jak zaprogramować wyborcę?

Komentarze

Transkrypt

jak zaprogramować wyborcę?
JAK ZAPROGRAMOWAĆ
WYBORCĘ?
DR NORBERT MALISZEWSKI, UW
PREMIER, PREZYDENT,
KŁAMCA
Donald, kłamczuszku!
Który z polityków najczęściej kłamie?
sz
ys
cy
w
An
dr
ze
jL
Zb
ep
ig
ni
pe
ew
r
Zi
ob
Ja
ro
ce
k
Ku
rs
ki
D
on
al
d
Tu
sk
20% 19,1%
18%
16,7%
16%
14%
12%
10%
8,7%
7,3%
8%
6%
4%
2,6%
1,7% 1,4% 1,0% 1,9%
2%
0%
Maliszewski, N., Sachno, S., Sijka, A. (2008). Kłamię, więc jestem. Wprost, 31, s. 18-23
Badanie Pentor, 800 dorosłych Polaków, ankieta telefoniczna (lipiec, 2008)
Kłamała PO, kłamało PiS
Najbardziej kłamliwe obietnice wyborcze PiS i PO
20,5%
wy budowanie 3 mln mieszkań (PiS 2005)
19,1%
bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej i likwidacja NFZ (PO 2007)
16,6%
tanie państwo (PiS 2005)
15,0%
nowoczesna sieć autostrad (PO 2007)
7,2%
rady kalne podniesienie płac dla budŜetówki (PO 2007)
podatek liniowy z ulgą prorodzinną (PO 2007)
4,8%
oczy szczenie Polski z układów (PiS 2005)
4,7%
rewolucja moralna (PiS 2005)
0%
2,9%
5%
10%
15%
20%
25%
Dobry iluzjonista, zły manipulator
Tusk iluzjonista - używa
białych kłamstw, obietnic bez
pokrycia,
przywiązuje ogromną wagę
do formy i stylu
Kaczyń
ński manipulator - nie
ukrywa intencji, bezwzględny
30 IDI (lipiec, 2008)
Przyczyna: marketing pojmowany jako narzę
ędzie manipulacji
PROGRAMOWANIE
WYSTĄPIENIA
PROGRAMOWANIE WYBORCÓW
1. AUTOMATYCZNE WARUNKOWANIE
(badanie jakoś
ściowe)
2. UWAGA – KOŃ
Ń TROJAŃ
ŃSKI (badanie
eksperymentalne)
3. MYŚ
ŚLENIE I JĘ
ĘZYK MIŁ
ŁOŚ
ŚCI (badanie
jakoś
ściowe)
4. EMOCJE (badanie eksperymentalne)
5. TOŻ
ŻSAMOŚĆ
ŚĆ (badanie
eksperymentalne)
6. RACJONALNY WYBORCA (badanie
jakoś
ściowe)
WNIOSKI
1. AUTOMATYCZNE
WARUNKOWANIE
Oczy Olejniczaka i klata … mało
REFLEKSYJNY PROCES
OCENY, ZGODNY
Z JAWNYMI POSTAWAMI
(domena HOMO
POLITICUSA)
Program,
kompetencje,
polityka
*deklaracje w sondażach
TAK (20% ???)
Czy ktoś ma
NIE (80% ???)
motywację i moŜliwości
Komunikat
polityczny
jego odbioru?
BIERNY ODBIÓR,
NIEŚWIADOME WARUNKOWANIE
(domena HOMO
AUTOMATICUSA)
Symbole,
emotikony,
ję
ęzyk ciałła,
atrakcyjność
ść
*badania jakościowe,
analiza regresji
w badaniach
wizerunkowych
(umiejętność
wzbudzania emocji
bardziej związana z
preferencją osoby
niż kompetencja)
PO z Muchą, PiS zapach z męskiej przebieralni
Wzrok (max 10 punktów)
PO – 8 pkt – uśmiechnięte emotikony, atrakcyjni politycy, z
pozytywną mową ciała, zbilansowany pierwiastek damskomęski
SLD – 5 pkt – młodzi przywódcy na tle bardzo tradycyjnej
czerwieni, po liftingu na szyldzie „lewica”
PiS – 4 pkt – siermięŜni wojowie w stonowanej niebieskiej
kolorystyce
PSL – 4 pkt – spokojna, męska zieleń poloneza z lat 80.
