Kółko matematyczne dla klas V i VI SP Czwartek, 8 lekcja

Komentarze

Transkrypt

Kółko matematyczne dla klas V i VI SP Czwartek, 8 lekcja
KÓŁKO MATEMATYCZNE
DLA UCZNIÓW KLASY V i VI
Prowadzący: Katarzyna Dudys
Czas realizacji: 1 godzina tygodniowo
Cele edukacyjne:
wyszukiwanie młodych talentów i opieka nad nimi,
poszerzanie zakresu umiejętności matematycznych,
pobudzanie zainteresowań uczniów matematyką,
rozwijanie zdolności matematycznych,
rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego
rozumowania,
kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobraźni geometrycznej,
rozwijanie umiejętności interpretowania informacji i analizowania danych,
przyswajanie przez uczniów języka matematycznego,
kształcenie umiejętności komunikowania i argumentowania,
pobudzanie do aktywności, przyzwyczajanie do czynnego i samodzielnego uczenia
się, pogłębiania wiedzy oraz szukania informacji,
rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności,
wytrwałości i dociekliwości,
rozwijanie potrzeby i umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami z innymi
uczniami,
przygotowanie do konkursów matematycznych.
Przewidywane osiągnięcia:
Uczeń powinien umieć:
wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów,
znajdować różne drogi rozwiązań tego samego zadania,
łączyć zdobytą wiedzę na lekcjach z nowymi elementami wykraczającymi poza program
nauczania,
posługiwać się sprawnie językiem matematycznym,
korzystać ze źródeł informacji i tekstów matematycznych.
TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. Przygotowania do projektu” Matematyka w japońskiej odsłonie”
2. Sudoku
3. Origami modułowe
4. Łamigłówki, rebusy, krzyżówki.
5. Ciekawostki matematyczne
6. Gry dydaktyczne
7. Przygotowanie do konkursów
8. Matematyka w życiu codziennym
Katarzyna Dudys