Antoniego RYPU£Y

Transkrypt

Antoniego RYPU£Y
G³os Weterana i Rezerwisty
www.gwir.pl
kĄcik poezji
curriculum vitae
pod redakcj¹
Aleksander
Antoniego RYPU£Y
***
pokochałem Twój
wizerunek
wymyślony
często mrużyłam powieki
by nie widzieć
zarysowanej tu i ówdzie
powierzchni
źle dobranych odcieni
przebarwień
rażących szczegółów
odkąd Cię nie ma
nie mrużę powiek
twoje
niebycie
jest
skutecznym
retuszem
BEZ CIEBIE
Nasze dnie i noce
jak u Dąbrowskiej
ale to nie plagiat
to były nasze dnie i noce...
została samotność i oczekiwanie...
choć wiem, że już nie zapukasz do drzwi.
Wiesława MACIEJAK
Skierniewice
„Problemem naszego wieku nie jest bomba
atomowa, lecz serce ludzkie”
cyt. Albert Einstein
Imię pochodzi od greckiego słowa aleksandros i składa się
z dwóch członów: alekso (bronię się, odpieram atak) i andros
(mężczyzna, mąż). Oznacza zatem obrońcę ludzi, troszczącego
się o mężów lub odpierającego ataki.
W Polsce było używane od XII wieku w formach: Aleksander,
Oleksander, Leksander, a nawet Ksander i Sander. Nosił je, jako
imię chrzestne, brat Jagiełły – Witold.
Tym imieniem Grecy nazwali drugiego syna Priama – Parysa.
To on rozstrzygnął spór między trzema boginiami i przyznał złote jabłko Afrodycie. Przy jej pomocy porwał Helenę, żonę króla
Sparty, co było powodem wybuchu wojny trojańskiej.
Imię to nosi Aleksander III Wielki – król Macedonii, uważany za
jednego z największych zdobywców w historii ludzkości. Nosiło
je także wielu innych sławnych ludzi
Astrolodzy przypisują Aleksandrom takie cechy, jak staranność,
wytrwałość i zdyscyplinowanie. Dążą oni do doskonałości, lubią
proste zasady i porządek. Są obowiązkowi i prostolinijni.
Poza tymi cechami jak wskazuje moja długoletnia współpraca
z solenizantem Aleksandrem Kubackim, obcy jest mu egoizm.
Jest wrażliwy na sprawy ludzkie. Ukończył Szkołę Podoficerską
i Oficerską Szkołę Samochodową. Pełnił służbę w Szefostwie
Służby Samochodowej i Czołgowo-Samochodowej MON na różnych stanowiskach. Pracował w Komisji Planowania przy Radzie
Ministrów. Uczestniczył w misji pokojowej w Korei i Wietnamie.
W ZBŻZiORWP pełni różnorodne funkcje: m.in. wiceprezesa ds.
socjalno-zdrowotnych.
„Aleksander” – Kazimierz Iłłakowicz
Nie zmienia się nic prócz twarzy świata...
I dziś płomień wielkości serca twoje piecze,
o Aleksandrze... Ledwo się zrodzisz, szukasz Bucefała
i przed tobą ślad sławy skrzydlatej od pościgu pała.
Niech naszemu solenizantowi zawsze trafia się ognisty i krewki
Bucefał – zdrowie.
dr Antoni PARZYSZEK

Strach ma wielkie oczy!
Nadeszła zima-mrozy i śniegi zaorały pola i drogi.
Drzewa stoją jak zamarłe, strach obleciał ptaszków trwogi.
Ludzie zacierają ręce z zimna – tupią nogami żwawo,
Dzieci cieszą się radują, że zima ma swoje prawo!
To nie wszystko co się dzieje wśród ludzi biednych, samotnych,
Dla nich strach ma wielkie oczy, bo pani zima ich dręczy!...
Jest człek co szuka przytułku, pomocy między żyjącymi –
są tacy co chleba szukają – wody i ciepła oczyma spragnionymi!
Wielu chce pomóc bezdomnym, wielu dłoń do nich wyciąga –
Rządzący stwarzają warunki, lecz człek nie jeden urąga...
Niech więc dotknięci samotni zechcą korzystać z uczciwej pomocy
przed mrozem co wszystkim dokuczy, bo strach ma wielkie oczy!
KUPON
głosowania na „Człowieka Związku Roku 2008”
Imię i nazwisko .........................................................................
..................................................................................................
Adres: ulica, kod, miejsce zamieszkania, telefon ........................
..................................................................................................
.....................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Syty – głodnego nie wyczuje! Zdrowy – choremu nie współczuje!
Trzeba być zawsze dobrym człowiekiem, bo tylko taki – biednego
zrozumie!
Otwórzmy serca dla ludzi samotnych ofiarujmy pomoc jak pokarm
dla ptaków!
Niech też odczują nadzieje płynące – w tym 2009 Nowym Roku!
Zofia KOPACZ
Sowa z Krakowa
Niniejsze wiersze dedykuję
Kazimierze Marii Witkowskiej
Antoni Rypuła
ZGŁASZAM .................................................................................
..................................................................................................
(imię i nazwisko)
do nadania tytułu
„CZŁOWIEK ZWIĄZKU Roku 2008”
Data .............................
Podpis.....................................
Każdy kupon nadesłany do redakcji weźmie udział w losowaniu nagród książkowych.
~ Luty 2009 ~ 31

Podobne dokumenty