Broszura Wybieram Życie

Transkrypt

Broszura Wybieram Życie
„WYBIERAM ŻYCIE”
Projekt oraz wszelkie materiały informacyjne na jego temat są
w całości finansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w
ramach projektu "Łódzkie dla Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom - Łódzkie
ma pomysł na Zdrowie".
„Globalny” wskaźnik samobójstw wynosi około 16 na 100 000 populacji - co
40 sekund jedna osoba popełnia samobójstwo na świecie
Zgodnie z definicją WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)
samobójstwo jest aktem o skutku śmiertelnym, który zmarły ze
świadomością i oczekiwaniem takiego skutku sam zaplanował i wykonał w
celu spowodowania zmian przez siebie pożądanych.
Wczesne sygnały ostrzegawcze:
• Wycofywanie się z kontaktów z rodziną i przyjaciółmi,
• Zainteresowanie lub wręcz zaabsorbowanie śmiercią;
• Wyraźne zmiany osobowości i poważne zmiany nastroju;
• Trudności z koncentracją;
• Zmiana dotychczasowych zwyczajów dotyczących jedzenia i snu (utrata
apetytu lub objadanie się, bezsenność lub nadmierna senność);
• Utrata zainteresowania rozrywkami;
• Częste uskarżanie się na fizyczne dolegliwości, przeważnie powiązane z
emocjami, jak bóle głowy, bóle żołądka lub uczucie zmęczenia;
• Nieustanne znudzenie;
• Utrata zainteresowań dla rzeczy i spraw, które dotychczas były istotne
(np. zaniechanie dbałości o wygląd).
Sygnały alarmujące – wysokiego zagrożenia:
• Rozmawianie o samobójstwie lub o jego planowaniu;
• Wzrost impulsywności: nagłe impulsywne działania, jak akty agresji i
przemocy,
zachowania
buntownicze
lub
ucieczkowe
(wynikające
z
ogromnego napięcia emocjonalnego);
• Nagłe ekscesy alkoholowe lub narkotykowe (będące próbą „znieczulenia
się" w cierpieniu lub formą „wołania o pomoc");
• Odrzucanie pomocy; poczucie, że udzielenie pomocy jest już niemożliwe;
• Oskarżanie się „Jestem złym człowiekiem" lub poczucie „zepsucia
(gnicia) w środku";
• Wypowiadanie komunikatów na temat beznadziejności życia, braku
wyjścia, własnej bezwartościowości;
• Odrzucanie otrzymywanych pochwał lub nagród;
• Rzucanie co jakiś czas komunikatów typu:
„Niedługo przestanę być dla ciebie problemem", „To nie ma znaczenia",
„To już na nic się nie zda" lub „Już się nie zobaczymy";
• Nagłe przejście z depresji do stanu pogody i zadowolenia. Zwykle
oznacza to, że po okresie walki wewnętrznej, człowiek podjął już decyzję
o ucieczce od problemów i zakończeniu swego życia;
• Rozdawanie swoich ulubionych przedmiotów; oddawanie domowych
zwierzaków w dobre ręce;
• Sporządzanie testamentu;
• Wypowiadanie komunikatów takich jak: „Jestem niczym", „Nie warto się
mną zajmować", „Chciałbym umrzeć", "Zamierzam się zabić", „Nie
powinnam się urodzić".
WAŻNE TELEFONY
116 111
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i
młodzieży
Można dzwonić codziennie w godzinach 12.00-22.00.
Ze strony www można też (po zalogowaniu) wysłać e-mail do specjalisty.
Masz problem i szukasz osoby, do której możesz się z nim zwrócić? Czujesz się
samotny, potrzebujesz wsparcia i rozmowy z życzliwą osobą? Zadzwoń lub napisz
wiadomość.
116 123
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
Można dzwonić codziennie w godzinach 14.00-22.00.
(od poniedziałku do niedzieli, z wyjątkiem dni świątecznych !)
Telefon dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego
kontaktu z psychologiem, udziela pomocy osobom doświadczającym kryzysu
emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego
stresu.
800 12 12 12
Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Rzecznika Praw Dziecka
Można dzwonić: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00.
Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić
swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno
oddzwonimy.
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby
dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
22 668 70 00
Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie.
Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 12.00 - 18.00 oraz w soboty
i niedziele w godzinach 10.00 - 16.00;
Jeśli jesteś świadkiem lub doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej lub innej w
rodzinie, szkole, pracy lub Twoim otoczeniu, możesz anonimowo uzyskać informację
gdzie szukać pomocy, jak rozwiązać problem, porozmawiać ze specjalistą psychologiem lub prawnikiem.
E-mail: [email protected]
Pomocne strony internetowe i instytucje
Monar.org - Organizacja pozarządowa, która od 30 lat pomaga bezdomnym,
samotnym, chorym, uzależnionym, zakażonym wirusem HIV oraz wykluczonym
społecznie, w tym więźniom. Monar prowadzi zarówno ośrodki stacjonarne jak i pobytu
dziennego oraz noclegownie, szpital, poradnie i punkty konsultacyjne. Ponad 50
placówek posiada uprawnienia do prowadzenia terapii i rehabilitacji osób z problemem
narkotykowym.
StopDepresji.pl - Coraz więcej osób choruje na depresję - sprawdź czy nie
masz objawów. Depresja to choroba, którą leczy się farmakologicznie, zalecana też
jest psychoterapia. Często depresja powoduje niechęć do leczenia, wynika to z jej
objawów: bezsilności i utraty wiary w możliwość poprawy. Nieleczona depresja zabiera
nam siły do normalnego funkcjonowania, powoduje myśli samobójcze.
Punkt Interwencji Kryzysowej „Antidotum” przy Środowiskowym Hufcu
Pracy
ul. Milionowa 96 bl.13
tel. 0-42 672 23 02
Czynny: środa 11:00–19:00
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Al. Piłsudskiego 135
92-318 Łódź
tel. 0-42 676 34 99
Centrum Służby Rodzinie w Łodzi
ul. Broniewskiego 1a
93-162 Łódź
tel. 0-42 682 20 22, 0-42 684 14 60
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi
ul. Zachodnia 97 lok.12
tel. 794 430 463
Stowarzyszenie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży
profilaktyczno- rozwojowy ośrodek młodzieży i dzieci „Prom” w Łodzi
ul. Jaracza 40
tel. 0-42 630 03 73
CENTRUM MEDYCZNE RENOMA
ŁÓDŹ, UL. STERLINGA 16/18
TEL: (42) 278 70 87