Wniosek o zawarcie Umowy

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o zawarcie Umowy
Wniosek o zawarcie Umowy
rmy
2. Nazwa firmy na karcie flotowej (do 23 znaków)
3. Kraj*
6. Ulica
7. Nr domu
9. Telefon
10. Fax
11. Nr NIP
12. Nr REGON
13. Nr KRS lub RHB
8. Nr lokalu
14. Miejsce wpisu do rejestru s dowego**
Adres korespondencyjny
3. Ulica
4. Nr domu
B. Osoba do kontaktu
5. Nr lokalu
rmie za karty flotowe PKN ORLEN S.A.)
2. Funkcja
3. E-mail
4. Telefon
5. Fax
*** Dotyczy osób fi
ORLP 6839 wniosek.indd 1
1/3/11 4:15 PM
Deklaracja

Podobne dokumenty