cennik - Dieta Cambridge

Transkrypt

cennik - Dieta Cambridge
C E N N I K
usług dietetycznych
Centrum Odchudzania Cambridge
Konsultacja osobista
Konsultacja internetowa
100 zł
40 zł
Dieta 7 dni
100 zł
Dieta 10 dni
120 zł
Dieta 14 dni
140 zł
Dieta 7 dni SPECJALNA*
150 zł
Dieta 10 dni SPECJALNA
180 zł
Dieta 14 dni SPECJALNA
210 zł
* dieta układana z uwzględnieniem specyficznych warunków,
np. szczególny tryb życia pacjenta, stan zdrowia, obciążenie
organizmu itp.
PAKIETY
3 x konsultacje osobiste
270 zł
5 x konsultacje osobiste
425 zł
7 x konsultacje osobiste
560 zł
10 x konsultacje osobiste
750 zł
3 x konsultacje internetowe
108 zł
5 x konsultacje internetowe
170 zł
7 x konsultacje internetowe
224 zł
10 x konsultacje internetowe
300 zł
Przyjdźcie WE DWOJE
140 zł
UWAGA! Konsultacje dietetyczne i układanie menu przez dietetyka dla osób
będących na programie diety Cambridge 810 kcal, 1000 kcal,
1200 kcal lub 1500 kcal NIE JEST ODPŁATNE!
PODCZAS PI ERWSZEJ KONSULTACJ I OSOBIST EJ
•
•
•
•
Pomiar tkanki tłuszczowej.
Pomiar zawartości wody w organizmie, obliczenie PPM, BMI, WHR.
Analiza tkanki tłuszczowej.
Konsultacja dietetyczno-żywieniowa obejmująca analizę nawyków żywieniowych,
wywiad dietetyczny, ustalenie ogólnych założeń dietoterapii, określenie stanu
odżywienia oraz najczęściej popełnianych błędów żywieniowych.
• Ustalenie oczekiwań pacjenta odnośnie zakresu i założeń diety, która ma być ułożona.
PODCZAS KOLEJNYC H KONSULTACJ I OSOBISTYCH
•
•
•
•
•
•
Przekazanie indywidualnej diety i omówienie z pacjentem zasad jej stosowania.
Pomiary kontrolne.
Sprawdzenie efektów diety i samopoczucia pacjenta.
Omówienie wyników.
Omówienie problemów utrudniających osiągnięcie celu.
Określenie przebiegu ewentualnego dalszego postępowania dietetycznego.
KONSULTACJA INTE RNETOWA
Możliwość uzyskania porad żywieniowych i opracowania jadłospisu przez Internet.
Dietetyk na podstawie karty zdrowia, otrzymanej drogą mailową, ustala zalecenia
żywieniowe i/lub układa jadłospis. Następnie wysyła go pacjentowi po otrzymaniu wpłaty
na podany wcześniej numer konta bankowego. Ewentualne pytania związane z
zaleceniami i/lub ustalonym jadłospisem omawiane są telefonicznie lub mailowo i nie
są odpłatne.
www.dieta-cambridge.pl