KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

Komentarze

Transkrypt

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)
ISSN 2082-2553 • wydanie 16/2013 (62) • 23 października 2013
Pięć godzin na parkiecie
str. 2
Najzdolniejsi uczniowie
zostali nagrodzeni
str. 3
Obiekty wne strony powiatu bolesławieckiego
Piotr Roman odpowiada
str. 4
247 w konkursie na
fotografie Glinoludów
r
e
k
l
a
str. 6
m
URZĘDOWA
KASACJA
SAMOCHODÓW
KUPUJEMY KAŻDE AUTO
ODBIERAMY WŁASNYM
TRANSPORTEM
BEZ UKRY TYCH OPŁAT
PŁACIMY NA JLEPIE
J
tel. 664 788 290
Bolesławiec
Patrzy urzędnikom na ręce
r
Wywiad z Mariuszem Czurejno,
mieszkańcem Gminy Nowogrodziec,
który nie zgadza się z polityką śmieciową gminy.
e
k
l
a
m
bez dochodu!
200 - 1000 zł
a także 1500 zł, 6000 zł
oraz inne pożyczki bez BIK
również z komornikiem
Tel. 602 618 747
TOSAT
Montaż i naprawa
kotłów gazowych
a
ul. Tysiąclecia 17, 59-700 Bolesławiec
tel: 503 660 181, www.tosat.republika.pl
a
2
BolecInformacje
www.bolec.info • wydanie 16/2013 (62) • 23 października 2013
Nie spalaj śmieci!
Spalanie
tworzyw
sztucznych
skaża
substancjami trującymi nasze otoczenie na
wiele lat. W trakcie spalanie wydziela się
trujący chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny,
a także powstają tlenki siarki, węgla, azotu
i metale ciężkie. Są to trucizny, które działają
powoli i wywołują nieuleczalne choroby.
Urząd Miasta i Gminy
Nowogrodziec w związku z rozpoczętym okresem
grzewczym
przypomina
o zagrożeniu dla zdrowia ludzi
i szkodliwości dla środowiska
naturalnego, jakie powoduje
spalanie odpadów w piecach
c.o. a w szczególności tworzyw
sztucznych, zużytych ubrań
i obuwia, opon, opakowań
wielomateriałowych, papy itp.
Spalanie nawet niewielkiej
ich ilości skaża substancjami
r
trującymi nasze otoczenie na
wiele lat. W trakcie spalanie
wydziela się trujący chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny,
a także powstają tlenki siarki,
węgla, azotu i metale ciężkie.
Są to trucizny, które działają
powoli i wywołują nieuleczalne choroby.
Spalanie odpadów jest zabronione prawem, między
innymi przepisami ustawy
o odpadach oraz Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec,
wprowadzonego uchwałą nr
XXX/224/12 Rady Miejskiej
w Nowogrodźcu z dnia 27
grudnia 2012 r.
Urząd Skarbowy dla pacjenta
W związku z udana akcją w dniu 16 października
2013 r. oraz dużym zainteresowaniem dostępem
do Zintegrowanego Informatora Pacjenta
Urząd Skarbowy w Bolesławcu ponownie
zaprasza do siebie 7 i 25 listopada 2013 roku.
W dniach 7 i 25 listopada
2013 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bolesławcu w godz.
od 9:00 do 15:00 na Sali Obsługi
Klienta(-parter), czynne będzie
mobilne stanowisko ZIP. Pracownicy NFZ dokonywać będą
rejestracji i wydawać indywidualny login i hasło do systemu.
Dane w nim zawarte umoż-
Wobec właścicieli nieruchomości, którzy praktykują
tego rodzaju działania, Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska oraz Straż Miejska
może wystosować dotkliwe
sankcje karne.
Niepokojące Państwa zdaniem, przypadki spalania
odpadów można zgłaszać do
Straży Miejskiej (tel. 75 731
6419 lub 601 983 351) lub do
Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (tel. 75 7380690
lub 75 7380697) w godzinach
urzędowania.
e
k
l
a
m
a
INTERKADRA
zatrudni
kasjerów
na terenie
Bolesławca
(Bolec.Info/Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec)
liwiają każdemu wgląd do historii swojej choroby od roku
2008 oraz listy przepisanych
refundowanych leków. A także
sprawdzenie, jaki mamy obecnie status ubezpieczenia w tzw.
e-WUŚ.
Osoby pełnoletnie zainteresowane dostępem do ZIP powinny stawić się osobiście z dowodem tożsamości ( dowodem
osobistym lub paszportem).
więcej inf. tel. 666 826 238
lub mail: [email protected]
(Kazimierz Marczewski/Ewa Mielnik US)
„Nie warto nawiązywać więzi międzypokoleniowych” Pięć godzin na parkiecie
Tak brzmiała teza debaty oksfordzkiej, która
odbyła się 1 października w Gimnazjum
Samorządowym nr 2.
Dokładnie rok temu Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
uczniowie uczcili podpisując umowę o współpracy między Młodzieżą Starszą i Młodzieżą Młodszą.
Podczas tegorocznych obchodów
tego Dnia gościliśmy w naszej
szkole Wiceprzewodniczącą Rady
Miasta Panią Janinę Piestrak-Babijczuk, II Zastępcę Prezydenta
Miasta Bolesławiec Pana Kornela
Filipowicza i przedstawicieli: Rady
Miasta ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Bolesławiec, Sybiraków, Kresowiaków, Uniwersytetu
III Wieku i Stowarzyszenia Carpe
Diem. Cieszymy się, że Pani Stani-
sława Zięcik przyjęła zaproszenie
do debaty oksfordzkiej i wystąpiła
wraz z uczniami po stronie tezy,
w której mówcy byli ustawieni
na przegranej pozycji. Dzięki niej
mówcy po stronie tezy trzymali się
bardzo dzielnie „grając nie swoje
role”.
Po stronie antytezy wystąpiły
Panie: Maria Adamowicz z Uniwersytetu III Wieku, Maria Szpak
z Rady Miasta ds. Seniorów i Eugenia Wolska z Carpe Diem.
Cele, które realizowaliśmy
wykorzystując tę formę to: umiejętność występowania na forum,
poszukiwanie argumentów na
poparcie swojego stanowiska i prowadzenie sporu z poszanowaniem
przeciwnika. To udało się znakomicie - powiedziała Marszałek
Debaty Anna Gorzkowicz, która
podkreśliła bardzo trudną rolę
mówców po stronie tezy i podziękowała uczniom, którzy bardzo
dobrze przygotowali się do debaty
i odgrywania swoich ról.
Mówcy uzasadniając potrzebę
nawiązywania więzi miedzypokoleniowych mówili, że: „Wiedza
jaką posiadają ludzie starsi nie jest
dostępna w żadnych książkach.
Jest to bowiem mądrość życiowa,
która podpowiada jak zachować
się w różnych sytuacjach” – powiedziała Pani Maria Adamowicz.
Pani Eugenia Wolska mówiła
o przyczynach braku więzi między „młodymi” i „starymi”. Pani
Maria Szpak apelowała o poświęcanie czasu na wzajemne słuchanie
się i to, jej zdaniem, dotyczy obu
stron. Występy artystyczne studentów Uniwersytetu III Wieku
pod kierunkiem Pani Haliny Kłak
z Młodzieżowego Domu Kultury
sprawiły, że prawie setka widzów
wyszła w bardzo dobrym humorze
i stuprocentowym przekonaniem,
że WARTO NAWIĄZYWAĆ
WIĘZI MIĘDZYPOKOLENIOWE.
Dziękuję Paniom: Ewie Szajwaj,
Joannie Kupisz, Katarzynie Sulik,
Annie Gorzkowicz, Ewie Ołenicz-Bernackiej, Agnieszce Gerwatowskiej i Ewie Skrzypczyńskiej za
przygotowanie uroczystości.
Emeryci i renciści znakomicie bawili się z okazji
Dnia Seniora.
Po raz kolejny emeryci i seniorzy
dali czadu, tym razem, na balu zorganizowanym z okazji Dnia Seniora.
W dniu 18 października 2013 r. padł
rekord, bawiło się blisko sto czterdzieści osób. Dopisywał humor i kondycja.
- Ponad sto pięćdziesiąt osób było
w tym roku na obozie kondycyjnym,
nad morzem, na wczasach rehabilitacyjnych - mówi przewodniczący
Związku Emerytów i Inwalidów
w Bolesławcu Jan Doktor. - Dlatego
wszyscy mamy tak dobrą kondycję
i humor - dodaje.
- Nie jestem zaskoczona, że wszy(Bolec.Info/MariaSubik-dyrektorGSnr2) scy tak pięknie bawią, - powiedziała
Janina Pietrak - Babijczuk. - Im więcej
się ruszamy, tańczymy tym bardziej
jesteśmyzdrowsi-dodajeprzewodnicząca Rady Miasta, lekarz medycyny.
Jak zwykle na spotkaniu integracyjnym, zabawie była znakomita
atmosfera, tradycyjna lampka szampana, humor, radość i troski. Po raz
dziesiąty w tym roku byli znowu
razem, mówili o swojej przyszłości,
dyskutowaliowszystkim,nawetopolityce, wyborach, ale także o swoich
zwykłych ludzkich sprawach.
