CZ 0866 Präsentation

Transkrypt

CZ 0866 Präsentation
Projekttitel - název projektu - tytuł projektu
Chor Ještěd singt in der Lausitz
Sbor Ještěd zpívá v Lužici
Chór Jeszted śpiewa na Łużycach
Projektnummer - číslo projektu - numer projektu
0866.00/150513/CZ.4/1/02
Antragsteller - žadatel - wnioskodawca
Liberecký smíšený pěvecký sbor Ještěd
Projektpartner - projektový partner – partner projektu
Zisterzienserinnen-Abtei Kloster St. Marienstern
Projektlaufzeit - doba realizace - czas realizacji
06/2013 - 7/2013
Förderung - dotace - kwota (€)
3.415,01
Ergebnisse - výsledky - rezultaty
Eine Wochenendbegegnung fand im Kloster Marienstern zum Fest der Tausend Lichter sowie
einemJahresgottesdienst statt. Der Chor Ještěd wurde zu dieser Veranstaltung eingeladen, um ein
Konzert im Rahmen der Nacht der Lichter sowie große liturgische Werke von Antonín Dvořák und
Pjotr Iljitsch Tschaikowski im Rahmen des Gottesdienstes aufzuführen.
Proběhlo víkendové setkání v kláštěře Marienstern u příležitosti slavnosti tisíce světel a bohoslužby.
Sbor Ještěd byl na tuto slavnost pozván, aby zazpíval u příležitosti slavnosti světel a aby na
bohoslužbě přednesl velká liturgická díla Antonína Dvořáka a P. I. Čajkovského.
Odbyło się spotkanie weekendowe w klasztorze Marienstern podczas festynu tysiący świateł oraz
nabożeństwa. Chór Ještěd został zaproszony na tę imprezę, odbył się koncert i zostały
zaprezentowane dzieła Antonina Dvořáka i Piotra Czajkowskiego.