Jadwigi i Haliny. S /S

Komentarze

Transkrypt

Jadwigi i Haliny. S /S
MASS SCHEDULE
MSZE ŚWIĘTE
Weekdays: Tuesday to Saturday
9:00 AM - English
Saturday: 6:00 PM - Polish
Sunday: 8:30 AM - Polish
10:00 AM - English
11:30 AM - Polish
(Msza św. dla dzieci)
1:00 PM - Polish
Holy Day Masses - Święta:
9:00 AM - English
7:00 PM - Polish
Pierwszy Piątek Miesiąca:
Spowiedź: 6:00 PM
Msza Św.: 7:00 PM – Polish
Confessions – Spowiedź:
15 minutes before each mass
15 minut przed Mszą.
Baptisms - Chrzty:
First Sunday of every month 1:00 PM;
Pierwsza niedziela miesiąca 1:00 PM.
Weddings – Śluby:
By appointment 6 months before;
Zgłoszenie 6 miesięcy przed ślubem.
Music Director - Organistka:
Alicja Kenig- Stola
tel:718-689-4720
Polska Szkoła:
Aneta Jedynasty - Dyrektor
Piątek: 6:00 P.M. – 9:00 P.M.
Sobota: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.
www.psstatenisland.w.interia.pl
Office Hours - Kancelaria Parafialna:
tel: 718-447-3937
Secretary - Sekretarka: Monika Tutka
Monday: closed - nieczynne
Tuesday:
9:00 AM - 3:00 PM
Wednesday: 9:00 AM - 3:00 PM
Thursday: 1:00 PM - 4:00 PM
Friday:
10:00 AM - 3:00 PM
Saturday: closed - nieczynne
Art Class dla dzieci:
Sobota - 1:00 PM.
Chór parafialny:
Środa - 8:00 PM.
Spotkania biblijne:
Pierwszy Piątek Miesiąca 8:00 P.M.
JUNE 22, 2014
MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST
SUNDAY
NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA
SATURDAY/SOBOTA
6:00 P.M. Ś.P. Jan Wilk od żony i dzieci.
SUNDAY/NIEDZIELA
8:30 A.M. Ś.P. Janina i Bolesław Hanusz od córek
Jadwigi i Haliny.
10:00 A.M. Father’s Day Novena.
12:00 P.M. W intecji Parafian.
MONDAY / PONIEDZIAŁEK
9:00 A.M. Father’s Day Novena.
TUESDAY/WTOREK
9:00 A.M. Father’s Day Novena.
WEDNESDAY/ ŚRODA
9:00 A.M. Thanksgiving the Wojtowicz Family.
THURSDAY / CZWARTEK
9:00 A.M. L.M. Jan Tworek od żony i dzieci.
FRIDAY / PIĄTEK
9:00 A.M. O zgodę miłość szczęście w rodzinie dla
dzieci, wnucząti i prawnóczki od mamy i
babci.
SATURDAY/SOBOTA
9:00 A.M. L.M. Dolores Żukowski from Joan
Coogan.
JUNE 29, 2014
SAINTS PETER AND PAUL APOSTLES.
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA.
SATURDAY/SOBOTA
6:00 P.M. Ś.P. Kazimierz Bednarczyk od córki z
rodziną.
SUNDAY/NIEDZIELA
8:30 A.M. Ś.P. z rodzin Sokołowskich,
Powichrowskich, Roszków i Zajkowskich.
10:00 A.M. L.M. Zofia i Franciszek.
12:00 P.M. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Urszuli Czajka.
PARISH NEWS
MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST
SUNDAY
JUNE 22, 2014
LIVING GOD’S WORD
Some families always set an extra place at the
table as a sign that guests are welcome to share their
circle of nourishment. Surely everyone is welcome at
our eucharistic liturgies. But do we make that spirit of
hospitality a reality in our parishes?
TODAY’S READINGS
First Reading — Never forget the LORD your God,
who brought you out of slavery (Deuteronomy 8:2-3,
14b-16a).
Psalm — Praise the Lord, Jerusalem (Psalm 147).
Second Reading — Because the loaf of bread is one,
we who partake of it, though we are many, are one
body (1 Corinthians 10:16-17).
Gospel — Jesus said, “I am the living bread; whoever
eats this bread will live forever” (John 6:51-58).
AMEN
Take a look around the walls of your church.
Even if it’s only a year or two old, the word “Amen”
has resounded off those walls countless times at the
conclusion of the Eucharistic Prayer and as the
faithful have come forward to receive the Body and
Blood of Christ. Today’s feast is about those
“Amens” offered in faith, offered in times of trouble
or doubt, spoken in joy, spoken mindlessly, but all
