Ściagnij - Szkoła Podstawowa w Pieniężnie

Komentarze

Transkrypt

Ściagnij - Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
NOW ON THE WEB ! CHECK IT OUT IN COLOUR AT www.sppieniezno.pl
GALAXY editor: Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
Primary School in Pieniężno
English text: Piotr Żukowski
Cooperation: Małgorzata Czaplińska
Issue 3 /14/ - June 2008
Nr 3 /14/ - Czerwiec 2008
Also: Alicja Wolak IVA , Iwona Bacza, Ania Gregorczyk, Eliza
Choszczyk, Klaudia Żurawska VA, Klaudia Letka, Klaudia
Wielguszewska, Angelika Turowska VIB.
Schoolgirls from school art club: Klaudia Łuczun, Roksana
Bagan, Justyna Kosman, Ania Demkowicz and Asia Wożna.
FANTASTIC HOLIDAY!!!
Wakacje
(fragment) J. Kulmowa
Kiedy wakacje się zaczną,
Pożegnamy szkolne mury,
Tablicę i ławki.
Wyjedziemy za miasto,
Do lasu pod namiot,
gdzie mieni się zielenią
i pachnie sosnami.
Będziemy biegali, skakali
i w rzece się kąpali.
Jutro wyślemy pierwszy list…
Wybrała K. Łuczun
Słoneczny Patrol / A. Wożna
Good news! Good news! Good news! Good news! Good news! Good news!
Here are the results of the IX edition of the contest Test Matematyka Plus – Oxford Educational International–
London. The first prizewinner in the category of the 3rd classes has become Julita Milan from class IIIA, next Paweł
Kosman, Mrs Małgorzata Czaplińska’s pupils, scoring 84 and 80 points and finally Sebastian Bąbiński from class IIIB, 80 p.,
Mrs Dorota Bałanda’s pupil! In turn, in the category of the 4th classes the winners are Daria Grzybowska from class IVB
(92p.), Alicja Wolak from class IVA (84p.), Mrs Iryta Maculewicz’s pupils. In the category of the 5th classes we have 2
winners: Olek Kania (88p.) and Roksana Bagan (84p.)! The best mathematician from the 6th classes has become Marcin
Wolanin from class VIA! They are all Mrs Iryta Maculewicz’s pupils, too. Congratulations for all competitors!
BEZPIECZNIE W CZASIE WAKACJI
Bezpiecznie w mieście
Brak pieniędzy i pomysłu często powoduje, że wiele dzieci spędza wakacje w mieście. Ale
pamiętajmy, że w mieście należy zachować szczególną ostrożność.
1. Nie wbiegać nagle na jezdnię. Ulica jest niebezpiecznym miejscem dla dzieci.
2. Podróżując samochodem rodzice powinni umieścić dzieci w specjalnych fotelikach.
3. Nie przebywać na dworze o późnej porze.
4. Uważać na bezpańskie psy, bo mogą cię zaatakować.
5. Jeździć rowerem po ścieżkach rowerowych, a jeśli ich nie ma, to po chodnikach, ale
nie przeszkadzając innym.
6. Korzystać z różnych rozrywek i zajęć w świetlicach, zamiast bezinteresownie spędzać
czas w nieodpowiednich miejscach.
Bezpiecznie w górach i nad wodą
1. Nigdy nie wychodź w góry sam, bo gdybyś potrzebował pomocy, druga osoba Ci jej
nie udzieli.
2. Nigdy nie zbaczaj ze szlaku, bo możesz zabłądzić.
3. Kup odpowiedni sprzęt i odzież.
4. Zawsze informuj innych, dokąd idziesz, bo gdyby cos się stało, będą wiedzieć, gdzie
szukać.
5. W wodzie nie oddalaj się od brzegu.
6. Nie pływaj po posiłku.
7. Pływaj w dozwolonych miejscach.
8. Gdy zauważysz, jak ktoś się topi, zaalarmuj o tym kogoś dorosłego.
9. Nie wchodź do wody po długim przebywaniu na słońcu.
10. Nie skacz do wody na główkę.
11. Nie pływaj po wypiciu alkoholu.
12. Nie skacz do wody, jeśli nie znasz jej głębokości.
Bezpiecznie na wsi
1.
2.
3.
Nie podchodż do pracujących maszyn rolniczych.
Omijaj odkryte studnie, podmokłe tereny i rowy.
Rozpalaj ognisko tylko w obecności dorosłych.
Jeśli będziesz przestrzegać przedstawionych zasad, twoje wakacje będą zawsze
wyjątkowym i miłym wspomnieniem!
2
Camping / Biwak
Our pupils from class III A went camping to Ściborki – The Native American village near Banie
Mazurskie, 11-12.06.2008, form tutors Małgorzata Czaplińska and Jadwiga Pilucik (for more see
at www.sppieniezno.pl / Galeria-photos / Archiwum/Aktualności - text).
Can I
shoot?
Only don’t hit the barn!!!
A bonfire in the evening
Kinga Kołacka and Running Wolf
shoot – strzelić / hit the barn – trafić w stodołę / Running Wolf - Biegnący Wilk / bonfire - ognisko
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
The Loch Ness Monster / Potwór z Loch Ness
For years and years people have been talking about a monster or a whole herd of monsters living in Loch Ness. At first
only local people talked about it, but then, in 1933, a road was built around Loch Ness and more and more people began to
come there. Everybody wanted to see the monster and Loch Ness became one of the most important tourist centres in
Scotland.
Loch Ness is in Inverness county in the north of Scotland. It is 2.5 miles long and only one mile wide. In some places it is
more than 700 feet deep. Some people think that prehistoric animals swam into the bay (which is now the loch) in those days.
Then the land slowly formed a block between the bay and the open sea and the animals could not get out of the Loch.
The water in Loch Ness is very dark in colour, and this makes it very difficult to see if there is anything in the loch and
