zapytania i wyjasnienia do siwz - 31

Transkrypt

zapytania i wyjasnienia do siwz - 31
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 01 43, fax 33 810 21 01
Bielsko-Biała, dn. 10.11.2016r.
N/ZP-331/8194/16
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą „Dostawa produktów farmaceutycznych” – nr referencyjny 45/16.
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ
Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej informuje, iż do jego siedziby wpłynęły
od jednego z Wykonawców, niżej wymienione zapytania do siwz, na które Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień:
Dotyczy Załącznika Nr 2a do siwz – Formularz asortymentowo-cenowy:
Część 24 i 25
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków kompatybilnych z glukometrem Ixell,
które nie potrzebują kodowania - funkcja „Auto Coding" przez co rozumiemy, że kodowanie nie
może odbywa się za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w których kodowania
dokonuje się za pomocą przycisku kodującego, nawet jeśli można zakodować go na jeden kod;
objętość krwi wynosi 0,7µl; kalibrowany do osocza; pomiar metodą biosensoryczną; zakres pomiaru
20-600 mg/dl (Zalecenia PTD na 2010 rok definiujące hipoglikemię u pacjentów chorujących na
cukrzycę – są to wartości zaczynające się poniżej 55mg/dl, od tego momentu rozpoznajemy
hipoglikemię u pacjenta, zatem zakres pomiaru glukometru zaczynający od 20mg/dl jest
wystarczający aby zdiagnozować hipoglikemię. W przypadkach kiedy wartości glikemii wynoszą
poniżej zakresu na ekranie glukometru pojawia się odpowiedni komunikat – Lo, który z klinicznego
punktu widzenia jest wystarczający aby podjąć odpowiednie do sytuacji działania, ponieważ oznacza
patologicznie niskie wartości glikemii.); funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia podstawa małego palca, podstawa kciuka, przedramię, ramię, łydka, udo); część paska testowego na
zewnątrz z automatyczny wyrzutem po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe podniesienia
bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym
pacjenta); wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nie interferujący min. z metforminą,
galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;
minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a,
oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a; zakres temperatury
otoczenia to 4°C - 40°C? Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli
nam na złożenie oferty konkurencyjnej. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie
zapotrzebowania ilości glukometrów, które będą w cenie pakietu na paski. Po wprowadzeniu nowych
pasków i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz serwis.
Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.
2. Czy Zamawiający wymaga autokodowania (brak kodu) przez co rozumiemy:
-brak klucza kodującego lub czipa;
-brak przycisku kodującego;
-brak autokodu na wyświetlaczu (nawet jeśli autokod na wyświetlaczu będzie odpowiadać
autokodowi nadrukowanemu na fiolce pasków testowych)?
Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.
3. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą CERTYFIKATU z niezależnej jednostki
notyfikującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej normy ISO 15197:2015, której to zapisy
rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję
oraz powtarzalność pomiarów?
Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.
4. Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?
Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.
5. Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu
Ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych?
Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.
_______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
1
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 01 43, fax 33 810 21 01
Część 32 poz. 527
6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zakupu preparatu Multilac® oraz Multilac Baby? Jeżeli tak,
to prosimy o podanie ilości potrzebnych Zamawiającemu w przeliczeniu 1 op. a la 10 kap. z
uwzględnieniem dawkowania 1 kapsułka na dobę oraz 1 op. a la 10 saszetek z uwzględnieniem
dawkowania 1 saszetka na dobę W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z
prebiotykiem. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywcze – oligofruktozę:
§ Lactobacillus helveticus
§ Lactoccocus lactis
§ Bifidobacterium longum
§ Bifidobacterium breve
§ Lactobacillus rhamnosus
§ Streptococcus termophilus
§ Bifidobacterium bifidum
§ Lactobacillus casei
§ Lactobacillus plantarum
Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki
terapeutycznej. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność
bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii
do jelit. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii. Może być stosowany u
pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników. Nie wymaga
przechowywania w lodówce. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały
potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Multilac Baby jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego w
saszetkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem. Zawiera 9 żywych
szczepów bakterii oraz substancję odżywcze – fruktooligosacharydy FOS:
§ Lactobacillus acidophilus
§ Lactobacillus casei
§ Bifidobacterium lactis
§ Lactobacillus paracasei
§ Lactobacillus plantarum
§ Lactobacillus rhamnosus GG
§ Lactobacillus salivarius
§ Bifidobacterium bifidum
§ Bifidobacterium longum
Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki
terapeutycznej. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność
bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii
do jelit. Każda kapsułka zawiera, aż 1 miliard żywych szczepów bakterii. Może być stosowany u
pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników. Nie wymaga
przechowywania w lodówce. Czy Zamawiający wymaga dawkowania raz na dobę? Czy
Zamawiający wymaga Probiotyk, który nie musi być przechowywany w lodówce?
Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.
Z poważaniem
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki
Rozdzielnik:
1. http://www.hospital.com.pl/
2. a/a
_______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
2