WYWIAD KOMPETENCYJNY W REKRUTACJI

Transkrypt

WYWIAD KOMPETENCYJNY W REKRUTACJI
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH
WYWIAD KOMPETENCYJNY W REKRUTACJI
– zasady i praktyka przeprowadzania
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest nabycie i rozwijanie umiejętności prowadzenia
efektywnych i skutecznych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy.
Zajęcia polegają na dyskusji nad głównymi aspektami profesjonalnego wywiadu kompetencyjnego oraz
pokazach i ćwiczeniach dotyczących różnych technik jego przeprowadzania.
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
 Zapoznanie się z różnymi technikami przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do
pracy.
 Poznanie metod i sposobów zwiększających skuteczność i obiektywność stosowanych technik.
 Praktyczne ćwiczenia i pokazy – symulacje wywiadów.
 Uzyskanie informacji zwrotnej od prowadzącego.
prowadzący: Monika MISZTAL
Ekspert niezależny, certyfikowany coach ICC oraz praktyk NLP, specjalizuje się w projektach związanych z
oceną, rekrutacją i rozwojem kadry pracowniczej, Assessment/Develepment Centre, tworzeniem i
wdrażaniem modeli kompetencyjnych, a także tworzeniem strategii personalnych dla firm.
Wcześniej przez ponad 8 lat pracowała w dużej międzynarodowej organizacji, w tym przez kilka lat na
stanowisku Resourcing Managera, gdzie była odpowiedzialna za rekrutację i rozwój kadry specjalistycznej i
menedżerskiej, procesy oceny pracowniczej i oceny potencjału, budowanie wizerunku pracodawcy z
wyboru, zapewnienie procesów i narzędzi wspierających efektywne zarządzanie talentem w organizacji.
Pełniła tam również rolę eksperta ds. rekrutacji i rozwoju kadry dla regionu Europy Centralnej i Wschodniej.
Trener w firmie DOM WIEDZY.
W programie:
1. Rola i cele kompetencyjnych rozmów kwalifikacyjnych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników.

Zalety i ograniczenia metody wywiadu w odniesieniu do innych stosowanych metod selekcji.
2. Typy rozmów kwalifikacyjnych.
3. Techniki zadawania pytań podczas wywiadu.

Technika „lejka”.

Technika STAR.

Metoda diagnozy na czterech płaszczyznach – 4D.
4. Warunki prawidłowo przeprowadzonego wywiadu kompetencyjnego.

Jak nawiązać kontakt z kandydatem?

Przygotowanie kandydata do rozmowy.

Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Struktura wywiadu.
5. Przygotowanie się prowadzącego do wywiadów z kandydatami.

Zebranie niezbędnych informacji (opis stanowiska pracy, profil kompetencyjny oczekiwanego
kandydata, analiza dokumentów kandydatów).

Wybór kryteriów do weryfikacji podczas wywiadu (kompetencje i wskaźniki behawioralne).

Opracowanie schematu rozmowy i przygotowanie pytań.

Opracowanie schematu sposobu gromadzenia i oceny informacji uzyskanych od kandydatów
(formularz oceny, skale ocen, technika ORCE).
6. Najczęściej popełniane błędy przez osoby przeprowadzające wywiad i sposoby ich uniknięcia.

Banalne pytania.

Naruszenie zasady sprawiedliwości.

Błędy oceny.
7. Praktyczne ćwiczenia w przeprowadzaniu wywiadu kompetencyjnego.

Ćwiczenia z podziałem na role.

Bieżąca analiza przeprowadzanych rozmów i informacja zwrotna dla uczestników.
Cena: 1150 PLN + 23 % VAT
Cena: 1150 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.
Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 / 668 50 00
Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Monikę MISZTAL:
Podobało mi się:
„Warsztaty (praktyczna strona rozmów kwalifikacyjnych).”
„Efektywne wykorzystanie czasu szkolenia przez wykładowcę.”
„Podobała mi się część praktyczna.”
„Tempo zajęć, strona praktyczna, polecana literatura.”
„Świetny kontakt prowadzącego z grupą.”
„Płynny sposób prowadzenia szkolenia przez trenera. Trzymanie się planu.”
„Ankieta potrzeb, opieka organizatora.”
„Profesjonalizm i umiejętności prowadzącej.”
„Możliwość sprawdzenia siebie w sytuacji wywiadu.”
„Charakter warsztatowy.”
„Struktura, omówienie kwestii przygotowania do procesu rekrutacji, scenki.”
„Odgrywanie scen + wnioski.”
„Osobowość trenerki, sposób prowadzenia, dyskusje.”
„Podejście prowadzącego do uczestników.”
„Praktyczny aspekt szkolenia.”