Pogotowie matematyczne

Komentarze

Transkrypt

Pogotowie matematyczne
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PROJEKT
"Poza schematem ławki szkolnej –
cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany
na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych.”
ROK SZKOLNY 2010 / 2011
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE.
POGOTOWIE MATEMATYCZNE.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 - Jelenia Góra ul. Morcinka 31
sala 211
wtorek, godz. 15.30 – 16.30
środa, godz. 14.30 – 15.30
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czwartek, godz. 14.30 – 15.30
POGOTOWIE MATEMATYCZNE.
Ćwiczenia, gry matematyczne, zajęcia z wykorzystaniem
umiejętności przedmiotowych w praktyce, gry i zabawy
edukacyjne, Zastosowanie technologii komputerowej
do prezentacji i gier matematycznych.
Cele:
 zminimalizowanie strachu przed matematyką,
 uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych,
 utrwalanie zdobytych umiejętności matematycznych,
 praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia,
 stymulowanie logicznego myślenia,
 rozwijanie sprawności manualnej,
 rozwijanie pamięci,
 pobudzanie wiary we własne możliwości,
 doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
Zadanie:
Rozwijanie niekonwencjonalnymi metodami sprawności manualnych
i umysłowych, które ułatwią wyrównywanie braków
i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności matematycznych.
Formy pracy:
 bezpośrednia praca ucznia z nauczycielem lub asystentem
 praca w małych grupach i zespołowa,
 współredagowanie ściennej gazetki matematycznej,
 udział w konkursach matematycznych ( Mistrzostwa
Warcabów, Sudoku, Figuraki, Bryły i bryłki, Koło Fortuny).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne dokumenty