Wszyscy byli odświętnie ubrani, serdeczni i szczęśliwi. Cały lokal
był do ich dyspozycji. Grał i śpiewał
dla nich zespół „Atu”, a oni tańczyli
prawie przez pięć godzin. Wszyscy
emeryci wyglądali wspaniale, a to
jak „szaleli” na parkiecie, mógłby im
pozazdrościć nie jeden młodzieniec.
Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Bolesławcu to grupa
ludzi znakomicie zorganizowanych.
Chcą być z sobą na dobre i złe. Łączą
ich normalne ludzkie sprawy, taniec
i to, że są razem.
Na tej zabawie lampkę szampana
wypili razem z emerytami; prezydent
Bolesławca Piotr Roman i inni znakomici gości goście. Czuło się rodzinną atmosferę!
Jak mówił nam Jan Doktor już
przymierzają się do kolejnego spotkania.
Z okazji Dnia Seniora Gazeta
i Portal Bolec.Info życzy wszystkim
emerytom i rencistom dużo zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Bandurzystki w Nowych Jaroszowicach
W piątkowy wieczór 18 października w Domu
Ludowym w Nowych Jaroszowicach odbył się
niecodzienny koncert. Na scenie zaprezentowały
się bliźniaczki Irena i Natalia Jewtuszok.
Dziewczyny
pochodzą
z miejscowości Równe na Ukrainie i przyjechały do Polski na
gościnne występy. Irena i Natalia
na co dzień uczą w Szkole Muzycznej gry na bandurach. Ten
oryginalny, ukraiński instrument
ludowy z wyglądu kojarzy się
z cytrą, a sposobem gry bardziej
przypomina harfę. Koncertowa
wersja tego instrumentu składa
mocniejszego brzmienia wystąpił
także miejscowy zespół „Little
Fingers” w składzie: Diana Baranowska, Bartek Wieczorek, Wiktor Zatylny oraz Jakub Biliński.
Organizatorem imprezy był
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.
Organizatorzy pragną podziękować za pomoc w przygotowaniach: Sołtysowi – Edwardowi Zatylnemu, przewodniczącej KGW
– Jarosławie Zatylnej, Teresie Baranowskiej, Weronice Szczęsnej
oraz Marzenie i Andrzejowi Laudańskim - właścicielom cukierni
„Nova”.
się z 65 strun (w tym 12 basowych
i 53 sopranowych) i gra się na nim
przede wszystkim palcami.
Dziewczęta nie tylko grały na
bandurach, ale także przepięknie
śpiewały piosenki ukraińskie i polskie. Cudowne, silne głosy i piękny dźwięk bandur to wszystko
złożyło się na fantastyczny występ,
oklaskiwany przez licznie zgromadzonych widzów. Dla miłośników Bolec.Info – Obiektywne strony powiatu bolesławieckiego.
ISSN 2082-2553
(Bolec.Info/GOKiS Bolesławiec)
Redaktor naczelna: Katarzyna Bodzioch
Współpraca: Angelika Krzemińska, Krzysztof Krzemiński, Kazimierz Marczewski
Wydawca: K atarzyna Bodzioch, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Kraków
Reklama w Gazecie i/lub Portalu: tel. +48 693 375 590, [email protected]
Druk: Media Regionalne sp. z o.o., Al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra
Kontakt z Redakcją Bolec.Info: :
tel.+48 693 375 790, +48 693 375 799, [email protected]
a
u
t
o
r
(KazimierzMarczewski)
e
k
l
a
REKLAMA
m
w gazecie
już od 14,99zł
Biuro Redakcji Bolec.Info: Bolesławiec, ul. Kościuszki 8, II piętro,
Dyżury redakcyjne:
poniedziałki - od 9:00 do 12:00, środa - od 16:00 do 18:00, piątki - od 9:00 do 12:00,
soboty - od 9:00 do 11:00.
Wszelką korespondencję do Wydawcy i Redakcji Bolec.Info należy kierować
pod adres korespondencyjny:
Bolec.Info Katarzyna Bodzioch, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Kraków
a
www.bolec.info • wydanie 16/2013 (62) • 23 października 2013
t
e
k
s
t
BolecInformacje
s
p
o
s
o
r
o
w
a
n
3
y
Najzdolniejsi uczniowie zostali nagrodzeni
Odbyła się uroczysta gala, podczas
której najlepszym uczniom wręczono nagrody
i stypendia Starosty Bolesławieckiego.
Gala wręczenia „edukacyjnych Oskarów” to już powiatowa tradycja – rokrocznie
zapraszani są na nią najlepsi
uczniowie z terenu całego powiatu.
- Nagrody trafiają
również do uczniów tych szkół,
których organem prowadzącym nie jest starostwo powiatowe – podkreślił Cezary Przybylski.
Galę w tym roku,
oprócz oczywiście uczniów, rodziców i nauczycieli, uświetnił
swoją obecnością m.in. senator
RP Jan Michalski, starosta bolesławiecki Cezary Przybylski,
wicestarosta Stanisław Chwojnicki i wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Jarosław Molęda,
który tym razem wystąpił też
w roli ojca jednego z laureatów.
Przed wręczeniem nagród głos
zabrał Dariusz Kwaśniewski,
członek zarządu powiatu odpowiedzialny za edukację, który
przypomniał biblijną przypowieść o talentach i podkreślił
odpowiedzialność spoczywającą a tych, którzy od opatrzności
otrzymali tych teletów więcej.
Galę poprowadziły panie Urszula
Frąszczak-Matyjewicz
i Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk.
UCZNIOWIE, KTÓRZY OTRZYMUJĄ STYPENDIUM STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO ZA WYBITNE
WYNIKI W NAUCE
Ewa Anna Górecka - średnia
ocen: 5,06; Aleksandra Natalia
Bartczak średnia ocen: 4,89;
Anna Monika Rospond średnia
ocen: 5,0; Angelina Zacharska
średnia ocen: 4,88; Sylwia Bomba średnia ocen: 4,86; Magdalena Edyta Słabicka średnia ocen:
4,89; Nicol Martyna Wydmuch
średnia ocen: 4,89; Sylwester
Bogusz ocen: 4,94; Katarzyna
Bielawska średnia ocen: 5,10;
Mateusz Zwolak średnia ocen:
5,22; Julia Maria Lisiecka średnia ocen: 5,17; Marta Orłowska średnia ocen: 4,95; Piotr
Paweł Cebrowski średnia ocen:
4,88; Marcin Krzysztof Jasiński
średnia ocen: 5,24; Paweł Klecha średnia ocen: 5,0; Martyna
Ostańska średnia ocen: 5,31;
Bartłomiej Kula średnia ocen:
5,31; Daniel Piotr Popek średnia ocen: 5,44; Krzysztof Piotr
Kozicki średnia ocen: 5,23; Maciej Deptuła za zajęcie I miejsca
w województwie dolnośląskim
w XI edycji Konkursu Szkolnej
Internetowej Gry Giełdowej,
Paweł Bolesław Kośliński za
zajęcie I miejsca w województwie dolnośląskim w XI edycji
Konkursu Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, Krzysztof Damian Kozdra za zajęcie
I miejsca w województwie dolnośląskim w XI edycji Konkursu Szkolnej Internetowej Gry
Giełdowej, Jędrzej Janczewski
średnia ocen: 5,46
UCZNIOWIE I ABSOLWENCI KTÓRZY OTRZYMUJĄ NAGRODĘ STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO
Adriana Piętka za uzyskanie
średniej ocen na świadectwie
ukończenia szkoły 5,12; Urszula Buczek za uzyskanie średniej
ocen na świadectwie ukończenia szkoły 5,0; Judyta Szłapa za uzyskanie średniej ocen
na świadectwie ukończenia
szkoły 5,33; Grzegorz Nenkin
za uzyskanie średniej ocen na
świadectwie ukończenia szkoły 5,0; Grzegorz Paweł Młynar
za uzyskanie średniej ocen na
świadectwie ukończenia szkoły 5,29; Ewelina Sarżyńska za
uzyskanie średniej ocen na
świadectwie ukończenia szkoły
4,86; Kamila Zych za uzyskanie
średniej ocen na świadectwie
ukończenia szkoły 4,89; Żaklina
Luiza Hmielowiec za uzyskanie
średniej ocen na świadectwie
ukończenia szkoły 4,81;
Katarzyna Barbara Czerwińska za uzyskanie średniej ocen
na świadectwie ukończenia
szkoły: 4,81;
Kinga Monika Radziejewska
za uzyskanie średniej ocen na
świadectwie ukończenia szkoły:
4,81;
Grzegorz Michał Słota za
uzyskanie średniej ocen na
świadectwie ukończenia szkoły:
5,0;
Norbert Knichał i Dawid
Strojek za uzyskanie 40 punktów na 40 możliwych na sprawdzianie dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej.
Sławomir Roman Gortych
za najlepszy wynik w powiecie
bolesławieckim na egzaminie
gimnazjalnym (w części humanistycznej 97%, w części
matematyczno – przyrodniczej:
matematyka 90%, przedmioty
przyrodnicze 100% a w części
z języka nowożytnego – język
angielski 100%)
Adrian Prościak za najlepszy
w Powiecie Bolesławieckim wynik na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - w zawodzie technik logistyk.
