poznania

Transkrypt

poznania
Słowo numeru
Konkurs
nr 08/2015 Sierpień 2015
S
łowo
poznania
www.SlowoPoznania.pl
str 1
100% polski kapitał
Polskie media
Czytaj w całym Kraju
Cena 2.20 zł (w tym 8 % VAT)
Nocni kierowcy
Radosław Pater
Zdarzają się imprezy, gdy nie
możemy odmówić koledze, któremu właśnie urodził się syn,
czy wyjść wcześniej ze spotkania
służbowego. Zdarza się, że w takiej sytuacji pojawia się problem,
jak wrócić do domu? Naprzeciw
tym oczekiwaniom wychodzą
firmy specjalizujące się pod nazwą
Night Drivers.
Czyt. dalej s. 8
Domowa strefa relaksu
Grażyna Kozak
Odpowiedni relaks wymaga funkcjonalnej i gustownej oprawy. Aby
zagwarantować możliwość wypoczynku należy szczegółowo zaplanować strefę relaksu. Taką przestrzenią wypoczynkową może być
przydomowy ogród. Otaczająca
nas zieleń oraz świeże wiosenne powietrze stwarzają idealne warunki
do odpoczynku i rekreacji.
Czyt. dalej s. 13
Przedszkole dla malucha
Sara Rok
ci. Najlepiej, aby niemowlę, ale też
starsze dziecko, które posyłamy do
żłobka czy przedszkola, przeszło
tzw. adaptację.
Czyt. dalej s. 17
REKLAMA
Dla niektórych rodziców przedszkole to przykra konieczność.
Zdarza się, że stres związany z posłaniem swojej pociechy pod opiekę przedszkolanek bywa nawet
silniejszy u nich samych, niż u dzie-
Anarchiści ze skłotu Odzysk w dalszym ciągu nielegalnie
zajmują kamienicę na Starym Rynku. Mimo, że miasto
zaproponowało im przekazanie innego lokalu, skłotersi
nie zamierzają się nigdzie przenosić. Tymczasem inwestor, który na budynek wyłożył 8,5 miliona złotych, ma
związane ręce. Czy w Poznaniu prawo stanie po stronie
prawowitego właściciela nieruchomości?
czyt. s. 2-3
C H R OGazeta
Ń ŚR
O D OW I S KO.
lokalna
Słowo Krakowa
ISSN 2391-5900
INDEKS 403253
P R Z E C Z Y TA Ł E Ś – P O DA J DA L E J !
czwartek, 24 marca 2011
Wstępniak
Spis treści
str 2
Sierpień Anarchomatołki
s t aw i a j ą ż ą d an i a
Temat Numeru
Antoni Sorocki – Anarchomatołki stawiają żądania – s. 2 - 3
Co się działo
W Poznaniu – s. 4
W Polsce – s. 5
W Gospodarce – s. 5
Antoni
Sorocki
Prawo
Michał Burtny – Przegląd orzecznictwa dotyczącego polisolokat – s. 6
Miasto
Grażyna Kozak – Druga wojna z dopalaczami – s. 3
Sławomir Kamieniecki –Próbowali szkalować żołnierzy wyklętych – s.3
Styl Życia
Maria Andrychów – Brafitting, rozmiar ma znaczenie – s. 7
Radosław Pater – Nocni kierowcy, alternatywa dla taxi – s. 8
Maria Andrychów – Modny pies, eleganci kot – s. 20
Patrycja Jasińska – Moda hurtem raz! – s. 21
W Polsce można bezprawnie zająć czyjeś mienie, urządzić tam królestwo dewiacji, a ewentualne próby odzyskania nieruchomości przez
właściciela nazywać nielegalnymi. Tak właśnie działają anarchiści ze
skłotu Odzysk, którzy zajmują budynek na Starym Rynku. Inwestor,
który go kupił i wydał na niego 8,5 miliona złotych, nie może korzystać
ze swoich praw oraz mienia. A kamienica popada w ruinę.
Twój Relax
Tomasz Drozd – Kraina „bieszczadzkich aniołów” – s. 10
Antoni Sorocki – Moc atrakcji w Żninie i Wenecji – s. 15
Twój Dom
Sławomir Kamieniecki – Tania aranżacja jadalni – s.11
Marcin Bartnicki – solidny budulec – s. 12
Grażyna Kozak – domowa strefa relaksu – s. 13
Patrycja Rozborska – Koszmarne sprzątnie – s. 14
Senior
Grażyna Kozak – Najlepsza opieka – s. 18
Co się będzie się działo
Lipiec/sierpień 2015 - s. 22-23
Kryzysowa zorba
nad słoneczną Europą
Mikołaj
Kamiński
Wokół nas już wa kacje - pięk ny, słoneczny lipiec. Nowy numer Słowa Poz na n ia ju ż w Pa ńst wa ręka ch i choć w yd aje się, ż e cza s t en wi n ien być
o k r e s e m t z w. s e z o n u ogó r kowe go, t y m r a z e m s z y k uj e s ię p r z e d n a m i
la t o gor ą c e n ie t yl ko z e wzg lę du na t emp e r a t u r ę p ow iet r z a wokó ł na s .
Sytuacja w Polsce, której spokojnym przez wiele lat życiem, jakie wyznaczały
słabe, choć popularne wśród Polaków rządy Platformy Obywatelskiej, wstrząsnęła
dość mocno afera taśmowa reaktywowana aktami ujawnionymi przez Zbigniewa Stonogę, przede wszystkim zaś jednak chyba niespodziewane jeszcze parę
miesięcy temu zwycięstwo Andrzeja Dudy, znacząco przyspiesza. Nie o tym
jednak mówi dzisiaj cała Europa. Główny temat to tzw. Grexit – czyli zaostrzenie
się sytuacji Grecji, której negocjacje z „przedstawicielami mocarstw” (bo tak
to przecież, używając żargonu dwudziestolecia międzywojennego, trzeba nazwać)
utknęły w martwym punkcie. Niektórzy złorzeczą na leniwych i roszczeniowych
Greków, inni z kolei atakują światowy system bankowo-polityczny, nazywają go
„banksterskim”. Obie grupy wydają się mieć racje – ale nie to jest w tym momencie najważniejsze. Czar prysł, bańka mydlana pęka na naszych oczach – co się
stanie, kiedy ten moment przyjdzie także do nas, którzy nawet teraz żyjemy na
niższym poziomie, niż Grecy w ostrym kryzysie, mimo swojej „zielonowyspowości”. Kiedy recesja dosięgnie nas z całą mocą? I co wtedy? Jak zareagują Polacy?
Czy Niemcy chętnie będą opłacały kryzys kolejnym europejskim państwom?
Tymczasem przyroda wokół nas żyje swoim leniwym trybem. Wszystkim nam
należą się wakacyjne urlopy, tak więc szczególnie – w tych coraz cieplejszych
dniach – polecam Państwu lekturę działu Twój Relax. Oczywiście nie zaniedbując
pozostałych części naszego Słowa!
Od pewnego czasu poznańscy
anarchiści alarmują swoje środowisko, że policja „nielegalnie”
chce eksmitować ich z budynku. Skłotersi bez zahamowań
żonglują słowami „nielegalny”,
choć to oni kilkanaście miesięcy
temu bez poszanowania prawa
oraz własności zajęli kamienicę
na Starym Rynku. W fatalnej
sytuacji jest właściciel obiektu,
który wyłożył na niego 8,5
miliona złotych, a teraz może
jedynie przyglądać się temu, jak
popada on w ruinę, a anarchiści
urządzają sobie w nim genderowe imprezy. Czy tak wygląda
państwo prawa?
Magistrat skłotersom zaproponował przeniesienie się do innego
lokalu. Chodzi o budynek starej
drukarni na Sołaczu, w którym
mogliby zamieszkać. Anarchiści
nie zgodzili się jednak i nadal
będą nielegalnie okupować kamienicę, w której znajduje się
Odzysk. Ich zdaniem propozycja jest „niepoważna”. Mamy
zatem sytuację, w której grupa
ludzi bezprawnie zajmujących
czyjąś kamienicę stawia warunki
miastu, które chce im pomóc,
a nie wyrzucić na bruk. Z drugiej
strony kompletnie nie przejmują
się losem właściciela budynku,
który wyłożył na niego ogromne
pieniądze , a teraz musi się przyglądać postępującemu upadkowi
i zniszczeniu lokalu.
W takim przypadku władze
powinny jasno określić czy stoją
po stronie kilkudziesięciu osób,
które każdego dnia łamią prawo
i żerują na społeczeństwie unikając opłat i podatków, czy też
po stronie uczciwego przedsiębiorcy, którego kamienica jest
nielegalnie zajmowana przez obcych mu ludzi. Skoro polubowne
się na liczne problemy: głośne
zachowanie, imprezy, ćpunów.
W ostatnim czasie na stanowcze
działania zdecydowały się władze w Krakowie. Z tamtejszego
skłotu Reaktor eksmitowano
jego mieszkańców. Budynek
należy do miasta, co potwierdza
ekspertyza prawna i Kraków po
prostu odzyskał to, co do niego
należy.
Nieco inna sytuacja miała miejsce we Wrocławiu, gdzie magistrat od lat boryka się z problemem ludności cygańskiej.
próby rozwiązania tej sytuacji
nie powiodły się, a anarchiści
odrzucają pomocną dłoń w postaci nowego lokalu, to należy
pozwolić działać policji.
Skłotersi cały czas powtarzają,
że budynek jest ich i nie wyniosą się z niego. Według nich
zajęcie jakiejś nieruchomości
i przebywanie w niej przez bliżej
nieokreślony czas sprawia, że
należy ona do dzikich lokatorów.
Tymczasem w państwie prawa
nie powinno być miejsca na takie
praktyki.
Skłoty nie są oczywiście problemem wyłącznie Poznania.
Podobne nielegalne inicjatywy
działają również w innych dużych polskich miastach i stanowią społeczny problem, ponieważ ludzie mieszkający w sąsiedztwie budynków zamieszkiwanych przez anarchistów skarżą
Romowie nielegalnie zajmują
tereny w pobliżu centrum handlowego Marino. Wielokrotnie
koczownikom proponowano
socjalne lokale, jednak takie
propozycje ich nie satysfakcjonowały i Cyganie pozostawali w swoich prowizorycznych
domach. Jednak do czasu. Pod
koniec lipca na teren jednego
z koczowisk wjechały buldożery i zrównały go z ziemią.
To stanowcze działania, jednak
praktyka pokazuje, że nie ma
innego wyjścia. Próby rozmów,
dialogu i propozycje przekazania
lokali zastępczych zawsze kończyły się tak samo.
Czy taki scenariusz czeka
nas również w Poznaniu? Cierpliwość prawowitego właściciela kamienicy na Starym Rynku w końcu przecież się skończy,
bo nie może on rozpocząć pla-
Wydawca: Magnes Media Sp. z o.o. [email protected] | Prezes Zarządu, redaktor naczelny: Emil Baran
Redaktor prowadzący: Marta Pietrzak [email protected] | Dział reklamy: tel. 506 162 908 | Druk: Polskapresse
Redakcja: Komuny Paryskiej 90, 50-452 Wrocław | Skład: Logos | Numer zamknięto 24 lipca 2015| Wydanie 27 lipca 2015
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych listów i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów w nadesłanych tekstach i listach.
Słowo Poznania Gazeta lokalna
sierpień 2015
str 3
Temat numeru
nowanej inwestycji (najprawdopodobniej będzie to hotel), a z
dnia na dzień nieruchomość traci
na wartości i trzeba będzie wyłożyć na jej wyremontowanie
jeszcze więcej pieniędzy.
W Poznaniu, jak i w całej Polsce, dokonuje się eksmisji i jest
to faktem. Przypadki takie jednak
bardzo rzadko przedostają się do
opinii publicznej. Na bruk lądują
zazwyczaj normalne rodziny,
Próbowali szkalować
Żołnierzy Wyklętych
Sławomir
Kamieniecki
Grupa anarchistycznych przedstawicieli organizacji ManuFAktura próbowała w nielegalny sposób szkalować bohaterów polskiego podziemia
antykomunistycznego. Na jednej z poznańskich
ulic pojawił się billboard, na którym przyrównano Żołnierzy Wyklętych do Armii Czerwonej i
Wermachtu. Bardzo szybko zareagowali jednak
mieszkańcy i właściciele nośnika reklamy.
Na billboardzie znajdował się
napis „Żołnierze Wyklęci bohaterowie etycznie równi Armii Czerwonej i Wermachtowi”, a także
adres strony internetowej, na której
oczernia się polskich bohaterów.
Wielu poznaniaków bardzo szybko zareagowało na tak skandalicz-
ny plakat, a sprawa została również
zgłoszona do właściciela reklamy,
czyli firmy AMS.
Billboard został szybko zdjęty,
a przy okazji okazało się, że jego
treść nie była konsultowana z właścicielem nośnika i pojawiła się
tam nielegalnie. Przedstawiciele
Druga wojna
z dopalaczami
Grażyna
Kozak
Rząd oraz władze lokalne drugi raz w ciągu ostatnich lat
wydały sprzedawcom tak zwanych dopalaczy wojnę.
Wzmożone partole i kontrole policyjne, zamykane
lokale oraz kierowanie poszczególnych spraw do sądu
mają wyeliminować z przestrzeni publicznej niedozwolone środki, które zagrażają zdrowiu oraz życiu.
Od początku roku tylko w Poznaniu hospitalizowano niemal
300 osób, które zatruły się dopalaczami. Ich handel na niektórych
osiedlach po prostu kwitł, a problemem właściwie nikt się poważnie
nie zajmował. Sprzedawano je
jako produkty dla kolekcjonerów,
sklepy często zmieniały lokalizację, a klientów weryfikowano
przed wpuszczeniem do lokalu.
sierpień 2015
Ofiarami tych chemikaliów najczęściej pada młodzież. Dopalacze
są tanie, kosztuj kilkanaście złotych, a ich wpływ na organizm jest
niezwykle destrukcyjny. Zniszczeniu ulegają nerki, wątrobą czy
ośrodkowy układ nerwowy. Najczęstsze objawy to zwidy, utrata
świadomości, kołatanie serca oraz
mdłości. W takiej sytuacji konieczna jest hospitalizacja i wypłukanie
AMS sprawę zgłosili na policję.
Do próby zakłamania polskiej historii przyznali się już działacze lewackiej organizacji ManuFAktura.
Podtrzymują oni, że Żołnierze
Wyklęci byli mordercami, a ich
upamiętnianie to „parada głupoty,
buty i nienawiści”. W promowaniu
swoich przekonań, co jest z resztą
charakterystyczne dla tego typu
środowisk, wykorzystali nielegalne środki i narzędzia, naklejając plakat na cudzy billboard.
Podobnie ma się z zajmowaniem
kilku nieruchomości w mieście,
do których grupy anarchistów
bezprawnie wtargnęły i za nic nie
chcą ich opuścić.
Rzeczywistość jest jednak taka,
że w Polsce mamy renesans
patriotyzmu, a bardzo wiele
ciała z niebezpiecznych toksyn.
Dopalacze są o tyle niebezpieczniejsze od narkotyków, że lekarze
nie znają ich dokładnej zawartości
oraz związków, jakie w nich występują. To utrudnia leczenie. Niedozwolone środki sprzedawane
są pod różnymi postaciami, a najbardziej znane z nich to „Mocarz”,
„Odświeżacz do bidetu”, „Amulet
kierowcy”, „Talizman szczęścia”
czy też „Proszek na pierdzenie”.
Substancje, jak i ich zawartość,
bardzo szybko się zmieniają.
Rząd już kilka lat temu wydał woj-
szybciej rozwiązać ten problem,
zwłaszcza, że pomocną dłoń wobec Odzysku już wyciągało.
Z kolei lewicowe organizacja,
które wstawiają się za skłotersami, powinny swoją społeczną wrażliwość skierować na
problem ubóstwa i głodu wśród
dzieci, bo według niektórych
statystyk w Polsce jest aż 800
tys. niedożywionych nieletnich.
Grupa zdeprawowanych i leniwych anarchistów nie zasługuje
na jakąkolwiek pomoc i zainteresowanie.
REKLAMA
które wpadły w finansowe problemy i nie mają pieniędzy, by
opłacić rachunki. Zajmują oni
swoje mieszkania legalnie. Zupełnie inaczej jest w przypadku
skłotersów, którzy bezprawnie
zamieszkali w budynku na Starym Rynku i za nic nie chcą go
opuścić. W dodatku wykorzystują go jako miejsce do promowania swoich anarchistycznych
poglądów, a także do lobbowania na rzecz środowisk LGBT
oraz różnych dewiacji. Dlatego
też miasto powinno jak naj-
osób, w tym szczególnie młodzież,
chodzi w koszulkach upamiętniających Inkę, Zaporę Pileckiego czy
innych bohaterów antykomunistycznego podziemia. Czasy, gdy
na odzieży widniał wizerunek Che
Guevary, minęły w naszym kraju
bezpowrotnie, co oczywiście jest
bardzo nie w smak wielu lewicowym organizacjom.
Próby szkalowanie wojowników
o wolną i suwerenną Polskę będą
się z pewnością pojawiać coraz
częściej, jednak najważniejsze
jest to, że w Żołnierze Wyklęci w końcu zajmują właściwe im
miejsce w przestrzeni publicznej,
ich imionami nazywane są mosty,
ulice, place, szkoły, a w licznych
miastach pojawiają się także pomniki. Lewicowa propaganda nie
jest w stanie zmienić tego trendu,
bo walka z prawdą historyczną
skazana jest na porażkę. Na całe
szczęście.
nę sprzedawcom dopalaczy, a Donald Tusk mówił wtedy, że będzie
stosować metody nawet na pograniczu prawa. Po kilku miesiącach
nikt już nie pamiętał o słowach
ówczesnego premiera, działania
zaniechano, a handel nielegalnymi
środkami kwitł na ulicach polskich
miast.
Teraz ma się to zmienić. Według dyrektora Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, w Wielkopolsce
nie działa już żaden sklep z dopalaczami. W dodatku przeciwko
ich właścicielom prowadzone jest
postępowanie. Analizy biegłych
jasno wskazują, że sprzedawane
przez nich środki są zagrożeniem
dla życia i zdrowia.
Miejmy jednak nadzieję, że nie
skończy się tak jak przed kilkoma
laty, gdzie po kilku miesiącach
od wzmożonej akcji przeciwko
dopalaczom cała sprawa ucichła
i na nic się zdała. Od tego przecież
zależy dobro naszych dzieci.
Słowo Poznania Gazeta lokalna
str 4
Co się działo
w Polsce
Tańsza komunikacja miejska?
Co się działo
W Poznaniu
Przygotowała:
Maria Andrychów
– czerwiec/lipiec 2015
Niepełnosprawne osoby uczące się do 26. roku życia będą mogły
za darmo korzystać z poznańskich tramwajów i autobusów.
Od listopada mają również potanieć ceny za korzystanie z tzw.
t-Portmonetki, czyli opłaty za ilość przejechanych przystanków.
W ostatnich dniach poznańscy radni dokonali zmian za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Z bezpłatnych przejazdów tramwajami i autobusami będą mogły korzystać osoby
uczące się do 26. roku życia bez względu na orzeczony stopień
niepełnosprawności. Propozycją wiceprezydenta dotyczącą
nowych cen biletów Rada Miasta Poznania ma zająć się na początku września, podczas powakacyjnej sesji. Zmiany w taryfie
biletowej ZTM miałby wejść w życie 1 listopada.
Ulice bez reklam
„Nie” dla imigrantów?
Mieszkańcy Poznania czyścili słupy z reklam. Pomogło
tylko na moment. Czyścili słupy trakcyjne z nielegalnych
ogłoszeń i plakatów. Akcja skuteczna była… tylko na 2
dni. Po weekendowym spokoju, już następnego dnia, część
słupów znowu została oklejona plakatami i ogłoszeniami. Urzędnicy przyznają przy tym, że koszt regularnego
czyszczenia słupów z nielegalnych reklam jest naprawdę
spory, a wspólne prace porządkowe mają zachęcić mieszkańców do zwracania uwagi na osoby rozwieszające nielegalne plakaty i zgłaszanie takich sytuacji straży miejskiej.
W akcji brali udział także Bogusław Bajoński z ZTM,
Paweł Śledziejowski z Poznańskich Inwestycji Miejskich
oraz Piotr Libicki, koordynator ds. estetyki i wizerunku
miasta. Nie zabrakło też radnych miejskich i osiedlowych.
Narodowcy na Placu Mickiewicza, zwolennicy przyjmowania w Polsce migrantów pod Zamkiem. W centrum Poznania
spotkały się: manifestacja solidarności z migrantami i kontrdemonstracja, zorganizowana przez antyislamską Polską Ligę
Obrony. Obie manifestacje rozdzielała ulica i gęsty szpaler
policjantów. Uczestnicy demonstracji solidarności wołali, że
sprzeciwiają się ksenofobii, rasizmowi i agresji, kierowanej
przeciwko imigrantom. Podkreślali, że Polacy mają moralny
obowiązek pomocy potrzebującym. Szef Polskiej Ligi Obrony
Dariusz Brodzik powiedział natomiast, że nie chce mieć w kraju
muzułmańskich imigrantów,
gdyż mogą być wśród nich zakamuflowani terroryści. Nie
obeszło się bez interwencji
funkcjonariuszy z zespołu
antykonfliktowego.
