kliknij - psppilzno.pl

Komentarze

Transkrypt

kliknij - psppilzno.pl
W roku szkolnym 2015/2016 w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilźnie prowadzone
są innowacje matematyczno-przyrodnicze na dodatkowych zajęciach.
Program innowacji matematycznych pt. „Matematykę znam, więc w życiu radę sobie
dam” został napisany z myślą o uczniach klasy V szkoły podstawowej. Głównym jego
założeniem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów oraz ukazanie
przydatności wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Ma on również na celu pobudzenie
dzieci do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego
rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne.
Stosowanie rozmaitych form zajęć z wykorzystaniem dostępnych środków
dydaktycznych zachęci uczniów do poszukiwania różnorodnych rozwiązań, opisywania i
przedstawiania swoich pomysłów.
Dorośli każdego dnia borykają się z koniecznością dokonywania wyboru np.: co
należy kupić danego dnia, a zakup czego warto odłożyć, co zrobić z posiadanymi pieniędzmi
– lokować w banku, a może zainwestować; czy wziąć kredyt, a jeśli tak to w jakiej walucie.
Bardzo często uczniowie uczą się różnych wzorów, pojęć jednostek, jednostek rzadko mogą
weryfikować swoją wiedzę w życiu codziennym. Chcemy więc nauczyć dzieci, w jaki sposób
wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, zapoznać uczniów z podstawowymi pojęciami z
dziedziny ekonomii, przygotować ich do racjonalnego i właściwego gospodarowania
własnymi środkami finansowymi.

Podobne dokumenty