pwsz tarnów - PWSZ w Tarnowie

Transkrypt

pwsz tarnów - PWSZ w Tarnowie
Nowy program grupowego
ubezpieczenia na życie dla
pracowników
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ W TARNOWIE
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci opracowany został
kompleksowy program ubezpieczeniowy.
W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące programu ubezpieczeniowego oraz
zestaw dodatkowych informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.
Przystąpienie do ubezpieczenia
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci.
Wszystkie osoby zatrudnione, po podjęciu decyzji dotyczącej wyboru wariantu
ubezpieczenia proszone są o zgłoszenie się w Kwesturze pokój 014b u Pani Lucyny
Rojek celem podpisania listy.
Prosimy również, aby osoby które nie wyrażają chęci przystąpienia do ubezpieczenia
zgłosiły ten fakt w Kwesturze potwierdzając podjętą decyzję swoim podpisem.
Osoby dotychczas ubezpieczone przechodzą do nowych zakresów z zachowaniem
ciągłości bez okresów karencji, do świadczeń które posiadały obecnie. Jedyne okresy
karencji dotyczą nowych dodatków t.j. wystąpienia ciężkiej choroby u współmałżonka,
operacji chirurgicznych oraz Karty Antybiotyk.
Osoby dotychczas nieposiadające ubezpieczenia w PZU ŻYCIE mogą przystąpić do niego
bez okresu karencji w zakresie podstawowym obejmującym śmierć osoby
ubezpieczonej, śmierć rodziców, teściów, śmierć małżonka, śmierć dziecka,
urodzenie dziecka, trwały uszczerbek na zdrowiu. Karencje w ubezpieczeniach
dodatkowych zgodnie z owu.
Zalety korzystania z programu
• ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
• zakres ubezpieczenia wynegocjowany w PZU nie jest możliwy do uzyskania w polisach indywidualnych
• możliwość ubezpieczenia współmałżonków i pełnoletnich dzieci na analogicznych zasadach jak
pracownicy
• brak ankiet i badań medycznych
• możliwość zgłaszania świadczeń przez Internet - na stronie pzu.pl, należy kliknąć przycisk „zgłoś szkodę lub
roszczenie”. Prosty wniosek pozwoli na łatwe uzupełnienie danych oraz załączenie skanów lub zdjęć
dokumentów
• możliwość zgłaszania świadczeń przez telefon – 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu - 801 102 102
RODZAJ ŚWIADCZENIA – WARIANT
B
ZAKRES
AKTUALNY
ZAKRES
PROPONOWANY
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy,
144 000 zł
192 000 zł
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym,
112 000 zł
144 000 zł
- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy,
112 000 zł
144 000 zł
- nieszczęśliwym wypadkiem,
80 000 zł
96 000 zł
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
54 000 zł
80 000 zł
- przyczyną naturalną,
40 000 zł
48 000 zł
3 600 zł
3 520 zł
22 000 zł
14 000 zł
2 200 zł
30 000 zł
14 000 zł
3 520 zł
Śmierć rodziców oraz rodziców małżonka
1 600 zł
2 160 zł
Urodzenie dziecka
1 400 zł
1 440 zł
Urodzenie martwego dziecka
2 800 zł
2 880 zł
32 000 zł
320 zł
40 000 zł
400 zł
30 000 zł
300 zł
40 000 zł
400zł
5 000 zł
6 000 zł
BRAK
4 000 zł
BRAK
za 1 dzień
2 000 zł
1 200 zł
400 zł
za 1 dzień
pobytu
pobytu
Śmierć ubezpieczonego spowodowana: *
Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie)
Śmierć małżonka: *
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
- naturalna,
Śmierć dziecka do 25 r. życia
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- 100% trwałego uszczerbku
- 1% trwałego uszczerbku
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym
- 100% trwałego uszczerbku
- 1% uszczerbku
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych bypass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,
ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa
w par. 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w par. 3 pkt 33, zawał serca,
zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba
Parkinsona,
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych bypass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,
ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa
w par. 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w par. 3 pkt 33, zawał serca,
zgorzel gazowa
Operacja chirurgiczna ubezpieczonego :
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Leczenie szpitalne ubezpieczonego * (minimalna długość pobytu
wynosi 4 dni) spowodowane:
- wypadkiem komunikacyjnym,
- wypadkiem przy pracy,
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
- nieszczęśliwym wypadkiem,
- chorobą,
- OIT – jednorazowe świadczenie,
- rekonwalescencja – za 1 dzień zwolnienia chorobowego po pobycie w
szpitalu trwającym minimum 14 dni,
Karta apteczna - wydawana po pobycie w szpitalu, za który wypłacone
zostało świadczenie, uprawnia do bezgotówkowego odbioru leków w aptece
do kwoty 200 zł
PZU Antybiotyk – zniżka 80% na wszystkie antybiotyki dostępne w
Polsce na receptę
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
Składka miesięczna za cały pakiet
*- kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU
wypłacana w przypadku zajścia danego zdarzenia.
