Służba Kontrwywiadu Wojskowego Dostawa 16 samochodów

Transkrypt

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Dostawa 16 samochodów
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Źródło:
http://www.bip.skw.gov.pl/skw/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/zamowienia-publiczne/2016/5793,Dostawa-16-sa
mochodow-osobowych-z-nadwoziem-zamknietym-typu-SUV-oraz-typu-PICKUP.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:09
Wtorek, 13 września 2016
Dostawa 16 samochodów osobowych z nadwoziem
zamkniętym typu SUV oraz typu PICKUP
W związku z opublikowaniem w dniu 13.09.2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego dostawy 16 samochodów osobowych (ogłoszenie nr 2016/S
176-315868), w załączeniu zamieszczamy: - Ogłoszenie o zamówieniu; - Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia z załącznikami. Termin składania ofert: 17 października 2016 r. godz. 13.00.
Termin otwarcia ofert: 17 października 2016 r. godz. 14.00.
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji 13.09.2016 13:00 216.98 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Data publikacji 13.09.2016 13:00 1.62 MB
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Odpowiedzi na pytania i zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Data publikacji 16.09.2016 15:42 190.52 KB
Odpowiedzi na pytania i zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - seria 2 Data publikacji 21.09.2016 14:00 Data modyfikacji 26.09.2016
10:24202.18 KB
Odpowiedzi na pytania i zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - seria 3 Data publikacji 26.09.2016 09:09 36.63 KB
Odpowiedzi na pytania i zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - seria 4 Data publikacji 05.10.2016 13:24 51.78 KB
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert Data publikacji 17.10.2016 15:06 105.43 KB
Zawiadomienie o wynikach postępowania - wybór oferty najkorzystniejszej Data publikacji 28.10.2016 13:36 78.9 KB
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ NR 3 I CZĘŚĆ NR 6
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ NR 3 I CZĘŚĆ NR 6 Data publikacji 04.11.2016 11:39 35.66 KB
Metadane
Data publikacji 13.09.2016
Data modyfikacji 04.11.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1