plik PDF z tekstem wprowadzenia

Transkrypt

plik PDF z tekstem wprowadzenia
Rekolekcje radiowe „… bo tu jest twoje życie”, 10.05-7.06.2015 .
TYDZIEŃ I
TYDZIEŃ I, DZIEŃ 3. OZ 11, 1-4
Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im
bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie, a składali ofiary Baalom
i bożkom palili kadzidła. A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich
brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi
więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego
policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.
 Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
 Wzbudźmy intencje prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
 Wyobraźmy sobie siebie w objęciach kochającego Boga Ojca.
 Prośmy o łaskę doświadczania miłości Boga.
 Rozpocznijmy rozważanie Słowa Bożego.
Punkt 1. Bóg miłuje
Miłość Boga jest jak najpiękniejsza troskliwa miłość ojcowska. Bóg jest jak ojciec,
pochylający się z delikatną miłością nad swoim ukochanym dzieckiem. Z troską uczy je
chodzić i bierze na swoje ramiona. Ochrania na wszystkich etapach życiowej wędrówki.
Miłość Boga jest jak najczulsza delikatna miłość matki, która przytula do policzka
niemowlę. Schyla się ku niemu, aby zaspokoić jego głód i pragnienie.
Czy dostrzegam znaki Tej miłości w moim życiu?
Punkt 2. Jest wierny
Bóg w swojej miłości nigdy nie przestaje przyciągać człowieka do siebie. Nie cofa się
nawet wtedy, kiedy ludzie odrzucają Go, buntują przeciwko Niemu i odchodzą do innych
bożków. Bóg wciąż odbudowuje przymierze z ludźmi.
Im bardziej odchodzą, tym bardziej Bóg ich wzywa i pociąga ku Sobie więzami miłości.
Jego miłość jest cierpliwa i wierna, bezwarunkowa, łaskawa i miłosierna.
Także mnie Bóg ukochał miłością odwieczną. Zawsze zachowuje dla mnie łaskę
i wierność
http://www.wzch.org.pl/radiowe
str. 1
Rekolekcje radiowe „… bo tu jest twoje życie”, 10.05-7.06.2015 .
TYDZIEŃ I
Jaki obraz miłości Boga noszę w swoim sercu?
 Zakończmy rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy
„Ojcze nasz“.
http://www.wzch.org.pl/radiowe
str. 2

Podobne dokumenty