Stanowisko Zarządu w przedmiocie uzasadnienia emisji

Komentarze

Transkrypt

Stanowisko Zarządu w przedmiocie uzasadnienia emisji
Stanowisko Zarządu w przedmiocie uzasadnienia emisji Akcji Serii D
Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej jako Spółka)
Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki m.in. w celu podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji maksymalnie 12.500.000 akcji serii D. Akcje zaoferowane zostaną
inwestorom w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, z
których każdy nabędzie Akcje Serii D o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej
50.000 euro.
Emisja akcji ma na celu zapewnienie finansowania nowej inwestycji w nowoczesne rozwiązania
technologiczne wykorzystywane do produkcji chusteczek nawilżanych, drugiego co do wielkości
segmentu sprzedaży Grupy. Nowa technologia, opracowana wspólnie z liderami branży produkcji
maszyn do wytwarzania włóknin, zakłada zastosowanie alternatywnego, składu surowców oraz dzięki
redukcji kosztów przetworzenia zapewnia oszczędności w procesie produkcyjnym. Spółka szacuje, że
dzięki tym cechom opracowanej technologii ograniczy koszty wytwarzania chusteczek o około 30%.
Zarząd jest obecnie na etapie końcowych negocjacji umowy z dostawcą nowej technologii.
Harmonogram inwestycji zakłada odbiór techniczny gotowej maszyny do produkcji włókniny pod
koniec 2013 i rozpoczęcie produkcji począwszy od 2014 roku. Umowa zawierać będzie również zapis
o wyłączności na stosowanie tej technologii przez Spółkę na rynkach CEE i Europy Zachodniej przez
kilka pierwszych lat od momentu rozpoczęcia produkcji.
Wdrożenie nowej technologii umożliwi Harper Hygienics skuteczne konkurowanie o pozycję lidera na
rynku europejskim, posiadając najwyżej oceniany przez konsumentów produkt o niższym koszcie
wytworzenia.

Podobne dokumenty