Bartosz Rotko za uzyskanie
średniej ocen na świadectwie
ukończenia szkoły: 4,90; Adrian
Co słychać u„sprzedawców cudów”? Pieskie życie
Gabelek stale się rozwija, a jego właściciele
zjeździli cały region, prezentując wyroby
lokalnych (i tych mniej lokalnych też)
twórców rękodzieła. Masz dość wszechobecnej
„chińszczyzny”? Odwiedź Galerię Rękodzieła
Gabelek.
- Aktualnie w punkcie stacjonarnym można zobaczyć prace około
70 artystów, na stronie internetowej
zapisanych ich aż 81 – mówi Justyna
Nawrot, właścicielka galerii. - Ciągle
też otrzymuję kolejne zgłoszenia - do
obu galerii. Pojawiło się też dużo prac
w technikach, których wcześniej nie
miałam - haft koralikowy, torby
filcowe (spory wybór), frywolitki,
kartki ręcznie haftowane, meble malowane ręcznie, kartki quillingowe,
biżuteria filcowa i recyclingowa.
Znakiem rozpoznawczym ekipy
Gabelka stał się tzw. Gabelkowóz,
czyli specjalny pojazd, pozwalający na eksponowanie dzieł podczas
wyjazdów. A wspomnieć trzeba, że
ekipa Gabelka odwiedziła pokaźną
liczbę miejsc, najczęściej podczas
przeróżnych imprez plenerowych.
Po 9 marca Gabelkowóz promował
rękodzieło odwiedzając m.in. Chojnów, Kromnów, Lubań, Bolesławiec
(u Opałów, festyn parafialny, giełda
staroci, święto ceramiki), Cieplice,
Jelenią Górę-Sobieszów, Gryfów Śl.,
Szklarską Porębę, Sulików, Olszynę,
Zebrzydową czy Henryków.
Przez ten czas ekipa twórców
bardzo się zintegrowała. Podczas
Bolesławieckiego Święta Ceramiki
kilkunastoosobowa reprezentacja
galerii wzięła udział w Paradzie Glinoludów, a czas spędzony razem
zaowocował wieloma nowymi pomysłami. Każdy z twórców jest przecież inspiracja dla innych. Autorzy
współpracujący z Gabelkiem biorą
również udział w akcjach charytatywnych m.in. oddając swoje prace
na aukcje.
- O Gabelku słyszę dobre słowa,
zwłaszcza od autorów, którzy dobrze
czują się w grupie, otrzymują wsparcie i motywację od siebie nawzajem
– mówi Justyna. - A sklep podoba
się odwiedzającym Realizujemy zamówienia indywidualne, projekty są
zwykle konsultowane.
W samym stacjonarnym sklepie również wiele się zmieniło i…
przestaje w nim starczać miejsca dla
kolejnych prac. By zauważyć skalę
zmian wystarczy porównać ścianę
z obrazami wtedy, a dziś. Obrazy stoją nawet na podłodze. Musieliśmy
dołożyć stół, tablice i ramy z kolczykami. Lady przed wejściem też są już
wykorzystane, to świadczy o ilości
przedmiotów.
Warto samemu wybrać się do
Gabelka i na własne oczy zobaczyć,
że jest to miejsce wyjątkowe, w niczym nie przypominające klasycznego sklepu. W Gabelku półki uginają
się pod ciężarem przeróżnych dzieł,
a każdy przedmiot jest unikatowy.
Galerię znajdziesz w piwnicy przy ul.
Dolne Młyny 3. Możesz też zerknąć
na www.gabelek.eu.
(K.Krzemiński)
Spełnili prośbę przywiązanego do drzewa psa
i zabrali go do domu.
`Pani Ania wraz z rodziną
i znajomymi wybrała się do lasu na grzyby w okolicach Osieczowa.
- Nagle usłyszeliśmy żałosne
szczekania psa - powiedziała
Bolec.Info Pani Ania. - Szczekanie było przeraźliwe, dlatego podchodziliśmy ostrożnie.
I nagle zobaczyliśmy, że do
drzewa, sznurkiem jest przywiązany mały, ładny piesek.
Gdy nas zobaczył stanął na
dwóch łapkach i zaczął prosić,
aby go uwolnić z tego sznurka
- pomyślałam.
Rozwiązali psa i puścili na
wolność. Sami jeszcze kilka godzin zbierali grzyby. Kiedy podeszli do samochodu, zobaczy-
Wspaniali jeźdźcy
na pięknych koniach
Dobra opieka nad końmi to: obowiązek,
systematyczność i pracowitość czyli wielka
szkoła charakterów.
W sobotę, 19 października nauczyciele i uczniowie Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół
Handlowych i Usługowych
im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu, zgodnie
z wieloletnią tradycją zorganizowali Święto Hubertusa.
W
stadninie
koni
w Kliczkowie zorganizowano zawody o puchar dyrektora szkoły mgr Wiesława
Stefanika w skokach przez
przeszkody.
Atrakcją imprezy było
powożenie bryczkami oraz
Hubertus konny.
Tak zwany Hubertus
konny to gonitwa na koniach. Ściga się tzw. lisa
czyli jeźdźca z przypiętym
ogonem lisim do lewego
ramienia. Ten, kto pierwszy
oderwie ogon lisi wygrywa.
Ma także prawo wykonać
rundę honorową wokół
Krzysztof Żuromski za najlepszy
w powiecie bolesławieckim wynik na egzaminie maturalnym:
100% język polski, 100% język
angielski i 100% matematyka na
poziomie rozszerzonym.
Luiza Zofia Rzeźwicka za
uzyskanie średniej ocen na
świadectwie ukończenia szkoły:
5,30;
Damian Paweł Koński za
uzyskanie średniej ocen na
świadectwie ukończenia szkoły:
5,17; Rafał Mateusz Molenda
za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym; Beata Dąbal za zajęcie II
miejsca w Mistrzostwach Polski
w Lekkiej Atletyce w pchnięciu
kulą; Angelika Haniszewska
za Mistrzostwo Polski Długodystansowym Biegu na Orientację; Dawid Kopała za zajęcie
II miejsca w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Lekkiej Atletyce w rzucie młotem;
Maciej Goss za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski
w Lekkiej Atletyce w biegu na
400 m przez płotki; Grzegorz
Roman Oślak za Mistrzostwo
Polski w lekkiej Atletyce w chodzie sportowym; Michał Gracjan Bis za zajęcie III miejsca
w Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce w rzucie oszczepem; Ewa Magda Ochocka za
Mistrzostwo Polski w lekkiej
Atletyce w biegu na 400 m przez
płotki.
li uwolnionego pieska stojącego
na dwóch łapkach i proszącego,
aby nie zostawić go w lesie.
- Łzy zakręciły mi się oczach
- mówi Ania. - Nie mogłam
tego pieska zostawić samego
w lesie, więc zabrałam go do
siebie i dałam mu imię Pieseł. dodaje wzruszona.
Piesła i naszą bohaterkę
możemy odwiedzić i zobaczyć
w kwiaciarni przy ul. Dolne
Młyny w Bolesławcu.
(Kazimierz Marczewski)
miejsca pogoni.
Znakomicie zorganizowana edukacyjna impreza
w ramach praktyk zawodowych ma na celu, pokazanie
sprawnościowych możliwości koni, oraz wykształcenia konieczności opieki
przez uczniów, nad tymi
pożytecznymi i pomagającymi człowiekowi zwierzętami.
Technik
Weterynarii
uczy się nie tylko opieki
nad zwierzętami, ale także
jazdy konnej, ujeżdżania
konia i wielu innych rzeczy.
Polowanie hubertowskie
zakończyła biesiada przy
przy ognisku. Była grochówka, kiełbaska z grilla
i bardzo smaczne ciasto,
a także kawa i herbata.
(Kazimierz Marczewski)
4
BolecRozmowa
www.bolec.info • wydanie 16/2013 (62) • 23 października 2013
Piotr Roman odpowiada
nie pismo w tej sprawie /już
piąte/ nie otrzymałam nawet
odpowiedzi. Sprawe /pismo/
kieruje Pan do odpowiedniej
komórki i tam ona „tonie”.
Proszę powiedzieć kiedy rozZarządu Gospodarki Wodnej, pocznie się odwodnienie zado którego zwracaliśmy się plecza Ulicy Lipowej.
w sprawie usunięcia drzew i zakrzewień.
Witam, aby zmniejszyć
Tylko niewielka jego część uciążliwość w dojeździe do zastanowi własność miasta, i tam plecza budynków oraz garaży
staramy się, na bieżąco, utrzy- usytuowanych na zapleczu ul.
mywać porządek. Ponownie Lipowej, droga gruntowa zodokonamy przeglądu stanu te- stała wyrównana i utwardzona
go terenu. Wyrośnięte chaszcze tłuczniem. Ponadto w rejonie
zostaną usunięte w najbliższym ulicy Lipowej w ostatnim okreczasie. Natomiast rosnące tam sie wykonano szereg robót;
drzewa powinny pozostać, gdyż utwardzono nawierzchnię teten teren planujemy przezna- renu przy budynku socjalnym,
czyć pod funkcje rekreacyjne: a także odwodnienie tego teścieżki rowerowo – rolkowe. renu Jednocześnie informuję,
Do wojewódzkiej ewidencji że zadanie związane z odwodprojektów złożyliśmy zadanie, nieniem terenu zaplecza ul. Liktóre zamierzamy przygotować powej uwzględnimy przy twojako projekt do dofinansowania rzeniu projektu budżetu na lata
środkami z RPO w nowej eu- następne.
ropejskiej perspektywie finansowej. Jego celem jest właśnie
Czy jest odrobiny prawdy
zagospodarowanie rekreacyjne w pogłoskach jakoby miał
brzegu Bobru, być może wraz powstać w Urzędzie Miasta
z odtworzeniem kładki na wia- nowy organ, tzn. Zespół Ekodukcie.
nomiczno - Administracyjny?