given to God in a multitude of ways. It is our very
lives that lie behind our “Amens” and are touched by
the presence of Christ, the presence we celebrate
today. More importantly, we celebrate the love of
Christ for us shown in the sacrifice on Calvary and
that he continues to give to us in every celebration of
the Eucharist. What can we do but rejoice in that
great love, and then go out into the world and live
that love in sacrificing for others?
REFLECTING ON GOD’S WORD
Since early this morning Dean has been
working to prepare dinner for his wife Sheila’s
birthday. While the bread dough rose he bought fresh
vegetables, cheese, and pasta. As the aroma of baking
bread filled the house Carla helped her father cook his
special sauce. Later there were vegetables to prepare,
pie to bake, presents to wrap, and the table to set with
little George’s hand-painted placemats. At last Dean
calls out “Dinner’s ready!” The family gathers and the
prayer begins: “Bless us, O Lord and these thy gifts,
which we are about to receive from thy bounty
through Christ our Lord. Amen.”
In shared meals the gift of food is made more
nourishing by the gift of community. Today’s
Scripture invites us to unwrap some of the “gifts” that
we bless and receive in our eucharistic meal. Christ
shares the gift of himself in the word, the cup, and
the loaf. Like Dean’s family, we in the community
also share the gift of ourselves with one another in
our sharing of the Body and Blood of Christ. The
living, breathing Body of Christ in the community
nourishes the life of Christ in each of us when we sit
down together at the eucharistic table.
TREASURES FROM OUR TRADITION
Ordinary Time beckons, and so on this
Sunday we surrender the last glimmers of paschal joy
as we celebrate the renewal of our life around the
table of the Eucharist. This feast reminds us that the
goal of the catechumen’s journey through Lent is not
the baptismal font at Easter, but rather the experience
of Pentecost. It is all about life lived in the Spirit’s
embrace in relationship to the Body of Christ, which
is found both “on the table” and “at the table.”
The season of confirmation is also drawing to
a close, and this feast serves as a reminder that this
sacrament, a solemn sending from font to table, is
keyed to renewed vigor. Confirmation has sometimes
been sadly misunderstood as a kind of graduation
from religious formation, but it is nothing of the sort.
It is about being led by the Lord Jesus to the place
where the Spirit flourishes, and where the gifts of the
Spirit are most easily detectable. After next week we
will resume our consideration of the sacrament of
confirmation, its rich and somewhat tangled history,
its challenging theology, and its changing celebration.
HAPPY 65th WEDDING ANNIVERSARY
TO
JOSEPHINE & DANIEL OSTROWSKI
parish. Please show your support for the Appeal by
making your pledge today. Your commitment will
help us reach our parish goal of $15.000. Special
thanks to all of you who have already made their gift.
Thank you to everyone for your prayerful
consideration of your Appeal commitment.
June 15, 2014 - $1,195
TOTAL: $10,910
WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER:
“We, though many, are one body” Your sacrament
is important to our Church. Strengthen your marriage
or Holy Ordes on a Worldwide Marriage Encounter
Weekend. For more information call toll free: 877NYS-WWME ext. 3.
WIADOMOŚCI PARAFIALNE
NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA
22 CZERWCA 2014
Cytat dnia:
