych GAJA ze Szczecina jest oddział meklembursko-pomorski Związku na Rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody ze Schwerina.
(car)
Ładny i bezpieczny
Plac zabaw na osiedlu Zielone Pole został ponownie oddany do użytku maluchów. Po remoncie dzieci mają do dyspozycji nowe,
kolorowe, posiadające wszelkie wymagane atesty zabawki. Wymienione zostało ogrodzenie i podłoże.
O konieczności generalnego remontu mówiło się
od dawna. Stare urządzenia nie posiadały odpowiednich atestów, ogrodzenie też nie było w najlepszym stanie. Nowy administrator, z uwagi na
bezpieczeństwo dzieci, podjął decyzję o zamknięciu placu i przystąpieniu do remontu.
- Prace zaczęliśmy od porządków. Zebraliśmy i wywieźliśmy około trzydziestu ton ziemi. Zamówiona
koparka wyrównała teren. Odnowiliśmy siatkę od
strony ogródków i pomalowaliśmy murek. Zarząd
spółdzielni wybrał wykonawcę, który wykonał
nowy polbruk – mówi administrator techniczny na
osiedlu Zielone Pole, Damian Hochhaus.
Cieszą oczy nowe, kolorowe urządzenia: wieżyczki, kładki, huśtawki i piaskownica. Zakupiono je
w specjalizującej się w ich produkcji firmie Inter
Flora. Wszystkie posiadają certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego.
- Zabawki są super i takie ładne. Teraz mi się tutaj bardzo podoba. Moim kolegom też. Stary plac
był smutny – z uśmiechem oświadcza pięcioletni
Kuba.
Satysfakcji nie kryje administrator: - Stworzyliśmy
prawdziwy plac zabaw, taki który posiada atest na
urządzenia, na którym są zachowane strefy bezpieczeństwa i bezpieczne podłoże. Mam nadzieję, że
zadowoleni będą i nasi mali mieszkańcy i ich rodzice.
(mic)
strona 6
kwiecień 2014
Nr (42) 3/2014
Twarda woda tylko do końca maja
W dniu 18 lutego rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji technologicznej i montaż stacji zmiękczania na
ujęciu w Ustowie, zaopatrującym w wodę mieszkańców Warzymic i Przecławia. Stację za ponad 279 tysięcy złotych dostarczy
Firma Eurowater.
Dostawa, montaż i rozruch technologiczny planowany jest na koniec maja. Wcześniej przedstawiciele firmy Eurowater przeszkolą personel obsługujący stację - pracowników PGK Kołbaskowo.
- Woda dostarczana do mieszkań w Przecławiu
i Warzymicach jest wodą o wysokim stężeniu wapna i magnezu. Mieści się w dopuszczalnych normach, ale sklasyfikowana jest jako bardzo twarda.
Po uruchomieniu stacji zmiękczania jej twardość
powinna spaść o 40 procent - mówi dyrektor
Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej w Kołbaskowie, Izabela Wesołowska-Kośmider.
Stacja zmiękczania wody składać się będzie z pięciu zbiorników – kolumn jonowymiennych, wypełnionych specjalną żywicą. Przez nią przepuszcza
się stężony roztwór soli kuchennej. W twardej
wodzie przepływającej przez żywicę jony wapnia
i magnezu zastępowane są jonami sodu. W wyniku
tych procesów w stacji zmiękczania uzyskuje się
wodę całkowicie pozbawioną twardości. Takiej nie
można jednak dostarczyć odbiorcom, bo zbyt niski
poziom wapna i magnezu jest szkodliwy dla zdrowia. Miękka woda jest mieszana w odpowiednich
proporcjach z wodą o zbyt wysokiej twardości.
Tym sposobem uzyskuje się pożądany, bezpieczny
dla zdrowia stopień jej twardości.
(car)
Będzie asfaltowa ścieżka rowerowa
z Przecławia do Rosówka
Gmina Kołbaskowo ogłosiła przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Przecław - Kołbaskowo – Rosówek. Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007
– 2013.
O pozyskanie funduszy na budowę ścieżki pieszo
- rowerowej Przecław - Kołbaskowo – Rosówek
zabiegano od kilku lat. Inwestycja jest elementem
szerszych działań związanych z poprawą atrakcyjności turystycznej gminy. Projektowany ciąg
pieszo- rowerowy obejmuje trzy odcinki. Pierwszy
rozpoczyna się w Przecławiu przy skrzyżowaniu
drogi krajowej trzynastki z drogą Kurów-Przecław
i biegnie wzdłuż drogi krajowej do Kołbaskowa, do
wiaduktu nad autostradą. Drugi odcinek przecina
tę miejscowość, a trzeci przy torze motocrossowym połączy się z zaprojektowanym i istniejącym
szlakiem rowerowym Rosówek - Neu Rosow.
- Mieszkańców gminy, zwłaszcza rowerzystów
i miłośników jazdy na rolkach, powinien ucieszyć
fakt, że ścieżka pokryta będzie nawierzchnią bitumiczną. Wzdłuż niej znajdą się ławeczki, stojaki na
rowery i kosze na śmieci. Z radością zauważam, że
coraz więcej osób biega, chodzi z kijami czy jeździ na rowerze. Cieszy każde nowe miejsce, gdzie
można te formy aktywności uprawiać – mówi wójt
Małgorzata Schwarz.
Roboty przygotowawcze obejmować będą zdjęcie
i wywóz około 1500 metrów sześciennych darniny,
wykonanie wykopu i rozebranie istniejącej ścieżki
ułożonej wzdłuż muru w Przecławiu. Tak przygotowane podłoże ustabilizowane zostanie zaprawą
cementową i podbudową z kruszywa o grubości 15
centymetrów. Na to przyjdzie pięciocentymetrowa
asfaltowa nawierzchnia, ograniczona krawężnikami i obrzeżami z warstwą odsączającą. Przejazdy
przez drogę krajową nr 13 w Kołbaskowie zabezpieczone zostaną odpowiednimi barierkami.
Wyłoniony w przetargu wykonawca przystąpi do
uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji
administracyjnych, niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
inwestycji. Oprócz pozwolenia na budowę ciągu
pieszo-rowerowego uzyskać musi pozwolenie na
budowę oświetlenia oraz opinię specjalisty dendrologa.