Zatrucie w więzieniu
Inwazja karaluchów
Historyczne kanały
Inwazja prusaków w Dąbrówce Wielkopolskiej. Mieszkańcy miejscowości, co raz bardziej protestują - karaluchy są wszędzie, gryzą dzieci! Z plagą insektów, jak
dotąd, nikt nie może sobie poradzić. O udręce mieszkańców wsi sąsiadującej z sortownią śmieci informują
lokalne media. Z infor macji opublikowanych przez
mieszkańców Dąbrówki Wielkopolskiej wyni ka, że
problem z prusakami pojawił się już w ubiegłym roku.
Wtedy jednak robactwo nie zagrażało ludziom. Teraz
karaczany są wszędzie. Opanowały pola, budynki gospoda rcze i mieszka nia.
Wc i s k ają się w k a ż d ą sz pa r ę.
Są w s z a f k a c h , u b r a n i a c h ,
jedzeniu. Ludzi nie otwierają okien. Żyją w strachu
o bezpieczeństwo dzieci.
Trzy metry pod powierzchnią Starego Rynku w Poznaniu archeolodzy odkryli fragment kanału ściekowego odprowadzającego
nieczystości. Znalezisko pochodzi z drugiej połowy XIII wieku. Trzy
tygodnie temu archeolodzy odnaleźli drewnianą drogę z XIV wieku,
a kilka dni temu, po zejściu trzy metry pod ziemię natrafiono na
fragment kanału ściekowego z trzynastego wieku. Po eksploracji
obiektu okaże się coś więcej na temat funkcjonowania i momentu
zasypania kanału. Już teraz wiadomo jednak, że jego boki wyłożone
były drewnem. Konstrukcja i przebieg kanału jest ciekawym przyczynkiem do poznania urządzeń odprowadzających ścieki w dawnym
Poznaniu. Wykopaliska na Starym Rynku prowadzone będą do
końca października.
Pierwsza kolejka nowego sezonu Ekstraklasy pokazała, że rozpoczynający się sezon może być bardzo emocjonujący. Lech
Poznań przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 1:2 w spotkaniu
1. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Bramki dla gości zdobyli
Łukasz Zwoliński i Mateusz Lewandowski. Honorowe trafienie dla mistrzów Polski zanotował Darko Jevtić. Okazało
się, że „Portowcy” wysoko postawili poprzeczkę drużynie
Macieja Skorży, który po pucharach zdecydował się na kilka
zmian w składzie, a dodatkowo musiał radzić sobie bez Karola
Linettego i Dawida Kownackiego.
Największy zjazd Świadków Jehowy
Pod hasłem „Naśladujemy Jezusa!” odbywał się kongres
Świadków Jehowy, który już po raz siódmy miał miejsce
na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Świadkowie Jehowy są głęboko przekonani, że Jezus, założyciel
chrystianizmu jest wzorem do naśladowania. Podczas
kongresu rozważane będą biblijne relacje o życiu Jezusa.
Według zapowiedzi rzecznika prasowego, uwypuklone
zostaną praktyczne korzyści, jakie z przykładu i nauk
może odnieść każdy człowiek
- bez względu na pochodzenie, styl życia czy wyznawaną religię. W kongresie bierze
ud z ia ł pona d 6,5 t ysią ca
osób. Najważniejszym wydarzeniem kongresu będzie
chrzest polegający na całkowitym zanurzeniu w wodzie.
Słowo Poznania Gazeta lokalna
Zniszczone cenne starodruki
Dwa tysiące zniszczonych książek, w tym liczne starodruki, oraz
zalana pracownia komputerowa i jedna z sal - to straty Biblioteki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po serii podtopień.
W ciągu ostatniego miesiąca woda zalała pomieszczenia ośmiokrotnie. Uczelnia o taki stan rzeczy obwinia ekipę remontującą
ulicę Dąbrowskiego, przy której znajduje się placówka. Problemy
zaczęły się w pierwszych dniach czerwca, wraz z początkiem
prac remontowych. Jej poziom sięgał nawet półtora metra. Część
księgozbioru, który ucierpiał w ostatnich tygodniach stanowią
starodruki. Wilgoci nabrała m.in. pochodząca z 1652 roku
najstarsza księga w bibliotece. Autorzy robót obiecują wypłacić
uniwersytetowi odszkodowanie.
Sterroryzowani
Grupa antyterrorystów przez pomyłkę wtargnęła siłą do niewłaściwego mieszkania na poznańskim Piątkowie. Policjanci
szukali osób związanych z wyłudzaniem pieniędzy od osób starszych. Doszło niestety do pomyłki, „wybrano” złe mieszkanie.
Mundurowi wyważyli drzwi i użyli granatu hukowego, który
spowodował straty w mieszkaniu. Mieszkanie wymaga odmalowania i naprawy parkietu. Mężczyznę mieszkającego w tym
lokalu raniły odłamki granatu, ale obrażenia okazały się niegroźne. Szczegóły pomyłki antyterrorystów wyjaśnia Biuro Spraw
Wewnętrznych i Wydział Kontroli Komendy Głównej Policji.
Informacje o nowych zatruciach dopalaczami to zaledwie
mała część dziennych statystyk w ostatnim okresie. W tym
przypadku sytuacja jest jednak nietypowa, doszło bowiem
do niej w zakładzie karnym we Wronkach. Ofiarami trujących substancji padło trzech więźniów. MSW, Ministerstwo
Edukacji, policja i inne służby mają jeszcze mocniej zewrzeć
szyki ws. dopalaczy. Wszystkie znane dopalacze stały się
narkotykami. Nowa ustawa pozwala zatrzymać transport na
granicy i zamykanie bandytów, którzy trują ludzi.
Falstart mistrza Polski
Nowy sposób na biznes
„Kawiarnia Dobra” jest pierwszą w Poznaniu, którą współtworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te mają
szczególnie trudną sytuację na rynku pracy. Według wyliczeń
tylko niecałe 16 proc. osób z niepełnosprawnością intelektualną w regionie może liczyć na zatrudnienie. W „Kawiarni
Dobra” pracuje pięć osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Specjalnością menu działającej
od kilku dni w centrum miasta kawiarenki jest m.in. tarta
z mascarpone i truskawkami oraz lemoniada z miodkiem
majowym.
Szajka rozbita!
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości rozpracowali grupę,
która wymieniała się materiałami o treści pedofilskiej w internecie. Łącznie zabezpieczonych zostało blisko milion plików
oraz zewnętrzne nośniki danych z zawartością zdjęć i filmów
pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Trzech mężczyzn w wieku od 29 do 46 lat podejrzanych o posiadanie
materiałów pornograficznych z udziałem osób nieletnich zatrzymali wielkopolscy Policjanci. Grozi im kara do 12 lat więzienia.
Sprawa ma charakter rozwojowy
i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Funkcjonariusze ustali, że przestępczy
proceder wykracza poza granicę
naszego kraju.
sierpień 2015
str 5
Co się działo
w Polsce
Co się działo
W POLSCE
Co się działo
W GOSPODARCE
– czerwiec/lipiec 2015
Kosztowna kampania
Pociąg widmo
Greckie propozycje
Komitet wyborczy Bronisława Komorowskiego na emitowane w kampanii prezydenckiej
spoty radiowe i telewizyjne wydał 5,16 mln zł,
a komitet Andrzeja Dudy – 4,76 mln. W przeliczeniu kosztów spotów na efekty kampanii
jeden zdobyty głos kosztował Andrzeja Dudę
55 gr, a Bronisława Komorowskiego – 64 gr.
W sumie wszyscy kandydaci wydali w obu
turach kampanii 10,72 mln zł, czyli o 20,4
proc. więcej niż przy poprzednich wyborach w 2010 roku.
Z danych zebranych od nadawców przez Krajową
Radę Radiofonii i Telewizji wynika, że w pierwszej i drugiej turze wyborów płatne audycje wyborcze nadawano w 19 rozgłośniach publicznych
oraz w 109 radiach koncesjonowanych.
Wydaje się to całkowitą abstrakcją, inni mówią, że
to niemożliwe, a jednak... PKP Intercity zgubiło pociąg! Przez niemal 6 godzin poszukiwany był zaginiony pociąg międzynarodowy „Chopin”, który w czasie
burzy utknął „gdzieś na Śląsku”. Przedstawiciele
PKP Intercity twierdzą, że cały czas mieli kontakt
z załogą i wiedzieli gdzie pociąg jest. Zguba utknęła
na trasie prowadzącej przez rozległe lasy. W czasie
nocnej burzy trakcja kolejowa została zerwana w kilku miejscach. PKP Intercity zapewniło o próbach
zorganizowania zastępczego transportu, jednak
przez kilka godzin było
to zadanie prawie niemożliwe. Nie tylko tory,
ale okoliczne drogi były
nieprzejezdne.
Na parkietach giełdowych w zachodniej Europie wskaźniki podążają za dynamiką indeksów w Azji i otworzyły
się na plusie. Inwestorzy oczekują na greckie szczegółowe propozycje reform, które umożliwiłyby osiągnięcie porozumienia ws. pakietu pomocowego i tym samym zapobiegłyby wyjściu kraju ze strefy euro. Z wniosku do EMS
(Europejski Mechanizm Stabilności) wynika, że Ateny proszą o trzyletni program wsparcia.
Nie ma w nim jednak kwoty, jaką EMS miałby dostarczyć Grecji. We wniosku do EMS
minister finansów Grecji zobowiązuje się do przekazania szczegółowego planu reform,
który będzie podstawą do podjęcia negocjacji o nowym wsparciu finansowym.
Odszkodowania za PRL-owskie represje
REKLAMA
Sejm poparł nowelę ws. odszkodowań za represje w PRL-owskim wojsku. Opozycjoniści wcielani w stanie wojennym za swą działalność do wojska i tam represjonowani będą mieli prawo do odszkodowań i zadośćuczynienia.
Nowela dotyczy ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność
na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zmiana ma objąć osoby, które w okresie od 1 listopada 1982 do
28 lutego 1983 r. „pełniły czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego”. Nowela stanowi, że takim osobom przysługuje od Skarbu Państwa
„odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę”, a roszczenia te nie ulegają
przedawnieniu. Nowelizacja była przedłożeniem senackim powstałym na skutek petycji Stowarzyszenia Osób
Internowanych „Chełminiacy 1982”.
Miliardy w motoryzacji
Według Związku Dealerów Samochodów (ZDS)
ograniczenie szarej strefy w motoryzacji może dać
budżetowi państwa nawet 5,7 mld zł rocznie, ale
ZDS ocenia, że realniejsze jest 4 mld zł korzyści.
ZDS szacuje m.in., że na naprawy aut Polacy wydają
średnio 15,1 mld zł rocznie, a na części zamienne ok.
13,4 mld zł. Z czego jedna trzecia przypada na szarą
strefę lub nielegalną działalność, zaś ukrócenie tego
zwiększyłoby dochody budżetu o 2 mld zł rocznie.
Wśród propozycji zmian znalazł się także pomysł,
aby w sytuacjach, gdy odszkodowanie jest wypłacane w gotówce, opodatkować tę część rekompensaty,
która przewyższa udokumentowane koszty naprawy samochodu. Dealerzy rekomendują też wprowadzenie opłaty ekologicznej zależnej od spełniania
przez auto norm emisji spalin. Miałaby ona zastąpić
podatek akcyzowy, którego wysokość uzależniona
była od wartości pojazdu.
Prywatny detektyw
– gwarancja jakości i skuteczności
Mówi się, ze idealny prywatny detektyw musi
być jak policjant, prawnik i ksiądz w jednej osobie. Powinien cierpliwie wysłuchać rozmówcę,
potrafić mu doradzić i oczywiście jak najlepiej
wykonać powierzone mu zadanie. Firma Detektyw 24 gwarantuje pełną anonimowość, dyskrecję oraz szybką realizację umów na terenie
całego kraju. Fundamentem działalności jest
to co najważniejsze, czyli etyka oraz lojalność
wobec Klientów.
Ważne jednak pytanie, czym tak dokładnie w świetle prawa zajmuje
się detektyw? Odpowiedź na to pytanie znaleźć możemy w ustawie,
która reguluje pracę detektywów, a dokładnie jest to ustawa z 6 lipca
2001 r. „o usługach detektywistycznych” (Dz. U. z 2014 r., poz. 273
z późn. zm.). W przybliżeniu, mówi ona, że
usługa detektywistyczna to nic innego jak zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Detektyw
działa na podstawie zlecenia swojego klienta.
Ustawa zastrzega również przy tym, że czynności detektywa w swojej
formie i zakresie nie mogą wkraczać w pole zastrzeżone dla organów
i instytucji państwa (np. policji, prokuratury, służb specjalnych, wywiadu
skarbowego, etc.).
Poszukiwania zaginionych i wywiad gospodarczy
W jakich działaniach zatem specjalizują się prywatni detektywi? Zasadniczo są to sprawy dotyczące osób prywatnych, bądź sprawy gospodarcze.
sierpień 2015
W sprawach dotyczących osób prywatnych praca detektywa polega
m.in. na poszukiwaniu zaginionej lub ukrywającej się osoby. Detektywi
od spraw gospodarczych, nierzadko pracujący dla wywiadowni gospodarczych, m.in. sprawdzają wiarygodność kontrahenta, jego zdolności
płatnicze albo poszukują majątku, który mógłby zaspokoić roszczenia klienta-wierzyciela. Firmy ubezpieczeniowe korzystają z usług detektywów, jeśli podejrzewają, że zgłaszane
im szkody nie odpowiadają tym rzeczywistym. Firmy zlecają
z kolei detektywom sprawy dotyczące bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych. Detektyw
może okazać się także potrzebny np. w sprawach o czyn nieuczciwej
konkurencji.
Tytuł „detektyw” jest zastrzeżony ustawą tylko dla osób, które posiadają
licencją detektywa. Dodatkowo, co ważne, w trakcie wykonywania
czynności detektyw ma obowiązek okazania licencji, z której możemy wynotować imię, nazwisko i organ, który licencję wydał. Każdy detektyw
Kapitał lokowany w funduszach
Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w Polsce na koniec grudnia 2014 r. funkcjonowało 681 funduszy inwestycyjnych, czyli
o 42 więcej niż rok wcześniej, a łączna wartość wszystkich aktywów wynosiła 233,9 mld
zł. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych
przez fundusze inwestycyjne wyniosła na koniec grudnia ok. 233 mld 916 mln zł, co oznacza
10,4-proc. wzrost wobec poprzedniego roku. Jak
podał GUS, główną pozycję aktywów ogółem
funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki
lokat notowane na aktywnym rynku, a ich wartość wyniosła 109 mld 529,9 mln zł i była wyższa
o 9 proc. w stosunku do grudnia 2013 r..W strukturze aktywów finansowych największy udział
miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
podlega okresowym badaniom psychologicznym i lekarskim. Jeśli wobec
detektywa wszczęto postępowanie karne o przestępstwo umyślne - właściwy komendant wojewódzki zawiesza jego licencję. W przypadku skazania
detektywa w takiej sprawie - jego licencja jest cofana.
Detektyw potrzebny od zaraz!
Pierwszym krokiem, który należy wykonać jeśli zdarzy się potrzeba
skorzystania z usług detektywa,
to nie tylko sprawdzenie o nim
dostępnych opinii, ale również
tego, czy posiada licencję. Jawną
ewidencję detektywów prowadzi
Departament Zezwoleń i Koncesji
MSW, gdzie możemy uzyskać
informację, czy dana osoba posiada licencję detektywa. Pomocne
może okazać się również Polskie
Stowarzyszenie Licencjonowanych
Detektywów. Firma Detektyw 24,
posiada wszelkie uprawnienia pozwalające na realizowanie zleceń, nawet na terenie całego kraju. Dodatkowo, co ważne, jako jedna z nielicznych firm detektywistycznych w Polsce
zapewnia ujednolicone ceny usług na terenie całego kraju, co gwarantuje
Klientowi rzeczywistą cenę zlecenia i brak ukrytych kosztów Jeśli korzystamy z usług detektywa wówczas mamy ustawowe prawo oczekiwać, by
jego działania były etyczne, lojalne wobec nas i zgodne z prawem. Warto
odnotować, że detektywa obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, dlatego po zakończeniu sprawy zebrane dane osobowe, których
klient nie odebrał, podlegają zniszczeniu. Jako klienci usług detektywa
po zakończeniu sprawy otrzymujemy pisemne sprawozdanie. Znajdziemy w nim opis przedmiotu sprawy, zakres i przebieg podjętych przez
detektywa czynności oraz opis ustalonego przez niego stanu faktycznego.
Do sprawozdania otrzymujemy także załącznik - materiały zebrane przez
detektywa, które dokumentują ustalony stan faktyczny.
www.detektyw24.net
Słowo Poznania Gazeta lokalna
REKLAMA
– czerwiec/lipiec 2015
str 6
Prawo
Przegląd orzecznictwa dotyczącego polisolokat
Michał
Burtny
Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, popularnie nazywane polisolokatami, w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia bardzo często zawierają postanowienia przewidujące
pobieranie przez towarzystwa opłat likwidacyjnych (czy też opłat za
wykup polisy) w przypadku rozwiązania przez klienta umowy w trakcie
początkowych lat trwania umowy. Opłaty te opiewają niekiedy nawet na
100 proc. zgromadzonych przez ubezpieczającego środków.
la, wynikającym z umowy
ubezpieczenia, wobec czego
postanowienie OWU w tym
zakresie może zostać uznane
za niedozwolone w trybie
art. 3851 Kodeksu cywilnego. Tak też zakwalifikował je Sąd Okręgowy
stwierdzając, że „zakwestionowane postanowienie narusza dobre
obyczaje, gdyż
sankcjonuje
przejęcie
przez
ubezpieczyciela całości lub
znacznej części
środków – w postac i
opłaty likwidacyjnej, niezależnie od tego, czy zakwalifikuje się ją jako swojego rodzaju „odstępne” czy też po
prostu sankcję finansową
– w całkowitym oderwaniu
od skali poniesionych przez
ten podmiot wydatków.”
Podkreślono również, że
zapisy OWU nie definiują,
za co pobierana jest opłata likwidacyjna i jaki jest
jej stosunek do pozostałych opłat przysługujących
ubezpieczycielowi na mocy
umowy (jak choćby opłata administracyjna, opłata
za zarządzanie itp.).
Kolejnym wartym omówienia jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia
12 lutego 2013 r. (sygn. akt
3013/12), tym razem rozpatrujący apelację złożoną
przez powoda, domagającego się zwrotu bezzasadnie
pobranej opłaty likwidacyj-
nej w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia.
Sąd I instancji oddalił bowiem powództwo uznając,
że postanowienia OWU oraz
Tabeli Opłat i Limitów stanowiące podstawę naliczania opłaty likwidacyjnej nie
mają charakteru abuzywnego, a w konsekwencji w pełni wiążą strony. Z oceną
sądu rejonowego nie zgodził
się sąd odwoławczy i zmienił zaskarżony wyrok, w całości uwzględniając żądanie powoda. W uzasadnieniu wyroku można przeczytać, że: „opłata likwidacyjna w przedmiotowej sprawie
przewidziana została w razie wypowiedzenia przez
ubezpieczonego umowy
ubezpieczenia, tj. skorzystania z przysługującego mu
uprawnienia do rozwiązania
umowy. Uznanie iż zakwe-
stionowane postanowienie
kształtuje prawa konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco
naruszając jego interesy nie
budzi -zdaniem Sądu Okręgowego -wątpliwości. Zapis
§ 8 punkt 4 OWU rażąco
narusza interes konsumenta
gdyż prowadzi do uzyskania przez ubezpieczyciela
pewnych korzyści kosztem
ubezpieczonego, zwłaszcza wówczas, gdy ten ostatni
zgromadzi na swoim rachunku osobistym aktywa
o znacznej wartości” Sąd
II instancji nie zgodził się
także z podstawowym argumentem ubezpieczyciela, że
długoterminowy charakter
umowy ubezpieczenia na
życie automatycznie uzasadnia pobieranie opłaty likwidacyjnej, bowiem znaczna
część kosztów funkcjono-
Dział Prawo został przygotowany we współpracy z:
Słowo Poznania Gazeta lokalna
wania towarzystwa oraz
jego ryzyko pokrywane jest
przez klienta w ramach innych opłat pobieranych na
podstawie umowy.
Warto także przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7
kwietnia 2014 r. (sygn. akt
XXV C 1699/12). W roz-
patrywanej sprawie nieco
inaczej sformułowany został
sposób obliczania opłaty likwidacyjnej pobieranej w razie wcześniejszego rozwiązania umowy.
W pierwszych dwóch latach
trwania umowy opiewała
ona na równowartość dwu-
letniej wartości składek
uiszczonych przez klienta.
Sąd Okręgowy również tak
określone postanowienia
OWU uznał za niedozwolone, a w konsekwencji
niewiążące konsumenta i zasądził na rzecz konsumenta
całą żądaną kwotę.
