karta wyposażenia mieszkańca

Transkrypt

karta wyposażenia mieszkańca
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 19Rektora PW z dnia 15.06.2004r.
Nr karty ................ Nazwisko i imię ................................................................................ Nr pokoju ...........................
Data zakwaterowania .................................... Data wykwaterowania ....................................
Uwagi: .........................................................................................................................................................................................................
KARTA WYPOSAŻENIA MIESZKAŃCA
Nazwa przedmiotu
Ilość
Data otrzymania
Podpis mieszkańca
Data zwrotu
Podpis pracownika DS

Podobne dokumenty