2012-08-29- tech spec_BLD_MB

Transkrypt

2012-08-29- tech spec_BLD_MB
KAROLKOWA BUSINESS PARK
Specyfikacja techniczna powierzchni handlowych
CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA
ELEMENT
konstrukcja
odległości między słupami
(powierzchnie handlowe)
nośności stropów
OPIS
konstrukcja żelbetowa monolityczna
9,20x7,70 (główna); 9,20x5,15; 5,10x5,15 [m]
nośności poszczególnych stropów:
2
- parter: 500 kg/m
(*) na życzenie istnieje możliwość miejscowego zwiększenia nośności stropu na parterze, do
2
1,000 kg/m (opcjonalnie)
wysokość wewnętrzna
powierzchnie handlowo-usługowe:
- 305 cm – 360 cm, z miejscowymi obniżeniami
elewacje zewnętrzne
główne elewacje wykonane jako szklane ściany kurtynowe uzupełnione okładzinami z
kamienia naturalnego
ściany przyziemia:
- oryginalny, odnowiony mur ceglany dawnego budynku zakładów Philipsa z
przeszklonymi witrynami i wejściami – otwieralne okna
wejścia i dostęp
tereny zewnętrzne
dostęp do powierzchni handlowo-usługowej od strony ulicy Karolkowej i/lub drogi
wewnętrznej
nawierzchnia z kamienia i kostki brukowej
2
blisko 2 500 m terenów zielonych włączając w to tereny przyziemia i ogrody dachowe,
poziomy +1 oraz +7, z licznymi elementami małej architektury, drzewami i ławkami.
windy
powierzchnie handlowe
wspólne korytarze
garaż - główny hall (poziomy od-2 do 0)
windy szt. 2, maksymalne obciążenie windy do 1000 kg (13 osób)
podłoga - płytki ceramiczne
ściany - futryny z aluminium anodowanego, szklane witryny w pasażach, ściany
wewnętrzne murowane i/lub ściany z płyt gipsowo - kartonowych
drzwi - futryny z aluminium anodowanego z drzwiami szklanymi w pasażach, drzwi
wewnętrzne metalowe lakierowane i/lub fornirowane drewniane
sufit - sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych izolowany akustycznie i/ lub
sufit podwieszany mineralny
(*) dodatkowe wyposażenie na życzenie Najemcy.
Opisy zawarte w niniejszej specyfikacji zostały przedstawione w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu
prawa. Przedstawione informacje są jedynie ogólne, mają charakter poglądowy, mogą ulec zmianie i być przedmiotem
negocjacji.
KAROLKOWA BUSINESS PARK
Specyfikacja techniczna powierzchni handlowych
POWIERZCHNIE HANDLOWE – WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
ELEMENT
podłoga
OPIS
wylewka betonowa
STANDARD
DOSTARCZONY PRZEZ
DEWELOPERA

wykończenie
podłogi
-
nie ujęto w standardzie
sufit
-
nie ujęto w standardzie
ściany
zewnętrzne
wewnętrzne
ściany działowe
oryginalny, odnowiony mur ceglany dawnego budynku zakładów Philipsa z
przeszklonymi witrynami i wejściami – otwieralne okna
UWAGA: Część elementów (ściany, szachty, itd.) wykonanych przez
Dewelopera na powierzchniach handlowych nie może zostać usunięta/
zmodyfikowana ze względu na Warunki Techniczne
nie ujęto w standardzie
zmian można dokonać pod nadzorem Projektanta i rzeczoznawcy
branżowego
Główne wejście do lokali Najemców, drzwi wewnętrzne, roleta drzwiowa dla
dostaw
drzwi

UWAGA: otwieralne kwatery przeszkleń do ostatecznego uzgodnienia z
projektantem
nie ujęto w standardzie
drzwi ewakuacyjne i serwisowe znajdujące się w fasadzie zewnętrznej

drzwi wejściowe do lokali o odporności ogniowej (jeśli wymagane)