Orzeczenie nie jest jeszcze
prawomocne, jednak jak widać, możliwe do podważenia
są także opłaty likwidacyjne
formułowane odmiennie,
niż procentowo – dotychczas bowiem tylko takie
znajdowały się w rejestrze
klauzul niedozwolonych,
prowadzonym przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
REKLAMA
W tym artykule chciałbym
przyjrzeć się aktualnemu
orzecznictwu sądów orzekających w postępowaniach wszczynanych przez
klientów, którym towarzystwo ubezpieczeniowe potrąciło znakomitą większość
zgromadzonych oszczędności tytułem opłaty
likwidacyjnej,
czy też opłaty
za wykup.
W pierwszej
kolejności wartym przytoczenia
jest wyrok Sądu
Okręgowego w Nowym Sączu z dnia
12 czerwca 2014 r. (sygn.
akt III Ca 239/14), w którym rozpatrzono apelację
ubezpieczyciela, który nie
zgodził się z wyrokiem zasądzającym zwrot na rzecz
klienta całości pobranej
opłaty likwidacyjnej.
W tym wypadku, po złożeniu przez ubezpieczającego wniosku o wypłatę tzw.
„wartości wykupu”, będącego wartością zgromadzonych na polisie środków pomniejszoną właśnie o opłatę
likwidacyjną, ukształtowaną w pierwszych dwóch
latach umowy na poziomie
100%, zaś w ósmym roku
nadal wynosiła aż 53% wartości polisy. Sąd II instancji
nie podzielił argumentacji
przedstawionej w apelacji
i stwierdził, że wykup wartości polisy z uwzględnieniem opłaty likwidacyjnej nie jest świadczeniem
głównym ubezpieczycie-
Kancelarią Prawa Gospodarczego i Sportowego „Dauerman”
www.dauerman.com.pl
Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 47
sierpień 2015
str 7
Styl życia
rozmiar ma znaczenie
Maria
Andrychów
Wydawałoby się, że kupując biustonosz możemy go nosić przez wiele
miesięcy, a jeżeli jest dobrej marki, dobrej jakości, to nawet kilka lat. Wydawałoby się, że wybierając stanik w określonym rozmiarze, wystarczy
zamówić taki sam przez Internet czy wejść do sklepu, zabrać odpowiedni
rozmiar z wieszaka i po prostu kupić – bez przymierzania. Jednak jak się
okazuje, w przypadku doboru biustonosza, sprawa nie jest taka prosta.
Oddanie się w ręce profesjonalisty, który zna się na fachu, może uchronić
od niewygody i bólu, spowodowanego źle dobranym biustonoszem
a co więcej, szyły biustonosze
na miarę. Były one idealnie
skrojone, idealnie pasujące do
danego biustu, figury. Niegdyś
bielizny – poznasz głębokość
miseczki. Sprawdź, czy stanik
dobrze leży – podnieś ręce wysoko do góry, jeśli obwód ściśle przylega do ciała w linii
poziomej, można uznać, że
obwód jest wystarczająco ścisły. Jeśli tak jest – znalazłaś
idealny rozmiar stanika.
REKLAMA
W jeszcze nie tak odległych
czasach, kobiety chodziły do
Gorseciarek. To one posiadały tajemną sztukę brafittingu,
biustonosze były również doskonale wykonane. Nie było
mowy o materiałach, które
za kilka lub kilkanaście złotych
możemy dzisiaj kupić w supermarketach, będąc jeszcze
zadowolone, że mamy na sobie
coś, co przynajmniej w teorii
podtrzymuje nieco nasz biust.
Szyte na miarę staniki były wygodne, ponieważ wykonane
były z naturalnych materiałów,
usztywnione fiszbinami z wieloryba czy rekina, z ramiączkami poszerzonymi i podszytymi,
aby nie wbijały się w ramiona.
To wszystko zapewniało, że
a innej podpasuje inny, o nieco innej formie i kształcie.
Co ważne, należy zmierzyć
obwód pod biustem, bardzo
ciasno, najlepiej na wydechu.
Następnie należy zmierzyć
obwód w biuście (tym razem
mierz się luźno). Od obwodu w biuście odejmij obwód
pod biustem. Uzyskany wynik
porównaj z tabelą rozmiarów
REKLAMA
Brafitting,
biust były po prostu tam, gdzie
być powinny, a każda założona
sukienka prezentowała się elegancko i z klasą.
Zmieniły się czasy, zmieniły
się materiały, ale nie zmieniło się jedno. Kobiety wciąż
chcą wyglądać pięknie, chcą
czuć się komfortowo i mieć
piersi w ładnym kształcie.
Żeby tego dokonać, niekiedy wystarcza odpowiednio
dobrany biustonosz, a cała
sylwetka i biust, nabierają nowego, niepowtarzalnego wyrazu i formy.
Brafitting to dobranie odpowiedniego biustonosza. Ważne
jest, aby powierzyć to profesjonalnie przeszkolonej osobie,
która pomoże nam przy wyborze biustonosza idealnego,
doskonałego dla nas, a nie dla
pani obok. Ważne jest również,
abyśmy taką konsultację odbyli
twarzą w twarz, gdyż rozmowa
przez telefon lub przez Internet,
nie powie nam niczego. Biustonosz trzeba przymierzyć i zobaczyć jak prezentuje się w nim
nasz biust oraz sylwetka. Niekiedy bywa tak, że biustonosze
tego samego rozmiaru, tej samej firmy, różnią się od siebie
i jednej Pani pasują idealnie,
sierpień 2015
Słowo Poznania Gazeta lokalna
str 8
Nocni kierowcy,
Radosław
Pater
alternatywa dla taxi
Zdarzają się imprezy, których nie da się wcześniej przewidzieć, nie
możemy odmówić koledze, któremu właśnie urodził się syn, czy wyjść
wcześniej ze spotkania służbowego. Zdarza się, że w takiej sytuacji
pojawia się problem, jak wrócić do domu? Bądź co zrobić z pozostawionym autem? Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą firmy
specjalizujące się pod nazwą Night Drivers.
Każdy lubi spotkania z przyjaciółmi , imprezy czy innego rodzaju spotkania towarzyskie. Bardzo często
nieodłącznym elementem
takich wydarzeń jest alkohol.
Transport publiczny w naszym kraju nie jest niczym
co mogłoby sprawiać jakiś większy problem. W kilka
minut możemy dostać się
na drugi koniec miasta czy
to autobusem, tramwajem
czy taksówką. Jednak spory
problem pojawia się w sytuacji, gdy nie możemy kiero-
Tattoo-moda
Marcin
Bartnicki
Dodają oryginalności i stylu. Są coraz popularniejsze,
a profesjonalnie wykonane potrafią być prawdziwą
ozdobą każdego z nas. Tatuaże, bo o nich tutaj
mowa, okazały się nie być ulotną modą, ale na trwałe
wpisały się w zmysł estetyczny w naszym kraju.
Dawno minęły już czasy, kiedy tatuaże kojarzyły nam się
przede wszystkim z różnorakimi
typami spod ciemnej gwiazdy,
budząc trwogę wśród mieszczan
i zdecydowane niezrozumienie
przede wszystkim wśród starszego pokolenia. Dzisiaj nie
są już właściwie niczym kontrowersyjnym, a różnorakie wzory
zdobią ciała zarówno nastolatków, jak i ludzi o kilka dekad
starszych – nie zaburza to kulturowego tabu, a jednak sprawia
często wrażenie pewnej modnej
ekstrawagancji, oryginalności.
Tatuaż to przede wszystkim
forma wyrażenia samego siebie
– naszych uczuć, emocji, poglądów, ważnych wydarzeń w naszym życiu. Jej trwałość i intym-
ność pozwala pokazać nam, jak
istotne są dla nas aspekty, które
poprzez taką formę eksponujemy i ukazujemy innym.
Dziś zrobienie tatuażu – jakby
to rzec – jest już jak społeczeństwo (przynajmniej na papierze): egalitarne i bezklasowe.
Może to zrobić każdy, koszta
nie są duże i właściwie zdecydowana większość społeczeństwa, z nastolatkami włącznie,
może sobie przy odrobinie woli
i oszczędności, sprawić sobie
popularną „dziarę”. W każdym większym mieście sprawimy sobie także salon tatuażu,
który pozwoli nam na jego wykonanie. Warto jednak mocno rozeznać się w tym, co oferuje
nasz lokalny (i nie tylko) rynek.
Słowo Poznania Gazeta lokalna
wać, a musimy mieć ze sobą
auto. Kiedy trafiają się takie
s y t u a c j e ? P rz e d e w s z y s t kim są to momenty, gdy
pojechaliśmy samochodem
na imprezę i po wypiciu
kilku drinków chcemy wrócić do domu, a mimo to nie
chcemy zostawiać auta pod
lokalem. W Polsce od dawna mamy ogromny problem
ze zjawiskiem typu piję alkohol i wsiadam do samochodu. Nie chodzi nawet
o to, że kierowcy są pijani do
nieprzytomności (mimo, że
zdarzają się również i tacy),
ale często po wypiciu kilku
drinków lub piw, ktoś czuje
się na siłach, wsiada do auta
Przede wszystkim dobrze jest
zasięgnąć opinii osób, które
już wypróbowały na sobie usług
któregoś z wykonawców.
Warto wybrać profesjonalistę –
i tutaj chyba nie trzeba nikogo
specjalnie przekonywać. Tatuaż
to inwestycja w naszą osobistą
estetykę, którą nosić z sobą
będziemy najprawdopodobniej
przez całe życie. To duża odpowiedzialność, więc jasnym jest,
że nie zamierzamy jej powierzyć
byle komu. Nieroztropny wybór
może nas drogo kosztować.
A przecież niektóre tatuaże
to prawdziwe dzieła sztuki –
i to właśnie coś takiego najpewniej chcielibyśmy zobaczyć na
naszej skórze, a także... pokazać
innym. U profesjonalnych tatuażystów forma, jaką nadamy
ozdobie naszego ciała jest ograniczona prawie wyłącznie przez
naszą wyobraźnię, więc wyboru tego co właściwie chcemy
na niej umieścić warto dokonać cierpliwie i z rozwagą, by
później nie żałować. Kiedy
już jednak koncept jest gotowy, wykonawca wybrany,
możemy już ze spokojem oddać
się w jego ręce. Tatuaż może
być idealnym dopełnieniem
naszego wizerunku!
i wraca z imprezy na własną rękę. Nie jest to nazbyt
odpowiedzialne podejście.
W takiej sytuacji stwarzamy zagrożenie nie tylko dla
siebie, ale przede wszystkim
otoczenia. Gdy spędzamy
czas na zabawie, często nie
odczuwamy tego co tak naprawdę dzieje się w organizmie. Subiektywnie wydaje
się, że jest ok, ale po pierwsze
alkomat wykaże co innego,
a po drugie Twoje reakcje
mogą być opóźnione.
Jednak, potrzeba skorzystania z tego typu transportu nie
musi wiązać się z kwestiami
spożycia alkoholu. Zdarzyć
się może, ze poczujemy się
źle, nie na siłach do prowadzenia samochodu. W takich
sytuacjach również bez przeszkód skorzystać możemy
usług świadczonych przez
nocnych kierowców.
Jednak na czym to dokładnie polega? Zgłaszamy zlecenie dyspozytorowi, pod
określonym numerem telefonu, w czasie połączenia
dyspozytor określi czas dojazdu kierowcy. To może być
od 10 do 30 minut, oczywiście wszystko uzależnione
jest od warunków atmosferycznych, czy natężenia ruchu. Kierowca „zastępczy”
dojeżdża do nas autem lub
składanym skuterem, który
po złożeniu wkładany jest do
specjalnej, nieprzemakalnej
torby, a następnie do bagażnika Twojego auta, wszystko
zależy od tego jakiego transportu w danej chwili potrze-
bujesz. Złożony skuter zmieści się do każdego bagażnika
kompaktowego samochodu.
W większości przypadków
firmy które świadczą tego
typu usługi w cenach, które
śmiało mogą konkurować
z cenami oferowanymi przez
zwykłe taxi.
REKLAMA
Styl życia
sierpień 2015
str 9
Twój Relax
Tomasz
Drozd
Rafting uważany jest za jeden z najbezpieczniejszych sportów ekstremalnych. Pomimo
tego może dostarczyć sporych dawek adrenaliny. Wszystko zależy, bowiem od miejsca
spływu. W przypadku bezpiecznej rzeki sport ten polecany jest nawet rodzinom z
dziećmi. Jest to również doskonała zabawa. Wrażenia ze spływu z pewnością na długo
zostaną w naszej pamięci.
Rafting to świetna forma uatrakcyjnienia urlopu
czy wolnego weekendu. Jest
to popularna ostatnio forma
aktywnego spędzania wolnego czasu, ucieczka od dnia
codziennego. Jeszcze nie tak
dawno sport ten był dostępny
jedynie dla garstki zapaleńców.
Obecnie, dzięki doskonale wyszkolonym instrukto-
todyką i przez to bezpieczny.
Dodatkowo każdy kursant
kajakowy pływa w kasku
i kamizelce asekuracyjnej.
Naukę kajakarstwa górskiego
możemy rozpocząć mniej więcej od piętnastego roku życia.
Wynika to z tego, iż sport
ten wymaga tężyzny fizycznej. Przykładowo kajak górski waży nawet do 18 kilogramów i trzeba go samemu móc
rom i nowoczesnemu sprzętowi, dostępny jest prawie
dla wszystkich. To najlepsza
próba sił i odwagi. Dlatego
też rafting idealnie nadaje się
do zintegrowania współpracowników, jak też na weekendową wycieczkę rodzinną,
albo aktywny wypad z przyjaciółmi.
Wymagania sprzętowe dla
tego sportu są stosunkowo
niewielkie. Wystarczy, bowiem odpowiedniej wielkości ponton oraz wiosła.
Uczestnicy wyposażeni są także w kamizelki ratunkowe
oraz kaski. Ponton wykonany
jest z bardzo wytrzymałego
materiału. Jest to konieczne
ze względu na to, że w rzece
może znajdować się wiele
ostrych kamieni. W pojedynczym pontonie może znaleźć
się nawet kilka osób. Co równie ważne w każdym pontonie
znajduje się także instruktor.
Bardziej doświadczeni zawodnicy przemierzają trasę w jednoosobowym kajaku, co stanowi dodatkowe utrudnienie.
Kajakarstwo górskie jest bezpieczne pod warunkiem, że
zaczyna się je uprawiać wraz
z instruktorem. Obecność
osoby przeszkolonej zapewnia
proces szkolenia zgodny z me-
podnieś. Nauka kajakarstwa
górskiego sama w sobie nie
jest trudna, pod warunkiem
oczywiście, że człowiek nie
boi się wody. Trzeba być niestety przygotowanym na to,
że przez pewien czas będziemy do góry nogami z głową
pod wodą. Najtrudniejszym
aspektem początkowych
prób, jest przede wszystkim
przełamanie bariery strachu.
Zawodnik zdany jest wów-
sierpień 2015
czas wyłącznie na siebie i swoje umiejętności.
Rafting to sportowo-rekreacyjna odmiana flisu. Dawniej, przy słabo rozwiniętej
infrastrukturze dróg lub jej
całkowitym braku najlepszą
metodą transportu towarów
był transport wodny. Dzisiaj
pływa się dla przyjemności.
Spływy pontonowe/kajakowe nie bez powodu stają się
coraz bardziej popularne.
Aktywny wypoczynek połączony z poznawaniem natury
od strony, której nie da się
doznać idąc pieszo czy jadąc
na rowerze. Ruch i świeże
powietrze dobrze zrobi osobom prowadzącym siedzący
tryb życia. W odniesieniu do
naszego kraju idealnym miejscem do uprawiania kajakarstwa górskiego jest Dunajec.
Natomiast dla osób bardziej
zaawansowanych rzeka Białka. Poza granicami kraju dla
początkujących poleca się
Chorwację, ponieważ jest tam
ciepło i a krystalicznie czysta woda bardzo pomaga w nauce kajakarstwa górskiego.
Dla osób zainteresowanych
bardziej ekstremalnymi formami raftingu idealnym miej-
Dodatek specjalny do Słowa Poznania sierpień 2015.
Wypocznij i baw się razem z nami w całej Polsce!
scem jest Nowa Zelandia
gdzie w 2013 roku odbyły się
Mistrzostwa Świata w Raftingu Sportowym.
Podsumowując możemy śmiało
stwierdzi, że rafting jest dyscypliną dla każdego, ponieważ
możliwe są krótkie spływy,
na łatwych rekreacyjnych odcinkach, a do tego w dużych
łodziach sterowanych przez
profesjonalistów. Trudność,
ale i wyzwanie wzrastają nie
tylko wraz ze skalą trudności
WW, ale rodzajem dobranego sprzętu, a także, a nawet
przede wszystkich stopnia
naszego udziału w manewrowaniu łodzią. Jedno jest pewne:
nie jest to sport, który możemy
uprawiać samodzielnie, zawsze
pamiętajmy o towarzystwie odpowiedniego instruktora.
REKLAMA
Rafting, przygoda dla każdego!
Słowo Poznania Gazeta lokalna
str 10
Twój Relax
Kraina „bieszczadzkich aniołów”
Nie da się w kilku słowach opisać tego, co warto zobaczyć w Bieszczadach. Góry te, tak zróżnicowane i tak różnie odbierane przez turystów,
potrafią codziennie zaskoczyć czymś nowym. W Bieszczadach możemy
poczuć się, jak byśmy cofnęli się dziesiątki lat, obserwując naturę, a mimo
to jednocześnie korzystać z najnowszych osiągnięć techniki. Zapewne
każdy turysta odwiedza te rejony z innymi planami, innym kierunkiem.
Jedni szukają spokoju i ciszy, inni chcą „dotknąć” historii, a inni pragną
pożeglować, czy skorzystać z pieszych, górskich wycieczek.
Dlatego nie ma standardowego
zestawienia miejsc, które każdy
turysta powinien „odhaczyć”.
Wybór miejsc do zobaczenia
uzależniony jest więc od indywidualnego podejścia do turystyki.
W części położonej na terenie
Polski (główne partie znajdują
się na Ukrainie) Bieszczady
obejmują obszar ok. 2100 km
kw. Ich naturalne granice wyznaczają: od zachodu rzeka Osława,
od wschodu granica z Ukrainą,
od południa pasmo Wielkiej
i Małej Rawki. Na północy
Bieszczady łączą się łagodnie
z malowniczymi Górami Słonnymi wchodzącymi w skład Pogórza Przemyskiego. Znacznie
ponad połowę stoków górskich
pokrywają lasy, głównie bukowe
i jodłowo – bukowe, w niektórych rejonach zachowują niemal pierwotny charakter. Same
góry utworzone są z tzw. fliszu
karpackiego, czyli z ułożonych
na przemian warstw łupków
i piaskowca. Długie łańcuchy
górskie poprzedzielane są rozległymi dolinami krystalicznie
czystych rzek (San, Osława,
Solinka, Wetlina) i potoków.
W południowej, wysokiej części
krainy występują skałki i osuwiska kamienne zwane w tym rejonie grechotem.
Osobliwością Bieszczadów
są połoniny, czyli łąki położone
powyżej górnej granicy lasów,
na wysokości ok. 1100 m. Pokry-
Lądek Zdrój
– raj dla kuracjusza
Grażyna
Kozak
Lądek Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Europie, otoczony
Górami Złotymi, ulokowany nieomal u stóp Śnieżnika, majestatycznego
szczytu, górującego nad Ziemią Kłodzką, od wieków stanowi magnes
dla kuracjuszy i turystów. Usytuowanie miasta, jego zabytki, urok części
staromiejskiej i zieleń parków w zdroju stanowią o niepowtarzalnej atmosferze tego miejsca.
Prawdziwy rozwój miasta jako
uzdrowiska zaczął się około roku
1498, kiedy to wybudowany został pierwszy zakład kąpielowy,
gościniec i kaplica. Cały kompleks
nazwano został imieniem św. Jerzego. Istniejący nadal obiekt pod
nazwą Zakład Przyrodoleczniczy
„Jerzy „ jest najstarszym obiektem uzdrowiskowym w Polsce
i jednym z najstarszych w Europie. Kuracje, którym można się
poddać w Lądku polegają głównie
na leczniczych kąpielach. Leczone
są tutaj schorzenia układu ruchu, pourazowe, reumatologiczne
i choroby skóry.
Źródlane wody lecznicze przywracają sprawność, górskie krajobrazy zachęcają do spacerów i wędrówek. Kurort zapewnia rehabilitację, zdrowy relaks i wypoczynek.
Oferta turystyczna to głównie szlaki turystyczne piesze, jak i rowe-
Słowo Poznania Gazeta lokalna
rowe, skałki wspinaczkowe, jedno
z nielicznych w Polsce arboretum,
stadniny konne, turystyczne przejście graniczne do Czech.
Ogromne wrażenie sprawia sanatorium „Wojciech”. Położony w parku zdrojowym neobarokowy budynek został zbudowany na planie okręgu około
1880 roku. Centralnym punktem
obiektu jest marmurowy basen
pod kopułą, w stylu łaźni tureckiej.
Można w nim zażywać leczniczych kąpieli w termalnej wodzie.