190 zł
190 zł
142,5 zł
142,5 zł
47,5
475 zł
23,75 zł
250
250
150
200
50
500
25
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
BRAK
200 zł
BRAK
TAK
TAK
TAK
51,50 zł
60,00 zł
RODZAJ ŚWIADCZENIA – WARIANT
A
ZAKRES
AKTUALNY
ZAKRES
PROPONOWANY
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy,
240 000 zł
300 000 zł
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym,
200 000 zł
240 000 zł
- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy,
200 000 zł
240 000 zł
- nieszczęśliwym wypadkiem,
160 000 zł
180 000 zł
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
120 000 zł
140 000 zł
80 000 zł
90 000 zł
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
- naturalna,
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
19 000 zł
12 000 zł
25 000 zł
15 000 zł
- 100% trwałego uszczerbku
- 1% trwałego uszczerbku
37 600 zł
376 zł
40 000 zł
400 zł
BRAK
40 000 zł
400 zł
8 000 zł
10 000 zł
BRAK
4 000 zł
BRAK
za 1 dzień
2 000 zł
1 200 zł
400 zł
za 1 dzień
pobytu
pobytu
Śmierć ubezpieczonego spowodowana: *
- przyczyną naturalną,
Śmierć małżonka: *
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym
- 100% trwałego uszczerbku
- 1% uszczerbku
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych bypass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,
ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa
w par. 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w par. 3 pkt 33, zawał serca,
zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba
Parkinsona,
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych bypass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,
ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa
w par. 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w par. 3 pkt 33, zawał serca,
zgorzel gazowa
Operacja chirurgiczna ubezpieczonego :
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Leczenie szpitalne ubezpieczonego * (minimalna długość pobytu
wynosi 4 dni) spowodowane:
- wypadkiem komunikacyjnym,
- wypadkiem przy pracy,
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
- nieszczęśliwym wypadkiem,
- chorobą,
- OIT – jednorazowe świadczenie,
PZU Antybiotyk – zniżka 80% na wszystkie antybiotyki dostępne w
Polsce na receptę
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
Składka miesięczna za cały pakiet
200
200
150
150
50
500
zł
zł
zł
zł
zł
zł
275 zł
275 zł
165 zł
220 zł
55 zł
550 zł
TAK
BRAK
TAK
TAK
51,50 zł
60,00 zł
*- kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacana w przypadku zajścia
danego zdarzenia.
Informacje dodatkowe
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących warunków grupowego ubezpieczenia na
życie, prosimy o kontakt z agentem PZU Życie SA.
Mariola Pach – Kierownik ds. Klienta Korporacyjnego
Tel.: 605 549 657
Tel.: 14 308 23 73
Fax.: 14 308 23 77
e-mail: [email protected]
Magdalena Barwacz – Doradca Klienta
Tel.: 662 167 299
Tel.: 14 308 23 74
Fax.: 14 308 23 77
e-mail: [email protected]
PZU Oddział Tarnów
ul. Bema 17
33-100 Tarnów
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta nie stanowi
podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia. Pełna treść ogólnych warunków
jest dostępna w Kwesturze pokój 014b.