Oddanie ścieżki do użytku zaplanowano do połowy lutego 2015r. Roboty bitumiczne i oznakowanie poziome powinny się zakończyć w październiku tego roku.
Dorota Trzebińska
Odcinek zaznaczony na zdjęciu nr 1 - nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,0 m, z wyodrębnionym pasem ruchu pieszych o szerokości 1,0 m od
Przecławia do Kołbaskowa
Odcinek zaznaczony na zdjęciu nr 2 - od autostrady A-6 do południowego krańca Kołbaskowa.
Odcinek na zdjęciu nr 3 – nawierzchnia bitumiczna
o szerokości 3,0 m, z wyodrębnionym pasem ruchu
pieszych o szerokości 1,0 m, od Kołbaskowa (od
drogi gruntowej w kierunku cmentarza) do Rosówka (wjazd na Tor motocrossowy) i połączenie
z zaprojektowaną drogą rowerową Rosówek Neu
Rosow.
Nr (42) 3/2014
kwiecień 2014
strona 7
Przecławski diler zatrzymany
Grozi mu nawet dziesięć lat więzienia
W mieszkaniu wynajętym na osiedlu Zielone Pole policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP
w Szczecinie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali przy sobie narkotyki. Jeden z nich, za
posiadanie znacznej ilości środków odurzających trafił do aresztu. Grozi mu kara do dziesięciu
lat pozbawienia wolności.
W wynajętym mieszkaniu „pod zegarem” funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwóch młodych mężczyzn. Pierwszy z nich,
dwudziestoczteroletni mieszkaniec Przecławia,
w plastikowych pojemnikach przechowywał łącznie ponad siedem gramów marihuany oraz prawie
trzydzieści gramów amfetaminy. Drugi zatrzymany miał przy sobie dopiero zakupione dwa gramy
amfetaminy. Za posiadanie tej ilości środków odurzających, został on objęty policyjnym dozorem.
Dwudziestoczterolatek, najemca lokalu, usłyszał
podczas zatrzymania zarzut posiadania znacznej
ilości narkotyków i handlu nimi, za co może trafić
do więzienia nawet na dziesięć lat. Podczas przeszukania poza marihuaną i amfetaminą w mieszkania znaleziono służący do ich porcjowania
młynek oraz wagę elektroniczną do odmierzania
dawek. Policjanci zabezpieczyli także ponad pięćdziesiąt tysięcy złotych oraz euro i duńskie korony.
Do czasu rozprawy przecławski diler trafił na trzy
miesiące do aresztu. O jego dalszych losach zadecyduje sąd. (car)
Feliks wylądował
W ubiegłym roku bocianie gniazdo w Warzymicach zasiedlili: Beniamin i Ludosława, którzy doczekali się trojga pociech. Od dwóch tygodni wygodne lokum dla swej wybranki szykuje… Feliks.
Do Warzymic bocian przylatuje od lat. Zajmuje
gniazdo, naprawia je po zimie i cierpliwie czeka na
swoją drugą połowę, która zwykle przybywa kilkanaście dni później. Pani Maria, właścicielka posesji, na której zlokalizowane jest gniazdo, nadaje
boćkowi takie imię, jakie jest w kalendarzu w dniu
jego przylotu.
- Feliks przyleciał w niedzielę 23 marca – mówi
pani Maria – Zbiera drobne gałęzie, słomę, trawię
i naprawia gniazdo. Jedzenia i wody ma tu w okolicy pod dostatkiem. Rok temu kiedy przyleciał
w Niedzielę Wielkanocną, była jeszcze zima. Musieliśmy go dokarmiać rybami. Teraz nie ma takiej
potrzeby.
Przed rokiem, na dachu domu należącego do pani
Marii, zainstalowana była kamerka skierowana na
gniazdo. Umożliwiała ona internautom podgląd
na żywo wszystkiego, co się działo w bocianim
lokum. Pomysł podglądu wyszedł od właściciela
portalu Przeclaw24, Grzegorza Smolicza. W realizację projektu zaangażowany był też Zbigniew
Roman z firmy AP Internet.
- Warzymickie gniazdo podglądało w miesiącu
kilka tysięcy internautów. Zadanie to jednak przekracza moje możliwości techniczne i finansowe.
Dlatego w tym roku, niestety, przekazu nie będzie
– mówi G. Smolicz.
- Powiadomienie dostaliśmy około godziny trze-
W tym roku realizowany jest w trzech cyklach.
Każdy z nich przewiduje kilkanaście spotkań ze
specjalistami z różnych dziedzin, według wcześniej ustalonych tematów. Mamy które przystąpią
do projektu mogą w nim uczestniczyć albo do zakończenia cyklu, albo do końca roku.
- Do tej pory panie miały okazję poszerzyć wiedzę
z zakresu rodzicielstwa, systematyczności i konsekwencji w wychowaniu, sposobów zaspakajania
potrzeb dziecka na poszczególnych etapach rozwoju, zarządzania budżetem domowym, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, higieny
i pielęgnacji noworodka – mówi Diana Wilkaniec,
asystent rodziny GOPS w Kołbaskowie.
Od 13 maja rozpoczyna się drugi cykl „Kawiarenki dla mam”, który potrwa do końca lipca. Trzeci zaplanowano od września do grudnia. Przed
uczestniczkami jeszcze spotkania w zakresie:
8 kwietnia- Zajęcia muzyczno-rytmiczne
10 kwietnia - Kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem
15 kwietnia - Profilaktyka prawidłowej postawy
u dziecka
17 kwietnia - komunikacja matka-dziecko z wykorzystaniem masażu Shantala
Wiele osób, każdej wiosny, pilnie wygląda bocianów. Jeżeli pierwszego ptaka spostrzeżemy w locie, to pewne, że tego roku będzie się nam wiodło.
Jeśli będzie on stał na gnieździe lub łące, wtedy
i pomyślność gdzieś się zatrzyma i do nas nie dotrze. Czy w to wierzyć? To już inna sprawa.
(car)
Znów pożar auta na parkingu
W marcu kołbaskowscy strażacy gasili trzy pożary
samochodów. Pierwsze zdarzenie miało miejsce 18
marca. Kierowca Citroena Jumper chciał się napić
kawy. Zatrzymał się nad ranem na stacji benzynowej BP w Kołbaskowie. Wysiadając z auta zauważył dym wydobywający się z wywietrzników na
desce rozdzielczej.