Otacza go pierścień kabin wyposażonych w marmurowe zabytkowe wanny przeznaczone do
kąpieli. Na galerii znajduje się
pijalnia wód.
wa je niezwykle bujna roślinność
zbliżona w charakterze do alpejskiej. Dzika i trudno dostępna
puszcza to ostoja 250 gatunków
fauny. Żyją tu żubry, wilki, rysie,
żbiki, jelenie i niedźwiedzie,
których bieszczadzkie ostępy
są największym w Polsce siedliskiem. Można tu także spotkać puchacza, orła przedniego,
bociana czarnego, salamandrę,
żmiję zygzakowatą i niezmiernie rzadkiego węża Eskulapa.
Dla ochrony cudów przyrody
utworzono Bieszczadzki Park
Narodowy, dwa parki krajobrazowe i kilkanaście rezerwatów.
W samym sercu Bieszczad, wśród wzniesień sięgających 600 m., leży słynne „Bieszczadzkie Morze”, czyli Jezioro
Solińskie. Powstało ono w I poł.
lat 60. XX w. w wyniku spiętrzenia wód Sanu i Solinki przez
zaporę w Solinie. Wysoka na
przeszło 80, długa na 664 m.
betonowa zapora i zespół elektrowni są istnym cudem inżynierii. Bez spaceru po koronie
budowli nie ma mowy o zaliczeniu wycieczki w Bieszczady.
Warto wspomnieć, że w ostatnich
latach udostępnione zostało do
zwiedzania także wnętrze tamy,
kryjące ponad 2 km korytarzy.
Długość linii brzegowej tego zalewu przekracza 160 km. Liczne
zatoki wrzynające się w górskie
zbocza i ujścia wartkich strumieni tworzą niepowtarzalny krajobraz przypominający fiordy. Na
północ od Solińskiego znajduje
się mniejsze, ale równie malownicze Jezioro Myczkowieckie.
Oba zbiorniki są istnym rajem
dla wędkarzy i wodniaków.
Nie oddalając się bardzo
od Ustrzyk Dolnych można,
a nawet należałoby zobaczyć kilka dawnych cerkwi greckokatolickich rozlokowanych na Szlaku
Architektury Drewnianej. Znajdziemy na nim wiele urokliwych
świątyń o charakterystycznych
„cebulastych” wieżach, wzno-
szonych w stylach właściwych
dla dawnych mieszkańców
tej części Karpat – Łemków
i Bojków. Są piękną, czasem
melancholijną pamiątką po
czasach, gdy Bieszczady były
pograniczem kultur łacińskiej
i bizantyjskiej - krainą, w której
zgodnie koegzystowały różne
nacje i religie.
Podróżując po Bieszczadach nie
musimy lękać się ani o godziwą
kwaterę, ani o aprowizację.
W ostatnich latach rozwinęła
się tu znakomita baza noclegowa i gastronomiczna. Godne
polecenia są zwłaszcza liczne
gospodarstwa agroturystyczne.
Oczywiście skorzystać można również z gościnności licznych pensjonatów i hoteli.
REKLAMA
Tomasz
Drozd
W części miejskiej warto oczywiście zwiedzić rynek, co ciekawe, jest to jeden z niewielu
płaskich rynków na Ziemi Kłodzkiej. W centralnym punkcie rynku znajduje się neorenesansowy ratusz otoczony barokowymi
kamieniczkami. Obok ratusza
można obejrzeć piaskowcowy
pręgierz z 1666 roku, ponad 3
metrowej wysokości. Po drugiej
stronie ratusza znajdziemy pomnik Trójcy Świętej wykonany
przez wybitnego śląskiego rzeźbiarza doby baroku Michała Klahra Starszego. Jego dłuta są również rzeźby w XVIII wiecznym
kościele Narodzenia NMP.
Jednym z najstarszych zabytków Lądka jest dwuprzęsłowy kamienny most św. Jana
na rzece Biała Lądecka, zbudowany w 1565 roku. Na środku
mostu stoi barokowa figura św.
Jana Nepomucena.
Warte obejrzenia jest również arboretum, czyli leśny
ogród, w którym można podziwiać ponad 250 gatunków
drzew i krzewów pochodzących
z całego świata. Najlepiej odwiedzić je wiosną, gdy kwitną
azalie i rododendrony.
sierpień 2015
str 11
Twój Dom
Tania aranżacja jadalni
Sławomir
Kamieniecki
Wiele osób zastanawia się, jak urządzić mieszkanie w taki sposób, aby
jednocześnie efekt był niedrogi i estetyczny. Na szczęście jest to możliwe,
aczkolwiek wymaga odrobiny pomysłowości oraz przemyślanych decyzji.
Aby ładnie zaaranżować jadalnię,
nie trzeba wcale wynajmować
projektanta wnętrz, który z pewnością wykona świetny projekt,
ale weźmie za niego spore wynagrodzenie, a przy tym może
uwzględnić w sowim projekcie
dosyć kosztowne elementy. Możemy samodzielnie zaplanować wystrój jadalni, posługując
się wyobraźnią, przeglądając
czasopisma o wystroju wnętrz
czy też przypatrując się uważnie
mieszkaniom naszej rodziny
i znajomych. Inspiracji do skomponowania wystroju wnętrz można szukać w wielu różnych miejscach, trzeba tylko być uważnym
i wyłapywać nie tylko rzeczy rzucające simę w oczy, ale również
drobne detale.
W jadalni powinny się znaleźć
niezbędne sprzęty, takie jak duży
stół czy duża ilość krzeseł lub
innych siedzisk. Poza tym można
też wprowadzić do tego pokoju
inne sprzęty, na przykład barek, kredens lub stojący zegar.
Można również ozdobić jadalnię
na wiele rozmaitych sposobów
– za pomocą obrazów, kwiatów,
fantazyjnych zasłon czy wielu
innych przedmiotów.
W salonach meblowych z pewnością znajdziemy wiele kosztownych stołów, jednak jeżeli
dobrze poszukamy, możemy
kupić ten mebel również za niewielkie pieniądze. Warto szukać
stołów na wyprzedażach i sprzedawanych w promocji. Można
też zdecydować się an kupno
używanego stołu, o ile upewnimy
się, ze jest w dobrym stanie.
Jeżeli nasza jadalnia jest prostokątna, powinniśmy wybrać
podłużny stół. Nie musi być prostokątny, może okazać się owalny, co pomaga zresztą zmieścić
przy nim większa ilość osób. Gdy
zaś nasz pokój do jedzenie ma
kształt kwadratowy, wówczas stół
także powinien być kwadratem
lub mieć kształt koła. Najlepiej
ustawić go po środku pokoju, tak
aby każdy z gości miał wygodny
dostęp do niego i aby w kątach
pomieszczenia zostało jeszcze
miejsce na inne sprzęty.
Stół można przystroić na wiele różnych sposobów. Można
położyć na nim obrus, biały bądź
kolorowy, pamiętając o tym, aby
był czysty i pięknie odprasowany.
Stół wspaniale zdobią również
serwetki wykonane z tkaniny,
albo tej samej, co obrus, albo
kontrastującej z nim. Na przykład
do zielonego obrusa świetnie pa-
Zielony pokój małego dziecka
mgr inż. architekt krajobrazu
Anna Pióro
Wielu świeżo upieczonych rodziców z pewnością zastanawia się czy
w pokoju ich maluszka powinny znaleźć się rośliny? A jeśli tak, to jakie
wybrać by były ładne i bezpieczne? Zieleń jest wyjątkowym bo żywym
elementem wystroju wnętrza. Warto zadbać o odpowiednie rośliny,
które przy niewielkim nakładzie pracy odwdzięczą się nie tylko „urodą”
ale także poprawią komfort życia w domu czy mieszkaniu.
Obecność roślin w dziecięcej
przestrzeni jest bardzo ważna. Dzieci w kontakcie z nimi
kształtują swoją wrażliwość
a obserwując ich zmienność rozwijają wyobraźnię.
Na „tak” i na „nie”. Dzieci,
zwłaszcza te najmłodsze są ciekawe świata, pragną poznawać otaczającą je przestrzeń, „badać” ją
sierpień 2015
i próbować. Jest to ważna wskazówka mówiąca o tym, na jakie
cechy roślin należy zwrócić uwagę. Dbając o komfort najmłodszych i jednocześnie nie ograniczając ich ciekawości, wybierajmy rośliny , które przede wszystkim są łatwe w utrzymaniu,
szybko ukorzeniają się oraz
są bardziej odporne na urazy
mechaniczne. Do tej grupy należą
ozdobne z liści: paprocie (zapewnienia odpowiednią wilgotności
powietrza w pomieszczeniu),
epipremnum złociste czy zielistka
Strenberga .
Do pokoju dziecięcego „zaprośmy” drobną solejrolie rozesłaną,
która ze względu na swe niewielki rozmiary nadaje się również
do uprawy w szklanych naczyniach oraz wąsatą peperomię,
zwaną pieprzówką. Gatunki
te będą pięknie zdobić parapet
okienny. Warto aby nie zabrakło
na nim również popularnego
fiołka afrykańskiego. By zadbać
o delikatny i świeży charakter
dziecięcej przestrzeni, wybierz-
Dodatek specjalny do Słowa Poznania sierpień 2015.
Żyj i mieszkaj pięknie!
glądają niestety dosyć tandetnie, natomiast świeże prezentują
się wyśmienicie. Nie można ich
jednak kłaść na stole w byle jakim wazonie, ale w takim, który
pasuje do obrusu, serwetek oraz
zastawy.
Również zastawa stołowa stanowi
część aranżacji jadalni. Powinna
być starannie dobrana, ładna, oryginalna. W sklepach z naczyniami
znajdziemy sporo przepięknych
serwisów, i to niekoniecznie
drogich. Możemy też ich szukać
na wyprzedażach. Nie muszą
być wykonane z wysokiej jakości
porcelany. Najważniejsze, aby
były całe i starannie wykonane.
Krzesła, ławki, fotele bądź
inny rodzaj siedzisk, jakie chcemy umieścić w jadalni, powinny
pasować do stołu. Najlepiej, aby
były wykonane z tego samego
drewna, chyba że w całości pokrywa je jakaś tkanina. Tkanina
ta z kolei powinna pasować do
obrusu, który kładziemy na stole,
a także do zasłon czy rolet, które
znajdują się w oknach jadalni. Powinniśmy dobrze się zastanowić
nad ilością siedzisk, tak aby maksymalnie zapełniły miejsce wokół
stołu, a jednocześnie, aby nie
powodowały ścisku.
Warto pomyśleć również o dodatkach, jak piękne zasłony, pasujące
do obrusa, kwiaty w oknie, stylowy kredens czy barek, oczywiście
pasujący do drewna, z którego wykonano stół i krzesła. Nie
możemy tez zapomnieć o tym,
aby pomalować ściany w jadalni
na jakiś ładny, wesoły kolor,
który także powinien pasować do
pozostałych barw naszej aranżacji. Warto też zwrócić uwagę na
podłogę. Jeżeli nie stać nas na
parkiet, możemy wybrać jego
tańsza wersję – panele lub jakąś
ładną wykładzinę czy też dywan.
Jak zatem widać, ładnie urządzona jadalnia wcale nie musi okazać
się bardzo kosztowna.
my ten o białych kwiatach.
Komponując zieleń dla najmłodszych warto pamiętać
o kilku uniwersalnych zasadach,
mających zastosowanie także w innych pomieszczeniach
domu czy mieszkania. Po pierwsze, nie wprowadzajmy zbyt
dużej ilości roślin w jednym wnętrzu, gdyż nocą pochłaniają one
tlen. Po drugie unikajmy gatunków o mocnym, duszącym
zapachu, jak kwiaty lilii czy
hoi różowej, której intensywna,
mdła woń uwalniająca się wieczorem może być uciążliwa.
I wreszcie po trzecie starajmy
się unikać roślin trujących m.in.
z rodzaju wilczomleczy.
Przy komponowaniu roślin do
dziecięcej przestrzeni unikajmy
tych o atrakcyjnie wyglądających
owocach, jak psianka koralowa,
aby nie stanowiły zachęty do zjedzenia przez maluszka. W pokoju
małego dziecka nie powinny się
znaleźć również rośliny posiadające kolce czy też mające ostro
zakończone, sztywne liście.
Rośliny a zwłaszcza te o długich pędach czy liściach, starajmy się ustawiać w miejscach
trudniej dostępnych dla dzieci.
Wybierajmy doniczki plastikowe, pamiętając o otworach,
które umożliwią wydostanie się
nadmiaru wody i zabezpieczą
korzenie przed gniciem. Doniczki
można ozdabiać dekoracyjnymi
osłonkami, które dają możliwość swobodnej aranżacji roślin we wnętrzu. Odpowiednio
dobrana osłonka może podkreślić
piękno i charakter rośliny.
Komponowanie wyposażenia
dziecięcej przestrzeni jest bar-
dzo ważne, zwłaszcza dziś, gdy
dużo uwagi poświęca się projektowaniu wnętrz. W procesie tym
nie zapominajmy o roślinach,
które są żywymi elementami
każdej przestrzeni. O dobroczynnych właściwościach roślin
można pisać wiele, jednakże najważniejsze jest to, aby świadomie
i odpowiednio wprowadzać je do
pokoju małego dziecka.
sują czerwone czy pomarańczowe
serwetki, zaś biały obrus potrzebuje mocniejszego akcentu, jak
serwetki w kolorze czerwonym
czy fioletowym.
Na stole wspaniale prezentują
się również kwiaty. Sztuczne wy-
Słowo Poznania Gazeta lokalna
str 12
Twój Dom
Jak tanio i kompleksowo wyposażyć swoje M?
Planujesz remont, wymianę sprzętu w domu,
czy po prostu chcesz coś zmienić? Świetnie,
pogoda sprzyja remontom i jest to świetny czas
na zmiany. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie
chcesz wydawać kroci na nowy sprzęt gospodarstwa domowego. Co zrobić, by wyposażyć
mieszkanie czy dom w nowe sprzęty AGD/RTV
i nie wydać na ten cel majątku?
Dziś nie sposób wyobrazić
sobie gospodarstwa domowego bez pralki, lodówki czy
kuchenki. Niestety, ceny odpowiadające poszczególne
kategorii sprzętów są nadal
bardzo wysokie. To duże obciążenie, szczególnie gdy musimy
kupić kilka sprzętów naraz, bo
np. zmieniliśmy mieszkanie
na nowe lub planujemy gruntowny remont oraz wymianę
przestarzałego sprzętu. W takiej
sytuacji warto pomyśleć na
spokojnie, jak można zaoszczędzić na kupnie, ale jednocześnie wybrać wszelki niezbędny
sprzęt, który w pełni spełni
nasze oczekiwania.
Bardzo często większe sklepy
organizują różnego rodzaju wyprzedaże i promocje.
Jeśli nie spieszy nam się bardzo
z kupnem sprzętu AGD, warto
śledzić specjalnie przygotowane oferty i czekać na jakąś wyjątkową okazję. Idealnie, gdy
trafi nam się np. likwidacja
sklepu, ale zwykłe wyprzedaże także znacznie obniżają
ceny. Zwróćmy jednak szczególną uwagę na „wyjątkowo
opłacalne oferty”. Niekiedy
sklepy zawyżają sztucznie
oraz przestrzeń, którą chcemy
zagospodarować, a całkowicie
niepotrzebne AGD zalega na
blatach, w szafkach lub zajmuje powierzchnię na podłodze
i ogranicza zdolność do swobodnego poruszania się we własnym mieszkaniu.
Planując zakup większej liczby urządzeń, warto rozważyć
opcję kupienia ich w jednym
sklepie. Po pierwsze, można w ten sposób ograniczyć
koszty dostawy i sporo na tym
zaoszczędzić, a po drugie, trzeba w takim przypadku zapytać
o rabat, jeżeli w grę wchodzą większa zakupy, to sklep
powinien rozważyć pytanie
klienta i zaproponować sensowny upust. Taki manewr wypada zastosować w przypadku
kilku sklepów i sprawdzić,
która oferta okaże się najatrakcyjniejsza. Czasami w ten sposób udaje się uzyskać bardzo
atrakcyjne ceny. Warto również
skorzystać z ofert „mniejszych”
sklepów. Mniejszych jednak
tylko pod względem nazwy,
ponieważ swoim asortymentem
niejednokrotnie mogły by ry-
pularne są kamienne płytki,
jako doskonałe wykończenie
zarówno łazienkowej podłogi,
jak i ścian. Odpowiednie, duże
płyty stosuje się oczywiście,
podobnie jak w kuchni, jako
blaty przy umywalce, czy nawet obudowę wanny. Kafelki
bywają tak- że podstawą montażu kabiny prysznicowej.
Duże zastosowanie – choć
może nie jest to oczywiste
– tego typu budulec znaleźć
może w odniesieniu do naszego
salonu. Przykładem tego typu
jest bardzo modne ostatnie stawianie własnych, domowych
kominków. Dzięki odpowiedniej, kamiennej kompozycji,
taka ozdoba może wyglądać
naprawdę bardzo efektownie i być przedmiotem dumy
swoich właścicieli. W służbę
piękna naszego salonu możemy zaprzęgnąć także różnorakie kamienne akcesoria
– wszelkiego rodzaju granitowe
kule, rzeźby, figurki, różnokolorowe mozaiki. Przecież
niejednokrotnie to właśnie takie
minimalne szczegóły tworzą
atmosferę naszego domu.
Zupełnie inną kwestią jest
użycie tego rodzaju tworzywa w przestrzeni poza wnętrzem
lokum. Kamienie są szczególnie cenne jako element udekorowania naszego ogrodu.
Tutaj spektrum możliwości
jest niesłychanie szerokie.
Warto pokusić się o gustowne
kolumienki, nie mówiąc już
o uroczym chodniku z dobrze
skomponowanej i dobranej
kostki brukowej, która odmieni
nasze ukochane miejsce nie
do poznania. Tego rodzaju
budulec przyda się także, gdy
będziemy chcieli stworzyć
efektowne oczko wodne – jego
odpowiednie zabudowanie
ma wielkie znaczenie.
Jeśli chodzi o same rodzaje używanych w kontekście
naszego domostwa kamieni, to na rynku dostępny jest
bardzo szeroki wybór asortymentu. Najbardziej popularne
Solidny budulec
Marcin
Bartnicki
Ostatnimi czasy bardzo popularnym budulcem są
kamienie. I nie chodzi tutaj tylko o materiał z którego powstaje sam dom, jako forma surowa. Mam
na myśli kamień, jako element wykończenia. I to
zupełnie różnorodnego – bo zastosowań jest naprawdę bardzo wiele, a firmy świadczące tego typu
usługi posiadają w swoim asortymencie niezwykle
szerokie spektrum adekwatnych materiałów.
Już od jakiegoś czasu niezwykle popularnym jest stosowanie
kamienia jako tworzywa do wykonywania blatów (szczególnie
kuchennych), ale także np.
parapetów. Nadaje to niepowtarzalnego stylu pomieszczeniom
– przede wszystkim pewną nutę
elegancji. Dużą wartością jest
Kamienie dobre na wszystko
Radosław Pater także trwałość budulca, który nie ulega
powierzchownym otarciom
i trzeba się naprawdę postarać,
aby naruszyć jego gramaturę.
Modne są tutaj szczególnie gry
barw czerni i bieli.
Innym elementem, co do któ-
rego bardzo często – z dużym
estetycznym powodzeniem
– zwykło się używać kamiennego wykończenia, są schody.
Dobrym rozwiązaniem jest
łączenie tutaj kamienia z drewnem, co w odpowiedniej kompozycji daje efekt stylowości
i jest niezwykle interesującą
aranżacją wnętrza.
Całkowicie odmiennym – i chyba najszerszym jeśli chodzi
o wnętrze domu – miejscem,
gdzie kamień na stałe wszedł
kanonu jest łazienka. Tutaj
kamienia używa się praktycznie
do wszystkiego i to w różnorakiej formie. Bardzo po-
Słowo Poznania Gazeta lokalna
walizować z dużymi sklepami
sieciowymi, jednak ceny sprzętów bywają o wiele bardziej
korzystne, łatwiej i dogodniej również w takich sklepach
dogadać wszelkie szczegóły,
zarówno odnośnie transportu,
jak i np. opcji montażu.
Niska cena jest jednym z głównych, a nierzadko najważniejszym z czynników, na który
zwracają uwagę klienci chcący
kupić sprzęt AGD/RTV. Wybierając profesjonalny outlet
można tanio i bez ryzyka zdobyć w pełni funkcjonalne, nowe
lub prawie nowe urządzenia
elektryczne i elektroniczne.
Niska cena nie oznacza więc
żadnego istotnego kompromi-
su kosztem jakości towarów.
Sprzęty AGD dostępne w outletach to najczęściej towar powystawowy, a więc taki, który
stał na wystawie w jakimś
sklepie lub sprzęt pochodzący
z wyprzedaży, końcówki serii
AGD, ewentualnie pochodzący
z reklamacji, czyli zwrócony w nienaruszonym stanie. Są
to idealnie sprawne technicznie
sprzęty. A jednocześnie dodatkowo opcja na korzystny
zakup.
Zatem przed podjęciem finalnej decyzji i inwestycji,
jaką jest zakup nowego sprzętu warto przemyśleć wszelkie
dostępne opcje, które oferuje
nam rynek.
to wszelkiego rodzaju granity,
marmury, trawertyny, kwarcogranity czy onyxy, w całej,
niezwykle szerokiej gamie
kolorów, kształtów i wielkości.
