Dzielne Niewiasty

Transkrypt

Dzielne Niewiasty
w poszukiwaniu mojego
dzielnego serca
Kochane
Dzielne Niewiasty
Starego Testamentu,
Judyto, która pokonałaś armię mężczyzn, wierząc,
że Pan jest po stronie tych, którzy miłują Go i którzy
ufają Mu, bądź nam wzorem kobiety świadomej
tego, że Bóg uzdalnia nas do rzeczy wielkich
i do wygrania nawet pozornie przegranych bitew
naszego życia, jeśli tylko oddamy Mu całą sprawę,
ale będziemy gotowe do działań. [Jdt]
Zuzanno, która stanęłaś w obronie swojej godności
i wierności małżeńskiej, bądź nam wzorem kobiety
czystej i wiernej, świadomej swojej godności
i wartości, jaką została obdarzona przez
Stwórcę. [Dn 13]
Estero,
pięknem,
księżniczko, która urzekłaś króla swoim
odwagą,
mądrością
i
poczuciem
wzorem kobiety
czuwającej nad sercem mężczyzny. [Est]
sprawiedliwości,
bądź
nam
Katarzyna Marcinkowska, www.sercekobiety.pl
Źródło: Kalendarz Kobiety 2015: Niewiastę dzielną któż znajdzie
w poszukiwaniu mojego
Miriam,
dzielnego serca
która razem z braćmi prowadziłaś lud
wybrany do Ziemi Obiecanej, bądź dla nas wzorem
kobiety, która wypełnia swoje zadania ze
śpiewem dziękczynienia i radości na ustach,
bądź nam też przestrogą przed zazdrością
i niesłuszną rywalizacją, która pojawia się w naszych
sercach, kiedy nie czujemy się pełne i wystarczająco
dobre, by wykonać najdoskonalszy plan dla
naszego życia. [Wj 15, 20-21; Lb 12]
Abigail, która umiałaś przewidywać i która nosiłaś
w sobie pragnienie pokoju i rodzinnego szczęścia,
bądź nam wzorem kobiety zaradnej,
świadomej konsekwencji swych działań
i wrażliwej na uczucia innych ludzi. [1 Sm 25]
Rachab,
która przyjęłaś nadarzającą się okazję
jako dar i jako wezwanie, by zmienić całkowicie
swoje życie, bądź nam wzorem kobiety, która
zaczyna na nowo, gotowa na wielką, nieco
szaloną i pełną niespodzianek, przygodę z
Bogiem. [Joz 2. 6]
Rut,
która
nie
opuściłaś
w
potrzebie
swojej
teściowej, nie mając żadnej obietnicy lepszego jutra
u jej boku, bądź dla nas wzorem przyjaciółki od
serca. [Rt]
Deboro,
która rządziłaś sprawiedliwie i z mocą,
wydawałaś rozkazy mężczyznom i nauczałaś ludzi
wielkich, bądź nam wzorem
kobiety, która
przemawia z mądrością i szuka Prawdy nie
w świecie, a w Bogu. [Sdz 4-5]
Katarzyna Marcinkowska, www.sercekobiety.pl
Źródło: Kalendarz Kobiety 2015: Niewiastę dzielną któż znajdzie
w poszukiwaniu mojego
Rispo,
dzielnego serca
która czuwałaś nad ciałami swoich synów
przez wiele dni i nocy, bądź nam wzorem kobiety,
która ponad wszelkimi regułami tego świata
widzi człowieka i jego godność. [2 Sm 21]
Wdowo z Sarepty, która zrobiłaś ogromny krok
wiary, bądź dla nas wzorem kobiety ufającej
i potwierdzającej, że Bóg często przychodzi
w drugim człowieku i że my też jesteśmy przez Niego
posłane. [1Krl 17]
Anno, która uprosiłaś u Pana syna, a jednocześnie
pamiętałaś, że ten dar nie jest Twoją własnością,
bądź nam wzorem kobiety, która przekazuje i
podtrzymuje życie,
zawłaszcza. [1 Sm 1-2]
Kobieto
z
Abel
ale
nigdy
go
Bet-Maaka,
nie
która
zainterweniowałaś w sytuacji krytycznej, rozważnie
prowadząc rozmowę i zachowując spokój, bądź
nam wzorem kobiety rozważnej i otwartej na
dialog w sytuacjach, kiedy
odebrać nam naszą siłę. [2 Sm 20]
lęk
chce
Katarzyna Marcinkowska, www.sercekobiety.pl
Źródło: Kalendarz Kobiety 2015: Niewiastę dzielną któż znajdzie