Jeśli tak to od kiedy oraz kiedy
Na cmentarzu komunal- pojawią się ogłoszenia konnym znajduje się zbiorowa kursowe na wolne stanowiska
mogiła żołnierzy Wojska urzędnicze. Z góry dziękuję za
Polskiego z okresu II wojny odpowiedź.
swiatowej. Jestto zapomniana
mogiła przez wladze miejWitam. Nie będzie nowych
skie, powiatowe i co najgorsza stanowisk, ponieważ zespół bęprzez wojsko. Moze chociaz dzie złożony z osób, które obecz okazji swiat panstwowych nie pracują w szkołach. Istotą tej
czy Wszystkich Swiętych mia- zmiany jest centralizacja zarząsto zadba o tą mogiłe. Proszę dzania oświatą, która powinna
tez zainteresowac tematem przynieść oszczędności wynikawojsko. Bo to wstyd.
jące np. z organizacji zakupów
dla wszystkich szkół, jak i braMogiła nie jest w tak złym kiem konieczności zatrudniania
stanie. Byłem tam kilka tygodni w przypadku zwolnienia chorotemu. Może wymaga odrobiny bowego. Spowoduje to również
kosmetyki. Ale dziękuję za tę wyrównanie zasad kształtowauwagę. Jeszcze raz się przyjrzę nia wynagrodzeń w stosunku
(trochę dokładniej) tej mogile. do osób wykonujących podobAkurat wybieram się na cmen- ną pracę. Przy obecnym stanie
tarz. Pozdrawiam, Piotr Roman. możliwości wykorzystania netu
idziemy śladem gmin, które to
Już od prawie czterech lat wprowadziły i nie żałują.
pismami proszę Pana o wykonanie odwodnienia zaplecza
Panie prezydencie mamy
ulicy Lipowej. Podczas długo- coraz mniej miejsc ,,zielonych”
trwałych opadów intensywnie w naszym mieście. Jest to z jedpodtapiany jest ogród a woda nej strony zrozumiałe w rozwiprawie przedostaje się do piw- jającym się Bolesławcu, ale czy
nicy. Projekt został wykonany macie jakieś plany - mam tu na
i leży. Kiedy po intensywnych myśli park Waryńskiego, w odopadach pod koniec miesiąca nowie tego jednego z ostanich
lipca 2013 Napisałam ponow- zielonych miejsc naszego mia-
Czy Piotr Roman wraca do PiS? Odpowiedź na
to i inne pytania znalazło się w BolecRozmowie,
w której wziął udział Prezydent Bolesławca.
Prezydent Bolesławca Piotr
Roman przyjął zaproszenie
Redakcji Bolec.Info i bierze
udział w BolecRozmowie,
w ramach której to Czytelnicy
Portalu i Gazety Bolec.Info zadali mu pytania.
Otrzymaliśmy ponad 150
pytań dotyczących przeróżnych spraw związanych z życiem w Bolesławcu. Odpowiedzi na wszystkie pytania zostały opublikowane na łamach
Portalu Bolec.Info – w gazecie
prezentujemy wybrane z nich.
Czytelnik Bolec.Info: Kierowałem to wcześniej pytanie
do Pana Cezarego Przybylskiego ale skierował mnie to
Pana prezydenta więc moje
pytanie to:Kiedy rozpocznie
się budowa boiska przy ulicy
Granicznej?A co za tym idzie
czy klub Ks Kolonia Bolesławiec będzie mógł liczyć na
dodatkowe dofinansowania
ze strony miasta na dalszy rozwój?
Piotr Roman: Witam. Na razie nie jest planowana budowa
boiska na tzw. rowku, bo chyba
o to miejsce chodzi. Boisko tam
jest i opiekuje się nim MOSiR.
Priorytet to boisko przy szkole
nr 3 na ulicy Ceramicznej. Kolonia ma możliwości dofinansowania z budżetu miasta na
podobnych zasadach jak inne
kluby sportowe działające w naszym mieście.
Teren wokół widuktu kolejowego jest caly zarosnięty krzakami i samosiejkami
drzew tak ze z obowdnicy juz
prawie nie widac wiaduktu
a od strony połnocnej jest jeszcze gorzej. Kiedy zostaną wycięte krzaki i uporzadkowany
teren wokól wiaduktu. A moze
by postawic kilka ławeczek zeby spacerowicze mogli chwilę
odpocząc.Wiadukt to wizytówka Bolesławca.
Witam. Również mi zależy
na tym, by w naszym mieście
było ładnie. Teren nad Bobrem
z obu stron wiaduktu znajduje
się w zarządzie Dolnośląskiego
Ślubujemy...
21 października w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Bożejowicach odbyła się
uroczystość pasowania na ucznia oraz, po raz
pierwszy w historii placówki, pasowania na
przedszkolaka.
Siedmioro uczniów klasy I oraz przedszkolaki
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
mają za sobą pierwszy bardzo ważny dzień - dzień
pasowania. W tej szczególnej chwili towarzyszyli im
rodzice oraz bliscy.
sta? Jak wiele osób zauważa
„,nasz park umiera”, co roku są
połamane stare drzewa .
Dostrzegam również stan
zieleni w parku. Co roku sadzimy tam młode drzewa. Poza
tym posiadamy opracowaną dokumentację projektową
przebudowy parku przy ul. H
i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu. W dokumentacji tej
przewidziano
przebudowę
amfiteatru, wymianę latarń,
renowację terenów zieleni,
sadzenie i pielęgnację drzew
i krzewów, remont placu zabaw.
Projekt ten został zgłoszony do
spisu zadań w Regionalnym
Programie Operacyjnym dla
Województwa Dolnośląskiego
w przyszłej perspektywie finansowej. W przypadku ogłoszenia
naboru wniosków w tym programie, przygotujemy wniosek
aplikacyjny o dofinansowanie.
Oszacowany koszt przebudowy
wynosi 5,6 mln złotych.
Proszę powiedzieć, kiedy
zostaną zrobione chodniki na
ul. Obrońców Helu są w stanie
tragicznym. Pasy zwalniające
są mile widziane kierowcy jadą z dużą szybkością. Proszę
o wizytę na naszą ulicę i zobaczyć w jakim stanie są barierki
oddzielające park, są połamane i grożą uszkodzeniem ciała
dzieci. Potrzebne są tabliczki
,aby po swoich psach zostały
Kiedy wreszcie będzie ujęta
zbierane odchody są postawio- w planach budżetowych budone pojemniki z woreczkami, wa drogi asfaltowej lub z kostale dla kogo?
ki brukowej oraz jej oświetlenia przy ul. Zielonej ? Stoi
Witam. Zdaję sobie spra- tu kilkanaście domów, czyli
wę, że jest jeszcze wiele ulic z drogi korzysta kilkadziesiąt
wymagających remontu, m.in. osób. Kiedy zostanie zaplarównież i ulica Obrońców He- nowane wykonanie chodnika
lu. Zgłosimy remont tej drogi dla pieszych od ul. Kosiby (od
w propozycjach do spisu zadań bloków) do ulicy Zielonej ?
w budżecie miasta na 2014 Aktualnie albo można stracić
rok. Jednak ostateczną decyzję życie idąc poboczem jezdni,
podejmie Rada Miasta przy albo dreptać po kolana w błouchwalaniu budżetu. Przypo- cie idąc polem kilka metrów
mnę, że obok ulicy stworzyli- od jezdni. W 21 wieku ?
śmy całkiem duży parking.
Witam. Na ulicy Zielonej na
Szanowny Panie prezyden- gruntach prywatnych właścicie moje pytanie jest kierowane ciel wydzielił działki I następnie
w sprawie oczyszczalni miesz- sprzedał osobom prywatnym.
czącej się przy ul.Granicznej. Droga – ul. Zielona według
Co zamierza Pan zrobić żeby potrzeb jest na bieżąco wyrówmieszkańcy tego osiedla prze- nywana i utwardzana tłuczstali się w końcu skarżyć na niem. Jest jeszcze wiele dróg,
nieprzyjemny zapach docho- wymagających wykonania nadzący z pobliskiej oczyszczal- wierzchni oraz oświetlenia na
ni?Szczególnie wieczorami które posiadamy opracowany
latem mieszkańcy skarżą się,że już projekt. Drogi te w miarę
nie idzie okna otworzyć taki możliwości finansowych bujest smród!
dżetu są realizowane.
