2-Dzieło Odbudowy Miłości Fundacja DOM

Transkrypt

2-Dzieło Odbudowy Miłości Fundacja DOM
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W KOMUNALNYM LOKALU UŻYTKOWYM
W DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W 2013 ROKU
Najemca:
Nazwa najemcy (zgodnie z KRS):
Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M.
Forma prawna (zgodnie z KRS):
Fundacja
Siedziba najemcy (zgodnie z KRS):
Ul. Madalińskiego 69/2
Adres do korespondencji:
Fundacja D.O.M.
Ul. Madalińskiego 69a
02-549 Warszawa
Osoby, z którymi można się kontaktować w sprawie
sprawozdania (telefon, faks, adres poczty
elektronicznej):
Zdzisław Bielecki
Tel. 22 8456016, [email protected]
Strona internetowa najemcy:
www.dom.org.pl
Lokal wynajmowany przez najemcę na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy:
Adres:
ul. Madalińskiego 69a
Powierzchnia:
92,35 m2, 13,20 m2, 13,19 m2, 9,40 m2
Kondygnacja:
Wysoki parter, piwnica
Dodatkowe uwagi dotyczące lokalu (liczba pomieszczeń, dostępność dla osób niepełnosprawnych, inne
informacje zdaniem najemcy istotne)
3 pomieszczenia, kuchnia, łazienka, niedostępny dla osób niepełnosprawnych, plus trzy pomieszczenia
piwniczne.
Sprawozdanie z działalności:
Dni i godziny działalności najemcy w lokalu:
Pn-pt 9.00-17.00
Dni i godziny dostępności lokalu dla mieszkańców:
Pn-pt – 9.00 – 19.00
Czy w lokalu prowadzona jest odpłatna działalność statutowa (jaka? w jakiej części lokalu? w jakich dniach
i godzinach?)
Nie jest prowadzona działalność odpłatna.
Czy w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza (jaka? w jakiej części lokalu? w jakich dniach
i godzinach?)
Nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
Opis działalności Najemcy w lokalu lub opis działalności związanej z najmem lokalu (prosimy o podanie
konkretnych danych i o nieograniczanie się do podawania informacji zawartych w Statucie lub w KRS albo w
innym rejestrze):
W lokalach przy ul. Madalińskiego 69a, mieści się biuro fundacji oraz Klub D.O.M. W
ramach Klubu D.O.M. w 2013r. prowadzone były:
- Indywidualne korepetycje dla dzieci kierowanych przez pedagogów szkolnych ze szkół
Mokotowa, kuratorów sądowych, poradnię Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 7 prowadzone
przez wolontariuszy, kontynuacja korepetycji z 2012/2013 roku szkolnego,
- Korepetycje dla dzieci przystępujących do egzaminów poprawkowych,
- Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji dla uczniów,
- Doskonalenie znajomości j. angielskiego, francuskiego.
- Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, indywidualna nauka gry na pianinie i nauka śpiewu,
- Kawiarenka internetowa dla społeczności lokalnej,
- Zbiórka darów dla osób bezdomnych i ubogich.
Pod koniec 2013 roku Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu m.st.
Warszawy na doposażenie placówki wsparcia dziennego - KLUBU D.O.M., zostały
wykonane prace remontowe i adaptacyjne (oświetlenie, sanitariaty) mające na celu
podniesienie standardu i dostosowanie lokalu do wymogów rejestracji placówki wsparcia
dziennego.
Informacje dodatkowe
Czy najemca wynajmuje lub wynajmował w ciągu ostatnich pięciu lat inne lokale od m.st. Warszawy? (proszę
podać adres lokalu, okres najmu):
Tak, przy ul. Grójeckiej 20B, lokal wynajmowany od 1999 roku
Czy najemca ma lub miał zaległości finansowe wobec m.st. Warszawy (ile? z jakiego tytułu? czy zostały
spłacone? kiedy?):
Najemca nie ma zaległości finansowych.
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści niniejszego sprawozdania
Warszawa, dnia 30.06.2014
.................................................................
(podpisy osób reprezentujących najemcę)