Możliwości udekorowania,
skomponowania pomieszczeń
naszego domu czy mieszkania
jest bardzo wiele i każdy posiada swój własny gust. Należy
się nim kierować, by tak uformować naszą przestrzeń, żeby
żyło się nam jak najlepiej – aby
sam nastrój naszego lokum był
dla nas jak najbardziej odpowiedni. Kamień nadaje mieszkaniu szlachetności i klasy, nie
odbierając mu jednak pewnej
„życiowości” dlatego jest dobrym wyborem w kreowaniu
przestrzeni naszego codziennego życia.
REKLAMA
Marta
Pietrzak
ceny, żeby fikcyjnie obniżyć
je i przedstawić jako „wyjątkowe”, gdy w rzeczywistości
są one takie same jak w wielu
innych sklepach. Żeby nie dać
się nabić w butelkę, trafiając na
taką ofertę, warto sprawdzić,
czy nie jest to cena „zwykła”
obowiązująca w innych sklepach.
Swoje poszukiwania wymarzonego sprzętu należy rozpocząć
od zadania sobie bardzo ważnego pytania i zaplanowania
czego tak naprawdę potrzebujemy. Wiadomo, że nad
zakupem np. lodówki zapewne
nikt nie będzie się zastanawiał,
ponieważ bez tego urządzenia
trudno wyobrazić sobie dzisiaj
funkcjonowanie, ważne jednak
żeby sprecyzować dokładnie
swoje oczekiwania, zwłaszcza w zakresie opcji dodatkowych jakie posiadać będzie wybrany przez nas sprzęt.
Często zdarza się tak, iż ludzie
kupują urządzenia, z których
później nie korzystają w ogóle
lub robią to sporadycznie. Takie podejście uszczupla środki,
które możemy przeznaczyć
sierpień 2015
str 13
Grażyna
Kozak
Odpowiedni relaks wymaga funkcjonalnej i gustownej oprawy. Aby
zagwarantować możliwość wypoczynku należy szczegółowo zaplanować strefę relaksu. Taką przestrzenią wypoczynkową może być
przydomowy ogród. Otaczająca nas zieleń oraz świeże wiosenne
powietrze stwarzają idealne warunki do odpoczynku i rekreacji.
Wraz z nadejściem cieplejszych dni coraz więcej czasu zaczynamy
spędzać na tarasach czy werandach, będących idealnym miejscem
do wypoczynku i spotkań towarzyskich.
Pragnąc urządzić miejsce, które
ma być azylem wypoczynku warto kierować się przede wszystkim własnymi preferencjami.
Otoczeni komfortowymi meblami, zielenią oraz możliwością sterowania wszelkimi udogodnieniami outdoorowymi. Istnieje wiele
możliwości aranżacji części wypoczynkowej, w naszym domu.
Sposobów na aranżację tarasu
czy werandy jest równie wiele,
jak propozycji na stylizację wnętrza naszego domu. Meble ogrodowe, projekty z zakresu architektury zieleni, ciekawa posadzka,
koncepcja oświetlenia – wszystkie te elementy sprawiają, że
nasz taras czy weranda nabierają niepowtarzalnego charakteru. Należy jednak pamiętać,
że wybierając materiały służące
do aranżacji werandy czy tarasu musimy kierować się innymi wyznacznikami, niż wobec
elementów wyposażenia wnętrz.
Przede wszystkim warto zwrócić
szczególną uwagę na trwałość
i wytrzymałość wobec różnego rodzaju czynników atmosferycznych, takich jak niskie
temperatury czy wilgotność, oraz
odporność na zabrudzenia. Szczególnie w przypadku posadzki
powinno się dobrać taki rodzaj
materiału, którego parametry
techniczne będą dostosowane
do warunków panujących na
zewnątrz.
Tarasy, werandy czy balkony
Szafy na wymiar
Maria
Andrychów
Szafa to nieodzowny element wyposażenia naszego mieszkania, zajmujący jednak
cenne miejsce. Dzięki produkcji tych mebli
na wymiar, jesteśmy jednak w stanie zoptymalizować układ w danym pomieszczeniu,
jednocześnie zachowując estetykę, na której zapewne nam zależy.
W przeciągu ostatnich lat istotnie
zmieniło się podejście Polaków
do aranżacji wnętrz. Zaczęliśmy zwracać uwagę na wiele
szczegółów, nie dobieramy już
mebli i kolorów przypadkowo,
a wszystko zaplanować chcemy z największą starannością.
Zauważamy bowiem, że nasze
„cztery kąty”, to wyjątkowe
miejsce, na które mamy wielki wpływ, ale w którym chcemy
sierpień 2015
przebywać z uśmiechem na
twarzy i zadowoleniem. Aranżacja wnętrz ma przecież wpływ na
nasze samopoczucie, a we własnym mieszkaniu chcemy czuć
się komfortowo, jak i również
bez obaw zaprosić gości czy rodzinę.
Często ogranicza nas jednak
metraż pomieszczeń. Szafy wnękowe są jednak bardzo dobrym
sposobem na zoptymalizowanie
to miejsca, których powierzchnia
narażona jest na częste wahania
temperatury, działanie wody
oraz wpływ innych czynników
atmosferycznych. Jednym z ważniejszych parametrów, które należy wziąć pod uwagę, jest wysoka
mrozoodporność. Materiały,
które nie wykazują znacznej wytrzymałości na działanie niskich,
minusowych temperatur nie można stosować przy wykonywaniu
posadzki na zewnątrz domu.
Odporność na mróz powinna być
dla nas gwarancją, że w czasie
pory zimowej płytki nie będą się
kruszyć i pękać. Wczesna wiosna
natomiast jest idealnym czasem
na renowację tarasu, werandy
czy balkonu, co latem pozwoli
nam w pełni korzystać z uroków własnego tarasu.
Planując odnowę uszkodzonych
płytek balkonowych lub tarasomiejsca. Używamy je głównie w celach garderobianych
i umieszczamy w przedpokojach
lub korytarzykach. W mniejszej wersji świetnie sprawdzają
się też w łazienkach, np. jako
schowek na środki czystości.
Mieszkania są różnie konstruowane, jednak większości
z nich występują wnęki, które
ciężko nam zagospodarować.
Właśnie tutaj doskonałym rozwiązaniem okazują się szafy,
które można zamówić na wymiar. Dzięki temu w mieszkaniu
pojawi się kolejny mebel na
ubrania czy pełniący funkcję
schowka, zaś nas nie będzie
dręczyć poczucie, że zbyt mało
efektywnie wykorzystujemy dostępne miejsce. A tego przecież
nigdy za wiele.
Specjaliści dopasują wymiary
szafy do wnęki, zaś sprawdzone
mechanizmy przesuwowe pozwolą nam w komfortowy sposób wysuwać szuflady i otwierać
drzwiczki. W wielu przypadkach
istnieje również możliwość
wych warto wybrać taki materiał, którego wytrzymałość nie
ograniczy się do jednego sezonu.
W czasie zimy powierzchnie
te mogły zostać uszkodzone przez
działanie niskich temperatur oraz
zamarzającą w szczelinach wodę.
Wykonana z niewłaściwych materiałów budowlanych posadzka
tarasu lub balkonu może popękać,
co znacznie obniża jej walory
estetyczne. Wytrzymałość na obciążenia i warunki atmosferyczne
oraz właściwości mrozoodporne
to podstawowe zalety promujące ceramikę posadzkową oraz
klinkierowe cegły brukowe jako
materiał idealny na tarasy i werandy, wyglądające estetycznie
o każdej porze roku.
Obmyślając gustowną aranżację
tarasu, pamiętać należy, by jej charakter korespondował z wystrojem
i architekturą Twojego, wszystkie
elementy powinny być spójne,
a estetyka harmonijna. W marketach budowlanych znaleźć można wiele materiałów, elementów,
sprzętów i detali, które pozwolą wykończyć taras wg własnego
pomysłu, tak, by idealnie wkomponował się w styl ogrodu i budynku, a jednocześnie tworzył idealne
miejsce do wypoczynku. Warto
poświęcić chwilę na wykonanie
ciekawej konstrukcji tarasowej
i jej wykończenie, aby nasza prywatna strefa relaksu była idealna
o każdej porze roku.
REKLAMA
Domowa strefa relaksu
Twój Dom
komputerowej wizualizacji,
dzięki której zobaczymy, jak
pomieszczenie wyglądać będzie po zabudowaniu wolnych
przestrzeni. Oprócz typowo
użytecznościowych cech i zalet
szaf wnękowych, nie można
oczywiście zapominać o ich walorach wizualnych. Oczywistym
jest, ze chcemy wkomponować
je w wystrój naszych „czterech
ścian” i zachować styl, jaki wybraliśmy dla danego pomieszczenia. Meble produkowane
masowo, a dostępne w hipermarketach i sieciowych sklepach, nie
dają nam takiego komfortu, bo
mamy z górny ustalone wzory,
kolory i szablony. W przypadku
mebli na wymiar to my decydujemy o takich szczegółach.
W ten sposób możemy w dalszym ciągu wyrażać
siebie i mieć wpływ na to, co
nas otacza. Dziś estetyka i aranżacja wnętrza są równie ważne
co użyteczność, dlatego dbać
musimy o każdy szczegół.
Słowo Poznania Gazeta lokalna
str 14
Twój Dom
Koszmarne sprzątanie
Patrycja
Rozborska
Zabranie się za porządki najczęściej jest ogromną męką dla wielu osób,
szczególnie gospodyń domowych. Często odwlekamy to aż do momentu, kiedy w naszym domu zapanuje straszy bałagan. Jeśli czujesz niechęć
do porządków to nie martw się, jesteś jednym z wielu.
Negatywny stosunek do tego
typu prac wiąże się często
z przymuszaniem nas w dzieciństwie przez naszych rodziców do sprzątania. Robiliśmy
to niechętnie, a w naszych umysłach zdążyliśmy zakodować,
że jest to bardzo nieprzyjemna
czynność, nie sprawiająca nam
żadnej przyjemności, a wiążąca
się niejednokrotnie z przymusem. Ale czy sprzątanie musi
być nudne? Oczywiście, może
ale nie musi. Wszystko zależy
od odpowiedniego nastawienia.
Jest kilka technik, które pomogą nam sprawić, że podjęcie
się sprzątania przyjdzie nam
łatwiej niż zwykle. Bardzo
dobrą i sprawdzoną metodą jest
zaproszenie gości. Może jest
to nieprzeciętna metoda, ale
zawsze skuteczna. Zapraszając gości chcemy, żeby mieli
o nas jak najlepsze mniemanie.
Z pewnością bałagan temu nie
sprzyja. Poza tym utrudnia
funkcjonowanie w codziennym
życiu. Dlatego też stawianie
się przed faktem, że zaraz ktoś
przyjdzie jest bardzo pomocne i motywujące. Nawet jeśli
niechętnie, w takiej sytuacji,
będziemy musieli podjąć się wysprzątania naszego gniazdka.
Po drugie, jeżeli nie chcemy
używać tak radykalnej metody,
która zmusiłaby nas do sprzątania, możemy posłużyć się
inną techniką. Najpierw należy
zadbać o odpowiednią atmosferę, która sprzyja sprzątaniu.
Dobrze jest włączyć ulubioną
muzykę, która doda ci energii
i pobudzi do sprzątania. Muzyka
powinna być dynamiczna, taka
przy której chce się ruszać, która
spowoduje, że sprzątania nie
będziemy kojarzyć całkowicie
negatywnie.
Pamiętajmy, żeby nie zaczynać wszystkiego na raz. Spróbujmy podzielić mieszkanie
na kilka części, które należy wysprzątać. Ustal kolejność
pomieszczeń, które posprzątasz
jako pierwsze, drugie itd. Jest
to dobra metoda, która pozwoli
nam na stopniowo wprowadzanie porządku, a przy tym nie
powoduje aż tak dużego chaosu
podczas sprzątania.
Jeśli stracisz motywację, pamiętaj jak przyjemnie jest przebywać w czystym pomieszczeniu. W takich miejscach relaks
przychodzi łatwiej. Nasze myśli
stają się bardziej uporządkowane i harmonijne. Jest wiele
poglądów, które głoszą, że
bałagan zakłóca przepływ dobrej energii w mieszkaniu.
W takiej sytuacji jakość życia
pogarsza się. Jesteśmy bardziej
nerwowi i chaotyczni. Ciężej
jest również odpocząć w takim
miejscu. Nasz dom powinien
być azylem, w którym zawsze
powinniśmy znaleźć ukojenie
po ciężkim dniu. Łatwiej osiągnąć harmonię ducha, a tym
samym zregenerować siły, w pomieszczeniu, w którym panuje
porządek.
Pamiętać należy również, że
nasze środowisko zarówno to na
zewnątrz domu, jak i wewnątrz
niego, naraża nas na kontakt
z wieloma toksynami oraz alergenami, co jest bardzo niekorzystne dla każdego, a w szczególności dla dzieci i osób wrażliwych, cierpiących na alergię
i choroby skóry. Oczywiście
podstawą jest utrzymywanie
domu w czystości i niedopuszczanie do tworzenia się warstwy
brudu, ale co jeszcze możemy
zrobić?
centralna emituje hałas porównywalny do zwykłego odkurzacza jednak jest ona montowana w pomieszczeniu technicznym znajdującym się w kotłowni, garażu bądz w piwnicy więc
jedyne co słyszymy to świst rury
zasysającej zanieczyszczenia.
Samą instalację można wykonać również w istniejącym
budynku mieszkalnym i bynajmniej nie będzie wymagała
burzenia ścian jak wiele osób się
obawia. Zakres robót obejmuje w tym wypadku tylko wykucie niewielkich otworów w stropie na rury i poprowadzenie
ich instalacji (czy to w sufitach
podwieszanych, czy za zabudową kuchenną, czy wzdłuż ściany
garażowej – zależy to wyłącznie
od naszego uznania no i od konstrukcji naszego domu).
Gdy chodzi o gniazda instalacji centralnego odkurzania
to zasada jest jedna ale bardzo
istotna – liczba gniazd powinna
być jak najmniejsza za to powinny być one rozmieszczone
z głową. Przykładowo do odkurzenia standardowego domu
jednorodzinnego wystarczy
jedno do dwóch gniazd – wtedy komfort użytkowania zostaje zachowany. Warto też
pomyśleć o dodatkowym gniezdzie w garażu – tak by można
było np. odkurzać swoje auto
na zewnątrz budynku. Dobra
lokalizacja gniazda pozwala
na odkurzenie większej ilości
powierzchni. Warto pamietać
by nie odkurzać przedmiotów
mogących spowodować zator
instalacji typu gałązki, ołówki
czy innych sporych elementów.
Po zapchaniu instalacji może
zajść konieczność wykucia
i wymiany zapchanych odcinków tak więc należy używać
systemu centralnego odkurzania z głową. Sama poprawnie
zamontowana instalacja prawidłowo eksploatowana zapychać
się nie będzie.
Do dodatkowych zalet odkurzacza centralnego doliczyć
możemy to, że jest on dobry dla
Odkurzacz centralny,
co to jest i na czym polega jego działanie?
Jarosław
Wejda
Odkurzacz centralny pomimo swego wysokiego kosztu i konieczności
zastosowania specjalnej instalacji niewątpliwie jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od standardowego odkurzacza – głównie z uwagi
na fakt, że omawiane przeze mnie rozwiązanie nie generuje ani kurzu
ani hałasu. Sama jego instalacja w już istniejącym budynku również nie
jest nazbyt kłopotliwa. Dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić w całości
dokładniejszemu zagłębieniu się w temat instalacji centralnego odkurzania. Zaczynajmy!
Odkurzacze centralne pomimo
swoich wielu zalet niestety nie
zaznały popularności wśród
mieszkańców naszego kraju.
Wynika to głównie z tego iż
ludzie nie są dobrze obeznani z tym systemem i kierują
się głównie tym “co ktoś powiedział”. Należałoby więc
te wszystkie bezpodstawne mity
obalić.
Koszt założenia samej instalacji
nie jest może bardzo przystępny
dla przeciętnego Kowalskiego
jednak jest to niewątpliwie
bardzo wygodne rozwiąza-
nie więc warto się nad nim
zastanowić. Wróćmy jednak
do samych kwot jakie musimy
ponieść – na początek za samo
podłączenie rur i wykonanie
gniazd zapłacić musimy około
1000 zł. Kolejny wydatek to doposażenie instalacji w szufelkę
automatyczną i miękki wąż
kuchenny – około 2000 zł.
Podstawowe urządzenie jakim jest jednostka centralna
to z kolei koszt 3000 zł. Odkurzacze centralne są jednak
bardzo tanie w eksploatacji
– stosowane w nich pojemniki
na brud bądź worki (które wymagają opróżniania raz na kilka miesięcy) to koszt raptem
kilkudziesięciu złotych rocznie. Jest to również bardzo
czyste rozwiązanie – jedyny
zabieg w ich późniejszej eksploatacji to wzięcie napełnionego worka w przysłowiowe
“dwa palce” i wyniesienie go
do śmietnika maksymalnie
3 razy w ciągu roku.
Co do hałasu emitowanego
przez urządzenia tego typu
można śmiało powiedzieć, że
to również jest mitem. Jednostka
Przede wszystkim odkurzaj, jak
najczęściej i jak najdokładniej.
Najlepiej w tym celu używać
odkurzacza dedykowanego alergikom, który nie będzie wzbijał
kurzu w powietrze, tylko szybko i dokładnie go pochłonie.
Po odkurzeniu podłogę myjemy wilgotnym mopem z dodatkiem płynu, co ostatecznie rozprawi się z brudem. Na inne
powierzchnie, jak meble, czy
sprzęt AGD, stosujemy wilgotne ściereczki wraz ze środkami
dedykowanymi właśnie tym
sprzętom.
Jeśli zauważycie u siebie lub
u któregoś z domowników,
nadwrażliwość na środki czyszczące, postarajcie się zmienić
je na coś bardziej naturalnego.
Właściwie każdą powierzchnię
można wyczyścić przy pomocy wody z octem i nie obawiajmy się przykrego zapachu,
ponieważ ten szybko się ulotni.
Jednak np. w okresie około
przedświątecznym nie każdy ma
czas na domowe porządki, wtedy warto również skorzystać
z pomocy specjalistycznych
firm sprzątających.
alergików bo nie emituje kurzu w porównaniu do rozwiązań
tradycyjnych. Takowe odkurzacze cechują się również dużą
mocą ssącą, która wbrew wielu poglądom nie jest zależna
od długości rury ssącej (nie
zmniejsza się siła ssania wraz
z długością rury). Centralnym
odkurzaczem przy doborze odpowiednich ssawek i urządzeń
(typu seperatora popiołu i gruzu
lub seperatora płynów) możemy
sprzątać dosłownie wszystko
a nawet myć okna czy podłogi.
Sam proces sprzątania jest również zdecydowanie prostszy
od zastosowania standardowego
odkurzacza ponieważ omawiane
przeze mnie rozwiązanie jest
skonstruowane w taki sposób
że sunie gładko i bezgłośnie
po posadzce zasysając do swego wnętrza wszystko co napotka
na swojej drodze.
Ja osobiście jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, które
mimo początkowych kosztów
jest bardzo wygodne i bezinwazyjne – myślę, że po przeczytaniu tego artykułu wielu
z Was również zmieni swój
pogląd na systemy centralnego
odkurzania.
Artykuł zamieszczony dzięki współpracy z witryną: 123budujemy.pl
Słowo Poznania Gazeta lokalna
sierpień 2015
str 15
Tomasz
Drozd
Krąg to niewielka miejscowość w województwie zachodniopomorskim, leżąca na wschód od Koszalina i na południe, nad rzeką Grabową, malowniczo ulokowana pomiędzy dwoma jeziorami - Jeziorem
Długim i Jeziorem Zamkowym. Wieś Krąg leży 2 km od trasy Czersk
- Śliwice na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Krąg jest
doskonałym przykładem sielskiej, nieskażonej cywilizacją wsi, jakie
rzadko już widuje się we współczesnym krajobrazie.
Pierwsze zapisy z terenów,
gdzie leży obecny Krąg, pochodzą z XVI wieku. Wspominają o jeziorach Krąg i Długie.
Od 1565 roku połowa jeziora
Krąg należała do starostwa
tucholskiego. Z czasem w tych
okolicach zwiększał się popyt
na ryby, dlatego nad wspomnianymi akwenami powstała
mała osada rybacka, znana
już w 1662 roku. W 1978 roku
Moc atrakcji
w Ż n i n i e i We n e c j i
Antoni
Sorocki
Są w Polsce miejsca i obiekty, które koniecznie
trzeba zobaczyć i zwiedzić. Kuszą one pięknem,
oryginalnością, mocą atrakcji i turystycznym
urokiem. Dziś przedstawiamy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie oraz Zamek Diabła Weneckiego
i Muzeum Kolei Wąskotorowej.
Żnin to miasto leżące w województwie kujawsko-pomorskim.
Jego wielkim atutem jest malownicze położenie i usytuowanie na
Jeziorem Żnińskim Dużym oraz
Małym. Obowiązkowo zwiedzić
trzeba natomiast Muzeum Ziemi
Pałuckiej, w którym czeka na nas
moc atrakcji.
