Сепаратор 4-550 - Stallkamp dostarcza komponenty

Transkrypt

Сепаратор 4-550 - Stallkamp dostarcza komponenty
6
5
4
3
2
1
F
Эффективное отделение сухих веществ
Сепаратор 4-550
E
Экономичный
Надёжный
Удобный в эксплутации
D
C
B
Efektywne oddzielenie frakcji stałej:
Ekonomiczny
Niezawodny
Separator 4-550
Prosty w obsłudze
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung
vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein
anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Erich Stallkamp, ESTA GmbH reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet oder verbreitet werden.
Programmnummer
Maßstab
Bestellnummer
Werkstoff
Datum
Gezeichnet
28.09.2012
Name
hgrosseausti
A
High-Tech 4 Liquids
Separator PSS 4-550
Kontrolliert
Norm
Maße ohne Toleranzangaben
nach DIN ISO 2768 - mittel
Teile-Nr.
Mod. 2013
Так вы эффективно отделите
твёрдое от жидкого!
Tak efektywnie oddziela się frakcję
stałą od cieczy!
Сепарируемый жидкий навоз
перекачивается погружным
центробежным насосом из
КНС в приёмную ёмкость
сепаратора.
Gnojowicę, która będzie separowana, przepompowuje się ze
zbiornika magazynowego do
zasobnika buforowego separatora, z którego zostaje pobierana
odpowiednia ilość cieczy.
Oddzielona w separatorze frakcja
stała i odciek, bez użycia pompy i
innych urządzeń transportowych,
trafiają bezpośrednio do miejsc
ich dalszego przechowywania.
Сепаратор отбирает из него
необходимое количество
жидкости. Разделённые
сепаратором твёрдые и
жидкие вещества попадают без
дальнейшего перекачивания и
транспортирующих средств на
место их хранения.
Применение
Zastosowanie
Сельское хозяйство: свиной
и коровий навоз для более
простого вывоза или как
подстилка для скота
Rolnictwo: aby ułatwić wywożenie
gnojowicy na pole lub stosować
separat jako ściółkę
Instalacje biogazowe: oddzielenie
suchej masy od cieczy
przed lub po procesie fermentacji
Биогазовые установки:
разделение твёрдых и жидких
веществ до и после брожения
Одна крышка с быстродействующими
замками
обеспечиваeт
быстрый
визуальный контроль сита
Сито из нержавеющей стали c
размерами ячейки 0,25 / 0,50 / 0,75
и 1,00 (другие размеры по запросу)
Zamykana klapa umożliwia
wizualną ocenę stanu sita.
Kosz sita ze stali nierdzewnej: szczeliny
o szerokości 0,25 / 0,50 / 0,75 i 1,00mm
(inne szerokości na życzenie).
szybką
Регулируемая защита от пролома
Regulowane zabezpieczenie
zrywające .
Загрузка
сепаратора
жидким
навозом из приёмной ёмкости ...
Separator
będzie
napełniany
gnojowicą poprzez zbiornik buforowy
...
Преимущества сепаратора Stallkamp
• Двойное уплотнение вала
• Износоустойчивый усиленный шнек
• В
се детали, контактирующие с жидким навозом,
из нержавеющей стали V2A 1.4301
• Центральное расположение всех органов
управления и регулирования
• Большие крышки люков с быстродействующими замками
• Д
ополнительная подшипниковая опора
для восприятия осевых сил
• Э
лектрический переключатель с
амперметром и двойной защитой от пролома.
Опционально с управлением насоса.
• Быстрый и полный доступ к ситу в
процессе эксплутации для очистки.
• В
озможно раскрытие разгрузочных
клапанов без изменения давления
• СВ-Сухое вещество 18-36%
* Содержание СВ и производительность зависит от исходной жидкости
2
Технические характеристики / Dane techniczne
Приводной
510
270 x 270
механизм
Napęd
4,0 kW Pедукторный двигатель / Silnik 4,0 kW z
przekładnią
400/690 V
28 U/min / 28 obr./min.
Просеивающее сито
1020
Kosz sita
300
Максимальная
производительность
550
760
1630
Ø = 260 mm
Ширина щелей/Szerokości szczelin:
0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 mm
(Другие размеры по запросу)
(inne szerokości na życzenie)
705
980
L = 550 mm
Maksymalna
wydajność
30 m³/h
Размеры
Wymiary
1630 mm x 760 mm x 1020 mm
Вес
Ciężar
... или из системы перелива.
... lub rurą z przelewem.
Корпус быстро демонтируется, что
обеспечивает удобный доступ к ситу
для его чистки. Регулировка клапанов
при этом сохраняется.
Рукоятка
регулировки
степени
отжима сухого вещества. Коленчатый
