Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą przemocy Anna Lechowska

Transkrypt

Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą przemocy Anna Lechowska
Oferta szkoleniowa – szkolenia otwarte
Cele szkolenia:
dostarczenie wiedzy na temat zjawiska przemocy wobec dzieci
zwiększenie kompetencji w zakresie rozpoznawania symptomów przemocy wobec
dziecka oraz umiejętności reagowania w sytuacjach krzywdzenia dzieci
Zakres tematyczny szkolenia:
Obraz dziecka krzywdzonego
Rozpoznawanie objawów wskazujących na przemoc wobec dziecka:
przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie dziecka
Rozwijanie i ćwiczenie umiejętności niezbędnych w w/w zakresach
Możliwości placówek oświatowych w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu
- analiza przypadków
Metody i formy pracy:
wykład/prezentacja multimedialna
analiza przypadków, dyskusja
praca w grupach
Tytuł szkolenia:
Jak rozpoznać, że dziecko
jest ofiarą przemocy
Dla kogo:
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów, wychowawcy klas, pedagodzy
i psychologowie szkolni
Miejsce:
NPDN PERCEPTi Edukacja
Al. Juliusza Słowackiego 12; 65-326 Zielona Góra
(w Centrum Rozwoju Osobistego "Możesz Inaczej")
Termin:
01.12.2015, godz. 15.30-19.00
15.12.2015, godz. 15.30-19.00
Szkolenie obejmuje 1 spotkanie w wybranym terminie
trwające 4 godziny szkoleniowe.
Koszt: 100 zł/os.
Zgłoszenia: [email protected]
Prowadząca:
Specjalistka i certyfikowana superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(certyfikat nr 10 wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego), członkini Rady Fundacji Dzieci Niczyje (FDN) i certyfikowana trenerka
programu „Chronimy dzieci” FDN, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka,
autorka publikacji i projektów z zakresu ochrony dzieci i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci,
prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa
Anna Lechowska
tel.: 503 37 90 30
e-mail: [email protected]
www.facebook.com/PERCEPTiEdukacja
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
PERCEPTi Edukacja
Aleja Juliusza Słowackiego 12; 65-326 Zielona Góra

Podobne dokumenty