NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Komentarze

Transkrypt

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Pieczęć pafarii
NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Przygotowanie bezpośrednie do Sakramentu małżeństwa
Nazwisko i imię
adres Narzeczonego
Nazwisko i imię
adres Narzeczonej
Kurs rozpoczyna się w poniedziałek się po drugiej niedzieli miesiąca i kończy w
czwartek. Nauki rozpoczynają się o godz. 19.00 w dolnym kościele lub salce parafii p.w. NMP
Królowej Różańca świętego w Gdańsku Przymorzu, Pl. NMP 1. Kurs jest bezpłatny. Na końcu
można złożyć dobrowolną ofiarę. Terminy nauk znajdują się na stronie www.nmp.pl.
TEMATY NAUK
POTWIERDZENIE OBECNOŚCI
Podstawy wiary katolickiej
data, pieczęć, podpis
Rodzina wierząca i ewangelizująca.
Wychowanie potomstwa
data, pieczęć, podpis
Małżeństwo
w Prawie Kanonicznym
data, pieczęć, podpis
Kryzys małżeństwa i rodziny, etyka
małżeńska /zło pornografii, współżycia
przedmałżeńskiego i antykoncepcji/
data, pieczęć, podpis
Każdego wieczoru należy potwierdzić uczestnictwo w powyższych naukach. Kartę poświadczoną należy oddać
w kancelarii parafialnej, w której był spisany przedślubny protokół rozmów kanonicznych.
Poradnictwo rodzinne
Trzy spotkania w poradnictwie rodzinnym w parafii, w której załatwia się formalności przed ślubne
I SPOTKANIE
Data i potwierdzenie
II SPOTKANIE
III SPOTKANIE
Data i potwierdzenie
Data i potwierdzenie

Podobne dokumenty