Ul. Kosiby (droga wylotoWitam. W celu zmniejsze- wa w kierunku Złotoryi) jest
nia uciążliwości oczyszczalni drogą wojewódzką. W związku
przed kilku laty zamontowano z czym budowa brakującego
urządzenia dezodorujące, co odcinka chodnika, czy utwarmiało na celu wyeliminowa- dzenie pobocza leży po stronie
nie nieprzyjemnych zapachów. jej zarządcy, tj. Dolnośląskiej
W trakcie realizacji i po jej Służby Dróg i Kolei we Wrocłazakończeniu prowadzony był wiu. W sprawie tej kilkakrotnie
i jest monitoring uciążliwości w ciągu roku zwracaliśmy się
zapachowej. Przekażemy PWiK z pismami do jej zarządcy.
w Bolesławcu – eksploatującemu oczyszczalnię Pani (Pana)
Więcej w kolejnym wydapytanie.
niu Bolec.Info oraz na łamach
Portalu Bolec.Info
w pełni zasługują na tytuł pasowanie. Na pierwszy
„przedszkolaka”.
ogień poszły pierwszaki,
które z uroczystości wyPodobnym
próbom szły z tradycyjnym słodpoddano także skromną, kim „rogiem obfitości”.
bo jedynie siedmioosobo- Następnie przyszedł czas
wą klasę pierwszą. Świe- na „Smerfy”, a na koniec
e
k
l
żo upieczeni uczniowie r
musieli wykazać się m.in.
znajomością podstaw matematyki oraz znaków drogowych. Nie ominęło ich
także, tradycyjne już, picie
soku z cytryny.
Uroczystość, krótkim
przemówieniem, rozpoczęła dyrektor placówki
Anna Rudzik, która przywitała przybyłych gości
oraz zaprosiła na część
artystyczną w wykonaniu
„Smerfów” - starszych
przedszkolaków. Aby móc
zostać
„pełnoprawnym”
przedszkolakiem starszaki musiały wykonać kilka zadań m.in. wypić sok
z cytryny, nie robiąc przy
Po części artystycznej
tym kwaśnej miny. Dzieci przyszedł czas na najważdzielnie wykonały wszyst- niejszy moment uroczykie zadania pokazując, że stości - ślubowanie oraz
email: [email protected]
„pełnoprawnymi” przedszkolakami zostały maluszki. Po zakończeniu
uroczystości na dzieci i ich
gości czekał słodki poczęstunek.
(Bolec.Info)
a
m
a
www.bolec.info • wydanie 16/2013 (62) • 23 października 2013
BolecWywiad
Patrzy urzednikom na ręce
Firma odbierająca odpady,
pomimo zawartego w umowie
obowiązku odbioru nawet przy
utrudnionym dojeździe, ma
dzięki Radnym wentyl bezpieczeństwa zawarty w Regulaminie i gdy uzna to za stosowne
może chcieć z niego skorzystać.
Nie wyobrażam sobie, aby
w XXI w. nie było zapewnionego
dojazdu do nieruchomości w celu zaspokojenia podstawowych
potrzeb mieszkańców, dotyczy
to też dojazdu karetki czy też
straży pożarnej.
Kazimierz Marczewski Bolec. Info Witam Pana w Gazecie i na Portalu Bolec.Info.
Proszę się przedstawić Bolenautom.
Dzień dobry. Przede wszystkim pragnę podziękować Panu za zaproszenie do Redakcji.
Nazywam się Mariusz Czurejno, mam 34 lata, wykształcenie
wyższe techniczne, od paru lat
mieszkam i pracuję w Wykrotach w Gminie Nowogrodziec.
Dlaczego przeprowadził
się Pan do Wykrot, przecież
mieszkał Pan w Jeleniej Górze,
pięknym mieście?
Pochodzę z Jeleniej Góry. Po
zakończeniu studiów o pracę
w moim rodzinnym mieście nie
było łatwo, szukałem więc również w dalszej okolicy. Dzięki
Specjalnej Strefie Ekonomicznej
w Wykrotach znalazłem pracę
zgodną z moim wykształceniem
i tu zostaliśmy – żona przekonała
mnie do osiedlenia się tutaj.
Od ilu lat jest Pan mieszkańcem Gminy Nowogrodziec?
Pracuję tu już 8 lat, ale mieszkamy „na swoim” od 4 lat. Tu
jesteśmy zameldowani i tu płacimy podatki. Nasza córka jest za
to wykrotczanką od urodzenia.
Dlaczego zaangażował się
r
Pan w kwestię uchwał „śmieciowych” w Gminie?
Już 4 lata temu pojawiły się
pierwsze problemy. Pomimo
podpisanej umowy z MZGK
w Bolesławcu przez 3 miesiące
nie były odbierane śmieci. Sterta odpadów pod domem rosła,
a pisma w tej sprawie krążyły
pomiędzy Urzędem Miejskim
w Nowogrodźcu, MZGK i mną.
Firma argumentowała brak odbioru śmieci trudnym dojazdem
do nieruchomości, proponowała, abym dostarczał swój pojemnik kilkaset metrów do drogi
asfaltowej. Fakt - droga nie była
utwardzona i dojazd śmieciarki
byłby ryzykowny. Urząd Miejski
nakazał jednak firmie odbierać
odpady spod domu, argumentując, iż transportowanie pojemnika do drogi asfaltowej jest zbyt
dużym utrudnieniem dla mieszkańca a firma powinna dysponować takim sprzętem, aby
w każdej sytuacji móc odpady
odebrać. W efekcie po śmieci zaczęło przyjeżdżać mniejsze auto,
a po utwardzeniu przez Gminę
drogi dojazdowej przyjeżdżała
już zwykła śmieciarka.
Kończąc
korespondencję
z nami w sprawie odpadów przyszło pismo z Urzędu Miejskiego
wyrażające nadzieję, że problem
został definitywnie rozwiązany
i nie powróci w przyszłości.
e
Do której grupy Pan należy?
Do żadnej z nich. Oczekuję
na decyzję o wysokości opłaty
i od 4 m-cy nie mogę się doczekać. Ba, nawet złożyłem wniosek
Czy ma Pan jeszcze jakieś do Urzędu, aby zachęcić do jej
zastrzeżenia do przyjętego wydania.
przez Radę regulaminu?
W mojej ocenie oparcie całeNie wywiązał się Pan z obogo systemu selektywnej zbiórki wiązku złożenia deklaracji?
tylko na pojemnikach zbiorWręcz przeciwnie. Zadeklaczych z wrzutem wielkości pięści rowałem selektywną zbiórkę
jest niedorzeczne. Uważam, że – i powstał problem – uchwała
na terenach o rozproszonej za- „opłatowa”, przyjęta przez Radę
budowie system ten nie zda eg- Miejską, mówi o stawce w przyzaminu – ludzie nie będą chcieli padku odbioru odpadów zbieragromadzić odpadów w workach nych i odbieranych z terenu niei pojedynczo wrzucać do pojem- ruchomości a takiej usługi Gminika. W sezonie grzewczym od- na nie zapewnia (mamy system
pad szybciej trafi do pieca.
oparty na donoszeniu do pojemników zbiorczych a nie odbioru
Może za takim rozwiąza- z terenu). Nie mam w zwyczaju
niem przeważyły względy eko- płacić za usługi niewykonane.
nomiczne?
Czekam na wydanie decyzji odTak argumentował to Pan nośnie opłat, oczywiście zapłacę
Burmistrz przedstawiając roz- i się od niej odwołam.
wiązania Radzie. Nie kupuję
tego argumentu. W innych gmiCzy mam przez to rozunach odbiór jest z domu i do mieć, że kwestionuje Pan jatego taniej niż u nas. W Gminie kość pracy Rady Miejskiej
Nowogrodziec rozstawiono 100 i Burmistrza?
zestawów z trzema bądź cztereTen temat jest bardziej złożoma pojemnikami na różne frak- ny, bo Rada zwykle podejmuje
cje odpadów w każdym. Za to decyzje na podstawie informacji
też płacimy. Dodatkowo istnieje przedstawianych przez urzędniryzyko kar za zbyt niski poziom ków miejskich. Niemniej jednak
odzysku odpadów. W lipcu osią- to Rada bierze pełną odpowiegnęliśmy 7% zamiast wymaga- dzialność za to, co uchwala.
nych 20%. Obawiam się, że w se- Burmistrz jest jedynie wykozonie zimowym odzysk odpa- nawcą uchwał i trudno mieć o to
dów może być jeszcze mniejszy. pretensje. To co Rada uchwaliła
ma zostać wykonane, chyba, że
Pozostając w temacie eko- sama Rada to zmieni.
nomii – czy mieszkańcy naMam za to zastrzeżenia co
dal „kredytują Urząd Gminy do sprawowania urzędu przez
w Nowogrodźcu”?
Przewodniczącego Rady. DwuNiestety tak, jeszcze do końca krotnie udzielił mi informacji
roku, choć uważam, że to nie fair wprowadzających w błąd.
wobec mieszkańców, bo zgodnie
Za pierwszym razem spraz warunkami umowy Gmina wa dotyczyła odpowiedzi Pana
płaci za transport odpadów po Przewodniczącego
odnośnie
Problem powrócił?
Jakież było moje zdziwienie,
gdy w przyjętym przez Radę
Miejską nowym regulaminie
utrzymania czystości i porządku
w gminie, przeczytałem – Pan
pozwoli, że zacytuje: „na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do
położonych nieruchomości jest
trudnodostępny, ich właściciele
mają obowiązek przetransportować w wyznaczonych terminach pojemniki na odpady, do
miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód
operatora”. To mnie zainspirowało i postanowiłem, że doprowadzę do zmian, mam nadzieję,
że nie tylko tego zapisu, ale też
podejścia samych Radnych do
spraw mieszkańców.
Rozczarował się Pan pracą
Radnych?
