Wyniki dotyczące oferty stworzenia platformy logistycznej

Transkrypt

Wyniki dotyczące oferty stworzenia platformy logistycznej
Wyniki dotyczące oferty stworzenia platformy logistycznej
Ogłoszenie o wynikach oceny ofert i wyboru oferenta w związku z
postępowaniem dotyczącym stworzenia platformy logistycznej:
Zamawiający P.U. HATRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-218
Łódź, ul. Traktorowa 196, NIP: 729-011-06-56, Regon: 004272250
informuje, że po dokonaniu oceny złożonych 4 ofert wybrana została
oferta firmy Logsoft Krzysztof Krysiak, Aleksander Latkowski s.c. 92-516
Łódź ul. Puszkina 80.

Podobne dokumenty