Program - Akademia Pedagogiki Specjalnej

Transkrypt

Program - Akademia Pedagogiki Specjalnej
Międzynarodowe seminarium naukowe:
Międzynarodowe aspekty współczesnej pedagogiki korczakowskiej
International aspects of Janusz Korczak Pedagogy
organizowane przez: Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka
Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka APS, Polska
we współpracy z: Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Institut für
Erziehungswissenschaft, Niemcy, Hadassa Academic College z Jerozolimy i Organizacją
Sparkpro z Izraela oraz Fundacją Żywy Most
w dniach 17-18 maja 2016
Zespół koorydnujący:
prof. dr hab. Adam Frączek, dr Urszula Markowska-Manista
Organizacja:
mgr Dominika Zakrzewska, mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak
Program seminarium
Wtorek (17.05.2016)
Spacer śladami Janusza Korczaka - p. Jagna Kofta (Dom Spotkań z Historią) i mgr Dominika
Zakrzewska-Olędzka (APS)
(grupa izraelska)
Spacer śladami Janusza Korczaka - mgr. Dominika Zakrzewska-Olędzka (APS)
(grupa niemiecka)
Wprowadzenie do relacji polsko-izraelskich – Prof. dr hab. Szewach Weiss
Środa (18.05.2016)
10.00-12.00 Wizyta studyjna w Centrum Wielokulturowym w Warszawie – p. Karolina
Malczyk (Przedstawiciel Prezydenta Miasta St. Warszawy ds. równego traktowania)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej:
13.30- 14.00 Otwarcie seminarium naukowego i wykład wprowadzający - Prof. zw. dr hab.
Adam Frączek (APS) (s. 3210)
14.00-15.00 Warszat I (grupa mieszana I) /Warsztat II (grupa mieszana II) (s. 3210)
15.00–16.00 Warszat II (grupa mieszana I)/Warsztat I (grupa mieszana II) (s. 3210)
•
•
Warsztaty I: Wyzwania komunikacji międzykulturowej a pedagogika
korczakowska – Dr. Rosemarie Godel-Gaßner (Institut Erziehungswissenschaft,
Leiterin Akademisches Prüfungsamt, Ludwigsburg)
Warsztaty II: Filozofia Janusza Korczaka a zarządzanie czasem i efektywność
działania - p. Agnieszka Witkowska-Krych (Korczakianum), p. Dominika
Zakrzewska-Olędzka (APS)
16.00-17.00 Spotkanie - p. Agnieszka Magdziak-Miszewska (członkini rady Fundacji
Auschwitz-Birkenau, Ambasador Polski w Izraelu w latach 2006-2012)
(grupa izraelska)
16.00-16.30 Muzeum Marii Grzegorzewskiej – p. Przemko Radwański (APS)
(grupa niemiecka I)
16.00-16.30 Spotkanie z Samorządem Studenckim APS – oprowadzenie po Uczelni
(grupa niemiecka II)
16.30-17.00 Muzeum Marii Grzegorzewskiej – p. Przemko Radwański (APS)
(grupa niemiecka II)
16.30-17.00 Spotkanie z Samorządem Studenckim APS – oprowadzenie po Uczelni
(grupa niemiecka I)
17:00-18:00 Prezentacja działalności Katedry UNESCO i dyskusja nad możliwościamii
rozwoju dalszej współpracy – dr Magdalena Rowicka
Zakończenie
Kontakt:
[email protected], [email protected].pl
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i
Dobrostanem Dziecka
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pokój nr 3607, budynek C
tel. (48 22) 589-36-00; fax. (48 22) 658-11-18

Podobne dokumenty