Zgoda na budowę terminalu LNG w Świnoujściu - Gaz

Transkrypt

Zgoda na budowę terminalu LNG w Świnoujściu - Gaz
15.07.2009
Zgoda na budowę terminalu LNG w Świnoujściu
Spółka celowa Polskie LNG sp. z o.o., której właścicielem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., otrzymała w dniu 15 lipca 2009 roku
decyzję o pozwoleniu na budowę terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w części lądowej podpisaną przez Marcina
Zydorowicza, wojewodę zachodniopomorskiego.
Wniosek w tej sprawie wraz z projektem budowlanym został złożony do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 12 maja 2009 r.
Powstanie terminalu LNG pozwoli na odbieranie skroplonego gazu ziemnego z nowego i niezależnego od obecnie istniejących kierunku dostaw oraz przyczyni
się do zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa kraju.
Terminal LNG powstanie na prawym brzegu Świny w dzielnicy Warszów, na terenie, który od dawna przeznaczony jest pod rozwój portu. Powierzchnia terenu
inwestycji wynosi ok. 40 ha. Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe po wyborze Generalnego Realizatora Inwestycji, co planowane jest w połowie
2010 roku. Terminal pozwoli na odbiór do 5 mld m sześciennych gazu ziemnego rocznie. W zależności od wzrostu zapotrzebowania na gaz możliwa będzie
rozbudowa terminalu nawet do 7,5 mld m3, bez konieczności powiększania terenu, na którym powstanie. W terminalu LNG w Świnoujściu planowana jest
budowa dwóch zbiorników o pojemności 160 tys. metrów sześciennych.
Polskie LNG otrzymało już decyzje środowiskowe dla inwestycji dotyczące zarówno części lądowej, jak i części morskiej, z których wynika, że inwestycja jest
bezpieczna dla obszarów NATURA 2000 i nie narusza ich integralności. Polskie LNG ogłosiło także procedurę udostępniania terminalu LNG dla
zainteresowanych firm (tzw. procedura open season). Jej celem jest ustalenie zapotrzebowania rynku na usługi w zakresie regazyfikacji, a także zapewnienie
dostępu do nowo budowanej infrastruktury na równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku gazu.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., właściciel spółki Polskie LNG sp. z o.o., w lipcu 2009 r. podjął decyzję o podwyższeniu jej kapitału
zakładowego o kwotę 60 mln złotych (do 110 mln złotych). Do końca roku planowane jest dodatkowe podwyższenie kapitału spółki Polskie LNG o kolejne 60
mln złotych. Dokapitalizowanie spółki Polskie LNG ma na celu zapewnienie finansowania zadań przewidzianych w harmonogramie budowy terminalu do
odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, m.in. zakup gruntów i przygotowanie terenu pod budowę.
Harmonogram zakłada uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu w 2014 roku.
<- Wstecz do: Aktualności

Podobne dokumenty