what it is. In 1962 the Loch Ness Investigation Bureau began to examine the question of the monster very seriously. They
wanted an answer to the question which everyone was asking: Is there a herd of prehistoric animals in the loch which has
been there for thousands of years? Some people say that the monster lives in a cave under the water. Others say that the
monster is a seal. But seals are friendly animals and the Loch Ness Monster does not like meeting people.
Glossary: the Loch Ness monster mystery — tajemnica potwora z Loch Ness
/ loch -/ lake – jezioro / herd — stado / a road was built
— zbudowano drogę / the land slowly formed a block between . . . — ziemia powoli zabloko-wała przejście pomiędzy . . . / Many
thousands of years ago Loch Ness was joined to the sea – Wiele tysięcy lat temu Loch Ness było połączone z morzem / swam into the bay pływały w zatoce / this makes it difficult to see — to utrudnia zobaczenie / The Loch Ness Investigation Bureau began to examine the
question of the monster . . . — Biuro Badań Jeziora Ness zaczęło badać sprawę potwora . .. / lives in a cave under the water - żyje w
jaskini pod wodą / seal — foka
3
CULTURE CORNER / KĄCIK KULTURALNY
Today: JOHN WAYNE
– Western movie star!
Dzisiaj: John Wayne – Gwiazda Westernu!
K. Wielguszewska
John Wayne (born Marion Morrison) was born in 1907, in Winterset, Iowa, USA.
John Wayne is one of the genuine icons of 20th-century American film. Famed as a star of westerns, especially
the westerns of director John Ford. "The Duke" also played cops and soldiers with regularity. No matter what the
role, Wayne nearly always played the same character: a big, tough, but sentimental hero who talked straight and
met the bad guys head on. His many films include classics such as Stagecoach (1939, with Wayne as the Ringo
Kid), the Irish fable The Quiet Man (1952), and The Searchers (1956). He is perhaps best remembered for his
parts in Ford's cavalry trilogy - Fort Apache (1948), She Wore a Yellow Ribbon (1949) and Rio Grande (1950).
He also starred in Red River (1948), Sands of Iwo Jima (1949), The Alamo (1960), The Green Berets (1968) and
many others. Wayne won an Oscar late in his career for his role as one-eyed Rooster Cogburn in the 1969 film
True Grit. John made over 200 films. He died in 1979.
Glossary: Famed as a star of westerns – zasłynął jako gwiazda westernów / "The Duke" - ,,Książę” /
especially - szczególnie / nearly always played the same character – prawie zawsze grał tę samą postać /
No matter what the role – bez względu na rolę / include classics such as – zawierają klasyki takie jak /
hero – bohater / met the bad guys head on – spotykał złych facetów twarzą w twarz / fable – bajka /
won an Oscar – zdobył Oskara / one-eyed - jednooki / made over – zrobił ponad
4
HUM
UR
A. Turowska
At the end of the school year a teacher says to her pupils:
- Come back after your holidays rested and much more wise.
Suddenly, Johnny says:
- We wish the same to you!
Pani na końcu roku mówi do swoich uczniów:
- Przyjdżcie po wakacjach wypoczęci i dużo, dużo mądrzejsi.
Nagle z końca klasy odzywa się Jasiu:
- My tego samego pani życzymy!
************************************************
In the desert an exhausted tourist asks Bedouin:
- How to get to Cairo?
- You go straight all the time and on Thursday turn right…
Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina:
- Jak dotrzeć do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo…
************************************************
Taken from English tests…
CZARNA BLONDYNKA
My sister has got black hair. She’s blonde.
Moja siostra ma czarne włosy. Jest
blondynką.
*
MILKY DOG
My dog eats special food – it eats milk.
Mój pies jada specjalne jedzenie – je mleko.
*
BUDOWNICZY
An eye is built of volleyball* and basketball
Oko zbudowane jest z siatkówki i koszykówki.
_____________________
* volleyball – piłka siatkowa / retina – siatkówka (część oka)
ENTERTAINMENT
Solve the crossword
Think up the text and
colour the picture
J. Kosman
.
……………………………….
5
K. Wielguszewska
A. Demkowicz
Complete the gaps and then
translate the words into Polish
Uzupełnij luki, a następnie przetłumacz
wyrazy na język polski.
B__ __ __ __ u __ __ e __ __ __h –
M__ __ NT__ __ __ __ S__ __ g __ __ ss –
I__ __ c __ __ __ __ __a __e –
A__ __ __ s __ -
Count the flowers
There are……….flowers
Find 13 words connected with holidays /
Znajdż 13 słów związanych z wakacjami
A. Wolak
A
W
N
J
A
C
C
M
O
U
N
T
C
A
R
L
L
S
A
H
C
Y
V
B
N
O
Q
E
R
O
L
B
T
E
I
C
L
S
H
K
A
I
N
S
K
V
T
A
E
A
C
H
H
J
K
L
G
O
U
R
I
S
T
E
C
R
E
A
M
D
J
D
H
F
E
W
S
A
S
S
C
A
M
P
S
S
K
Y
D
U
S
Y
H
J
K
E
J
R
F
N
D
S
G
T
R
A
V
E
L
F
Zdzisio i 3 życzenia złotej rybki/
kajak
- …………………
biwak - …………………
lipiec
- ………………..
plaża
- ..……………….
lody
- …………………
niebo
- …………………
góry
- …………………
słońce - …………………
podróż - …………………
wakacje - …………………
morze - …………………
jezioro - …………………
turysta - …………………
Zdzisio and 3 wishes of the gold fish
A. Wożna
6