Zapach (max 10 punktów)
PO – 6 pkt – świeŜy, morski
PiS – 2 pkt – stęchlizna starych pomieszczeń, męskiej
przebieralni
SLD – 2 pkt – tani dezodorant z kiosku, z nazwą podobną
do markowych perfum
PSL – 2 pkt – wiejski, z dyskretną nutą gnojówki
SLD kwaskowaty smak, z odrobiną alkoholu
Słuch (max 10 punktów)
PO – 8 pkt – rockowe, dynamiczne dźwięki, na zmianę z leniwą balladą
PiS – 4 pkt – muzyka religijna, czasem Kaczmarski
SLD – 3 pkt – nostalgiczne przeboje z lat 70., pieśni śpiewane na wiecach
PSL – 3 pkt – muzyka mechaniczna, ale nie dyskotekowa – raczej w rytmie
traktora
Dotyk (max 10 punktów)
PO – 4 pkt – bardzo elastyczna forma, niczym plastelina
SLD – 3 pkt – tani plastik
PiS – 3 pkt – szorstki i chłodny materiał
PSL – 3 pkt – pozornie miękka powierzchnia, która potem wciąga jak bagno
Smak (max 10 punktów)
PO – 5 pkt – bardzo słodki, czasem mdły
SLD – 5 pkt – słodki, z odrobinką alkoholu
PSL – 4 pkt – tłusty i przaśny, na siłę urozmaicany szczypiorkiem
PiS – 3 pkt – cierpki i gorzki
2. UWAGA – KOŃ
TROJAŃSKI
Po co PO Palikot - lider sondaŜu polityków
do zwolnienia?
Techniki konia trojańskiego:
1)zwodzą uwagę wyborców (Fakty i akty;
in vitro na bezpłodność rządu, Palikot z
wibratorem);
2) rozbrajają kontrargumentację (np.
„Myślę, Ŝe wypowiedzi na temat mojej
amnezji są nieuprawnione. Niestety, nie
zapamiętałem, kto jest ich autorem”,
Reagan do Mondale);
3) wykorzystują „skąpca poznawczego”
(np. autorytety).
Podczas oceny wyborcy nie wykorzystują wszelkich informacji,
które mają w pamięci, tylko uŜywają tych najbardziej dostępnych,
stąd walka o uwagę mediów poprzez trojany.
Dowcip jako broń w polityce, to nie Ŝart
Polityk A cieszy się ogólnie dobrą opinią, zaś jego kompetencje „ekonomiczne” są
niezadawalające.
Polityka B : ogólne opinie o nim są negatywne, natomiast jest on kompetentny w
kwestiach gospodarczych.
Którego z polityków wybierasz do sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych?
3. MYŚLENIE I JĘZYK
MIŁOŚCI
śadne krzyki nas nie przekonają, Ŝe białe
jest białe, a czarne jest czarne
1) Manipulacja przekazem na
poziomie języka (IV RP vs
miłość i zaufanie)
2) Wpływ na sposób myślenia o
zdarzeniach poprzez
budowanie korzystnych dla
siebie narracji (Tusk – Frodo,
Kaczyński – Władca Mordoru;
PO - Titanic)
3) Oddziaływanie na procesy
wnioskowania o cechach
polityków (Tusk palił
marihuanę, czy jest
narkomanem?)
Polityka polega na opowiadaniu ludziom
dobrych historii
Badanie jakościowe pt. bajki polityków
Miłościwe panujący król Donald Serce był kojarzony m.in. z Janem Serce, amorkiem,
słoneczkiem, Frodo, kaczorem Donaldem, Syzyfem, Prometeuszem,
ale takŜe z Liskiem Chytruskiem, Piotrusiem Panem.
Inni politycy rządu spalają się w cieniu słońca
Waldemar Pawlak badani niemal nie dostrzegli przemiany, jakiej dokonał Pawlak ze
sztywnego polityka (Polonez) w mądrego przywódcę z ciętym językiem (Toyota).
