W lutym tego roku (2013) nasz kolega Maciej Zarębski skończył 70

Transkrypt

W lutym tego roku (2013) nasz kolega Maciej Zarębski skończył 70
W lutym tego roku (2013) nasz kolega Maciej Zarębski skończył 70 lat. To dość okrągła
rocznica. Nie da się jej nie zauważyć. Podobnie jak aktywności jubilata. Maciej to
regionalista, społecznik, wydawca, fotograf, podróżnik, autor książek poświęconych licznym
pasjom, fascynacjom polskimi losami ludzi rozrzuconych po świecie, rodzinną świętokrzyską
ziemią, istocie ruchu regionalistów. To lekarz, przyjaciel, uczynny kolega, twórca i prezes
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalistów i oczywiście w latach 2005-2007 prezes
naszego Stowarzyszenia.
To w czasie kadencji Maćka powstała nasza strona internetowa, zaczęliśmy troszczyć się
o mogiły wychowawców, kwestować 1 listopada na Cmentarzu Starym, jeździć na wycieczki,
organizować różnorodne w charakterze spotkania koleżeńskie, wydawać publikacje
dotyczące absolwentów.
Maćku życzymy Ci kolejnych lat aktywności, nowych inicjatyw, a przede wszystkim energii,
siły, zdrowia i niezawodnych przyjaciół wokół!!
Poniższe zdjęcia pochodzą z jubileuszu kol. Macieja , który miał miejsce w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej, 22 marca 2013 r., w którym żeromszczaków reprezentowali kol. kol.
Paweł Pierściński, Tomasz Zakrzewski i prezes Magda Helis-Rzepka.