Dopuszczenie do obrotu akcji serii A i B oraz PDA

Komentarze

Transkrypt

Dopuszczenie do obrotu akcji serii A i B oraz PDA
Dopuszczenie do obrotu akcji serii A i B oraz PDA serii B
spółki Hyperion S.A.
(poniedziałek, 14 sierpnia 2006)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 6/2006
Zarząd Hyperion S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. nr 296/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. dopuszczono do
obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.475.000 akcji serii A, 5.000.000 akcji serii B
pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji
akcji serii B oraz 5.000.000 praw do akcji serii B. Podstawa prawna: paragraf 34 ust.1 pkt. 2
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-08-14 Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
2006-08-14 Jacek Bargiel

Podobne dokumenty