Wysoki plon i tolerancja na choroby - SAATEN

Transkrypt

Wysoki plon i tolerancja na choroby - SAATEN
Jęczmień ozimy pastewny
ANTONELLA
ODMIANA 6-RZĘDOWA
Wysoki plon i tolerancja na choroby
Zalety
Wysoki potencjał plonu ziarna – w regionie III 120%
wzorca – średnia z 2012-2013 roku wg badańCOBORU,
Wysoka zdrowotność liści,
Typ pojedynczego kłosa z dużym wyrównaniem ziarna
i wysoką wagą hektolitra.
Wskazówki
ANTONELLA jest odmianą uniwersalną preferującą
wczesne i średniowczesne terminy siewu,
Przy wysokim poziomie nawożenia azotowego
ANTONELLA wymaga zastosowania dwóch dawek
regulatorów wzrostu.
Krótka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
charakterystyka
Profil
1
2
3
4
5
6
7
8
Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
5 pkt. wg COBORU
Odporność na
wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Waga 1 hektolitra
Odporność na choroby
Mączniak
Stan: 21.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
9
Strona 1 z 3
Jęczmień ozimy pastewny
ANTONELLA
ODMIANA 6-RZĘDOWA
Wysoki plon i tolerancja na choroby
Profil
Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
9
5 pkt. wg COBORU
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Odporność na choroby
Wirus żółtej mozaiki
Mączniak
Rynchosporioza
Rdza (karłowa) jęczmienia
Plamistość siatkowa
Czarna plamistość
Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wyrównania ziarna (> 2,2 mm)
Waga 1 hektolitra
Udział ziarna celnego
jęczmienia
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 21.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 2 z 3
Jęczmień ozimy pastewny
ANTONELLA
ODMIANA 6-RZĘDOWA
Wysoki plon i tolerancja na choroby
Termin wysiewu
Gęstość wysiewu
Wczesny siew
Optymalny siew
Późny siew
Nawożenie
Wrzesień
220-240 ziaren/m²
240-260 ziaren/m²
330-350 ziaren/m²
krzewienie
strzelanie w źdźbło
dawka późna
BBCH 21-25
BBCH 30-31
BBCH 37-39
70-90 kg N/ha
30-50 kg N/ha
40-60 kg N/ha
Regulator wzrostu
BBCH 31-32 0,3-0,4 l/ha Trineksapak etylu
BBCH 39-49 0,3 l/ha Chlorek mepikwatu, Prochexadion wapnia + 0,2 l/ha Etefon
lub
BBCH 32-37 0,5 l/ha Trineksapak etylu + 0,4 l/ha Etefon
Ochrona roślin
Insektycyd
Przy wczesnym siewie wymagany jest monitoring pojawu mszyc (Rdza jęczmienia!).
Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów
BBCH 39
BBCH 32
+
BBCH 45-49
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 21.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 3 z 3