Data aktualizacji: 25.5.2016 rg 08.00 Znak sprawy: ZP/PN/08/5/2016

Transkrypt

Data aktualizacji: 25.5.2016 rg 08.00 Znak sprawy: ZP/PN/08/5/2016
Data aktualizacji: 25.5.2016 r. g. 08.00
Znak sprawy: ZP/PN/08/5/2016
Rozdział VI Pkt. 8 SIWZ
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 122290-2016 z dnia 16.05.2016 r. Realizacja zadania, pn. Stanowiska intensywnej opieki medycznej - KOMUNIKATY
l.p.
1
TREŚĆ
Zamawiający w związku ze złożonymi wnioskami zamierza zmodyfikować treść SIWZ, dopuszczając możliwość składania ofert częściowych. Termin składania ofert
zostanie przesunięty. W/w zmiany zostaną wprowadzone osobnym komunikatem najdalej do dnia 31.06.2016 r. godz. 15.00

Podobne dokumenty