рычаг служит для быстрого раскрытия
разгрузочных клапанов.
Obudowę można zdjąć w krótkim czasie,
co gwarantuje optymalne dojście do sita
w celu jego oczyszczenia. Ustawienie klap
wyrzutowych pozostaje nie zmienione
czyli zachowana jest wcześniej ustawiona
zawartość suchej masy.
Pokrętłem ze sprężyną ustawia się
żądaną zawartość suchej masy. Do
szybkiego otwarcia klap wyrzutowych
służy specjalna dźwignia.
Zalety separatora firmy Stallkamp
350 kg
Износоустойчивый усиленный шнек
из нержавейки
Krawędź ślimaka utwardzona warstwą
wolframowych węglików spiekanych
• Wszystkie części stykające się z gnojowicą są
wykonane ze stali szlachetnej V2A 1.4301
• Odporne na ścieranie utwardzone krawędzie ślimaka
• Dodatkowe łożyskowanie wału przejmujące obciążenia
wynikające z występowania sił osiowych
• Centralne położenie wszystkich elementów regulacji i obsługi
• Duża klapa rewizyjna
• Łatwy dostęp do kosza sita w celu jego oczyszczenia
• Włącznik z amperomierzem i podwójnym zabezpieczeniem
zrywającym, opcjonalnie: sterowanie pompami
• Możliwe otwarcie klap wyrzutowych bez
zmiany ich napięcia wstępnego
• Zawartość suchej masy w separacie 18 do 36% *
• Podwójne uszczelnienie wału
* zawartość suchej masy i wydajność zależy od rodzaju separowanego medium
3
Технические характеристики / Dane techniczne
Сепаратор
Separator
Насосы
1100
725
2 x 500
1200
2500
2100
3500
Pompy
1700
1800
600
Ёмкость
1800
Zbiornik
Производительность PSS 4-550 / Charakterystyka separatora PSS 4-550
Свиной наво
з 5% СВ / Gnojo
wica trzody 5%
s.m.
субстрат 7%
СВ / Substrat
do biogazowni
7% s.m.
Коровий наво
з 8% СВ / Gnojo
wica bydlęca
(krowy) 8% s.m
.
Бычий навоз
10%СВ / Gnojo
wica bydlęca
(byki) 10% s.m
.
Биогазовый
Производительность
сита: 0,5 мм
Sieb: 1,0 mm + ~20%
Wydajno ść dla sita:
0,5 mm Sito
1 mm Sito + ~20%
* Производительность
зависит от исходной
жидкости и поэтому
варьирует!
* Właściwości
gnojowicy mają wpływ
na wydajność!
уровняю
Sterowanie
Размеры
Wymiary
Вес
Ciężar
PS S 4-550
• 4 kW
• 28 U/min / rpm
Роторный насос D-SW 70S /
Pompa z tłokami obrotowymi D-SW-70 S
• 4 kW
• 382 U/min / 382 obr./min.
• 28 m3/h
• Cоединительная часть системы "PERROT" /
Podłączenie złączem M systemu Perrot
Приёмная ёмкость с уровнемером и
сигналом Мин/Макс. /
Zbiornik buforowy z pływakiem
• 0,85 m3
Ёмкость для отсепарированной жидкости с
поплавковым указателем /
Zbiornik zbiorczy odcieku z pływakiem
• 0,85 m3
уровняю / Sterowanie separatora i pomp
• Защита от пролома /zabezpieczenie zrywające
• Aмперметр / amperomierz
• 32 ампер с СЕЕ-вилкой / wtyczka CEE 32A
• Внешние сигналы (порт ввода-вывода) / sygnały
zewnętrzne (Input/Output)
1800 mm x 1800 mm x 2500 mm
(Без соединительных элементов / bez przyłączy)
1200 kg
Содержание СВ в отсепарированной фазе % / Zawartość suchej masy w separacie w %
Отвод сухого вещества при помощи
шнека в контейнер.
Сепаратор на платформе с системой
перелива.
Мобильная система с
отвода сухого вещества.
шнеком
Separat podawany jest ślimakami do
kontenerów.
Separator na betonowym podeście z
systemem przelewowym.
Jednostka mobilna ze ślimakiem
podającym separat do silosu z bloczków betonowych.
Сепарация из КНС.
Ёмкость для жидкой фракции.
Medium do separacji ze studzienki.
Zbiornik naziemny na odcieki.
Преимущества мобильной станции
Zalety urządzenia mobilnego
• Универсальная
• Wszechstronne zastosowanie
• Дополнительные насосы не требуются
• Bez konieczności stosowania dodatkowych pomp
• Согласованные компоненты
• Dokładnie dopasowane komponenty
• Для межзаводского употребления
• Do zastosowania w różnych instalacjach
4
Мобильное устройство:
В течении 15 минут
готов к применению!
Urządzenie mobilne:
w 15 minut
gotowe do użytku
5
4
Urządzenie mobilne, w skład której
wchodzi separator wraz z
dwoma pompami z tłokami
obrotowymi można w krótkim czasie
przetransportować w dowolne
miejsce.
Перемещение сепаратора с
двумя роторными насосами в
кратчайший срок благодоря
мобильному устройству.
Этим способом возможно
межзаводское использование.