Bronisław Komorowski nie opowiedział o sobie jakiejś sensownej historii.
Radosław Sikorski jest niezwykle korzystnie postrzegany ze względu na dziennikarską
przygodę w Afganistanie, inteligencję oraz prezencję (rycerz, sokół, James Bond, Bruce
Willis).
Obciachowy Jacek i Placek Kaczyńscy, Zbigniew Ziobro (szpieg z Krainy
Deszczowców, smurf WaŜniak, Zły Czarownik z karainy Oz) i siermięŜni wojowie.
Po lewej stronie nie ma nikogo
4. EMOCJE
KONTROLUJĄCE
WYBORCÓW
Przez serce do urny
1) Pozytywne emocje – homo automaticus,
wzbudzanie szczęścia i zaufania –
strategia rządzących
2) Negatywny nastrój – racjonalny
wyborca, strategia pretendentów w czasie
kryzysu gospodarczego
3) Silne negatywne emocje – homo
automaticus, partyzancka strategia
pretendentów (plotki, wirusy)
Negatywny nastrój, większe oczekiwania
Oczekiwania wobec polityka (zagregowane cechy)
5. TOśSAMOŚĆ – 7.06.
EUROENTUZJAZM JEST
TYLKO SONDAśOWY
a. IDENTYFIKACJA poprzez pokazanie,
kto naleŜy do „SWOICH” a kto jest OBCY
«This enemy attacked not just our
people, but all freedom-loving
people everywhere in the world.
(…) The freedom-loving nations
of the world stand by our side »
(G.W. Bush)
« We are all Americans »
(Tony Blair)
OBCY pomaga określić własną toŜsamość
Europejczycy
Amerykanie
ŚWIAT ZACHODNI
Arabowie
Krwiopijcy, terroryści, liberałowie
Kowalski
PiS
Polska solidarna
liberalna PO, w dodatku niemiecka?
Dlaczego więcej jest Polski niŜ UE w hasłach
wyborczych do europarlamentu?
Test ukrytych skojarzeń
950
912
900
850
(+) PL, (-) UE
800
760
(-) PL, (+) UE
750
700
650
(+) PL, (-) UE
(-) PL, (+) UE
Deklarowana temperatura uczuć wobec Polski (73,8 stopni) nie róŜniła się istotnie
od deklarowanej temperatury wobec Unii Europejskiej (70,9 stopni), t(379)=1,8; p>0,05.
6. RACJONALNY
WYBORCA
Ukryte eurowybory. Gospodarka, głupcze!?
1) Głosowanie retrospektywne
(sprawdzili się lub nie)
2) Głosowanie problemowe
(kompetencje)
3) Głosowanie oparte na portfelu
(zyski i straty dla „mojego” portfela)
Dlaczego Platformie nie maleje poparcie
w czasie kryzysu?
Problemy
„prowincji”
Problemy
„Ŝyciowe”
polityka
proeuropejska
troska o rolnictwo
PSL
wprowadzenie
Euro
PO
reforma
edukacji
autostrady,
drogi
polityka
„energetyczna”
prawa
kobiet
redukcja podatków
reforma
słuŜby zdrowia
tarcza
antyrakietowa
dobre relacje
z Kościołem
walka
z korupcją
bezpieczeństwo
prawa mniejszości
seksualnych
SLD
PiS
polityka
proamerykańska
Problemy
„obyczajowe”
polityka
historyczna
Problemy
„tradycjonalisty”
WNIOSKI
Marketingowa ewolucja
1) Demokracja, czyli wsłuchiwanie się w
społeczne potrzeby i nastroje wyborców
2) Nie naleŜy jednak zapominać o polityce,
gdyŜ w perspektywie długoterminowej liczą się
osiągane cele (np. wyborca staje się bardziej
racjonalny podczas kryzysu)
3) Polscy politycy powinni przejść ewolucje
(PiS porzucić produktową IV RP, PO
sprzedaŜową – politykę miłości) ku modelowi
uprawiania polityki koncepcyjnej wspieranej
dobrą komunikacją
Dziękuję bardzo!

Podobne dokumenty