(*) dodatkowe wyposażenie na życzenie Najemcy.
Opisy zawarte w niniejszej specyfikacji zostały przedstawione w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu
prawa. Przedstawione informacje są jedynie ogólne, mają charakter poglądowy, mogą ulec zmianie i być przedmiotem
negocjacji.
KAROLKOWA BUSINESS PARK
Specyfikacja techniczna powierzchni handlowych
INSTALACJE MECHANICZNE, SANITARNE I ELEKTRYCZNE
OPIS
ELEMENT
system ogrzewania i
chłodzenia
STANDARD
DOSTARCZONY
PRZEZ DEWELOPERA
pełna klimatyzacja pomieszczeń z klimakonwektorami (system 4rurowy)
sterowanie klimakonwektorami indywidualne lub grupowe (zależne od
aranżacji pomieszczenia)
do granicy lokalu
ekologiczne czynniki chłodzące – woda oraz roztwór glikolu
świeże powietrze dostarczane do pomieszczeń wstępnie uzdatnione
(obejmuje oczyszczenie, podgrzanie/chłodzenie oraz okresowo
nawilżane)
system wentylacji
wydajność urządzeń wentylacyjnych gwarantuje dostarczenie
3
2
40 m powietrza/ h/ osobę (1 osoba przewidziana na 8m powierzchni)
całość systemu wentylacji zapewnia odzysk ciepła z usuwanego
powietrza
przedsionki klatek schodowych z zabezpieczeniem nadciśnienia
pozwalającego na odseparowanie od kubatury garażu
drogi ewakuacyjne
oddymiania
zabezpieczone
automatycznym
systemem
do granicy lokalu
garaż podziemny - nawiew powietrza świeżego łączony z czystym
powietrzem usuwanym z kubatury biur
przewody klimatyzacji - rury stalowe ocynkowane izolowane
termicznie
instalacja wodna i
kanalizacyjna
instalacja wodna - rury stalowe ocynkowane oraz z tworzyw sztucznych
kanalizacja deszczowa - rury niskoszumowe
do granicy lokalu
kanalizacja ściekowa - rury żeliwne
dystrybucja energii
elektrycznej
zasilanie główne przez sieć główną
zasilanie awaryjne przez sieć awaryjną
(*) możliwość niezależnego zasilania awaryjnego (opcjonalny agregat
prądotwórczy)
do granicy lokalu
Przewidziana moc elektryczna:
POWIERZCHNIA HANDLOWA: 100 W/ m
2
(*) dodatkowe wyposażenie na życzenie Najemcy.
Opisy zawarte w niniejszej specyfikacji zostały przedstawione w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu
prawa. Przedstawione informacje są jedynie ogólne, mają charakter poglądowy, mogą ulec zmianie i być przedmiotem
negocjacji.
KAROLKOWA BUSINESS PARK
Specyfikacja techniczna powierzchni handlowych
wyposażenie
teleinformatyczne
(instalacja telefoniczna i
IT)
główna i poboczna dystrybucja przez światłowody
Instalacje niskoprądowe
(TV, anteny satelitarne i
radio)
antena satelitarna (Astra+Hot Bird)
do granicy lokalu
antena UHF-VHF
do granicy lokalu
radio i telewizja kablowa
system zarządzania
budynkiem
inne systemy na
życzenie Najemcy
budynek wyposażony jest w system zarządzania budynkiem - BMS
do granicy lokalu
wszystkie inne specyficzne instalacje (takie jak urządzenia chłodnicze,
urządzenia zewnętrzne, ładowarki energii dla wózków itd.) na życzenie
Najemcy zostaną wykonane przez Najemcę, pod warunkiem
wcześniejszego skoordynowania z zespołem
projektowym
Dewelopera
nie ujęto w standardzie
UWAGA: Instalacje Dewelopera mogą być umieszczone w suficie podwieszanym ponad lokalami; instalacje Najemcy muszą być
skoordynowane z projektantem Dewelopera. Deweloper ma prawo do dostępu, przeglądu i utrzymania ww. instalacji
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
ELEMENT
systemy
bezpieczeństwa
budynku
systemy
bezpieczeństwa
pożarowego
OPIS
STANDARD
DOSTARCZONY PRZEZ
DEWELOPERA
dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
system telewizji przemysłowej (kamery wewnętrzne i z zewnętrzne)
do granicy lokalu
system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
system wykrywania dymu
system sygnalizacji pożarowej (SAP)
system oddymiania
Systemy bezpieczeństwa pożarowego zostaną wykonane przez Dewelopera
do granicy lokalu; systemy do podłączenia i rozwinięcia wewnątrz lokalu przez
Najemcę po uzgodnieniu i skoordynowaniu z zespołem projektowym
Dewelopera i ekspertami branżowymi
do granicy lokalu
(*) dodatkowe wyposażenie na życzenie Najemcy.
Opisy zawarte w niniejszej specyfikacji zostały przedstawione w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu
prawa. Przedstawione informacje są jedynie ogólne, mają charakter poglądowy, mogą ulec zmianie i być przedmiotem
negocjacji.