Spotkanie 1. Boża miłość i Boży plan Do jakiej relacji zaprasza nas

Transkrypt

Spotkanie 1. Boża miłość i Boży plan Do jakiej relacji zaprasza nas
Spotkanie 1.
POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ
Boża miłość i Boży plan
Celem spotkania jest zrozumienie, kim jest Bóg, jaki On jest oraz tego, że On
nas kocha i ma wobec nas i naszego życia wspaniały plan.
1. Jaki obraz Boga ukazuje nam Ewangelia?
Czytając opis zwiastowania w Ewangelii św. Łukasza możemy odnaleźć
częściową odpowiedź, jaki jest Bóg.
•
Co przy okazji zwiastowania anioł mówi o Bogu? (Łk 1,28.32.37)
…..............................................................................................................................
•
formacja w domu
1. Co możemy na podstawie spotkania powiedzieć o naszym Bogu?
…...................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Na czym polega Boża miłość i wypływający z niej Boży plan?
…...................................................................................................................
Co Maryja mówi o przymiotach i naturze Boga w hymnie Magnificat?
.......................................................................................................................
(Łk 1,46-55)
3. Co musimy uczynić, aby przyjąć Bożą miłość i Boży wspaniały plan
................................................................................................................................
Bóg jest święty i dlatego sprzeciwia się wszelkiemu złu oraz ludziom, którzy źle
czynią.
•
Jak wobec nich postępuje?
wobec nas?
a) J 3,16.........................................................................................................
b) Łk 10,27....................................................................................................
..................................................................................................................................
•
Jak postępuje wobec dobrych?
..................................................................................................................................
Bóg dał obietnice Abrahamowi i „ojcom”.
•
W jaki sposób Bóg je realizuje i kogo one obejmują?
4. Wiedząc, jaki jest Bóg, co On o nas myśli, co nam przygotowuje
i czego od nas oczekuje, zastanowię się, w jakiej relacji do miłości Boga
i Jego planu pozostaje moje obecne życie.
….............................................................................................................................
2. Czego Bóg od nas oczekuje?
Żydzi w swoim życiu kierowali się wieloma prawami, chcąc osiągnąć życie
wieczne, tymczasem Jezus wskazuje, że istotą są dwa najważniejsze.
•
Jakie? (Łk 10, 25-28)
…............................................................................................................................
•
Do jakiej relacji zaprasza nas Bóg?
......................................................................................................................
Co obiecał Chrystus uczonemu w Prawie, gdy wypełni te
przykazania?
.......................................................................................................................
•
W Namiocie Spotkania poproś Boga o siłę i łaskę zmiany swojego życia
i uporządkowania go w obliczu Jego miłości.

Podobne dokumenty