„Kawiarenki dla Mam” – to cykliczne spotkania organizowane w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „GPS dla
Rodziny”, na terenie gmin: Police, Nowe Warpno,
Dobra i Kołbaskowo.
ciej. Po przybyciu na miejsce mogliśmy już tylko
dogasić pożar – mówi Robert Szałek z OSP Kołbaskowo.
Kolejny pojazd, Reno Megane, spłonął w nocy 20
marca w Siadle Dolnym. Zaledwie dwa dni później,
w tej samej miejscowości, najprawdopodobniej
wskutek samozapłonu, spalił się samochód marki
Renault Laguna. (mic)
6 maja - Prawo spadkowe
8 maja - Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
Rekrutacja do projekciu wciąż trwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szczegóły i zapisy:
Tel. 518 711 620,
e-mail: [email protected]
strona 8
kwiecień 2014
Nr (42) 3/2014
Na końcu języka…czyli minimum poprawności
Olimpiada czy igrzyska?
W lutym 2014r. frajdę mieli miłośnicy sportów
zimowych. Była okazja śledzić zmagania najlepszych z najlepszych. Rywalizowali zawodnicy
z całego świata, walcząc o laur zwycięzcy w piętnastu dyscyplinach. To prawdziwa prezentacja
kondycji, umiejętności i talentu.
Pierwszą zimową olimpiadą okrzyknięto spontanicznie Tydzień Sportów Zimowych, zorganizowany w 1924r. we francuskim mieście Chamonix,
zaś jej uczestnicy – zupełnie niespodziewanie
– zostali nazwani olimpijczykami. Przedstawiciele szesnastu (w 2014 roku – 87) państw świata
– w tym Polski – zmagali się w dyscyplinach: bobsleje, curting, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo
szybkie, hokej na lodzie, biatlon i narciarstwo
klasyczne.
Z Polaków – pierwszy wywalczył dla nas złoto
Franek Gąsienica w 1956 roku podczas zimowych
igrzysk w Cortina d’Ampezzo.
Tradycja zapalania znicza olimpijskiego wcale nie
jest taka stara. Przyniesiony z Aten, zapłonął po
raz pierwszy na igrzyskach w Berlinie, przed II
wojną światową.
Często miewamy dylemat, czy cykliczne zmagania czempionów nazwać olimpiadą czy igrzyskami? Właściwie owo rozróżnienie już praktycznie
nie istnieje. Nie jest restrykcyjnie przestrzegane
ani przez znawców języka, ani przez komentatorów sportowych. Dzisiaj olimpiada znaczy to
samo, co igrzyska. Ale nie zawsze tak było.
Olimpiadą (greckie: olympias, olympiados) nazywano pierwotnie (począwszy od starożytności)
wyłącznie czteroletni okres pomiędzy dwoma następującymi po sobie starogreckami igrzyskami
sportowymi ku czci Zeusa (gr. Dzeusa). Na same
zaś zmagania sportowe mówiono hieroi olympiakoi agones (święte zawody olimpijskie).
Rywalizacja sportowa tego typu odbyła się w po
raz pierwszy w 776 roku przed naszą erą w Olimpii, mieście położonym na Peloponezie. Stąd
igrzyska noszą nazwę olimpijskie, a ich uczestnicy
to olimpijczycy.
Te nazwy związane były z masywem górskim
Olimp (siedzibą mitycznych bogów) a nie z miastem Olimpia. W mitologii greckiej bowiem olimpijczykiem był każdy z dwunastu głównych bogów,
a przymiotnik olimpijski znaczył tyle, co zamieszkały na Olimpie, czyli boski, majestatyczny, natchniony. Dlatego powiedzenie olimpijski spokój
odnosiło się właśnie do bogów, oznaczało bowiem spokój niewzruszony, niczym niezmącony,
niezachwiany – taki, jakie życie wiedli bogowie.
Dopiero wtórne określenia: olimpijski, olimpijczyk zaczęto odnosić do igrzysk odbywających się
w Olimpii, a tym samym – do każdych następnych
igrzysk starożytnych.
Z zachowanych dokumentów wiadomo, ze pierwsze zawody w Olimpii trwały pięć dni, uczestniczyli w nich tylko mężczyźni Rywalizowali między
sobą tylko ludzie zamożni, których stać było na
kosztowne i wielomiesięczne przygotowania. I nie
tyle gratyfikacje materialne ale laur zwycięzcy
(wieniec z liści laurowych, zdobiących skronie –
stąd: laureat), rozgłos i powszechny szacunek,
jakim otaczno mistrzów, były w dawnej Grecji
najbardziej pożądanymi trofeami.
Chwalebnym zwyczajem, związanym ze starożytnymi był zakaz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek działań wojennych. Ten fakt podkreślał
pokojowy aspekt igrzysk.
Czy dziś zawsze mamy takie poczucie bezpeczeństwa..?
Przed nami letnie igrzyska w Rio de Janeiro
w 2016 roku – oby spełniły oczekiwania kibiców
sportowych i wszystkich miłujących szlachetną
rywalizację w pokojowej atmosferze.
I jeszcze zagadka. Które sformułowane jest niepoprawne?
tom – w tomie, dom – w domie, poziom – w poziomie
Pod rozwagę zainteresowanym.
Be-Fa
Cytat na kwiecień
Bauman Zygmunt (ur. 19 listopada 1925) – jeden z najbardziej cenionych i znanych w świecie socjologów i filozofów. Jeden
z twórców koncepcji postmodernizmu. Znawca i interpretator Holocaustu. Pisze i publikuje po angielsku. Jego książki
ukazują się w Anglii, USA, w wielu krajach Europy.
- Gdyby pan zaprowadził Arystotelesa na Wiejską, to pewnie by mu się tam nawet spodobało - bo kłócą się, głosują, większość decyduje - ale gdyby mu pan powiedział, że to
jest demokracja, wybuchnąłby śmiechem. Bo do ateńskiego
rynku ma się to nijak, choć pełni podobne funkcje. To, co
się w obecnym stuleciu na szczeblu globalnym wytworzy, też
będzie spełniało funkcje polityki na szczeblu państwa narodowego, ale nie będzie do znanych nam mechanizmów podobne.
