PLAN PRACY W KLUBIE (zakres tematyczny)

Komentarze

Transkrypt

PLAN PRACY W KLUBIE (zakres tematyczny)
Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej
http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/pomoc-w-aktywnym-poszukiwaniu-pracy/68
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
Uczestnikami szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (Szukam Pracy) mogą być osoby bezrobotne i
poszukujące pracy, które nie posiadają doswaidczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywacje w zwiazku z długotrwałym
niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, lub chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywnosci zawodowej.
osoby o zaniżonej motywacji, zniechęcone brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Uczestnictwo w zajęciach zwiększa
szanse na znalezienie zatrudnienia, uświadamia, że warto być osobą aktywną.
Podczas szkolenia uczestnicy mogą:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą
dokonać analizy lokalnego rynku pracy
dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron
odkryć własne umiejętności, możliwości i predyspozycje zawodowe oraz dopasować je do ofert rynku pracy
nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy
nawiązać kontakty pomocne przy znalezieniu zatrudnienia
nauczyć się sporządzania niezbędnych dokumentów: życiorys, podanie o pracę, list motywacyjny, oferta własna
zgłębić sztukę autoprezentacji, skutecznej komunikacji podczas rozmowy z pracodawcą
zapoznać się z aktualnymi działaniami PUP Lublin (m.in. programy współfinansowane przez EFS - Europejski Fundusz
Społeczny; oferty pracy ( także z sieci EURES - Międzynarodowe Pośrednictwo Pracy; oferty szkoleniowe)
Program klubu pracy realizowany jest przez 3 tygodnie:
●
●
Pierwsze dwa tygodnie to sesje szkoleniowe (obejmujące 10 kolejnych dni roboczych, zajęcia przez kilka godzin dziennie)
Trzeci tydzień to czas na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników, na wypróbowanie przez nich w praktyce nowych
zachowań, metod i technik poznanych podczas szkolenia
PLAN PRACY W KLUBIE (zakres tematyczny)
●
tydzień:
Pierwszy dzień szkolenia
Metody nauki stosowane podczes szkolenia
Reakcje w trudnych sytuacjach
Kompetencje i predyspozycje zawodowe
Bariery na drodze do zatrudnienia
Zarzadzanie soba podczas poszukiwania pracy
Analiza rynku pracy
Formy zatrudnienia
Wizytówka zawodowa - dokumenty aplikacyjne
tydzień:
Sztuka mówienia i prezentacji
Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy
Oferty na rynku pracy
Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
Rozmowa kwalifikacyjna
Edukacja dla rynku pracy
Plan poszukiwania pracy
Podjecie zatrudnienia
tydzień:
Aktywne szukanie pracy w terenie
Codzienne spotkania w klubie pracy - uczestnicy przychodzą codziennie do klubu, zapoznają się z aktualnymi ofertami
pracy, telefonują do pracodawców, relacjonują swoją aktywność z poprzedniego dnia, korzystają z indywidualnych porad
lidera, doskonalą w parach umiejętność rozmowy kwalifikacyjnej, piszą listy motywacyjne, wymieniają się
doświadczeniami, ofertami pracy, motywują się i wspierają.
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
●
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
●
❍
❍

Podobne dokumenty