HIGIENA ŻYWNOŚCI (GHP, GMP) DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W

Transkrypt

HIGIENA ŻYWNOŚCI (GHP, GMP) DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W
HIGIENA ŻYWNOŚCI (GHP, GMP) DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
W KONTAKCIE Z ŻYWNOŚCIĄ
Zakres szkolenia:
– Przepisy regulujące zagadnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności;
– Zagrożenia i zanieczyszczenia żywności;
– Zapobieganie zanieczyszczeniom żywności, zatruciom i zakażeniom pokarmowym oraz
zasady Dobrej Praktyki Higienicznej.
HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY
Godz.
Temat
9.00-9.05
9.05-9.45
Przywitanie, prezentacja uczestników
Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle przepisów
krajowych i regulacji Unii Europejskiej – podstawowe regulacje prawne
dotyczące GMP/GHP oraz systemu HACCP
Zagrożenia i zanieczyszczenia żywności – wiadomości ogólne
9.45- 10.15
10.15- 12.15
14.30 -15.30
1) drobnoustroje chorobotwórcze, ich rodzaje i wpływ na jakość zdrowotną
środków spożywczych;
2) zatrucia i zakażenia pokarmowe i ich najczęstsze przyczyny;
3) główne choroby przenoszone drogą pokarmową;
4) nosicielstwo bakterii;
5) zanieczyszczenia chemiczne środków spożywczych i ich przyczyny;
6) zanieczyszczenia fizyczne środków spożywczych i ich przyczyny.
Przerwa obiadowa
Zapobieganie zanieczyszczeniom środków spożywczych, zatruciom i
zakażeniom pokarmowym oraz chorobom przenoszonym na drodze
pokarmowej, a także zasady dobrej praktyki higienicznej
Typowe niewłaściwe zachowania osób pracujących w kontakcie z żywnością
15.30-16.00
Pytania. Zakończenie szkolenia
13.00-13.40
13.40-14.30

Podobne dokumenty