Nr (42) 3/2014
kwiecień 2014
strona 9
FELIETON
Wiosenne zagrożenia
Nadszedł czas wiosennych wycieczek na łono
usunąć i zwrócić się po poradę do swojego lekarza.
dzień 0 --- 2-3 miesiące---5-12 miesięcy. Po trzech,
przyrody. Ładna pogoda, szczególnie w weekendy
Natomiast można, i należy, zabezpieczać się przed
pięciu latach podaje się dawkę przypominającą.
i dni świąteczne, zachęca nas do wypadów do lasu
kleszczowym zapaleniem mózgu, zwłaszcza jeżeli
Wystarczające zabezpieczenie przed zachorowa-
bądź parku. Jest to chęć ze wszech miar godna
spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu w za-
niem występuje w czternaście dni od podania dru-
pochwały. Ruch służy zdrowiu, i owszem, ale na-
lesionych okolicach.
Jeśli uprawiamy trekking,
giej dawki, trzecia podtrzymuje odporność na 3-5
leży też pamiętać o zagrożeniach wynikających z nordic walking czy lubimy jeździć na rowerze, po-
lat. Jeżeli się zagapiliśmy, a wyjeżdżamy w rejony
wycieczek w okolice zadrzewione. Nasz region jest
winniśmy się zaszczepić.
znacznego zagrożenia, na przykład pod namiot do
bowiem rejonem endemicznym (takim, na którym
Na polskim rynku dostępne są aktualnie dwie
lasu liściastego w rejonach endemicznych, możli-
schorzenie występuje znamiennie częściej) zarów-
szczepionki – ENCEPUR oraz FSME –IMMUN.
we jest szczepienie w trybie przyspieszonym, ale
no dla boreliozy, jak i dla kleszczowego zapalenia
Pierwsza z nich dostępna jest w Polsce tylko w wer-
tylko szczepionką ENCEPUR według schematu:
mózgu. Obie choroby są przenoszone przez klesz-
sji dla osób dorosłych, druga występuje również
dzień 0---dzień 7---dzień 21---12-18 miesięcy.
cze. Borelioza jest chorobą bakteryjną, natomiast
w postaci dla dzieci powyżej pierwszego roku ży-
Niestety, szczepienia te nie są refundowane ze
kleszczowe zapalenia mózgu – infekcją wirusową.
cia.
środków publicznych. Koszt zabiegu pokrywa pa-
Nie istnieje szczepionka przeciwko boreliozie. Po
Podstawowe szczepienie w przypadku obu szcze-
cjent.
ukąszeniu przez kleszcza, należy go jak najszybciej
pionek prowadzi się w schemacie:
Sylwia Balińska – lekarz rodzinny
FELIETON
Nadzieja
On ma dwadzieścia siedem lat i dwa fakultety. Jest
nie płacili w ogóle.
wsze. Przyjęliśmy tę wiadomość ze zrozumieniem,
politologiem i informatykiem. Ona, dwudziesto-
Mijali się w korytarzu. Dzień za dniem, miesiąc za
ale nie bez żalu. Młodzi wyprzedali cały swój do-
sześciolatka, z wyróżnieniem ukończyła anglistykę.
miesiącem. Czekali na przełom. Ten nie nastąpił,
bytek: łóżko, pralkę, lodówkę, rowery, trochę płyt
Oboje z ogromnym uporem i determinacją próbo-
a cierpliwość się skończyła.
i książek. To wszystko, czego dzielnie dorabiali się
wali bez niczyjej pomocy budować swój wspólny
Decyzja była wspólna. Wcale nie łatwa. W żadnym
przez kilka lat studiów i dwa lata pracy na śmie-
Dom. Żyli bardzo skromnie. Zarobione pieniądze
razie nie gwarantująca sukcesu. Dająca jednak
ciówkach.
szły na opłacanie kolejnych studiów i wynajmowa-
nadzieję, że przed czterdziestką zdążą dorobić się
Są ludzie, którzy bez skargi, cicho i z pokorą,
nie mieszkania.
mieszkania, w którym bez obaw o przyszłość wy-
przyjmują to, co przynosi im kolejny dzień. Są
Próbowali. Ona biegała od szkoły do szkoły, od
chowają dziecko. Dająca nadzieję, że znajdą pra-
tacy, którzy pokorni być nie chcą, lub nie potrafią.
kursu do kursu, od jednego ucznia do drugiego.
codawcę, dla którego będą znaczyć więcej niż pył
I ryzykują. I próbują się z losem nie godzić, póki są
Od rana do wieczora. Bez umowy, bo tej nikt pod-
strzepnięty z eleganckiej marynarki. Żal im tylko,
młodzi i zdrowi. Tacy jak Robert i Marta. I jednym
pisać nie chciał. On projektował strony interneto-
że muszą osierocić swoich rodziców i dziadków…
i drugim należy się to samo. Godne życie. Wszyst-
we. Pracował dużo, ale najczęściej za marne, nie
Podczas wigilii świąt Bożego Narodzenia Robert
ko jedno pod jaką szerokością geograficzną.
adekwatne wynagrodzenie. Bywało, że pracodawcy
i Marta obwieścili, że wyjeżdżają z kraju. Na za-
Dorota Trzebińska
strona 10
kwiecień 2014
Nr (42) 3/2014
Najlepsze Schronisko to puste schronisko
W nowym Międzygminnym Schronisku w Dobrej przebywa obecnie prawie trzydzieści psów i jeden kot w trakcie leczenia. W ciągu czterech miesięcy działalności do adopcji wydano trzydzieści dziewięć psów i dwadzieścia trzy koty. Kilkadziesiąt czworonogów po krótkim pobycie zostało odebranych przez swoich właścicieli.
Schroniska dla zwierząt są złem koniecznym. Ich
celem jest zapewnienie tymczasowego lokum zagubionym i opuszczonym zwierzętom, odnajdowanie
właściciela zbłąkanego psa czy w końcu znalezienie
nowego domu dla tych zwierząt, które ktoś porzucił.
Pierwsze miesiące roku były bardzo udane dla przytuliska w Dobrej. Udało się doprowadzić do wielu
adopcji. W lutym do nowej rodziny trafił Maniek,
pierwszy pies przyjęty do schroniska tuż po jego
otwarciu w grudniu ub. roku. Dobrzy ludzie dali mu
szansę na wspaniałe życie u ich boku.
- Najważniejsza dla nas zawsze będzie adopcja.