Ceglana baszta stanęła w centrum
miasta w XV wieku i miała chronić ważne dokumenty, nadania,
przywileje czy księgi rachunkowe, które mogłyby spłonąć w innym miejscu w przypadku pożaru. Dziś dla zwiedzających
dostępnych jest pięć odrestaurowanych kondygnacji, na których
znajdują się zbrojownia, ława
sierpień 2015
miejska, skarbiec czy też zabytkowy mechanizm zegara.
Niedaleko od baszty znajduje się
budynek Magistratu, który wybudowany został w 1906 roku,
jednak nigdy nie ukończono
go. Pierwotnie urzędowały w nim władze miasta, a następnie pełnił kilka innych ról.
Obecnie obejrzeć w nim można wystawy poświęcone takim
dziedzinom jak drukarstwo,
etnografia czy też sporty wodne.
W gminie Żnin znajduje się
kolejne urokliwe miejsce, jakim niewątpliwie jest Wenecja.
To w tej wsi znajduje się zamek
oraz Muzeum Kolei. Ruiny
Zamku Diabła Weneckiego robią
studenci z bydgoskiego ATR
(Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) przygotowali
obszerną dokumentację wsi.
Wykonano m.in. zdjęcia, pomiary chat oraz szkice. W czasach przed II wojną światową
Krąg razem z Buszynem posiadały wspólną stację kolejową. Jednak po w czasach
powojennych stacja oraz tory
zostały doszczętnie rozebrane
przez Rosjan. Mimo to do dziś
można jeszcze znaleźć ruiny
dworca i przedwojenne nasypy kolejowe. Miejscowość
jest znaczącym ośrodkiem
turystycznym regionu Wysoczyzny Polanowskiej, zwa-
nym przez miejscową ludność
„Krainą pięciu jezior” (Nidno-Długie, Zamkowe, Kryształ,
Zielone, Morskie Oko).
Wartym zobaczenia jest jeden
z najlepiej zachowanych renesansowych zamków w Polsce.
Obecnie mieści się tutaj Hotel
Podewils. Nazwa ta pochodzi od rodu von Podewils,
historycznych właścicieli
zamku. Zamek został wybudowany w drugiej połowie
XV wieku, w stylu gotyckim.
Początkowo stanowił własność książąt pomorskich,
został jednak przekazany jednemu z rycerzy, w podzięce
za uratowanie życia księcia
Bogusława X. Po przebudowie w stylu renesansowym
zyskał całkowicie nową funkcję – z obronnej przekształcił
się w rezydencjonalną. Przed
zamkiem natomiast znajduje
się barokowy kościół p.w.
Zwiastowania Najświętszej
Maryi Panny, w którym pochowani zostali dawni właściciele zamku i posiadłości.
Za zabytkowym ołtarzem
umiejscowione są ich sarkofagi. Poza zamkiem, w Krągu
znajduje się kilka gospodarstw
agroturystycznych i dostępna
dla turystów stadnina koni
oraz unikalne w skali kraju
saunarium. Atrakcyjność miejscowości podnosi płynąca kilometr od Krągu w miejscowości Buszyno rzeka Grabowa, na
której znajduje się oznakowana
11 km trasa spływu kajakowego, z bazą do biwakowania na
mecie. Wędkarzy ucieszy fakt,
że właśnie na wysokości Krągu
kończy się Rezerwat Pstrąga
na rzece Grabowej, gdzie
połowy są już dozwolone,
a wszystkie jeziora w Krągu
podlegają pod Polski Związek Wędkarski i łowienie ryb
jest w nich dozwolone.
REKLAMA
Magiczny Krąg
Twój Relax
na wszystkich wrażenie, które
potęguje jeszcze jedna z największych w Europie wystaw maszyn
oblężniczych. Samą budowlę
postawiono w 1390 roku. Jako
forteca obronna strzegła szlaku
pomiędzy Żninem a Gnieznem.
Z Weneckim Diabłem sąsiaduje
Muzeum Kolei Wąskotorowej.
Jest to jeden z największych tego
typu skansenów w tym regionie
Starego Kontynentu. Wśród
kilkudziesięciu eksponatów w Wenecji znajduje się m.
in. 17 parowozów, a najstarszy
z nich pochodzi z 1899 roku.
Całość robi bardzo duże wrażenie i z pewnością spodoba się nie
tylko fanom kolei.
Żnin nie jest już tak znaczącym
miastem jak kiedyś, bowiem nie
istnieje już wiele zabytków oraz
budowli, które były dla niego
charakterystyczne przed wiekami (jak np. Brama Toruńska i Poznańska, Dwór arcybiskupi czy
Konwent Dominikanów). Miasto
to przyciąga jednak w dalszym
ciągu piękną Basztą i Ratuszem,
a także bliskim sąsiedztwem
Wenecji, w której podziwiać
możemy kolej wąskotorową, maszyny oblężnicze i ruiny Zamku
Diabła Weneckiego.
Słowo Poznania Gazeta lokalna
str 16
Twój Relax
Jedziemy w Karkonosze!
Sara
Rok
W poszukiwaniu górskiej przygody wielu Polaków
ucieka od zgiełku miasta i kieruje się na południowy zachód kraju. Niepowtarzalne wrażenia
zapewnią Karkonosze, które są najwyższym
pasmem górskim Sudetów.
na górskich zboczach, która złożona jest z kilku osiedli, a główna
ulica ciągnie się aż przez siedem
kilometrów. Prawdopodobnie największą atrakcją jest drewniany
kościółek Wang, którego budowę
zawdzięczamy Norwegom. Należy on do grupy 25 zachowanych
świątyń – skarbów architektury
skandynawskiej. Powstał w Norwegii w XII w. nad jeziorem Wang,
a w XIX w. zakupił go król Pruski
Fryderyk Wilhelm IV, chroniąc go
przy tym przez rozbiórką i sprowadzając w Sudety. Karpacz ma również swój własny trójkąt bermudzki
– miejsce, w którym prawa fizyki nie
obowiązują, a mowa odcinku drogi
na ul. Strażackiej, na którym występuje złudzenie optyczne, a kierowcom wydaje się, że droga jest
Maria
Andrychów
w marinie
Każdego lata poszukujemy odpowiedniego miejsca, w którym spędzimy urlop. Chcemy wypocząć, wybawić się i wrócić z bagażem wspomnień
i przeżyć. Jednym z lepszych pomysłów, jaki
można zrealizować, jest wyjazd i wypoczynek
w marinie, porcie lub przystani.
To przede wszystkim świetna opcja
dla osób lubiących aktywny wypoczynek i kochających wodę. Podczas wakacyjnego wyjazdu chcemy
oczywiście odpocząć, jednak bardzo często poszukujemy sportowych wrażeń, które uatrakcyjnią
nam wakacje. Jest oczywiście wiele
miejsc w Polsce, gdzie można żeglować, spływać kajakiem czy zażywać
kąpieli, jednak nie wszystkie cechują
się różnorodnością. Zazwyczaj
skorzystać możemy z jednego lub
dwóch rodzajów sprzętów.
Dlatego też warto pomyśleć nad
spędzeniem wyjazdu w porcie czy
marinie. W jednym miejscu będziemy mogli wypożyczyć łódkę, jacht,
kajak, kanadyjkę, rower wodny
i wiele innych sprzętów, dzięki
którym oddamy się wodnej przy-
jemności. W dodatku w tym samym
miejscu zjemy coś smacznego, bo
przystanie posiadają własne knajpy
i tawerny, gdzie uraczymy się pyszną smażoną rybą i innymi lokalnymi
smakołykami.
W takich miejscach często organizowane są również imprezy
i zabawy. Będziemy mogli w gronie
najbliższych oraz nowopoznanych
osób zaśpiewać szanty i usmażyć
kiełbaskę przy ognisku. Po całym
dniu sportowych emocji taki wieczorny relaks muzyczno-rozrywkowy z pewnością sprawi, że nasz
tygiel wrażeń będzie całkowicie wypełniony.
Mariny są zazwyczaj malowniczo
położone, możemy podziwiać z nich
piękną przyrodę, a także zwierzęta,
który występują w swoim natural-
nym środowisku. Nieduże porty
położone z dala od wielkomiejskiego zgiełku i dużych ośrodków turystycznych, zapewnią nam również
spokój i relaks, którego tak bardzo
oczekujemy po roku ciężkiej pracy
i wysiłku.
Często udać chcemy się również
tam, gdzie odnajdziemy indywidualny klimat i niepowtarzalną
atmosferę. Właśnie takimi miejscami są niewielkie przystanie,
które rządzą się swoimi prawami
i kuszą niecodziennym urokiem.
Przebywanie w marinie to z pewnością coś, czego nie doświadcza się na
co dzień, a właśnie takich lokalizacji
poszukujemy na nasze wakacyjne wyjazdy.
Podczas nich często chcemy przeżyć
przygodę, bo coroczne wyjazdy nad
morze, gdzie leżymy przez dwa tygodnie do góry brzuchem, opalamy
się i czasem wchodzimy do wody,
nie są najlepszym wyjściem. Żeby
to zmienić trzeba naprawdę niewiele, bo każdy z nas może przecież
znaleźć swoją własną przystań. I nie
trzeba do niej jechać setki kilometrów nad Bałtyk.
REKLAMA
Walory turystyczne Karkonoszy
doceniane są już od wielu lat, a dla
amatorów sportów ekstremalnych
Karkonosze są wprost idealnym
miejscem. Do wyboru mają między
innymi wspinaczkę lodową, snowboarding, skialpinizm, freeride oraz
skoki. Miłośnicy mocnych wrażeń
nie będą zawiedzeni nawet, gdy
do zimy jeszcze daleko. Wobec
braku śniegu czeka na nas bungee
jumping, kolarstwo górskie, zjazdy
pionowe a także wspinaczka skałkowa. Turystyka alternatywna rośnie w siły, a turyści stają się coraz
bardziej żądni przygody. Wśród gór
i skałek, poznamy mistyczny klimat
gór owiany wieloma sekretami
i miejscowymi legendami.
Wielu turystów kieruje się do Karpacza, miejscowości położonej
pochylona w przeciwnym kierunku.
Szklarska Poręba stanowi centrum
aktywnego wypoczynku, które odkrywać można na wiele sposobów.
To miejscowość, w okolicy której
spotykają się dwa pasma górskie –
Góry Izerskie i Karkonosze. Podobnie jak w Karpaczu, centrum miasta
zlokalizowane jest wzdłuż głównej
arterii miejskiej, czyli drogi międzynarodowej do Pragi. To ośrodek
narciarstwa oraz prawdziwy raj
dla rowerzystów. Przebiega tędy
ciągnący się przez całe Sudety
euroregionalny szlak rowerowy.
W okolicach miasta wytyczono
ponad 200 km tras rowerowych
o różnym stopniu trudności, tak by
każdy bez względu na umiejętności – amator czy sportowiec - mógł
skorzystać z ich dobrodziejstw.
Od Karpacza po Szklarską Porębę
turystów czekają unikatowe miejsca
na wędrówkę, gdyż Karkonosze obfitują w najpiękniejsze trasy. Miejsce wypoczynku może mieć różne
oblicza, a wiele zależy od tego, jak
aktywnie planujemy spędzić wolne
chwilę. Błoga cisza gór to najlepszy
prezent dla zdrowia i kondycji.
Aktywny wypoczynek
Słowo Poznania Gazeta lokalna
sierpień 2015
str 17
Styl życia
Przedszkole
Sara
dla każdego malucha
Rok
Wiele mam uważa, że nie ma
odpowiedniego momentu, ponieważ małemu człowiekowi
najlepiej jest w domu. Z całą
pewnością jednak już dwulatek potrzebuje towarzystwa
innych dzieci. Zaczyna bawić
się z rówieśnikami, odnajduje
się w grupie. Takiego malca,
nawet jeśli mama nie pracuje,
dobrze byłoby choć na dwie,
trzy godziny dziennie zostawiać w żłobku, żeby pozwolić
mu na uspołecznienie. Bo choć
dla mamy to wciąż maleństwo,
dziecko w tym wieku chce już
poznawać świat, a żłobek mu
to umożliwia. Dobry czas na
próby rozstań następuje już
pod koniec pierwszego roku
życia, gdy dziecko odkrywa
sztukę chodzenia, a w dodatku
jest tak zaabsorbowane nową,
fascynującą umiejętnością,że
łatwiej mu pogodzić się z kolejną zmianą.
Dziecko świetnie wyczuwa
nastroje najbliższych, więc
jeśli mama jest bardzo zdenerwowana, boi się o dziecko, nie panuje nad emocjami
albo wręcz płacze, to niestety
zaraża potomka tym niepokojem. Dziecko zaczyna płakać,
co jeszcze bardziej stresuje
mamę, i obydwojgu jest coraz
trudniej się rozstać...
Dobry uspokajacz to internet,
gdzie też można znaleźć opinie
o miejscu, do którego chcemy
posłać dziecko. Konieczna
jest też rozmowa z przyszłą
opiekunką. Warto spytać ją
o wszystko: pory posiłków,
snu, spacery, zwyczaje panujące w grupie. Każdy mądry
opiekun będzie chętnie uczestniczył w takiej rozmowie, ponieważ rozumie, jakie ważne
jest, aby rodzice zostawiali
dziecko przekonani, że jest
Z pociechą
Beata
Dziubek
Nastąpiły czasy, gdy każda wolna chwila jest niemal na wagę złota.
W ciągłym pędzie między jedną a drugą pracą, nie jesteśmy w stanie
wyłuskać dość czasu dla naszych najbliższych. Kiedy już udaje się
nam znaleźć moment, brakuje pomysłu, co robić. I tak czas ucieka
zupełnie zmarnowany. A przecież można by...
Zastanówmy się, co możemy robić z dzieckiem,
by wspólnie spędzony czasy
był owocny zarówno dla nas,
jak i dla naszej pociechy.
Pierwszym, co większości
z nas przychodzi do głowy,
sierpień 2015
to wspólne spacery, wycieczki na place zabaw albo do
parków. Zadbajmy jednak
o to, by tego typu wyprawa
nie była rutynowa. Wspólne wyjście powinno być tylko
pretekstem do pobycia razem.
Wykażmy się kreatywnością,
a dziecko z całą pewnością
doceni nasze starania. Pomysłów może być wiele: od wycieczki fotograficznej, podczas
której nasza pociecha będzie
miała za zadanie tropienie
np. wiewiórek, po wyścigi rowerowe parkowymi alejkami
czy wspólne poszukiwanie
kasztanów, z których, po powrocie do domu, można przecież zrobić wiele ciekawych
figurek. Takie wspominania
z pewnością dobrze zapiszą
się w pamięci maluchów.
Rozrywką, która cieszy się
coraz większą popularnością
tak wśród młodszych, jak
i starszych, są gry planszowe.
W wielu polskich miastach
bezpieczne, pod opieką fachowców. Kiedy już zrobimy
selekcję i wybierzemy kilka
miejsc, którymi jesteśmy zainteresowani, ważne by do
nich zadzwonić i zapytać
o wolne miejsca, a następnie umówić się na spotkanie zapoznawcze. W każdym
żłobku dyrekcja powinna bez
problemu zgodzić się na takie
spotkanie. Zazwyczaj w takich
zajęciach adaptacyjnych bierze
udział grupa kilkorga dzieci
zwykle w obecności wszystkich rodziców (można przy
takiej okazji porozmawiać
z innymi rodzicami na temat
odczuć związanych ze żłobkiem czy przedszkolem).
W momencie przybycia do
danej placówki warto zwrócić
uwagę na sposób podejścia
opiekunek do nas, jako do rodziców, stopień komunikatywności i ciepła z jakim opowiadają o dzieciach. Czy w sposób
otwarty odpowiadają na nasze
pytania, czy mają do przedstawienia konkretne zajęcia
jakie odbywają się w żłobku. Warto też porozmawiać
z opiekunkami czy i w jaki
sposób kontaktują się z rodzicem w razie gdy coś się dzieje
z dzieckiem, a także czy na
odbywają się nawet specjalne
festiwale tematyczne. Z roku
na rok gromadzą on większe rzesze amatorów pionków
i kostek (choć, naturalnie, nie
tylko). Oczywiście nie trzeba
czekać na jedną z edycji, by
móc ciekawie spędzić czas.
W licznych miejscach funkcjonują wypożyczalnie gier,
a w pobliskich parkach co
niedzielę można spotkać się
ze znajomymi i wspólnie rozegrać pasjonującą partię. Gra
planszowa doskonale sprawdzi się także jako prezent.
Warto wybrać się na festiwal
gier planszowych, żeby móc
sprawdzić przed zakupem,
która gra będzie dla naszej
pociechy najodpowiedniejsza.
Przy kupnie wspomnianej gry,
trzeba tylko pamiętać, by dostosować ją do wieku dziecka
oraz jego zainteresowań.
Do dyspozycji mamy także różnego rodzaju parki rozrywki.
Chodzi tu zarówno o te na
świeżym powietrzu, jak i w zamkniętych pomieszczeniach
(najczęściej w galeriach handlowych). W przypadku pierwszych, nasze dziecko będzie
miało okazję nie tylko się
bawić i rozwijać swoją sprawność ruchową, ale dodatkowo
jego organizm dotleni się
i będzie bardziej odporny
na wirusy czy bakterie. Przewagą parków rozrywki, mieszczących się w przestrzeniach
zamkniętych, jest dostępność
przez okrągły rok. Zamieszczone tam sprzęty pozytywnie wpływają na ogólny rozwój
psychofizyczny latorośli. Parki rozrywki są też miejscami,
gdzie można zorganizować np.
przyjęcie urodzinowe naszej
pociechy.
Miejsc i sposobów na wspólne
spędzanie wolnego czasu jest
niemal nieskończenie wiele. Jedynym, co nas może hamować,
jest nasza kreatywność i zaangażowanie, a przecież nikt z nas
nie chce być ograniczany.
REKLAMA
Dla niektórych rodziców przedszkole to przykra konieczność. Zdarza się, że stres
związany z posłaniem swojej pociechy pod opiekę przedszkolanek bywa nawet
silniejszy u nich samych, niż u dzieci. Co ciekawe, najmniej boleśnie rozstanie z
rodzicami znoszą najmłodsze pociechy. Najlepiej, aby niemowlę, ale też starsze
dziecko, które posyłamy do żłobka czy przedszkola, przeszło tzw. adaptację.
To zdecydowanie ułatwia rozstanie i pozwala dziecku oswoić się z nową rzeczywistością. Dzięki takiemu przygotowaniu, dziecko staje się dojrzalsze i lepiej
nastawione do zmian, jakie zachodzą w jego życiu. Kiedy najlepiej posłać dziecko
do przedszkola i jak to wszystko dobrze zorganizować?
miejscu znajdują się takie rzeczy jak np. apteczka. Można
zapytać również o to, w jaki
sposób opiekunki potrafią
opowiedzieć o przebiegu dnia
każdego z dzieci rodzicom
przy odbiorze. Niektóre ze placówek prowadzą dzienne karty
aktywności dzieci, co w sposób szczegółowy umożliwia
informacje o tym, co dziecko
jadło, piło, ile spało i kiedy
było np. przewijane – bardzo pomocne narzędzie. Być
może przy okazji wizyty uda
się spotkać innego rodzica
odbierającego dziecko – warto
to wykorzystać i jego zapytać
o działalność potencjalnego
przedszkola.
Przedszkole i rodzice powinni współpracować ze sobą
i wymieniać się poglądami
o wychowaniu i spostrzeżeniami dotyczącymi dzieci. Pamiętajmy, że choćby najmniejszą
niepokojącą sytuację trzeba wyjaśnić z opiekunkami, a z
drugiej strony obdarować ich
zaufaniem co do tego w jaki
sposób wykonują swoją pracę
i razem wspierając się dążyć
do odpowiedniego wychowania dziecka.
Słowo Poznania Gazeta lokalna
str 18
Słowo dla Seniora
towa z wynikami najlepiej
ocenianych ośrodków albo
Program Certyfikowanych
Domów Seniora, skierowany
jdo najlepszych placówek tego
typu w Polsce, a także tych
aspirujących do znalezienia
się w gronie najlepszych,
bezpiecznych i wiarygodnych.
Załatwienie pobytu w domu
pomocy społecznej wymaga
jednak dopilnowania kilku
procedur. Czym różni się
oferującej opiekę nad osobami
z zaburzeniami psychicznymi.
By znaleźć się w państwowym
ośrodku, trzeba pokonać biurokratyczny tor przeszkód.
Pierwszym krokiem jest złożenie pisemnego wniosku w najbliższym ośrodku pomocy społecznej z prośbą o umieszczenie w Domu Pomocy
Społecznej. Z takim wnioskiem występuje senior lub
jego opiekun prawny (w przypadku ubezwłasnowolnienia).
Rolą pracownika socjalny jest
pomoc w skompletowaniu
potrzebnych dokumentów
i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. To niezbędne do potwierdzenia, że
opieka nad osobą starszą jest
niemożliwa w miejscu jej
zamieszkania. Po dopełnieniu
tych wszystkich formalności pracownik socjalny składa wniosek o skierowanie do
domu opieki. Na tym formalności jednak się nie kończą.