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
(J 6,51)
It started with a simple ring, many years ago, and
now you have a treasure chest that's begun to
overflow. For 25 years of married bliss, much
silver did you store, and then you reached your
40th, with ruby stones galore! You travelled
through life to 50 years of happy wedded bliss
Your treasure grew with golden gifts, to toast
your happiness And now you've reached that
special day, that's only seen by few 65 years
together, now Blue Sapphires for both of you.
But the treasure that you value most isn't jewels,
silver or gold but the love you have for each
other, that has never grown old!
HAPPY ANNIVERSARY.
THE CARDINAL’S ANNUAL
STEWARDSHIP APPEAL 2014
Last week, you should have received a letter from
Cardinal designate Dolan asking for your support of
The Cardinal’s Appeal 2014 “Sharing God’s Gift”. As
you know, the Stewardship Appeal offers vital
support to Catholic programs and ministries
throughout the Archdiocese as well as in our own
Czytania:
Pierwsze czytanie: Pwt 8,2-3.14b-16a
Psalm: Ps 147,12-15.19-20
Drugie czytanie: 1 Kor 10,16-17
Ewangelia: J 6,51-58
Aby nie popaść w rutynę, w obojętność wobec cudu i
łaski Eucharystii, ciągle musimy rozpoznawać, że w
niej uobecnia się nasz Pan, który przez swoją Ofiarę
wyprowadził nas z niewoli. Dziś wpatrujemy się w
tajemnicę, która bezpośrednio nas dotyczy. Bóg,
którego naturą jest miłość, czyli dawanie siebie, przez
Komunię świętą chce nas uzdalniać do tego samego.
Przyjmując Jezusa, wchodzimy we wspólnotę z Nim,
ale i ze wszystkimi, którzy Go przyjmują – zaczynamy
na nich patrzeć tak jak On.
DWA WIELKIE DARY
Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam jedną z
największych tajemnic Kościoła – tajemnicę miłości
Boga, zawartą w konsekrowanym chlebie, tajemnicę
Eucharystii. Jest to tajemnica obejmująca całą historię
zbawienia. To o niej jest mowa w opisie Raju, kiedy to
Bóg wskazuje na drzewo życia. Owoce tego drzewa
gwarantują człowiekowi nieśmiertelność. I tak aż po
Chrystusową wizję uczty wiecznej w domu Ojca, na
którą sam Bóg zaprasza ludzi poprzez pokolenia, w
trosce by sala biesiadna była pełna.
Tajemnica Eucharystii ma zatem dwa wymiary. Jest
pamiątką – o ile spojrzymy wstecz – najwspanialszym
zdarzeniem w historii zbawienia. Wieczernik.
Golgota. Wielka Niedziela. Pamiątka szczególnego
rodzaju, będąca uobecnieniem. Dzięki Mszy św. dziś
po prawie 1950 latach około siedemset milionów
ludzi żyjących na świecie jest zaproszonych do
Wieczernika, do wzięcia udziału w uczcie miłości.
Możemy spożywać ten sam pokarm, który spożywali
Apostołowie. Siedemset milionów ludzi, dla których
Eucharystia jest największym skarbem.
stół. Potrzebny był kapłan posiadający od Boga moc,
którą świat nie dysponuje.
Jesteśmy spośród was. Znamy ludzkie słabości z
doświadczenia. Podlegamy grzechowi jak i wy
wszyscy. Słabość towarzyszy nam od narodzenia do
śmierci. Więcej, wśród was może być wielu bardziej
zdolnych, inteligentnych, doświadczonych ludzi, Bóg
bowiem wcale nie wybiera tego, co najlepsze wśród
ludzi. Często właśnie oko Jego pada na to, co słabe,
przeciętne i tym się posługuje. Tym daje moc
konsekrowania Chleba i rozgrzeszania.
Pochylając dziś czoło przed Tajemnicą Ciała i Krwi
Chrystusa podziękujmy za wszystkie Komunie święte
całego życia, za każdą godzinę spędzoną przy ołtarzu,
za każdego kapłana, który otwiera nam drzwi
Wieczernika.
FATHER’S DAY NOVENA:
Drugi wymiar dzisiejszego święta jawi się przed nami,
gdy spojrzymy na siebie. Eucharystia to zapowiedź
rzeczywistości szczęśliwej, wiecznej – uczty, na którą
