FORMULARZ AUTORYZACJI KARTY KREDYTOWEJ Informacja o

Transkrypt

FORMULARZ AUTORYZACJI KARTY KREDYTOWEJ Informacja o
FORMULARZ AUTORYZACJI KARTY KREDYTOWEJ
Informacja o pobycie
1. Imię i nazwisko gościa:
_________________________________
2. Data przyjazdu do hotelu:
_________________________________
3. Zamawiane usługi (proszę zaznaczyć):
- Pokój
Pokój i śniadanie
Wszystkie usługi
Inne / proszę sprecyzować:
_____________________________________________________
Faktura dla:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Niniejszym upoważniam do obciążenia karty kredytowej za powyższe usługi oferowane
przez Sheraton Warsaw Hotel podczas pobytu w hotelu w wyżej wymienionym okresie
oraz po jego zakończeniu, bez mojej fizycznej obecności przy dokonywaniu płatności.
Numer karty kredytowej:
Data ważności /___/___
Właściciel karty: /Drukowane litery/
Podpis:
_________________________________
Data:
_________________________________
Numer kontaktowy, fax lub e-mail:
_________________________________
Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa danych kart kredytowych,
uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie formularza i odesłanie go na bezpieczny numer faksu:
22 450 6920. Numery kart kredytowych wysłane drogą elektroniczną będą automatycznie
usuwane.
W razie pytań, prosimy o kontakt z działem rezerwacji: 22 450 6800.

Podobne dokumenty