(PROGRAM ZAJĘĆ TWÓRCZO

Komentarze

Transkrypt

(PROGRAM ZAJĘĆ TWÓRCZO
PROGRAM ZAJĘĆ TWÓRCZO - LOGICZNYCH
DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Głównym
założeniem
programu
jest
umożliwienie
uczniom
uzdolnionym
matematycznie samorealizacji i dodatkowego kształcenia na jak najwcześniejszym etapie
nauki szkolnej.
Cele programu:
−
rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
−
rozwijanie aktywności matematycznej i zdolności poznawczych uczniów,
−
pobudzanie do samodzielnego logicznego myślenia,
−
zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
−
pokazanie piękna matematyki oraz różnorodności jej zastosowania,
−
wdrażanie do samokontroli i samooceny,
−
zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
−
przygotowanie uczniów do dalszej edukacji matematycznej, a w przyszłości
do czynnego udziału w różnych konkursach matematycznych.
Treści programu dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów.
Realizacja treści i osiąganie celów odbywać się będzie poprzez:
− rozwiązywanie zadań różnymi sposobami (min. graficznie, drzewka, grafy, tabele),
− rozwiązywanie zadań nietypowo sformułowanych ( z nadmiarem danych, niedoborem
danych, z danymi sprzecznymi),
− odkrywanie prawidłowości matematycznych,
− gry i zabawy logiczne,
− matematyczne rozrywki umysłowe (krzyżówki, rebusy, sudoku),
− gry dydaktyczne,
− zabawa geometrią (matematyczne origami, układanki zapałczane, budowanie figur
z tangramów),
− odkrywanie zastosowań matematyki we współczesnym świecie.
Prowadząca: mgr L. Budzińska

Podobne dokumenty