Należy przedłożyć jeszcze
opinię o stopniu sprawności
osoby, która się o nie ubiega
oraz zaświadczenie o dochodach (na przykład ostatni odcinek emerytury bądź renty)
i zgodę na potrącanie z nich
opłaty za pobyt w domu opieki. Następnie dokumenty te są
przekazywane do odpowiednich instytucji (np. MOPS-ów), które wydają decyzję
o skierowaniu do odpowiedniego domu opieki. Z reguły
państwowy dom opieki od prywatnego? Przede wszystkim
oferowanym komfortem, a co
za tym idzie opłatami. Niestety
na miejsce w państwowym
domu opieki trzeba czekać,
a ten okres wydłuża się nawet
do kilku lat. Przy czym najtrudniej jest o miejsce w placówce
są to placówki blisko miejsca
zamieszkania. W przypadku, gdy chodzi o zamieszkanie w placówce poza rejonem,
należy zaznaczyć to we wniosku i odpowiednio umotywować. Kiedy osoba starsza
chce zamieszkać w prywatnej
placówce, wtedy wszystkie
Grażyna
Kozak
Starszym osobom zależy na tym, by ich jesień
życia była spokojna, atrakcyjna i komfortowa. W
tym celu poszukują miejsc, gdzie nie będą musiały
przejmować się codziennymi trudami, a także
znajdą osoby w ich wieku, podobnie myślące, z
którymi znajdą bezproblemowo wspólny język.
Dom Seniora to miejsce zapewniające osobom w podeszłym wieku zamieszkanie, wyżywienie, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę, pielęgnację,
podnoszenie sprawności fizycznej, aktywizację społeczną, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturowych. Mieszkaniec Domu Seniora spotyka
się na co dzień z kadrą wykfalifikowanych specjalistów
– zespołem opiekuńczym
z lekarzem, pielęgniarkami, opiekunkami, terapeutą,
opcjonalnie także z animatorem kultury czy księdzem.
Pokoje pensjonariuszy różnią się standardem, ale łączy
je wyposażenie w urządzenia
przywoławcze oraz telefon,
a także komputer z dostępem
do Internetu czy telewizor.
Główną ideą takich placówek
jest zrozumienie potrzeb osób
starszych i stworzenie im warunków, w których mogłyby
poczuć się bezpiecznie, miałby
całodobową specjalistyczną
opiekę i nie byłyby samotne.
Decyzja o wyborze domu
seniora może być łatwiejsza,
jeśli wiadomo o nim więcej
z rekomendacji. Jeśli taki
sposób weryfikacji nie jest
możliwy, pomocne będzie
albo wyszukiwarka interne-
Słowo Poznania Gazeta lokalna
REKLAMA
Najlepsza opieka
formalności trzeba omawiać
bezpośrednio z dyrekcją wybranego ośrodka. Pobyt w prywatnych domach opieki wiąże
się z nieco wyższym kosztem
niż w przypadku ośrodków publicznych, ale pozwala zaoszczędzić wiele czasu i nerwów.
Ile to kosztuje? Pensjonariusze
państwowych domów opieki
oddają im 70 proc. swojej emerytury, resztę dopłaca rodzina
lub Państwo.
N ato mi as t mie s ią c po b y tu w prywatnej placówce
to koszt około 2 tys. złotych.
Za oceanem, ale i w Niemczech
czy Francji od wielu lat zjawiskiem powszechnym są osiedla
dla seniorów przypominające
swym układem studenckie
kampusy, tyle że zamiast wydziałów naukowych obecne
są specjalizacje rehabilitacyjne
czy kulturalne.
W zamierzeniu osiedla dla
emerytów mają być miejscem,
gdzie starsze osoby będą się
czuły swobodnie, ale czy tak
jest rzeczywiście, okazuje się
sporne. W Polsce takie rozwiązania powstały już w Radkowie w Kotlinie Kłodzkiej
i w Stargardzie Szczecińskim.
Są to w pełni przystosowane
do potrzeb ludzi starszych
budynki, wyposażone w windę
oraz gabinet lekarski. Wokół
tych osiedli jest tworzona cała
infrastruktura ze sklepami
i specjalistycznymi przychodniami. Zagospodarowano też
tereny zielone, tworząc trasy
spacerowe, ścieżki rowerowe,
co umożliwia aktywne spędzanie czasu sprzyjające dłuższemu zachowaniu sprawności.
W dalszym ciąg najbardziej
popularne są jednak tradycyjne
domy seniora, w których nie
brakuje niczego, co starsze
osoby wymagają. To nie tylko
miejsca, gdzie nie trzeba się
martwić o opiekę medyczną
i godne zakwaterowanie, ale
seniorzy mogą się tam rozwijać również pod kątem kulturalnym, edukacyjnym, a także
integrować się z innymi i zawierać przyjaźnie z osobami
nadającymi na tych samych
falach. W ten sposób na jesień
życia możemy sobie zagwarantować spokój i odpowiednie atrakcje.
sierpień 2015
str 19
B e zp iec zeńs two
w miejscu pracy
Kamil
Mec
Przestrzeganie przepisów i zasad bhp podlega kontroli pracodawcy
oraz uprawnionych organów. Naruszenie przepisów i zasad bhp może
wywołać negatywne skutki dla zdrowia, życia i mienia, a także skutkuje
odpowiedzialnością prawną – sankcjami, które obowiązują zarówno
pracodawców, jak i pracowników.
Bezpieczeństwo i higiena
pracy (BHP) jest dziedziną
niezwykle obszerną i wieloaspektową. Wszelkie zagadnienia związane
z tą specjalizacją korzystają z bogatego dorobku wielu
nauk i dyscyplin. Istnieje również wiele
jej definicji,
a według jednej
z najbardziej adekwatnych
„BHP to zbiór przepisów,
metod oraz środków organizacyjnych, technicznych
i badawczych mających
na celu bezpieczne świadczenie pracy w higienicznych warunkach”. Prawo do
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym
z podstawowych praw zagwarantowanych w Konstytucji RP
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z późn.
zm.) Przestrzeganie przepisów i zasad BHP podlega
kontroli pracodawcy oraz
uprawnionych podmiotów
(kontrola wewnętrzna i zewnętrzna).
Kontrola wewnętrzna (za-
kładowa) jest dokonywana wewnątrz każdego zakładu pracy i na podstawie wewnętrznych przepisów, które odgórnie obowiązują w danym zakładzie pracy.
Kontrola zakładowa polega
na badaniu i sprawdzaniu
określonego stanu lub zmierzeniu przez porównanie go
z przewidywanym w przepisie prawnym efektem. Jeśli
chodzi o kontrole pracodawcy o charakterze zewnętrznym, są one przeprowadzane przez uprawnione ustawowo organy państwowe,
to jest takie jak Państwowa
Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna,
Urząd Dozoru Techniczne-
Styl życia
go, Urząd Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż
Pożarna itp.. Natomiast
kontrola wewnętrzna, poza
profesjonalnymi pracownikami (np. inspektorem ds.
bhp), jest prowadzona także
przez organy społeczne, tj.
przez związki zawodowe
oraz społeczną inspekcję
pracy. Kontrola to porównanie stanu rzeczywistego
z pożądanym, wynikającym
z przepisów prawa i zasad
BHP. Pozwala ona sprawdzić i ocenić procesy planowania bezpieczeństwa,
skutki podejmowanych decyzji i ich realizacji.
Naruszenie przepisów i zasad bhp może wywołać negatywne skutki dla zdrowia, życia i mienia, a także
skutkuje odpowiedzialnością prawną – sankcjami
zarówno dla pracodawcy,
jak i pracownika. Odpowiedzialność to właściwość
ludzkiego postępowania
polegająca na możności
lub gotowości ponoszenia konsekwencji, wzięcia
na siebie dobrych i złych
skutków własnego postępowania. Pojęcie to wywodzi
się z dziedziny prawa. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów BHP
może ponosić zarówno pracodawca, jak i pracownik.
Zasady BHP są regułami pozaprawnymi na wzór klauzul generalnych. Oznacza
to, że nie są one zdefiniowanie prawnie ani też określone w przepisach, jednakże
- zgodnie z obowiązującymi
przepisami - zarówno pracodawca, jak i osoba kierująca pracownikami i sam
pracownik są obowiązani
je przestrzegać, a ich naruszenie lub niestosowanie
może spowodować sankcje
przewidziane w Kodeksie
pracy. W teorii, za zasady bhp uważa się reguły
postępowania wynikające
z doświadczenia życiowego
oraz przesłanek naukowych
i technicznych.
REKLAMA
Bariery architektoniczne
przeszkodą w normalnym życiu
Grażyna
Kozak
Skutery i wózki elektroniczne to niezwykle pomocne narzędzie dla osób mających problemy z poruszaniem się i dla niepełnosprawnych. Ich przydatność wykorzystana będzie w pełni jednak dopiero
wtedy, gdy usuniemy wciąż często występujące w
przestrzeni publicznej bariery architektoniczne.
Osoby w podeszłym wieku
potrzebują niezależności i mobilności w swoim życiu. Często
są jednak uwięzione w „czterech
ścianach” z powodu problemów
zdrowotnych, które nie pozwalają im samodzielnie opuścić
domu lub pokonać większych
dystansów. To samo dotyczy
zresztą osób niepełnosprawnych.
Z tych względów seniorzy czę-
sierpień 2015
sto odmawiają sobie spacerów
z najbliższą rodziną, wyjścia
na spotkanie ze znajomymi,
a większość spraw urzędniczych, wizyt u lekarza i innych
niezbędnych formalności muszą
załatwiać w czyjejś obecności.
Rozwiązaniem w tym przypadku mogą być wózki i skutery
elektryczne, dzięki którym pokonanie dotychczas niemożliwego dla nas dystansu, nie tylko
będzie osiągalne, ale również
nie sprawi nam problemów oraz
bólu. W dodatku ich dodatkowo
zastosowania, jak np. koszyki,
przydadzą się przy wyjazdach
bardziej relaksacyjnych i turystycznych, niż urzędnicza konieczność.
Poruszający się takimi pojazdami są jednak ograniczani przez
bariery architektoniczne. Mimo
tego, że w Polsce wiele się pod
tym względem zmieniło w ostatnich latach, to jeszcze wiele brakuje nam do normalności w tym
zakresie. Według przepisów bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej
okolicy, które ze względu na
swoją konstrukcje uniemożliwiają lub ograniczają swobodę ruchu
(np. schody przed windami,
brak wind, brak odpowiedniego
dojazdu do toalet, etc.).
W tym zakresie potrzebna jest odpowiednia edukacja, tak by nowo
powstałe budynki były w pełni
dostosowane dla osób starszych
i niepełnosprawnych. Zaś co
do tych istniejących, to należy
naciskać na powiaty, gdyż w ich
zadaniach leży likwidacja takich przeszkód. Można nawet
ubiegać się o dofinansowanie w tej kwestii.
Słowo Poznania Gazeta lokalna
str 20
Styl życia
S w a t ka XX I wi e ku
Nie istnieje jeden, uniwersalny patent na znalezienie miłości na całe życie, ale warto podejść
do kwestii szukania partnera z trochę innej
strony. Warto zatem skorzystać z doświadczeń
profesjonalistów w tej dziedzinie.
Biuro matrymonialne to kolejna
możliwość na odnalezienie partnera życiowego, choć niektórym
zdarza się utożsamiać je, jako
agencje towarzyskie. Nic bardziej
mylnego, gdyż biuro matrymonialne to sposób na poznanie nowych,
ciekawych ludzi, z którymi można
się zapoznać, umówić na randkę,
a być może nawet rozpocząć nowy
związek. Nie warto kierować
się w tej kwestii stereotypami,
lecz zdać się na ocenę własnego
go rozsądku.
Już samo odwiedzenie biura matrymonialnego może mieć na nas
pozytywny wpływ. Po pierwsze,
pozwoli przełamać nieśmiałość
i barierę wstydu. Po drugie, biura w indywidualny sposób traktują
poszczególnych klientów, więc
można spodziewać się, każdy zainteresowany „otrzyma” najbardziej
odpowiedni i spersonalizowany
plan działania. Wokół korzystania
z usług biura matrymonialnego
narosło wiele mitów. Warto zatem przekonać się, jak to wygląda w rzeczywistości
Od pewnego czasu zaczęła się
powiększać w znacznym tempie liczba osób, które określają
siebie jako single. Istniały one
od zawsze były jednak określane
innym terminem np. kawaler czy
stara panna. Single, czyli osoby
nie będące w związku z różnych
powodów tj. niska samoocena,
która od zawsze przeszkadzała w nawiązywaniu kontaktów
z płcią przeciwną, brak czasu wynikający z intensywnego stylu
życia czy problemy osobiste, które
skłoniły do zakończenia związku.
W takiej sytuacji biuro matrymonialne może okazać się bardzo
pomocne w poszukiwaniu drugiej
połowy.
Bycie klientem biura matrymonialnego przestaje być tematem
tabu. Wręcz przeciwnie. Bo skoro
świadomi potrzeb i oczekiwań
oddajemy swoje sprawy w ręce
profesjonalistów w kwestii zdrowia czy pieniędzy, dlaczego miałoby być inaczej, w tak istotnych
sprawach jak sercowe?
A co, gdy popularne metody
zawiodły? Warto pomyśleć o innych rozwiązaniach. Na wstępie
klienci wypełniają ankietę, która
pozwoli zebrać najważniejsze informacje, ale kluczowe dla zrozumienia pragnień i oczekiwań jest
bezpośredni i indywidualny kontakt. Tu dostają wsparcie, doradztwo, wręcz strategiczne, związane
z reorganizacją dotychczasowego
modelu życia. Oferowana jest
także pomoc w zakresie wyglądu,
umiejętności interpersonalnych
i poprawy samooceny.
Błędem jednak jest oczekiwanie,
Modny pies,
Maria
Andrychów
elegancki kot
Manicure, pedicure, strzyżenie, czesanie, modelowanie i wiele innych zabiegów dla urody
i dobrego samopoczucia — wbrew pozorom
nie jest to oferta fryzjera czy kosmetyczki,
ale salonu piękności dla psów i innych czworonożnych pupili.
W dzisiejszych czasach wygląd w znacznym stopniu
ma wpływ na powodzenia w życiu. Dbamy więc o siebie na wiele
sposobów, a jednocześnie tę dbałość przenosimy na nasze domowe zwierzaki. Chcemy, by nasze
czworonogi były do nas dopasowane wyglądem. Dziwnie przecież wygląda modna, elegancka
kobieta prowadząca na smyczy
skołtunioną kupkę nieszczęścia.
Psa czy kota bez problemu można pielęgnować samodzielnie,
nie wychodząc z domu. W ofercie
sklepów z artykułami dla zwierząt możemy znaleźć psie i kocie mydła, szampony, szczotki,
odżywki poprawiające wygląd
sierści czy specjalne nożyczki
do obcinania pazurków. Zabiegi
te nie są skomplikowane, jednak
czasem wymagają mocnych
nerwów. Wie o tym każdy, kto
kiedyś próbował wykąpać kota.
Większość miauczących pupili
na wodę reaguje alergicznie,
a ich kąpiel wymaga wielu przygotowań.
Słowo Poznania Gazeta lokalna
Kto nie ma czasu lub cierpliwości, by zadbać o wygląd swojego
zwierzaka, może powierzyć
to zadanie specjaliście. Groomer,
czyli psi i koci fryzjer, zajmie się
podcięciem sierści i pazurków,
a na życzenie właściciela może
stworzyć nawet najbardziej wymyślną fryzurę.
Właściciele zwierzaków najczęściej zlecają groomerom wykonanie podstawowych zabiegów
pielęgnacyjnych. Jednak nie
brakuje też osób, które proszą
o pofarbowanie sierści, malowanie pazurków czy nawet perfumowanie specjalnie dobranymi
psimi perfumami. Z zabiegów
że biuro znajdzie nam wymarzonego partnera. W głównej mierze,
dlatego, że taki ideał zwyczajnie
nie istnieje. Eksperci na samym
początku zalecają wymazanie
z głowy, najczęściej już gotowego,
ale powierzchownego, obrazu
przyszłego partnera. Szukanie
to proces, trzeba dać szansę zarówno innym, jak i sobie. Pobieżnie
oceniona osoba, z pozoru idealna,
może nas bardziej rozczarować,
niż ta wydawałoby się niegodna
uwagi.
Zjawisko korzystania z usług osób
kojarzących pary jest stare jak
świat. Dobre biuro minimalizuje ryzyko, jakie niesie spotkanie
dwóch obcych osób z różnych
środowisk.
W dzisiejszych czasach ludzie
nie mają problemu z przemieszczaniem się z miejsca na miejsce.
Możliwości poznania drugiej
osoby są pozornie ogromne.
Natomiast pojawia się nieznane wcześniej, ogromne ryzyko.
Ktoś poznany na dyskotece, a tym
bardziej przez internet, może nam
naopowiadać o sobie rzeczy, które
nie mają nic wspólnego z prawdą,
a my nie mamy możliwości tego
zweryfikować. Brakuje czasu,
aby zebrać dostatecznie dużo informacji o tej osobie. Dobre biuro
taką właśnie odpowiedzialność
ponosi. Bo w życiu jest tak – albo
zakochujemy się jako bardzo
młodzi ludzie w kimś, kogo znamy
ze studiów, wspólnego podwórka,
szkoły. Szaleństwo, zauroczenie,
pobieramy się na tej fali i później
jakoś to się musi ułożyć. A kiedy
prześpimy ten moment, odłożymy
decyzję o małżeństwie na potem,
mamy lat trzydzieści, czterdzieści,
zaczynają piętrzyć się problemy.
Znajomi są już zajęci, w pracy
trudno nawiązać romans. Zmieniają się też nasze oczekiwania.
Mniej nam już zależy na romantycznej, wielkiej miłości, a bardziej
na związku.
salonów piękności najczęściej
korzystają psy, choć kotów
jest z roku na rok coraz więcej.
Na wizytę decydują się głównie
posiadacze rasowców z długą
sierścią — ich sierść często się
filcuje, tworząc kołtuny. Czasem da się je rozczesać, jednak
zdarza się, ze niezbędne okazać
się może wycięcie fragmentów
sierści.
O urodę swoich pupili można zadbać nie tylko w salonach piękności. W sklepach zoologicznych
znajdziemy specjalistyczne karmy czy odżywki witaminowe,
które mają zadbać o błyszczącą
sierść czworonoga, sprawić, by
miał energię do życia i chęć do
zabaw. Wiele osób, które traktują
zwierzaka jak członka rodziny,
nie wyobraża sobie, by karmić
go jedzeniem z supermarketu.
Płacą sporo, ale mają pewność,
że ich pupil je pokarm na miarę
swoich potrzeb.
Oczywiście pamiętajmy, że nie
liczy się tylko wygląd, ale też
ubranie. Warto więc zadbać
o to, by w sezonie zimowym
nasz zwierzak był odpowiednio
ubrany. To nie tylko kwestia
mody — psiaki trzeba wyprowadzać nawet podczas silnych
mrozów. Małe pieski lub ta-
kie, które mają jedynie krótką
sierść, mogą wtedy poważnie
marznąć. Ubranko jest potrzebne, żeby zwierzak czuł się na
mrozie w miarę komfortowo.
Dziś w sklepach zoologicznych
możemy kupić całe kolekcje
ubrań, w różnych rozmiarach
i przeróżnej stylistyce. Nowoczesny pies musi być przecież modny i nie może przez cały tydzień
chodzić w tym samym ubraniu.
Zanim wykupimy pół kolekcji
odzieżowej, najpierw sprawdźmy, czy nasz zwierzak w ogóle
będzie w ubraniu chodził. Niektóre psy cierpliwie znoszą pomysły
swoich właścicieli, są też jednak
zwierzaki z charakterem, które
nie dadzą na siebie włożyć nic
oprócz obroży.
REKLAMA
Sara
Rok
sierpień 2015
str 21
Moda hurtem raz!
Patrycja
Jasińska
Pierwszym oknem na nieokrojony modowy świat i swoistym łącznikiem
z odległymi zakątkami naszego kraju szybko stał się fenomen serwisów
aukcyjno - sprzedażowych. Bez wychodzenia z domu możemy spokojnie
dokonać interesujących zakupów w konkurencyjnych cenach. Właśnie
tam pierwsze kroki w handlu internetowym podejmowali założyciele
dzisiejszych hurtowni odzieżowych.
tów. Dba się o profesjonalizm
pracowników i atrakcyjność
asortymentu przysłuchując się
sugestiom kupujących.
Kluczowe jest zadowolenie klienta, ponieważ to On
częściowo pomaga w prowadzeniu takiego biznesu dając
jasne wytyczne odnośnie aktualnych potrzeb. Prowadzona
jest sprzedaż hurtowa oraz
detaliczna odzieży outletowej różnych znanych i mniej
znanych marek. Wiele z nich
pomaga realizować marzenia
o własnym sklepie tym, którzy
dopiero mają to w planach ale
i tym którzy chcieliby tchnąć
nowe życie w istniejące już
butiki. Odzież, jest oryginalna a modele które zasilają asortyment sprzedawane
są przeważnie w aktualnych
cyklicznych seriach. Niepowtarzalność towaru gwarantuje
nie tylko zadowolenie, ale
i daje możliwość nieskrępowanej regulacji konkurencyjnych
cen, które są bez porównania
bardziej opłacalne, niż zakupy w sklepach sieciowych, czy
prywatnych butikach.
