Zapytanie i odpowiedź nr 2

Transkrypt

Zapytanie i odpowiedź nr 2
Kielce, 2016-02-17
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie zajęć codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 – 18.00, tj. 10 godzin dziennie?”
Odpowiedź Zamawiającego:
W żadnym punkcie SIWZ
Zamawiający nie wskazał na taką możliwość.
Wykonawcy posiadający doświadczenie w realizacji szkoleń grupowych
projektując harmonogramy czasowe biorą pod uwagę efektywność zajęć
dydaktycznych. Zamawiający wskazuje jedynie, że zajęcia nie mogą się
odbywać wcześniej niż od 08:00 i nie później niż do 18:00. Trudno sobie
wyobrazić, aby kursanci uczestnicząc w zajęciach przez dziesięć godzin
dziennie byli w stanie przyswajać jakiekolwiek wiadomości przekazywane przez
wykładowców/trenerów, a sama obecność na zajęciach nie wystarczy by
uzyskać uprawnienie do wykonywania nowego zawodu.
Pytanie Wykonawcy:
”Czy Zamawiający wymaga aby do
kosztów szkolenia w zakresie
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wliczyć koszt niezbędnych
badań lekarskich, psychologicznych oraz koszt egzaminów państwowych?
Nadmieniam, że w związku z uwolnieniem zawodu pracownik ochrony nie
zdaje
się
egzaminów
państwowych,
a
także
nie
ma
wymogów
formalnoprawnych dla uczestników szkolenia aby byli oni zobligowani do
realizacji jakichkolwiek badań przed przystąpieniem do kursu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga, aby do kosztów szkolenia były wliczane koszty
„niezbędnych”
badań
lekarskich/psychologicznych
oraz
egzaminów
państwowych, bez których nie jest możliwe rozpoczęcie pracy np. kierowcy,
spawacza, operatora koparki itd.
Pytanie Wykonawcy:
„Zwracamy się z prośbą o informację jaka jest dopuszczalna maksymalna liczba
godzin zajęć w ciągu dnia lub w ciągu tygodnia na kursie spawalniczym (część
4 zamówienia). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Instytutu
Spawalnictwa dopuszczalna liczba godzina zajęć dydaktycznych wynosi 10.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca projektuje harmonogram szkolenia w taki sposób, aby zajęcia
odbywały się w godzinach od 08:00 do 18:00. Biorąc jednak pod uwagę
możliwości przyswajania przez kursantów specjalistycznej wiedzy spawalniczej
nie może być akceptacji dla haromonogramu opartego na modelu codziennie 10
godzin zajęć. W ciągu tygodnia może wystąpić maksymalnie jeden dzień z
wymiarem 10 godzin szkolenia.

Podobne dokumenty