czekamy. Uczty w domu Ojca, na której miłość Boga
i człowieka wypełni każde serce i serca wszystkich.
Eucharystia to szkoła nadziei. Czekamy, tęsknimy,
wyglądamy... Każda Msza św. obejmuje zatem dzieje
całego świata – od zapowiedzi zbawienia w Raju aż
po Sąd Ostateczny. Przeszłość wspomina, jest
pamiątką – przyszłość zapowiada, jest ucztą nadziei.
Zebraliśmy się dziś, by dziękować Bogu za ten dar
Chleba, za pokarm dający życie wieczne. Za wszystkie
łaski, które spływają od wieków z setek tysięcy ołtarzy
rozsianych po świecie. Nikt z nas nie potrafi policzyć
ilości łask ubogacających ludzkie serca, a płynących ze
spotkania z eucharystycznym Chlebem. Jest to
tajemnica znana tylko Bogu. Dziękujemy.
Dziękujemy również za drugi dar, nierozerwalnie
złączony z Eucharystią – za kapłana, który jest
stróżem i szafarzem świętego Chleba. Skoro Bóg
postanowił zostać z nami pod postacią chleba, musiał
zdecydować się na kapłana, gdyż nie można było
przed dwudziestoma wiekami zgromadzić tyle Chleba,
by dziś wystarczyło na nakarmienie siedmiuset
milionów. To było niemożliwe. Chleb rośnie, trzeba
go siać, zbierać, piec... Potrzebny był człowiek, który
ten nowy chleb zamieni w Boskie Ciało i przygotuje
O Boże błogosławieństwo dla;
For remembering living Fathers:
Manfred Hartmann, Berthold Hartmann, Ted
Jasinski, Frank Chmielewski, Stephen Salacinski,
Bogdan Czyskiewicz, Adam Niedzwiecki, Franciszek
Wojsiat,
Franciszek Górski, Tadeusz, Andrzej,
Eugeniusz,
Frederik
R.
Enigan,
Stanisław
Daszkilewicz, Cezary Nowak, Marek Nowak, Jan
Burdzy, Christopher Burdzy, Artur Stefanek,
Bronisław Kogut, Dariusz Rzepka, Ryszard
Konarzewski, Włodzimierz Obojski, Czesław
Borawski, Wojciech Zadrożny, Paweł Wilk, Krzysztof
Kalinowski,
Stanisław
Guziejko,
Grzegorz
Ignatowicz, Andrzej Matusik, Marian Łupinński.
O pokój wieczny dla;
For remembering deceased Fathers:
Stefan Salacinski, Henry Chmielewski, Henry
Glogoczewski, Sigmund Salacinski Antoni Mrozinski,
Louis Mrozinski, Alex Mrozinski, Gilbert Kreamer,
C.H.Winters, Edward T. Pulaski, Edward Pulaski Sr,
Wincenty Smieja, Edward Smieja, Edward Niemira,
Józef Pluszczewicz, Tadeusz Konarzewski, Konrad
Obojski, Władysław Lukasiak, Jan Lukasiak, Stanisław
Obojski, Jan Niebrzydowski, Jan Wilk, Julian
Chmielowiec, Tomasz Chmielowiec, Michał Wilk,
Czesław Guziejko, Stanisław Ignatowicz, Stanisław
Malinowski, Bronisław Popiołek, Józef Matusik,
Kazimierz Drozd, Franciszek Gawecki, Edward
Partyka, Julian Burdzy, Tadeusz Burdzy, Henryk
Brzuchnalski, Ryszard Zmijewski, Józef Klim,
Czesław Lewandowski, Hieronim Czyszkiewicz,
Stanisław Fiertek, Marcin Stechnij, Andrzej Grum,
Jan Rodziewicz, Józef Orzyłowski, Zenon Mazurek,
Ryszard Puć, Eugeniusz Jung, Franciszek Lichtarski,
Stanisław Wiśniewski, Jan Smolny, Bronisław Mateja,
Kornel Staniszewski, Stanisław Ratyński, Jan
Chinalski, Jan Matyskiel, Piotr Zaniewski, Mieczyław
Jaworski, Marian Olechnowicz, Jan Kiszakiewicz,
Waldemar Łoś, Hieronim Wiszowaty, Jan Łoś,
Tadeusz Daszkielewicz, Izydor, Paweł, Jan
Gumkowski, Jan Krzączkowski, Roman Sikora,
Lucjan Gochna, Czeław Putresza,
Zbigniew
Kongorski, Wacław Bryk, Józef Półgrabski, Leon
Niedzwiecki, Bronisław Stępora, Eugeniusz Kapica,
Tadeusz Falkowski, Stanisław Fiertek, Leszek
Góralczyk, Zdzisław Gałęziewski, Kazimierz Wojsiat,
Stanisław Idzik, Eugeniusz, Edmund Andrelczyk,
Józef Wojtach, Piotr Kabaszyn, Bogdan Król, Ryszard
Nowak, Czesław Łukasik, Lucjan Łukasik, Marian
Rzepka, Stanisław Rzepka, Józef Capała, Stanisław
Capała, Michał Bodziony.
Elizabeth Adamczyk, Staten Island Branch 1200 Forest
