Kredyt SAMOCHODOWY (format PDF)

Komentarze

Transkrypt

Kredyt SAMOCHODOWY (format PDF)
Wymagane dokumenty
KREDYTY SAMOCHODOWE
AKCEPTOWANE ŹRÓDŁA DOCHODU:
UMOWA O PRACĘ:
ROLNIK
nakaz płatniczy
na czas nieokreślony (min. 3 m-ce);
przy gosp. poniżej 10ha przeliczeniowych faktury
na czas określony (min. 6 m-cy wstecz
potwierdzające dochód za cały poprzedni rok
i na 6 m-cy wprzód)
UMOWA ZLECENIE ORAZ O DZIEŁO (min. 6 m-cy)
WOLNE ZAWODY: lekarz, adwokat, radca prawny,
WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSP. (min. 3 m-ce)
komornik, notariusz, tłumacz przysięgły
EMERYTURA i RENTA
zaświadczenie lub dyplom dający prawo
DOCHODY Z ZAGRANICY
do wykonywania zawodu
ROLNIK
działalność gospodarcza/umowa o pracę
oświadczenie o dochodzie
WYMAGANE DOKUMENTY ZE WZGLęDU
NA ŹRÓDŁO DOCHODU:
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ
UMOWA O PRACĘ:
GOSPODARCZĄ; SPÓŁKA CYWILNA
dane z dowodu osobistego
nazwa, adres, numer tel. do zakładu pracy,
Wystarczy:
3 miesiące prowadzenia działalności,
numer NIP,
stanowisko
zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie
oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu,
o wysokości dochodu
dowód osobisty,
prawo jazdy lub paszport,
UMOWA ZLECENIE ORAZ O DZIEŁO
deklaracja podatkowa za rok poprzedni oraz
dowód osobisty współmałżonka/rozdzielność
majątkowa
za ostatni miesiąc lub umowy dokumentujące
dochód za ostatnie 9 m-cy wraz z wyciągami ROR
OSOBA PRAWNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ; SPÓŁKA Z O.O.;
EMERYTURA LUB RENTA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA; SPÓŁKA JAWNA;
SPÓŁKA AKCYJNA
legitymacja
ostatnia waloryzacja
Wystarczy:
wyciągi z konta/odcinki za 3 ostatnie miesiące
3 miesiące prowadzenia działalności,
numer NIP,
DOCHODY Z ZAGRANICY
KRS (ważny 3 miesiące),
umowa z tłumaczeniem
bilans za rok poprzedni i bieżący,
wyciągi z konta za 6 ostatnich miesięcy
rachunek zysków i strat za rok poprzedni i bieżący,
potwierdzające wpływ wynagrodzenia
dowód osobisty osoby reprezentującej firmę
Profinance
| ul. Młynarska 2A, 05-500 Piaseczno | tel. /22/ 750 37 12 | e-mail: [email protected]
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00