Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego

Transkrypt

Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego
Program realizacji robót publicznych w
regionach wysokiego bezrobocia - rezerwa
ministra
Jolanta Łupaczewska 13.06.2016
Cel projektu
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu powiatu
chojnickiego zarejestrowanych
w PUP Chojnice.
Liczba uczestników
50 osób
Wartość projektu
355 000 zł
Okres realizacji
czerwiec – grudzień 2016 r.
Planowane działania
roboty publiczne

Podobne dokumenty