Można do nas przyjechać i wybrać zwierzę, można
też wypełnić ankietę o chęci adopcji i wtedy będziemy
szukać odpowiedniego pieska. Zdjęcia wszystkich
naszych zwierzaków są dostępne na stronie internetowej: www.schronisko.dobraszczecinska.pl. Można nas znaleźć na facebooku, posiadamy też blog:
schroniskodobraszczecinska.blogspot.com – mówi
dyrektor schroniska, Katarzyna Hermanowicz
Poza stałym personelem, w Dobrej spotkać można
pracujące z ogromnym zaangażowaniem wolontariuszki. Cztery dziewczyny szkolą pieski, wyprowadzają na spacery, kąpią je i czeszą. Wiele czasu poświęcają na zabawy z nimi. To one znając charakter
tego czy innego zwierzęcia, najlepiej potrafią doradzić , dobrać czworonoga do oczekiwań rodziny. Informację jak zostać wolontariuszem można znaleźć
na stronie internetowej schroniska.
Schronisko w Dobrej propaguje też ideę domów
tymczasowych. Do takich trafiają zwierzęta, które
nie mają szans na przetrwanie w schronisku: chore,
osłabione, po wypadkach. Zwykle takie domy zapewniają wolontariusze i osoby wspierające działalność
schroniska. Zwierzęta przebywają w nich do kilka
tygodni.
- Osoby zainteresowane przyjęciem zwierzaka na
tzw. tymczas, do momentu znalezienia dla niego
właściwego domu, powinny się do nas zgłosić. Przed
przekazaniem zwierzęcia chcemy je poznać, porozmawiać. Nie oddajemy zwierzęcia na telefon – wyjaśnia pani dyrektor.
CENNIK
PSY powyżej 5 lat
Cena brutto
40 zł
65 zł
40 zł
PSY rasowe (oznakowane
przez tatuaż lub czip )
300 zł
Do Dobrej trafiają bezdomne zwierzęta z terenu
czterech gmin: Dobrej, Nowego Warpna, Polic i Kołbaskowa. Dostarczane są przez firmę zajmującą się
ich odławianiem. Są to zwierzęta zagubione, błąkające się, poszkodowane w wypadkach drogowych.
Schronisko nie przyjmuje psów właścicielskich i kotów wolno żyjących.
ADOPCJA
Jeżeli ktokolwiek spotka na terenie gminy Kołbaskowo bezdomne zwierzę, powinien ten fakt zgłosić do
Straży Gminnej tel. 91 311 00 14. Straż skontaktuje
się z firmą odławiającą, która dostarczy je do nas.
Takie zdarzenie można również zgłosić bezpośrednio
do Schroniska tel. 508 222 247.
KOTY powyżej 1 roku
Schronisko w Dobrej jest zaopatrzone w karmę, żwirek, leki i inne podstawowe środki niezbędne do funkcjonowania. Na pewno jednak przydadzą się tam
koce, stare prześcieradła, ręczniki, czyli to wszystko,
czym można wyłożyć klatki szczeniąt i kociąt.
Maciej Cieślik
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
tel. 508 222 247
otwarte jest każdego dnia w godzinach 8.00 – 16.00
SZCZENIĘTA
PSY od pół roku do 5 lat
KOCIĘTA
zwierzęta wymagające specjalnej opiekI
25 zł
20 zł
bezpłatnie
USŁUGI
ZWROT KOSZTÓW POBYTU ZWIERZĘCIA
(w przypadku odbioru przez
właściciela)
30 zł/doba
ZWROT KOSZTÓW DOWOZU ZWIERZĘCIA przez
SCHRONISKO
(w przypadku odbioru zwierzęcia przez właściciela)
50 zł
PRZYJMOWANIE ZWŁOK
ZWIERZĘCYCH DO UTYLIZACJI
50 zł/szt.
USYPIANIE ŚLEPYCH
MIOTÓW
bezpłatnie
Pomyśl zanim podpalisz
Rozpoczął się, niestety, sezon na wypalanie przydrożnych rowów, ściernisk i trzcinowisk. Moda na podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą nie mija. Już na początku marca strażacy z gminnych jednostek OSP otrzymali pierwsze wezwania
do gaszenia płonących łąk.
Od lat pisze się o tym, jak szkodliwe i niebezpieczne jest wypalanie traw. Z plagą świadomych
i celowych podpaleń co roku zmagają się strażacy,
policjanci i służby ochrony środowiska. Zgodnie
z ustawą o ochronie przyrody każdy, kto wypala
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne,
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega
karze aresztu albo grzywny, której wysokość może
wynosić od 20 do 5000 złotych.
- Wyjeżdżaliśmy już kilkakrotnie. Płonęły łąki
w Kurowie i Rosówku. Dwa razy dogaszaliśmy
płonące trawy w Kołbaskowie, a to zapewne dopie-
ro początek tej plagi. – mówi Robert Szałek z OSP
Kołbaskowo.
Bezmyślne wypalanie suchych traw to dla świata
przyrody katastrofa ekologiczna. Łąki, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne to miejsca, gdzie żyje
ogromna liczba gatunków owadów, to ostoja ptaków i zwierząt. Wszystkie one giną wraz z płonącą
roślinnością. Ofiarami podpalaczy padają żaby,
jeże, młode zające, pisklęta. Pole czy łąka strawione ogniem potrzebują kilku lat na to, by się zregenerować. O tym podpalacze nie myślą.
(car)
Nr (42) 3/2014
kwiecień 2014
strona 11
Kącik Poezji
Rymowanki Romualda Kureczki
Diabelskie fraszki
O krzyżach
Jęczy diabeł, łapy liże.
Chciał usunąć wszystkie krzyże
lecz ochrona mu odrzekła:
Precz z łapami, wróć do piekła.
O łupkach
Przeclaw24 w nowej wersji
W piekle wrzask i podniecenie.
Powodzeniem zakończyła się trzecia próba migracji portalu przeclaw24 do nowszej
wersji joomla! 2.5. Uprzednio strona działała w wersji 1.5, która od ponad roku nie
miała już wsparcia programistów, przez co narażona była na ataki hakerów.
bo wymyślił jakiś głupek,
ki modułów, wtyczek, komponentów, templatek i innych dodatków, które w sumie stanowią jedną całość.
To ponad 5 GB danych i dziesiątki tysięcy plików.