3
Первый насос подсасывает
входящию фракцию
из КНС или из ёмкости.
Urządzenie mobilne można
zastosować w różnych instalacjach.
2
1
После сепарации сухой
фракции, жидкость попадает в
ёмкость для отсепарированной
Jedna z pomp z tłokami obrotowymi
zasysa gnojowicę do zbiornika
buforowego.
7
Po oddzieleniu fazy stałej w
separatorze odciek spływa do
dolnego zbiornika.
жидкости.
6
Второй роторный насос
перекачивает жидкость
отсюда в место назначения.
Druga pompa z tłokami obrotowymi
przepompowuje odciek do zbiornika
magazynowego.
8
Быстрое перемещение мобильного
устройства.
При помощи телескопических стоек регулируется высота выброса
сухого вещества.
Urządzenie mobilne może w krótkim
czasie zostać przetransportowana w
dowolne miejsce.
Za pomocą podpór o regulowanej długości możliwe jest ustawienie
trzech wysokości wyrzutu frakcji stałej.
Два роторных насоса
транспортируют жидкость с места
на место.
Dwie pompy z tłokami obrotowymi
pompują ciecz tam i z powrotem.
Jednostka mobilna składa się z:
Подробная информация о мобильному устройству:
1
Сепаратор PSS 4-550
1
separatora PSS 4-550
2
Входная сторона роторного насоса D-SW-70
2
pompy z tłokami obrotowymi D-SW 70 Strona ssąca
3
Напорная полость роторного насоса D-SW-70
3
pompy z tłokami obrotowymi D-SW 70 Strona tłoczna
4
Приёмная ёмкость
4
zbiornika buforowego
5
Поплавок с указателем уровня
5
pływaka zbiorniku buforowym
6
Ёмкость для отсепарированной жидкости с
поплавковым указателем уровня
6
zbiornika zbiorczego odcieku z pływakiem
7
sterowania urządzeniem mobilnym
8
podpór teleskopowych
7
Шкаф управления мобильного устройства
8
Телескопическая стойка
5
8
7
F
SchleswigHolstein
NORDSEE
27
Wilhelmshaven
roningen
31
29
28
72
NL
Hamburg
Oldenburg
1
Bremen
401
213
Dinklage
69
Niedersachsen
214
214
7
1
30
31
Münster
Osnabrück
2
2
Компания Erich Stallkamp ESTA GmbH с 1973
года разрабатывает продукты и системы
для промышленности, коммунального и
сельского хозяйства. Более 180 сотрудников
занимаются проектированием, разработкой,
конструированием и изготовлением
следующей продукции:
Firma Erich Stallkamp ESTA GmbH od 1973
roku produkuje systemy dla przemysłu, gmin
i rolnictwa. Ponad 180 pracowników planuje,
opracowuje, konstruuje i wytwarza:
• емкости для хранения из
нержавеющей стали
• емкости для очистки сточных вод
• емкости для биогазовых систем
• покрытия из стеклопластика, ПВХ и металла
• рабочие площадки, мостки и лестницы
• насосы с удлиненным валом
• погружные электронасосы
• роторные насосы
• мешалки с удлиненным валом
• погружные электромешалки
• комплектующие
• крупнолопастные мешалки
• сепараторы
• комплектующие
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zbiorniki magazynowe ze stali szlachetnej
Zbiorniki do ścieków
Zbiorniki dla instalacji biogazowych
Przykrycia z włókna szklanego,
folii PCV i stalowe
Podesty i drabiny
E
Pompy zanurzeniowe z długim wałem
Pompy zatapialne
Pompy z tłokami obrotowymi
Mieszadła skośne na długim wale
Mieszadła zatapialne
Różne akcesoria
Mieszadła z dużymi śmigłami
Separatory
Dodatkowe wyposażenie
D
C
Ваш представитель компании Stallkamp / Przedstawiciel firmy Stallkamp
Erich Stallkamp ESTA GmbH
In der Bahler Heide
B 4 · Industriegebiet West
D-49413 Dinklage · Germany
Tel.: +49 (0) 44 43/96 66-0
Fax: +49 (0) 44 43/96 66-60
[email protected]
www.stallkamp.de
Все данные в этом проспекте соответствуют самым современным познаниям и тщательно проверены, ответственность исключена.
Wszelkie dane zawarte w prospekcie są oparte na aktualnym stanie wiedzy i zostały starannie zweryfikowane; Firma Stallkamp nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Made in Germany 01/2014. Design, text & 3D-graphics: www.werbeagentur-willers.de
linke Seite: russisch / rechte Seite: polnisch
A
High-Tech 4 Liquids

Podobne dokumenty

Погружная электромешалка TMR

Погружная электромешалка TMR • погружные электронасосы • роторные насосы • мешалки с удлиненным валом • погружные электромешалки • комплектующие

Bardziej szczegółowo