Od Radnych oczekiwałem
raczej troski o dobro mieszkańców, poprawę jakości ich życia
a nie o wygodę firmy świadczącej usługę odbioru odpadów.
Mój przypadek nie jest odosobniony, w samych Wykrotach są
też inne miejsca z utrudnionym
dojazdem ze względu na złą jakość dróg a podejrzewam, że
w całej Gminie Nowogrodziec
jest podobnie.
k
zakończeniu kwartału, a za same
odpady po miesiącu czyli „z dołu”. Najważniejsze, że cel został
osiągnięty i uchwała zmieniona.
Mam nadzieję, że Pan Burmistrz
dotrzyma słowa i Gmina nie będzie pobierać odsetek od mieszkańców, którzy mimo wszystko
płacą miesięcznie a nie kwartalnie.
l
a
5
wezwania do zmian w przyjętym regulaminie – odpowiedź
brzmiała, iż organ nadzorczy,
czyli Wojewoda Dolnośląski,
badał regulamin i nie dopatrzył
się uchybień. Wojewoda natomiast odpisał, że owszem badał
regulamin i wypunktował błędy,
niestety nie zostały one uwzględnione. W efekcie w październiku
br. Wojewoda wniósł skargę na
regulamin do sądu administracyjnego żądając stwierdzenia jego nieważności w całości.
W drugim przypadku chodziło o odpowiedź na wezwanie
Rady Miejskiej do zmian sposobu opłaty za odpady z kwartalnego „z góry” na miesięczny
„z dołu”, pod którym podpisali
się mieszkańcy Wykrot, Zagajnika i Godzieszowa. W odpowiedzi Pan Przewodniczący napisał,
znane mi już sformułowanie, iż
organ nadzorczy, czyli Wojewoda Dolnośląski, badał uchwałę
i nie dopatrzył się uchybień.
W odpowiedzi Wojewoda sprostował, iż nie badał tej uchwały,
bo nie jest od tego - kwestię opłat
nadzoruje Regionalna Izba Obrachunkowa.
Co dalej w sprawie odpadów? Jakie będą Pana dalsze
kroki?
Wobec oczywistego sporu
z Radą Miejską i brakiem chęci
rozwiązania spornych kwestii
sprawę rozstrzygnie sąd administracyjny. Toczą się obecnie dwa
postępowania wobec uchwał
Rady Miejskiej oraz dwa związane z nieterminowością wywiązywania się Rady Miejskiej z jej
obowiązków. Trzeba cierpliwie
poczekać na orzeczenia sądu –
czas pokaże kto ma rację.
Co chciałby Pan na koniec
rozmowy przekazać mieszkańcom Gminy Nowogrodziec
i Bolecnautom?
Uważam, iż warto konsekwentnie walczyć o swoje i zachęcam do tego. Być może jest
mi trochę łatwiej, bo mieszkam
na tym terenie w zasadzie od
niedawna i nie jestem powiązany w lokalne układy, ani ja osobiście ani moja rodzina. W efekcie
mojego zaangażowania już coś
drgnęło i przygotowany został
projekt zmian regulaminu, który to był podobno taki super
i nie do ruszenia. Pozdrawiam
serdecznie wszystkim Bolecnautów, w szczególności tych, którzy
są mieszkańcami Gminy Nowogrodziec.
m
a
BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH
ODDZIAŁ W BOLESŁAWCU ZAPRASZA OD 21 SIERPNIA
ul. Rynek 38/13
75 619 69 24
www.promedica24.pl
Pracuj z liderem na rynku!
OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI
Zapewniamy m.in. bezpieczną i legalną formę
współpracy, bardzo atrakcyjne zarobki,
opłacony ZUS oraz pakiet dodatkowych
ubezpieczeń.
Tylko teraz
wakacyjne
bonusy!
6
BolecKultura i BolecSport
www.bolec.info • wydanie 16/2013 (62) • 23 października 2013
na stwarzane sytuacje bramkowe.
Na przerwę schodziliśmy więc
z dwubramkowym prowadzeniem i chyba nikt nie miał wątpliwości kto tego dnia zwycięży.
Kwadrans przerwy lepiej
wpłynął na gości, którzy mocniej
rozpoczęli drugą połowę meczu.
W 46 minucie Orla przeprowadziła składną akcję zakończoną mocnym strzałem na naszą bramkę.
Na szczęście Kulesza ładną paradą
zażegnał zagrożenie. Minutę później jednak goście cieszyli się z gola
kontaktowego. Strzał głową rywala
był tak precyzyjny, że Kulesza nie
miał w tej sytuacji do powiedzenia. Stracona bramka orzeźwiająco
wpłynęła na zawodników BKS-u.
W 52 minucie na strzał zdecydował się Żmudziński ale piłka przeszła obok słupka. W 56 minucie
świetnie tego dnia dysponowany
Żmudziński ładnym podaniem
obsłużył Ohagwu, który uderzył na
bramkę rywala. Po błędzie bramkarza i obrońcy Orli Wąsosz piłka
Pewne zwycięstwo BKS-u
Prawą stroną świetnie przedarł
się Żmudziński i zagrał po ziemi
w pole karne, gdzie najlepiej ustawiony był Majka. Nasz zawodnik
technicznie uderzył na bramkę
Orli i bramkarz gości był bezradny.
Prowadzenie 1:0 nie uśpiło BKS-u.
W 21 minucie strzał W. Glanca był
jeszcze niecelny ale minutę później
podwyższyliśmy na 2:0. Do wrzuconej w pole karne z autu piłki
najwyżej wyskoczył Bochnia, któy
przedłużył podanie pod bramkę
rywali. Tam świetnie odnalazł
się Ohagwu, który bez problemu
umieścił piłkę w siatce Orli. Dwubramkowe prowadzenie sprawiło,
że nasi zawodnicy nieznacznie
się cofnęli, a do głosu zaczęli dochodzić goście. Rozgrywanie piłki
w środkowej części boiska w wykonaniu Orli mogło się podobać
ale nie miało realnego przełożenia
Kolejne świetne zawody rozegrał
BKS Bobrzanie Bolesławiec, który znów
pewnie i zasłużenie zainkasował trzy punkty.
Przed meczem można było mieć obawy co do
wyniku, bo Orla Wąsosz już nie raz pokazała,
że na wyjazdach potrafi grać skuteczniej niż
w meczach u siebie. Nic takiego się nie stało
i kibice zgromadzeni na stadionie przy ulicy
Spółdzielczej po raz kolejny zobaczyli dobry
mecz w wykonaniu naszych chłopaków.
Mecz lepiej rozpoczął nasz zespół. Już w pierwszej akcji świetnie
w okolicach pola karnego rywali
znalazł się Dzięgleski, ale jego dośrodkowanie nie trafił do żadnego
z zawodników BKS-u. W 5 minucie świetnym rozegraniem popisał się Majka, któy odegrał go
Ohagwu, jednak strzał naszego
zawodnika przeleciał tuż nad
poprzeczką. Następny kwadrans
toczył się w środkowej strefie boiska, a obie drużyny nie potrafiły
stworzyć sobie klarownych sytuacji. W 20 minucie nastąpił długo wyczekiwany moment przez
wszystkich zgromadzonych na
stadionie sympatyków zespołu.
wtoczyła się do bramki i mogliśmy
odetchnąć bo prowadziliśmy 3:1.
W 58 minucie przeprowadziliśmy
świetną sytuację, która ostatecznie
pogrążyła naszego przeciwnika.
W. Glanc zagrał do Ohagwu, który natychmiast odegrał głową do
Majki. Nasz zawodnik pognał lewą stroną boiska i mocno huknął
w okienko bramki gości. Bramkę
można określić mianem stadiony
świta i tylko choćby dla niej warto
było tego dnia wybrać się na Spółdzielczą. Dalsza część meczu była
podobna do końcówki pierwszej
połowy. Było dużo walki w środku
boiska oraz dobre wymiany piłki
ale nie miało to przełożenia na sytuacje bramkowe. W 76 minucie
w naszym polu karnym faulowany
był zawodnik Orli. Z rzutu karnego rozmiary porażki zmniejszył
bramkarz gości Wielogórski. W 80
minucie ładnym strzałem z pierwszej piłki popisał się W. Glanc ale
piłka nie znalazła drogi do bramki.
W 88 minuice padł ostatni tego
dnia gol. Lewą stroną przedarł się
Majka, który będąc bardzo blisko
lini bramkowej odegrał do W.
Glanca, który precyzyjnym strzałem podwyższył na 5:2 ustalając
wynik spotkania.
Do końca meczu wynik już nie
uległ zmianie i kolejne efektowne
zwycięstwo BKS-u stało się faktem.
W następnej kolejce BKS Bobrzanie Bolesławiec zagra na wyjeździe
z Pogonią Oleśnica.
BKS Bobrzanie Bolesławiec Orla Wąsosz 5:2 (2:0)
Bramki: 1:0 Majka (20), 2:0
Ohagwu (24), 2:1 Dąbrowski (47),
3:1 Ohagwu (56), 4:1 Majka (58),
4:2 Ł. Wielogórski (78-karny), 5:2
W. Glanc (88)
BKS: Kulesza - Żmudziński (żk), Pietrzak, Rissmann, W.
Glanc, B. Błoński, Ziółkowski (78
Kraśnicki), Majka, Ohagwu (88
Kliwak), Dzięgleski, Bochnia.