- Przenosimy z wersji 1.5 do 2.5 od dwóch lat spędzały mi sen z powiek. Tej operacji nie da się załatwić
za pomocą „jednego kliknięcia”. Wielu właścicieli
stron www, po nieudanych próbach transferu najczęściej poddaje się i tworzy stronę od początku, już
w nowej, bezpieczniejszej wersji – mówi Grzegorz
Smolicz, właściciel portalu.
Portal przeclaw24.pl działa od czterech lat. W tym
czasie strona bardzo się rozrosła. Przeclaw24 zawiera mnóstwo artykułów, zdjęć, kont użytkowników czy
wpisów na forum. Ma rozbudowane menu, dziesiąt-
Przygotowania do migracji trwały dwa tygodnie.
Żmudna praca odbywała się przy wsparciu fachowców z firmy informatycznej SeeSite. Przenosiny obejmowały dziesiątki tysięcy plików, 760 kont użytkowników, ich grafikę oraz 2700 wpisów na forum.
Ostatecznie udało się przeprowadzić migrację ponad
90 procent zawartości strony, a to ogromny sukces.
(mic)
gdzieś w pobliżu są wiercenia,
żeby szukać tutaj łupek.
O menelu
Pewien menel z piękną ksywką
sprzedać duszę chciał za piwko.
nie chcę twej pijackiej duszy,
odpowiedział jemu kusy.
O proteście
W piekle będzie chyba protest,
bo Lucyfer budżet ruszył
i podobno emerytom
wypłacali będą w duszach.
Tłumaczenia z języka rosyjskiego
•
Korepetycje i lekcje
tel. 606 465 558
O wybryku
Stał się wybryk straszny w piekle.
Tam gdzie zło powinno świecić,
pewien diabeł zbiera forsę
i kupuje sprzęt dla dzieci.
strona 12
kwiecień 2014
Nr (42) 3/2014
Transgraniczna
Wiosna
Szkoła Podstawowa w Przecławiu otrzymała dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach programu współpracy transgranicznej między
Meklemburgią – Pomorzem Przednim i województwem zachodniopomorskim.
Projekt pod nazwą: „Transgraniczna Wiosna –
poznajemy polskie i niemieckie tradycje związane
z wiosną”, obejmuje spotkania uczniów i nauczycieli z polskich i niemieckich szkół i przedszkoli
z terenu pogranicza.
W projekcie uczestniczą wybrane grupy dzieci
i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Punktu Przedszkolnego w Przecławiu, Szkoły Podstawowej w Tantow, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Passow. Uczniowie z Przecławia
oraz z Passow i Pinnow mieli już okazję spotkać
się ze sobą wcześniej. Brali udział w polsko-niemieckim Dniu Dziecka.
Tuż przed świętami wielkanocnymi odbędzie się
pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu.
Uczniowie z Passow, Tantow i Przecławia wspólnie zwiedzać będą Szczecin. W programie są też
zajęcia plastyczne – scrapbooking. Dzieci będą
własnoręcznie wykonywały drobne upominki,
notatniki, zawieszki na drzwi, opakowania prezentów oraz ozdoby na wiele różnorakich okazji.
W marcu wezmą udział w imprezie artystyczno-integracyjnej „Powitanie wiosny” w Moczyłach.
Na kwiecień zaplanowano spotkanie polskich
i niemieckich szkół w Przecławiu, w trakcie którego odbędą się warsztaty muzyczne i zajęcia
językowe. Na koniec dzieci odwiedzą Gospodarstwo Agroturystyczne w Smętowicach. Polskie
i niemieckie przedszkolaki wspólnie wezmą udział
w zajęciach plastycznych. Pod okiem instruktorów
wykonają ozdoby świąteczne związane z Wielkanocą: kraszanki, pisanki, palmy, stroiki oraz kartki
wielkanocne. (car)
Pisma z sądu w biurze AllRisk
Od 1 stycznia przesyłki sądowe dostarcza Polska Grupa Pocztowa. Jeśli jej pracownik nie zastanie adresata
w domu, zostawia awizo z informacją, gdzie należy list odebrać. Nie będzie to na pewno placówka Poczty Polskiej.
Przez ostatnie dwa miesiące przesyłki były do
odebrania w „Małpce Ekspress” w CH Czerwona
Torebka w Warzymicach. To się jednak zmieniło.
Mieszkańcy Przecławia, Warzymic, Kołbaskowa,
Będargowa i Kamieńca mogą odbierać sądową
korespondencję w biurze firmy ubezpieczeniowej
AllRisk – na tyłach bloku 58.
Zasady odbioru przesyłek awizowanych nie uległy zmianie – procedura doręczania i awizowania
funkcjonuje jak dotychczas, ponieważ wszystkich
operatorów pocztowych obowiązują dokładnie te
same regulacje w tym zakresie. Zasadą jest doręczanie przesyłek do rąk własnych adresata bądź
osoby uprawnionej do jej odbioru - mówi Leszek
Żebrowski, prezes Polskiej Grupy Pocztowej. W przypadku nieobecności adresata bądź osoby
uprawnionej do odbioru przesyłki, pozostawiane
jest zawiadomienie, tj. awizo przesyłki rejestrowanej ze wskazaniem m.in. adresu i godzin funkcjonowania placówki pocztowej, w której można
ją odebrać. Przestrzegana jest całkowita poufność
przekazywanej korespondencji, jak również obowiązujące zasady właściwego jej doręczania.
Należy pamiętać, że osoba odbierająca przesyłkę
awizowaną jest zobowiązana do potwierdzenia
swojej tożsamości w oparciu o aktualny dokument.
Biuro Ubezpieczeń AllRisk
Przecław 58B (z tyłu poczty)
72-005 Przecław
Czynne:
Poniedziałek 9.00 – 18.00
Wtorek - Piątek 9.00 – 17.00
tel. 668 373 360
Nr (42) 3/2014
kwiecień 2014
strona 13
Trening w domu czy w klubie?
Trenując różne dyscypliny sportowe w moich planach treningowych zawsze znajdowała się pozycja
„cross-training”. Chodziło oczywiście o złamanie
rutyny i zaangażowanie innych grup mięśniowych,
co miało poprawić efekty treningu właściwego.
Taki jeden dzień w tygodniu po prostu musiał
być. Raczej nigdy nie było problemu z zamianą
biegania na jazdę rowerem. Kłopot pojawiał się,
gdy miałem ochotę na trening bardziej siłowy lub
wymagający określonego sprzętu, jak chociażby
ergometr wioślarski.
