Java Printing

Komentarze

Transkrypt

Java Printing
WIELTON S.A.
RB 2 2007
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
2
/
2007
2007-11-15
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia przedziału cenowego akcji serii D.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. informuje, iż w dniu 14 listopada 2007 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia przedziału ceny
emisyjnej akcji serii D. Przedział cenowy, w ramach którego inwestorzy składający deklaracje nabycia określać
będą cenę, po jakiej gotowi są nabyć określoną liczbę akcji i w ramach którego zawierać się będzie cena
emisyjna nowoemitowanych akcji serii D Spółki Wielton S.A. ustalony został na poziomie od 7,00 do 9,00 PLN.
Jednocześnie Zarząd Wielton S.A. informuje, iż zgodnie z harmonogramem oferty publicznej ostateczna cena
emisyjna akcji serii D ustalona zostanie w dniu 16 listopada 2007 r. Informacja o cenie emisyjnej zgodnie z art. 54
ustawy o ofercie publicznej zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd.
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Wieluń
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Baranowskiego 10A
10A
(ulica)
(numer)
0 43 843 45 10
0 43 843 12 73
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
(www)
899-24-62-770
932842826
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZETUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2007-11-15
Włodzimierz Masłowski
Prezes Zarządu
Włodzimierz Masłowski
2007-11-15
Paweł Gońda
Wic e Prezes Zarządu
Paweł Gońda
Komisja Nadzoru Finansowego
1