(Bolec.Info/BKS)
247 w konkursie na Repertuar Teatru Starego
fotografie Glinoludów
– głosuj i Ty
Klikając „lubię to” na Facebooku możesz
oddać głos i zostać jurorem w konkursie
fotograficznym Via Sudetica.
Jana Trawniczek, Magdalena Konieczna, Jacek Jaśko,
Marek Zyga, Czesław Matyjewicz i Mariusz Laudański
– to skład jury w konkursie
fotograficznym na najlepsze
zdjęcia Glinoludów. Internauci będą mogli głosować
na zdjęcia na Facebooku.
Jury konkursu 29 października wybierze najlepsze spośród 247 nadesłanych
zdjęć. Ma przyznać nagrodę
Gran Prix (autor dostanie
szklany aparat wykonany
przez Studio Borowski) oraz
za najlepsze zdjęcie reporterskie (nagroda 500 zł).
Internauci wybiorą, głosując
na facebookowym profilu
Via Sudetica, najlepsze zdjęcie do nagrody publiczności
(500 zł dla autora). Tę nagrodę otrzyma zdjęcie, które
r
zbierze najwięcej facebookowych „lajków”. Głosowanie trwać będzie do 29 października do godziny 18.00.
Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie
się 14 listopada o godz. 19.00
w Teatrze Starym w Bolesławcu podczas uroczystej
gali podsumowującej tegoroczną działalność BCIL Via
Sudetica.
Zdjęcia biorące udział
w konkursie znaleźć można
w galerii na Facebookowym
profilu Stowarzyszenia Via
Sudetica.
Portal i gazeta Bolec.Info
jest patronem medialnym
wydarzenia.
(Bolec.Info/Via Sudetica)
e
k
l
a
m
a
www.bolec.info • wydanie 16/2013 (62) • 23 października 2013
- Naprawa i czyszczenie komputerów stacjonarnych
i laptopów.
- Czyszczenie systemu
- Instalacja i optymalizacja systemów operacyjnych
bez utraty danych.
- Instalacja i aktualizacja sterowników i oprogramowania.
- Wymiana uszkodzonych podzespołów.
- Składanie i rozbudowa sprzętu komputerowego.
- Instalacja i konfiguracja sieci i routera.
- Instalacja i konfiguracja połączenia internetowego.
- Usuwanie wirusów, trojanów, robaków.
- Tworzenie projektów graficznych.
- Kalibracja monitorów. Komputery stacjonarne
i laptopy
Dojazd do klienta (na terenie Bolesławca gratis).
Dokładność, uczciwość, profesjonalizm. Najwyższa
jakość w dobrej cenie. Zadzwoń, podjedź lub wyślij
smsa. Jesteś zadowolony/a - poleć znajomym - dostaniesz 20% upustu za każdego, kto się powoła na
Ciebie !!!
Tel. 517 90 71 61, [email protected] ,Kraszewskiego 59,
Bolesławiec
AGD I RTV
Elektronika
•dekoder cyfra + strong 6860 (nr: 285713), tel.
508159399
•drukarka i monitor (nr: 285953), tel. 534 552 699
•radioodtwarzacz cd sony cdx c8000r (nr: 283788),
tel. 607-476-723
•sprzedam komputer stacjonarny wraz z monitorem! (nr: 284856), tel. 608497126
•sprzedam telewizor daewoo 29 cali (nr: 278235),
tel. 508178232
•telewizor 21’ (nr: 286228), tel. 733332406
•telewizor led thomson tcl 32cale ,rok gwarancji.
(nr: 287043), tel. 608140189
•telewizor lg (nr: 287108), tel. 791546675
•tv płaski samsung crt 29 cali z pilotem idealny (nr:
285139), tel. 509534770
Sprzęt AGD
•jedyna taka chłodziarko-zamrazarka!!! używana,
100% sprawna! (nr: 283671), tel. 691-823-809
•kuchenka mastercook dynamic (nr: 286189), tel.
794-797-134
•lodówko zamrażarka siemens pod zabudowę (nr:
286260), tel. 665897911
•mała lodówko zamrażarka liebherr (nr: 286259),
tel. 665897911
•regal chlodniczy szafa (nr: 286210), tel. 502962440
•sprzedam maszynę do szycia! (nr: 285982), tel.
500393721
•śprzedam pralke (nr: 286216), tel. 731815327
DLA DZIECKA
Sprzedam (akcesoria)
•leżaczek-bujaczek (nr: 287060), tel. 695557303
•bujaczek - leżaczek (nr: 285066), tel. 791360594
•karuzela dinozaury canpol (nr: 283672), tel.
696416304
•kołyska mamas&papas (nr: 287059), tel.
695557303
•lezaczek bujaczek (nr: 285188), tel. 664956180
•leżaczek do kąpieli noworodka z froty- nowy (nr:
285150), tel. 791360594
•łóżeczko (nr: 286840), tel. 609211702
•nosidełko babybjorn ergonomiczne od urodzenia
(nr: 284132), tel. 660458425
•pieluszki pampers rozmiar 2,3,4 (nr: 285063), tel.
791360594
•praca (nr: 285164), tel. 693680562
•rożek z wkładką usztywniającą (nr: 285148), tel.
791360594
•siedzisko fotelik do kąpieli żabka (nr: 284133),
tel. 660458425
•sprzedam kolyske drewniana, bujak, na kółkach
(nr: 284218), tel. 515285355
•sprzedam kolyske-lozeczko (nr: 285154), tel.
886174624
•sprzedam lezaczek-bujaczek firmy bright starts
(nr: 285666), tel. 886174624
•wanienka mamas&papas (nr: 287062), tel.
695557303
Sprzedam (inne)
•buty bartek roz.20 (nr: 284235), tel. 699803900
•łóżko sosnowe dla dziecka 70x160 materac+barierka+szuflada (nr: 287074), tel. 607525437
•sprzedam akcesoria i zabawki (nr: 287038), tel.
796400199
r
•sprzedam kolyske drewniana, bujak, na kółkach,
50 zł (nr: 285531), tel. 515285355
•śpiwór do wózka (nr: 285524), tel. 699803900
Sprzedam (odzież)
•buty puma roz 23 (nr: 286224), tel. 502962440
•buty zimowe kozaki dawid roz 27 (nr: 283763),
tel. 502962440
•czapki wełniane h&m 3sztuki rozm.104/116 (nr:
287184), tel. 661/194/632
•dres polarowy szary 9 mies nie używany (nr:
283673), tel. 696416304
•fajny dres,komplet,bliźniaki (nr: 285807), tel.
699803900
•garniturek 68-74 (nr: 285267), tel. 886174624
•golfy młodzieżowe po 10 zł. (nr: 285137), tel.
501008965
•jesienna kurteczka dla chłopca 3-6 miesięcy (nr:
283692), tel. 784606747
•jesienno zimowa kurteczka dla chłopca 9-12m (nr:
283695), tel. 784606747
•kombinezon h&m 110cm 4-5lat (nr: 285528), tel.
699803900
•kombinezon 6m jak nowy (nr: 283676), tel.
696416304
•kombinezon 74 cm (nr: 283694), tel. 784606747
Sprzedam (wózki)
•sprzedam wózek 3-funkcyjny firmy maked jak
nowy!!! (nr: 285970), tel. 530185452
•wózek espiro stan bdb spacerówka (nr: 267966),
tel. 696 482 320
•spacerowka (nr: 284053), tel. 509 056 737
•sprzedam wozek 3w1 kojec ubranko do chrztu (nr:
284953), tel. 75 7361131 798468400
•sprzedam wózek (nr: 284626), tel. 695 669 528
•sprzedam wózek 3 w 1 (nr: 285193), tel.
609254856
•sprzedam wózek leviroo (nr: 284913), tel.
757360451
•sprzedam wózek spacerowy quinny buzz! (nr:
285313), tel. 781-121-898
•wózek 3-funkcyjny komeko (nr: 285113), tel.
662319415
•wózek 3w1 4 runner bebe beni violet (nr: 284112),
tel. 725-911-219
•wózek baby booom w super stanie! (nr: 284097),
tel. 604555743
•wózek głęboko - spacerowy coneco (nr: 286778),
tel. 788-881-872
•wózek spacerowy (nr: 286271), tel. 665897911
•wózek spacerówka z gondolą (nr: 285018), tel.
661384685
Sprzedam (zabawki)
•bujak boni (nr: 285959), tel. 534 552 699
•interaktywny rowerek fisher-price (nr: 286769),
tel. 697993341
•monster high (nr: 265716), tel. 883 624 920
•sprzedam elektryczny 6v quad dla dziewczynki
1-3lat (nr: 284108), tel. 794-226-999
•vtech edukacyjna świecąca grająca kula piłka
kubuś puchatek (nr: 284110), tel. 794-226-999
DOM I OGRÓD
Kupię
•kupię dachówkę z rozbiórki (nr: 285749), tel.
601233882
•lodowka , kanapa , sofa z funkcja spania (nr:
284504), tel. 886996587
Sprzedam (inne)
•***firany- szycie i sprzedaż*** (nr: 284771), tel.
725 184 364
•drewno do kominka (nr: 285952), tel. 880833018
•elastyczne okładziny plaster-tynk elewacyjne
dekory deski styropianowe (nr: 284089), tel.