Oczywiście w miarę możliwości warunki do treningu w domu można sobie stworzyć, ale niestety nie
sposób mieć wszystkiego. Poza tym na to wszystko
trzeba jeszcze mieć miejsce. Wtedy okazuje się, że
trzeba poszukać innego rozwiązania.
dla siebie porę, aby bez przepychania wykonać
dobry trening.
Ważna jest też obsługa. Oczekuję, że jeśli nie na
stałe, to przynajmniej w określonych godzinach
na miejscu będzie osoba kompetentna, by udzielić
mi profesjonalnej porady. Ćwiczenia pod okiem
trenera personalnego to często niemały wydatek,
Ćwiczenia w klubie
Przynależność do jakiejkolwiek grupy, czy to formalnej czy nie, daje poczucie obowiązku, a co za
tym idzie motywuje do pracy. Po kilku treningach
wykonanych w klubie rozpoznaję osoby ćwiczące
obok. Zaczynają się rozmowy, najczęściej właśnie
na tematy związane z treningami i planami. Ta
wymiana doświadczeń często przynosi pozytywne
efekty w podejściu do zagadnień około-treningowych.
Dużym udogodnieniem w klubach fitness i siłowniach jest dla mnie różnorodność sprzętu. Mam
odpowiednie hantle, ławeczki, akcesoria i tyle
miejsca ile potrzebuję. Jeśli tylko klub nie jest bardzo mały, to na pewno znajdziemy odpowiednią
a prośba o pomoc czy luźna rozmowa po treningu,
nie powinna nas nic kosztować.
Fintess przed telewizorem
Wielu początkujących, zamiast trenować w grupie
na zajęciach fitness, wybiera ćwiczenia w domu,
z instruktarzem z płyt DVD czy internetu. Uważam, że to bardzo duży błąd. Bo to właśnie w początkowej fazie treningów najbardziej potrzebny
jest ktoś, kto wyłapie nieprawidłowości w mojej
postawie, czy wręcz kontuzjogenne błędy w wykonywaniu ćwiczeń. Nie potrzebuję instruktora tylko
po to by pokazywał mi co mam robić, ale przede
wszystkim by pokazał jak to robić. Zadaniem instruktora jest dopasowanie intensywności ćwiczeń
do możliwości, z czym mam problem ćwicząc
w domu. Ponadto w domu zawsze coś ważniejszego do zrobienia i z dyscypliną bywa różnie.
Na koniec warto spojrzeć na wszystko od strony
kosztów. Pomyślmy tylko, ile potrzebowalibyśmy
zainwestować w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń.
A zakup akcesoriów to dopiero początek. W klubie
nie muszę się martwić o zużycie, przeglądy, naprawy czy wymianę sprzętu na nowy.
Podsumowując uważam, że trening, aby być skuteczny, nie powinien być monotonny. Większą
możliwość jego zróżnicowania daje z pewnością
klub. Z ciekawością wybrałem się do klubu fitness
i siłowni, którą mam od niedawna najbliżej domu
– do Mojej Strefy Ruchu w Przecławiu. Wrażenie
jak najlepsze – rodzinna atmosfera, ale również fachowe podejście do treningu. Sądzę, że jak każdy
nowy klub, i ten będzie potrzebował jeszcze wielu
zmian, ale ma spore szanse, by stać się miejscem
często odwiedzanym przez mieszkańców okolic
i nie tylko, chcących i lubiących aktywnie spędzać
czas. Dla mnie ogromnym plusem jest jego bliskość. Wcześniej musiałem wsiąść w samochód,
odstać swoje w korkach, żeby dostać się do miasta.
A teraz, wkładam dres i zamiast tkwić w samochodzie robię sobie rozgrzewkę w drodze do klubu.
Z czystym sumieniem polecam.
Sportowiec z zamiłowania.
strona 14
kwiecień 2014
Mistrzowie ortografii
VICTORIA ‚95 PRZECŁAW
www.victoriaprzeclaw.pl
ul. Aleja Kasztanowa 15
72-005 Przecław
„Program współfinansowany ze środków Gminy Kołbaskowo
Runda wiosenna sezonu 2013/2014
Mecze rozgrywane na boisku w Przecławiu
Mecze o mistrzostwo Trampkarze Gr. 4 Północ
Nazwa Klubu
Data
Godz.
Dzień
Victoria ’95 PrzecławPrawobrzeże Szczecin
11.05.2014r.
13.00
Niedziela
Victoria ’95 PrzecławGKS Mierzyn
23.05.2014r.
17.00
Piątek
Mecze o mistrzostwo I Klasy Juniorów Starszych PŁD
Nazwa Klubu
Data
Godz.
Dzień
Victoria’95 PrzecławIskra Banie
12.04.2014r.
13.00
Sobota
Victoria’95 PrzecławHutnik Szczecin
04.05.2014r.
13.00
Niedziela
Victoria ’95 PrzecławŚwit Szczecin
25.05.2014r.
13.00
Niedziela
Victoria ‘95 PrzecławKluczevia Stargard
08.06.2014r.
13.00
Niedziela
Mecze o mistrzostwo Klasy Okręgowej Szczecińskiej
Nazwa Klubu
Data
Godz.
Dzień
Victoria ’95 PrzecławUnia Dolice
22.03.2014 r.
15.00
Sobota
Victoria ’95 PrzecławAP Gavia Choszczno
05.04.2014 r.
15.30
Sobota
Victoria ’95 PrzecławFlota II Świnoujście
26.04.2014 r.
15.30
Sobota
Victoria ‘95 PrzecławOsadnik Myślibórz
03.05.2014 r.
16.00
Sobota
Victoria ’95 PrzecławZorza Dobrzany
17.05.2014 r.
16.00
Sobota
Victoria ’95 PrzecławOdra Chojna
28.05.2014 r.
17.30
Środa
Victoria ’95 PrzecławKlon Krzęcin
07.06.2014 r.