Dzięki zawsze aktualnej ofercie
i szybkiej obsłudze możemy
już w 48 godzin zaopatrzyć
swój butik lub szafę bez wychodzenia z domu. Forma płatności także jest atutem, który
jest dość istotny w tego typu
transakcjach. Możemy dokonać
tradycyjnego przelewu, wybrać płatność za pobraniem,
zapłacić kartą lub odebrać
zakupy osobiście. Jest to idealnym rozwiązaniem dla tych,
którzy będąc wymagającymi
mają mocno ograniczony limit
czasu wolnego. Na pewno
idealnie wpasowuje się w potrzeby młodych mam i osób
pracujących. Takie hurtownie
istnieją nie tylko w wygodnym wymiarze internetowym,
oraz nowoczesnych tzw. Showroomach, gdzie wirtualnie
„przymierzamy” ubrania, lecz
posiadają swoje stacjonarne
oddziały, gdzie zawsze można zaczerpnąć inspiracja dla
swojego stylu, bezpośrednio
sprawdzając jakość.
Współpracują z wieloma uznanymi producentami z Polski, oferują ciekawe kolekcje
z Francji, Włoch, Turcji, Chin
i wielu innych zakątków świata.
Uzupełnieniem asortymentu
odzieżowego są kolekcje biżuterii, galanterii, czy obuwia.
Jeżeli chcemy być informowani
o nowych dostawach możemy
zapisać się do tzw. newsletterów, które od razu dadzą
znać na skrzynkę mailową, co
nowego pojawiło się na stanie.
Wszystkie oferowane rodzaje
ubiorów dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów, w wielu kolorach i stylach. Niezdecydowani mogą wybierać i przebierać spośród setek wzorów
i fasonów przeznaczonych
dla każdego wieku – kobiet
zarówno tych podążających
za aktualnymi trendami mody,
jak i poszukujących strojów
eleganckich i ponadczasowych,
naszych pociech, którym chcemy oferować to, co najlepsze
oraz mężczyzn, ceniących wygodę, elegancję i szyk.
REKLAMA
Z pasją i niesłabnącym zaangażowaniem zdobywali doświadczenie w obsłudze klienta
i doborze towaru. Ciężko było
sobie kiedyś wyobrazić taką
formę zakupów, jednak szybko
inicjatywa rozpropagowała się
nie tylko w Polsce, lecz w całej
Europie i obejmując stopniowo
cały świat.
Z myślą o klientach posiadających sklepy z odzieżą rozpoczęły się także sprzedaże hurtowe, które nieustannie cieszą się
ogromnym zainteresowaniem.
Każdego dnia ofertę redagują
dzisiejsze trendy i nowoczesne wzornictwo, które prężnie
zajmuję się potrzebami klien-
Styl życia
sierpień 2015
Słowo Poznania Gazeta lokalna
str 22
Będzie się działo
Lipiec/sierpień 2015
Co się będzie działo w Poznaniu?
30.07, Klub Pod Minogą, g. 20
Jedyny w Polsce koncert, na nadchodzącej trasie europejskiej,
legendarnej formacji hardcore punkowej 7 SECONDS!Jest
to amerykański zespół grający hardcore punk z miasta
Reno w stanie Nevada. Aktualnie z zaledwie dwoma stałymi
członkami Kevinem Seconds i Steve’m Youthem stale koncertują, mając na koncie wiele tras po całym świecie. Członkowie
zespołu aktywnie działają w ruchu Straight Edge. W ich dorobku
znajduje się spora liczba studyjnych albumów, kilka EPek i 3
dema. Ostatnia z ich długogrających płyt to „Leave A Light On”.
01.08, Polana Harcerza, g. 17
Męskie Granie to niepowtarzalna trasa koncertowa, która już po raz
szósty odwiedzi największe polskie miasta i odkryje przed publicznością nowe muzyczne oblicza wyłącznie polskich artystów. Tegoroczna
idea wydarzenia „Moje Miasto” oddaje ducha miasta docenia miejskość oraz lokalną społeczność. Trasa przebiega poprzez wyjątkowe
lokalizacje, miejskie atrakcje, a także repertuar artystów odwołujących
się w swojej twórczości do metropolii staje się nieodłączną częścią współczesnej tkanki miejskiej, będąc jednocześnie zjawiskiem
kultury w najlepszym wydaniu. Na scenie w Poznaniu wystąpią:
m.in.:Molesta Ewenement, Maria Peszek i Curly Heads.
Opracowała:
Sara Rok
02.08, Wnęka portykowa Odwachu, g. 12.30 – 14.30
„Swingująca Starówka” to cykl koncertów jazzowych
nawiązujących do tradycji letnich koncertów kameralnych
i jazzowych organizowanych
od wielu lat, do barwnych
i efektowych parad ulicznych,
które odbywają się w różnych
miastach na całym świecie,
ponadto oferuje dzieciom aktywność artystyczną i naukę
poprzez zabawę.
05.08, KontenerART, g. 20
Sonia Wąsowska pochodzi z Warszawy. Szerszej publiczności
dała się poznać za sprawą songwriterskich wieczorków organizowanych w Klubojadalni Eufemia i, co przyszło chwilę
później, występów jako suport przed duetem Lilly Hates Roses.
Mało jest w Polsce dziewczyn z gitarą. Jeszcze mniej, które
swoimi piosenkami poruszają emocje. Sama artystka o swojej
twórczości mówi, że inspiruje się głównie Cat Power i Laurą
Marling. Na wydanej w polowie czerwca płycie znaleźć można
m.in. utwory utrzymane w typowo folkowej stylistyce.
15.08, Aula UAM, g. 20
VIII edycja Akademii Gitary rozpocznie się wyjątkowym muzycznym dialogiem. Wybitny polski gitarzysta klasyczny, Łukasz
Kuropaczewski, zagra w duecie z jednym z najsłynniejszych
akordeonistów europejskich - Richardem Galliano. Koncert Inauguracyjny będzie nie tylko spotkaniem artystów, ale również różnorodnych muzycznych nurtów. Na bogactwo brzmień wpłynie
także obecność dyrygenta Krzesimira Dębskiego. Tegoroczny
festiwal rozpocznie się uroczyście 14 sierpnia w Archikatedrze
gnieźnieńskiej. Dzień później, 15 sierpnia, koncert Klasyka spotyka jazz zabrzmi w Auli UAM w Poznaniu. Ponadto, koncert
uświetni premiera utworu Petit
Concerto autorstwa Aleksandra
Tansmana, którego opracowanie
przygotował włoski kompozytor
Angelo Giraldino z myślą o Łukaszu Kuropaczewskim.
17.08, Sala Wielka, CK Zamek, g. 20
Jedyny koncert Mark Lanegan Band w Polsce. Mark Lanegan
to jeden z najbardziej charyzmatycznych wokalistów na współczesnej rockowej scenie. Ma na swoim koncie współpracę
z niezliczoną ilością ważnych artystów, śpiewał między innymi w grunge’owej legendzie, formacji Screaming Trees,
działał w Mad Season, współpracował z Joshem
Homme w Queens Of The Stone Age. Pod koniec
ubiegłego roku ukazał się najnowszy album Mark
Lanegan Band - „Phantom Radio”. Jeszcze przed
premierą płyty muzyk zapowiadał, że materiał
będzie mocno osadzony w brzmieniach lat 80.
I faktycznie - wyraźnie słychać te inspiracje - elektronika i syntezatory są tu bardziej niż obecne.
Tradycja i nowoczesność
Barbara
Bąk
Ziołolecznictwo jest najstarszym sposobem zwalczania wszelkich chorób i dolegliwości. W Polsce
główną rolę w rozwoju ziołolecznictwa od wieków odgrywały klasztory. Terapia przy użyciu ziół
z roku na rok zyskuje co raz większa popularność.
Znaczna ilość pacjentów przekonuje się o dobroczynnym działaniu ziół. Pijemy herbatki ziołowe,
bierzemy ziołowe tabletki na uspokojenie i sen,
kupujemy preparaty upiększające na bazie ziół.
Zioła mają już swoje stałe miejsce w naszych domowych apteczkach. Większość z nas zaopatruje
się w ziołowe preparaty w aptekach. Coraz częściej kupujemy je
też w internetowych sklepach zielarskich. Czy takie zakupy to dobry pomysł? W sieci możemy już
kupić leki i kosmetyki, nie dziwi
zatem, że pojawiły się również
specjalistyczne sklepy
zielarskie.
Zanim jednak
Słowo Poznania Gazeta lokalna
zdecydujemy się na zakup, przemyślmy kilka kwestii. Sklep
sklepowi nierówny. Żeby mieć
pewność, że korzystamy z usług
profesjonalnego sprzedawcy
sprawdźmy, jak wygląda oferta.
Liczy się ilość i jakość informacji,
czyli dokładne opisanie działania
i składu danego preparatu, dane
producenta itp.. Potencjalny
klient powinien być dobrze poinformowany, zwłaszcza w kwestii
skuteczności (lub potencjalnej
szkodliwości) danego preparatu.
Zioła to doskonałe, naturalne
leki, ale podane w nieodpowiedniej ilości lub nawet ze złymi
składnikami mogą okazać się
szkodliwe. A co równie ważne,
unikajmy witryn oferujących
sprzedaż cudownych i “jedynie
skutecznych” preparatów!
Ideą, która przyświeca sklepom
zielarskim jest promowanie zdrowego stylu życia i zachęcenie do
tradycyjnych sposobów poprawy
swojej kondycji psycho - fizycznej poprzez stosowanie
ziół, herbat ziołowych,
kosmetyków opartych na
naturalnych składnikach, zdrowego sposobu odżywiania się,
unikania nadmiaru środków chemicznych, czyli wykorzystywanie
naturalnych bogactw przyrodniczych. Dziś, oprócz sprzedaży,
zajmują się również szeroko pojętą profilaktyką zdrowia. Sklepy
takie w swoich ofertach posiadają
środki podzielone na wiele kategorii celem leczenia różnego rodzaju schorzeń.
W odpowiedzi na rosnące standardy oraz wymagania rozwijającego się rynku, sklepy zielarskie
przekształcają się w zielarsko
– medyczne. Oznacza to poszerzanie asortymentu oraz większą wiedzę, jaką dysponuje kadra
pracownicza. Dzięki życzliwemu
i jednocześnie profesjonalnemu
podejściu do klienta, szerokiej
i wciąż uzupełnianej gamie produktów, atrakcyjnym cenom,
sklepy wypracowują sobie zaufanie wielu stałych klientów.
W oparciu o doświadczenia,
personel w jak największym
stopniu stara się zaspokajać ich
potrzeby i stanowić źródło fachowej wiedzy, a nie tylko w pełni
zaopatrzony punkt sprzedaży.
Zakupy w sklepie zielarskim
dają gwarancję wysokiej jakości
nabywanych produktów.
sierpień 2015
str 23
Będzie się działo
07-14.08, Transatlantyk Festival Poznań
Transatlantyk jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się
festiwalem nowej generacji w środkowej Europie, szeroko
komentowanym w krajowych i zagranicznych mediach. Transatlantyk Festival Poznań to festiwal idei: Otwarty, Odważny
i Glokalny*. Znakomite światowe kino i muzyka, legendarni
i młodzi twórcy, wybitni przedstawiciele wszystkich zawodów
filmowych i muzycznych, prestiżowe konkursy kompozytorskie,
debaty wyjątkowych umysłów oraz szeroko pojęta edukacja. Tradycyjnie Transatlantyk gości między
innymi w samym sercu Poznania - na
Placu Wolności, przyciągając rocznie
około 70 tys. osób. Nie zabraknie
cieszących się wielką popularnością
Kina Łóżkowego i Kina Kulinarnego.
Transatlantyk pojawia się w prawie
każdej dzielnicy Poznania, jest otwarty
na wszystkie grupy społeczne.
20.08, Zaklinacz Kobiet, Hotel Don Prestige Residence
Jest to interaktywny, pełen humoru seans koedukacyjny typu One
Man Show, do którego scenariusz pisze samo życie. Zabawne
historie wywołują wśród publiczności refleksje w stylu: „Ja to już
chyba gdzieś widziałem” „Czy Ty nas wczoraj podglądałeś?”
i rzucają nowe światło na związek dwojga kochających się ludzi.
Grzegorz Kordek w lekki i dowcipny sposób odpowiada na
trudne codzienne pytania dotyczące kobiet, mężczyzn i związku.
W formie lekkiej i przyjemnej odpowiedź na pytania typu, „Jak
zrozumieć kobietę?”, „Jak zrobić by ON to zrozumial?”.
06.08, Usta Angeliny, Mój teatr
Jest to ironiczne spojrzenie na kult młodości. Dodatkowo
pojawia się wątek kryminalny… I co najważniejsze czy
panie odpowiedź na pytanie — Czy Angelina naprawdę ma
takie usta, czy robiła sobie botoks? I co robić, gdy żadna
kuracja odmładzająca już nie przynosi efektów. Jednak ciężko
przekonać jednoznacznie do jednego
aspektu tego przedstawienia. Mówiąc,
krótko, plakat zachęca „przyjdźcie
do teatru, a nie będziecie żałować!”.
Agnieszka Różańska i Katarzyna
Terlecka, które zobaczyć można na
scenie, rozbawią widzów do łez przy
czym dodatkowo skłonią do refleksji,
albo odwrotnie. Ale o tym należy
przekonać się samemu.
22.08, Hello, my Friend!, Polski Teatr Tańca
Bardzo trafną narracją do spektaklu jak i inspiracją do tematu jest
cytat ze Sławomira Mrożka: „Nie lubię męskości… Określenie
„zniewieściały” jest w gruncie rzeczy określeniem pochlebnym.
Oznacza ono, że dany osobnik często się myje, nie lubi zabijać
ludzi, zdolny jest do współczucia, nie lubi wrzeszczeć i pchać
się, żeby udowodnić swoją ważność”. Spektakl jest nawiązaniem do zeszłorocznego przedstawienia „Hello, Stranger!”, jest
to kolejna jego odsłona. Choreograf podejmuje temat mężczyzn
i męskości oraz związanych z nimi stereotypów i przekłamań.
Koncentruje się na analizie reguł zachowań i współzależności
panujących w męskich grupach.
29.07, Mój kraj taki piękny, Arsenał
Komiks przedstawiając rzeczywistość, często karmi się skrótem, mocnym przerysowaniem. Żywi się schematem i stereotypem, wywraca go do góry nogami lub stawia na ostrzu noża.
Proste rysunki z pisma satyrycznego stały się nagle papierkiem
lakmusowym wolności słowa. „Mój kraj taki piękny” to próba
odpowiedzi na pytanie, jak polscy rysownicy widzą polską rzeczywistość i czy posługiwanie się językiem komiksu wpływa na
ich punkt widzenia. To również próba odpowiedzi na pytanie,
czy sposoby przedstawiania, a raczej interpretowania rzeczywistości, jakie sprawdzają się chociażby w przypadku paska
prasowego czy rysunku wrzuconego do sieci, sprawdzają się
także w przestrzeni galerii.
12.07 – 31.08, „Przemysł - sztuka - polityka.[…]”,
Muzeum Narodowe
Wystawa przygotowywana w Muzeum Narodowym ukazać ma
przede wszystkim - po raz pierwszy w tak szerokim zakresie stopień zaangażowania sztuki w kwestie związane z gospodarką,
co widoczne jest szczególnie dobrze właśnie na przykładzie
ekspozycji przemysłowych, którym towarzyszą różnego rodzaju
przedmioty artystyczne, wykonane nieraz przez wybitnych artystów. Podstawową grupą eksponowanych obiektów będą medale, zarówno te emitowane z okazji poszczególnych wystaw, jak
i nagrodowe różnych instytucji (związki przemysłowe, rolnicze,
izby handlowe, rzemieślnicze, rolnicze itp.). Uzupełnieniem
medali nagrodowych będą towarzyszące im dyplomy. Na
ekspozycji znajdą się również plakaty poświęcone wystawom
oraz różnego rodzaju wydawnictwa.
Modna latem
Anna
Cieplak
Przegląd trendów z minionych lat, to zdecydowanie najlepsze podsumowanie obecnych trendów, które w naszych szafach powinny zagościć
wiosną i latem tego roku. Projektanci wiodących domów mody postawili
na szeroki przekrój stylów poczynając od hippie, żeglarski aż po styl militarny. Na pokazach wiosenno-letnich kolekcji nie zabrakło jednak klasyki,
co udowadnia jednoznacznie, ze najprostsze formy są zawsze modne.
Letnie trendy wkrótce opanują
ulicę, a można przecież odświeżyć kilka rzeczy z szafy, by
poczuć się modnie. Coś nowego,
coś starego i będziesz królową na
ulicach swojego miasta. Trendy
lato 2015 – zapowiadają się
oszałamiająco.
Na wybiegi pewnym krokiem po-
sierpień 2015
wróciły grochy, zestawienia bieli
i czerni oraz czerń w prawdziwie
minimalistycznym wydaniu.
Znacznie trudniej będzie nam
znaleźć coś nowego i świeżego.
Ma to jednak swoje plusy. Jeśli wybieramy się na wyprzedaże,
szukajmy tego, co na topie ma
być lada moment, a więc frędzli,
piór, patchworkowych dżinsów
czy ubrań w kolorze khaki. Na
co jeszcze warto zwrócić uwagę?
Przede wszystkim zwiewność.
Doceniamy teraz cieniutkie, subtelne ramiączka. Świetnie wyglądają głównie przy jedwabnych bluzkach i sukienkach.
Kolejny trend związany z efektem
zwiewności na którym nam zależy w tym sezonie to transparentne,
przezroczyste tkaniny. Trend ten
z niezwykłą zuchwałością prezentowała nam szerokie spektrum
przezroczystości. Transparentne
tkaniny pojawiały się wszędzie
– od wieczorowych sukienek po
garderobę sportową, błyskawicznie trafiając w gusta wielu klientów . Tak również będzie w tym
sezonie. Szczególnie modne
będą wszystkie zwiewne tuniki
czy letnie, delikatne sukienki.
Jest kilka top ubrań, których
noszenie zapewni Ci bycie trendy. Przede wszystkim z mody
nie wychodzi kombinezon, który
zdecydowanie na drugi plan wyparł modne jeszcze w zeszłym
sezonie sukienki maxi. Do łask
powracają również różne kroje
i długości kamizelek.
Jeszcze do niedawna zagraniczne wybiegi należały do dziewczęcych reprezentantek londyńskiej
modkultury. Przy okazji wiosenno-letniego sezonu, niezależne
panny wkraczają w kolejną dekadę, czyli w jeszcze bardziej
nonszalanckie i wyzwolone
lata 70.Do gry wracają etniczne
motywy, biżuteryjne aplikacje
i przyciągające uwagę połączenia różnorodnych faktur, wzorów
i kolorów. Z historycznego punktu widzenia, jest to dekada, która
nie miała pomysłu na stworzenie
swojej ikonicznej sylwetki i kontynuowała tendencje z lat 60. Co
zatem ją wyróżnia? Jeszcze większa niezależność oraz całkowite
zatarcie się granic między stylem
codziennym a modą wieczorową. Atmosfera okresu lat 70
opanowała pokazy największych
projektantów mody, a teraz z równie dużym impetem wkracza na
nasze ulice.
Z dawnego stylu czerpią także
stylizacje z frędzlami. Swobodne, wyzwolone i przede wszystkim bardzo stylowe. Czują się
doskonale w energetycznym
tańcu i spontanicznym ruchu.
Uwielbiały je propagatorki stylu
flapper z lat 20., a na przełomie
lat 60. i 70. przywiązały się do
nich reprezentantki hippisowskiej
kontrkultury. Skoro pięknie prezentują się w ruchu, nic dziwnego,
że powróciły do łask w obecnej
modzie.
Doskonały patent na rozstrzygnięcie dylematu związanego
z wyborem odpowiedniej garderoby. Są wygodne jak luźne
spodnie, a zarazem szykowne
i bardzo kobiece jak spódnica.
Popularne w latach 90. spódnico-spodnie wracają do łask w wiosenno-letnim sezonie 2015
Jednak planując swoją wiosenno –
letnią garderobę, warto rozpatrzyć
kwestię zakupów w co raz bardziej
popularnych ostatnio hurtowaniach odzieży. Oferują one nie
tylko najmodniejsze w tym sezonie
ubrania, ale również wszelkie
akcesoria takie jak biżuteria, buty
i torebki, które pozwolą nam na
skompletowanie całościowego,
modnego „total look”. Hurtownie
takie często są bezpośrednim
importerem, co pozwala na zakup
produktów często niepowtarzalnych na naszym rynku, również
po cenach zdecydowanie bardziej
atrakcyjnych niż oferty większości
dużych galerii handlowych.
Przegląd stylów w tym sezonie
jest niezwykle szeroki, każda z nas
znajdzie coś dla siebie, dlatego warto w takim przypadku skorzystać
z oferty hurtowni odzieżowych,
czyli kompleksowo i wygodnie wyposażyć nasze szafy.
Słowo Poznania Gazeta lokalna
str 24
REKLAMA
Reklama
Słowo Poznania Gazeta lokalna
sierpień 2015