Avenue, Staten Island, 718-727-5670 lub eadamczyk
@myinvestorsbank.com
WYBORY MISS POLONIA STATEN ISLAND.
PULASKI DAY PARADE COMMITTEE orgaznizuje
doroczne wybory Miss Polonia Staten Island 2014.
Kandydatki w wieku 17-21 lat. Aplikacje można pobrać na
stronie The Pulaski Day Parade Committee of Staten
Island www.sipulaskiparade.com. Ostateczna data
skladania aplikacji do dnia 31 Lipca, 2014.
SZKOŁA POLSKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II
Prosimy o dokonywanie zapisów dzieci na rok szkolny
2014/2015 na stronie internetowej szkoły lub w kancelarii
parafialnej.
Strona internetowa naszej szkoły:
http://www.psstatenisland.org
RAPORT FINANSOWY
FINANCIAL REPORT
Sunday June 15, 2014:
AC - $40
I -$ 2,407
II- $ 1,168
TOTAL:$1,554
Vigil Candles before the Tabernacle
The Most Blessed Sacrament.
June 15 – June 22, 2014
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
przyjęły:
DANIEL ADAMCZYK
GABRIELA GARBACZ
ABIGAIL OSTAFIN
Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym, życzymy dla dzieci
wiele łask Bożych na każdy dzień.
RENOWACJA WITRAŻY
RENOVATION STAINED GLASS
W związku z prowadzoną renowacją naszych witraży
można wpłacać na ten cel „cegiełki” w wysokości $100,
$150 oraz $200. Ciegiełki można wpłacać także ratami. Za
wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.
$200 – ofiara anonimowa
TOTAL: $8,030
OGŁOSZENIA DROBNE
1. Domowe wypieki ciast oraz tortów. Kontakt - Jola
347-385-2979.
2. USŁUGI DLA TWOJEGO DOMU – Renowacja
kuchni i łazienek, instalacja sprzętów AGD, naprawa i
wymiana systemów ogrzewania oraz AC, malowanie i inne
usługi remontowe. Kontakt - Sławek 347-320-8452.
3. Tradycyjne polskie ciasta i torty oraz ciasta
bezglutenowe i vegańskie. Kontakt - Monika 347-4393832.
4. FIDELIS CARE – ubezpieczenia zdrowotne,
przeznaczone dla dzieci i dorosłych w każdym wieku.
Kontakt: Agnieszka Rola 347-738-2569.
5. INVESTORS BANK – mówimy po polsku -
Joseph Piciocco –Living & deceased members of the:
Piciocco, Tucciarelli, Mastropaolo and
Levato Families.
J. Coogan
1. In memory of the deceased members of the
Kamienowski, Zagajewski, Urgo, Thompson Families.
2. Good health for our Family.
T. Ascher – Special Intentions.
Stanley Jasinski – Parents.
Jacqueline Jasinski – Husband.
Rita Kreamer - Special Intentions.
J. Ostrowski - Special Intentions.
J.J.Kasprzak – Za duszę ś.p. Artura.
Joanna Jaskowski
1. Ś.P. Janina Matecka.
2. Ś.P. Nick Spillotro.
S.S.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże i zgodę w
rodzinie.
Regina Kobeszko - Za dusze w czyścu cierpiące.
Sabina Masiuk - Special Intentions.
Za Ś.P. Tadeusza Ścieszka o spokój duszy i radość
życia wiecznego.
Sunday, June 29, 2014
12:00pm – 8:00pm
Snug Harbor Cultural Center
1000 Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301
EDELMAN &
EDELMAN, PC
PR STONE &
TILE INC.

Podobne dokumenty

1923 2016 ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA

1923 2016  ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA 11:30 AM - Polish (Msza św. dla dzieci) 1:00 PM - Polish Holy Day Masses - Święta: 9:00 AM - English 7:00 PM - Polish First Friday - Pierwszy Piątek Miesiąca: Spowiedź: 6:00 PM Msza Św.: 7:00 PM – ...

Bardziej szczegółowo

1923 2016 ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA

1923 2016  ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA 11:30 AM - Polish (Msza św. dla dzieci) 1:00 PM - Polish Holy Day Masses - Święta: 9:00 AM - English 7:00 PM - Polish First Friday - Pierwszy Piątek Miesiąca: Spowiedź: 6:00 PM Msza Św.: 7:00 PM – ...

Bardziej szczegółowo