17.00
Sobota
Babski Turniej
Jak co roku, w przeddzień święta kobiet, w kołbaskowskiej szkole
podstawowej odbył się „Babski Turniej Piłki Siatkowej”. Tradycyjnie zwycięstwo przypadło w udziale drużynie z Kołbaskowa,
-
Nr (42) 3/2014
W szkole Podstawowej w Będargowie po raz kolejny odbył się Międzygminny Konkurs Ortograficzny „W labiryncie ortografii”. Do finału zakwalifikowało się osiemnastu uczniów ze szkół z Bezrzecza, Mierzyna, Dołuj,
Kołbaskowa, Przecławia i Będargowa.
Konkurs adresowany był do klas IV-VI . Rywalizowali ze sobą
uczniowie sześciu szkół z gmin Dobra i Kołbaskowo. Finał poprzedziły eliminacje klasowe i szkolne. Najlepsi zawodnicy – po
jednym z każdej kategorii – zakwalifikowali się do zmagań międzygminnych.
LAUREACI KONKURSU
klasa IV
Tomasz Cieślik - I miejsce (SP Przecław)
Julia Piątkowska - II miejsce (SP Mierzyn)
Jakub Prus - III miejsce (SP Bezrzecze)
- Po sprawdzeniu listy obecności przypomnieliśmy zasady
konkursu, powołaliśmy jury i rozdaliśmy uczniom czyste kartki
– mówi Beata Wojewoda ze Szkoły Podstawowej w Będargowie.
– Następnie odczytane zostało dyktando, po napisaniu którego
dzieci miały czas na relaks i poczęstunek.
klasaV:
Aleksandra Pilecka - I miejsce (SP Mierzyn)
Maciej Zakrzewski - II miejsce (SP Przecław)
Jakub Niedziółka - III miejsce (SP Bezrzecze)
klasa VI:
Finaliści ortograficznych zmagań niecierpliwie oczekiwali na
spotkanie podsumowujące i na wyniki ortograficznych potyczek.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez wójta Gminy Kołbaskowo.
Natalia Cenkier - I miejsce (SP Bezrzecze)
Kacper Wittig - II mkiejsce (SP Będargowo)
Oskar Grodek - III miejsce (SP Przecław)
The lord of english
Troje najlepszych z języka angielskiego uczniów przecławskiej
podstawówki: Julia Kordaczuk, Ziemowit Wojciechowski oraz Paweł Bitel, uczestniczyło w organizowanym po raz szósty konkursie
THE LORD OF ENGLISH. Zmagania młodych anglistów odbyły się 11 marca w Szkołach Salezjańskich. Honorowy patronat
na konkursem objęli: Prezydent Miasta Szczecina, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu
Szczecińskiego. The Lord of English łączy szeroką popularyzację
wiedzy językowej, integrację uczniów z różnych środowisk z zabawą w sympatycznej atmosferze. W wyścigu o cenne nagrody
uczestniczyło ponad sześćdziesięciu uczniów szczecińskich szkół.
Do ścisłego finału zakwalifikowało zaledwie dziesięciu, w tym
uczeń klasy 6a Szkoły Podstawowej w Przecławiu – Paweł Bitel.
Gratulujemy Pawłowi zaszczytnego piątego miejsca i życzymy
dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego. (mic)
która w zaciętym pojedynku pokonała reprezentantki Przecławia.
Żadna z uczestniczek turnieju nie czuła się jednak przegrana. Jak
podkreślały, przyjechały do Kołbaskowa nie po wygraną.
- Za krótko grałyśmy, zawodniczki były za mało zmobilizowane.
Mimo wszystko było świetnie – dodaje z uśmiechem Urszula
Belko.
- Drugie miejsce to też dobre, wysokie miejsce. Dla nas liczy się
przede wszystkim zabawa. Jesteśmy bardzo zadowolone – mówi
Wioletta Woszczyna.
Imprezie towarzyszyły warsztaty decoupage i samodzielnego wykonania biżuterii. Można było skorzystać z porad kosmetycznych
i konsultacji z wizażystką. (car)
-
-
-
POMOC
24h
w
m bez pośrednikó
da
rze
sp
–
u
wi
cła
ze
Pr
w
ie
an
zk
es
strona 15
Dwupoziomowe mi
m
ana klatka schodowa. Ma 132 m – 68
2
2
ntow
rze. Prowadzi do niego czysta, wyremo
Mieszkanie znajduje się na trzecim pięt
2
tej (ze skosami) na drugim pozioierz
poziomie oraz 64 m pow chni całkowi
ym
wsz
pier
na
ów)
skos
c
liczą
(nie
ej
ia (11 m2)
powierzchni użytkow
2
2
z niewielką ilością skosów, oraz sypialn
–
)
m
(15
2
nik
salo
),
m
(21
lnia
jada
),
m
ój, garderoba,
mie. Na dole znajdują się: kuchnia (12
poziom drugi, gdzie znajdują się: pok
na
zą
wad
pro
ody
sch
owe
buk
2
lni
jada
nie ma dwa duże
i łazienka (5,80 m ) – bez skosów. Z
przyłącza wodno-kanalizacyjne). Mieszka
dołu
z
są
one
adz
row
(dop
nka
łazie
ona
sypialnia i druga, niewykończ
nne i co ważne – niezwykle
owtarzalne, wyjątkowo jasne, przestro
niep
Jest
.
dnia
połu
od
gi
dru
,
ocy
balkony – jeden od półn
funkcjonalne. Tel. 505 046 843
R
E
K
L
A
Tu jest miejsce na Twoją reklamę!
M
A
AMBER Ubezpieczenia
Pełen zakres ubezpieczeń
ul. Mieszka I 81 • tel. /fax : 91 482 01 50
tel. kom.: 606 226 446
www.amber.szczecin.pl
Twój ubezpieczyciel nie chce ci wypłacić odszkodowania – skontaktuj się z nami!
Tu jest miejsce na
Twoją reklamę!

Podobne dokumenty

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24 morzu pomarańczowych maszyn. Te niepozorne samolociki w ciągu kilku minut nabierają ogromne ilości wody, by kilka minut później zrzucić ten ładunek na płonący gdzieś las. Pierwsze, co usłyszeliśmy ...

Bardziej szczegółowo

I znów zakwitły kasztany - Przeclaw 24

I znów zakwitły kasztany - Przeclaw 24 Kiedy wylewane były fundamenty, doszło do zablokowania drogi koło szkoły, przez „gruchy” z betonem. Powiadomiony przez nas dyżurny z Komisariatu Policji w Mierzynie zapewnił, że skieruje w to miejs...

Bardziej szczegółowo