447861599
•kosa żyłkowa (nr: 286231), tel. 733332407
•kraty pomostowe wrocław , wema kraty mostostal
wałbrzych legnica jelen (nr: 285324), tel. 662683002
•rura drenażowa (nr: 285458), tel. 504804747
•sofa rozkładana beżowa stan idealny 300 zł (nr:
284973), tel. 696632096
•spdzredam działkę rekreacyjno - warzywną (nr:
284954), tel. 506 569 544
•sprzedam (nr: 286241), tel. 536524267
•sprzedam kontener (nr: 284078), tel. 608124113
•sprzedam okno w bdb stanie (nr: 285383), tel.
661 446 054
•sprzedam stol z krzeslami (nr: 286207), tel.
793714160
•sprzedam stolik rtv (nr: 285287), tel. 886174624
•sprzedaż (nr: 286955), tel. 722071373
•umywalki łazienkowe sprzedam 30zł muszla wc
nowa (nr: 284674), tel. 603471149
•winogrona (nr: 284158), tel. 662450672
Sprzedam (meble)
•4 krzesła drewniane (nr: 284052), tel. 509 056 737
e
•KOMPUTERY
•Części
•modem usb nokia (nr: 285611), tel. 794567727
•4 krzesła (nr: 284051), tel. 509 056 737
•duży stół szklany-sprzedam-zamienię (nr:
285260), tel. 661028659
•łóżko sonowe 160x200 (nr: 284059), tel. 509
056 737
•narożnik + fotele ekoskóra 190x260 (nr: 286056),
tel. 693421556
•nowa dostawa!mega ogromny naroznik , super
nowoczesny 350cm (nr: 285920), tel. 883-783-222
•nowa wersalka ładne kolory + 2 poduszki (nr:
285583), tel. 600-034-475
•rozkładana sofa (nr: 284054), tel. 509 056 737
•spraedam ławę (nr: 285633), tel. 535281602
•sprzedam kanapę niższa cena (nr: 285156), tel.
695756897
•sprzedam stol z krzeslami (nr: 285216), tel.
793714160
•stół rozkładany (nr: 286270), tel. 665897911
•stół szklany (nr: 285974), tel. 535281602
•wyposażenie baru - dyskoteki - restauracji (nr:
287161), tel. 694713213
Sprzedam (wyposażenie)
•bojler używany 80l. (nr: 284233), tel. 75 732 26 95
•lampa (nr: 286268), tel. 665897911
•lampa podłogowa (nr: 284079), tel. 508 621 285
•piec jednofunkcyjny + sterownik (nr: 284236),
tel. 75 732 26 95
•sprzedam materac 100x200 oraz stół rozkładany
(nr: 278232), tel. 508178232
•wieszak na ubrania stojący (nr: 284056), tel. 509
056 737
Usługi
•*** firanki u danki *** ~ szyjemy na każdy
wymiar! obrusy! ~ (nr: 228378), tel. 502 285 261
Danka
•budowlaniec (nr: 286963), tel. 798705179 PO
18-EJ
•ciasta torty potrawy (nr: 286264), tel. 697083429
•czyszczenie tapicerki meblowej w domu (nr:
284710), tel. 505-662-261
•kompleksowe remonty łazienek kuchni
tel:661487007 (nr: 286949), tel. 661-487-007/(75)
734-61-19
•nowa wanna w twojej starej wannie w 2 godziny / renowacja wanny / odno (nr: 284880), tel.
513593593
•odnawianie wanien w domu u klienta metodą
wanna w wannie bez kurzu i g (nr: 286891), tel.
513593593
•poszukuję pracy w zawodzie ogrodnik (nr:
286925), tel. 697-826-155
•pranie (nr: 286956), tel. 721596858
•pranie dywanów i tapicerek (nr: 283751), tel.
533510604
•remonty od a do z (nr: 286916), tel. 503938219
•schody rinal montaż schodów monolama tylko 1
zł (nr: 286061), tel. 585324254
•skup i sprzedaż mebli i sprzętu agd (nr: 286952),
tel. 722071373
•usługi kamieniarskie (nr: 285578), tel. 516365947
•witam (nr: 283658), tel. 669771822
Zamienię
•od listopada kawalerka lub dwa pokoje (nr:
284046), tel. 886996587
Dodaj ogłoszenie i wyróżnij je!
Jeśli chcesz, aby Twoje ogłoszenie dotarło do większej grupy osób? Zachęcamy do publikacji w kolejnym wydaniu Gazety Bolec.Info
(nakład 10000) ogłoszenia wyróżnionego. Twoje ogłoszenie ukaże się w całości (łącznie do 270 znaków z danymi kontaktowymi,
bez zdjęć) w specjalnej, wyróżnionej ramce. Koszt emisji ogłoszenia w jednym wydaniu to zaledwie 7,99 zł netto (9,83 zł z VAT).
Jak zlecić publikację ogłoszenia wyróżnione?
Wypełnij formularz na stronie www.ogloszenia.bolec.info lub prześlij treść ogłoszenia pod adres [email protected] lub adres Redakcji (w stopce) dokonaj płatności (przedpłata) na konto: 85 1140 2004 0000 3302 7134 7941, Bolec.Info Katarzyna Bodzioch, ul.
Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Krakow. W poleceniu przelewu podaj także numer ogłoszenia, który zobaczysz po wysłaniu tego
formularza na stronie. Wysyłając formularz zgadzasz się na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej (e-faktura).
•napęd dvd do laptopa (nr: 284649), tel. 794567727
Konsole
•gry na xbox 360 sprzedam tanio!! (nr: 286796),
tel. 796732179
•gry xbox 360 (nr: 284196), tel. 697 109 883
•kupię kinect (nr: 286063), tel. 509 213 812
•ps3 zachecam! sprzedam lub wymienie (nr:
285402), tel. 730713032
•sprzedam gry ps2 lub konsole z 15 grami (nr:
286797), tel. 796732179
Sprzedam
•modem usb nokia (nr: 285613), tel. 794567727
•nowy router pentagram cerberus p 6361 (nr:
287109), tel. 662195348
MOTORYZACJA
EDUKACJA
Korepetycje
•angielski - matura + wszystkie poziomy (nr:
284214), tel. 885119991
•j.angielski prawdziwa okazja!! (nr: 285615), tel.
510-358-858
•język angielski (nr: 284766), tel. 512 839 061
•korepetycje matematyka ,fizyka ,elektrotechnika,mechatronika (nr: 248963), tel. 797 951 563
•korepetycje z języka polskiego (nr: 284088), tel.
603-875-293
•korepetycje z matematyki (nr: 285001), tel.
781033017
•nauka gry na gitarze (nr: 284497), tel. 663 875 079
•nauka j. angielskiego z native speaker’em (nr:
285945), tel. 531850896
•nauka pływania (nr: 285341), tel. 691042129
Książki
•książka pan tadeusz.solidne wydanie 20zł (nr:
284642), tel. 603471149
•kupie cykl książek „dzieci ziemi” jean m. auel (nr:
285569), tel. 607972770
KOMÓRKI
k
Sprzedam
•lg gm 360 (nr: 287100), tel. 691 897 430 gg
3190322
•sony xperia e (nr: 285801), tel. 605083157
•sprzedam / wymienie dwa telefony alcatel one
touch 918 (nr: 272417), tel. 723455597
l
Części
•2 komplety opon zimowych 155x70x13 (nr:
285450), tel. 696 482 320
•** oświetlenie samochodowe ** - lampy do wielu
aut.. (nr: 285028), tel. 609 199 029, 609 199 187
•alfa romeo 156 1,6 - wszystkie części (nr: 285032),
tel. 609 199 029, 609 199 187
•audi 80 b4 2,0 - wszystkie części (nr: 285031), tel.
609 199 029, 609 199 187
•audi 80 czesci lub cala (nr: 285785), tel. 605083157
•chłodnica wody 3.0 2.9 d mercedes w210 behr
(nr: 284956), tel. 609694498
•części do renault megane ii 1,9 dci 2004 rok (nr:
285510), tel. 600 792 141
•części renault laguna!!! (nr: 284200), tel.
726674776
•felgi 15” z rovera 416 (nr: 284996), tel. 667956612
•fiat bravo, brava, marea 1,4 16v - wszystkie części
(nr: 285033), tel. 609 199 029, 609 199 187
•filtr pyłkowy kabinowy fiat punto ii (nr: 287067),
tel. 536002900
•ford escord mk7 (95-00) drzwi klp-50 zł (nr:
285652), tel. 783375405
•ford escort 94 rok (nr: 286226), tel. 733332407
•fotele do golfa iii (nr: 286182), tel. 668-318-294
•głowica 2,0-2,2d mercedes w115/w123 (nr:
284967), tel. 609694498
•golf 3 1.9 d /golf 2 1.6d/vectra a 1.8 /ford esc.94/
astra (nr: 285298), tel. 881 200 908
•kierownica golf iii z poduszką (nr: 286181), tel.
668-318-294
•kołpaki oryginalne bmw 15 cali 4 sztuki (nr:
229856), tel. 509534770
•komplet drzwi do golfa iii cena złomu (nr:
286179), tel. 668-318-294
•komplet opon zimowych 185x65x15 (nr: 285447),
tel. 696 482 320
Sprzedam
•bmw (nr: 287223), tel. 793125356 , 694207166
•bmw 118 start/stop (nr: 284177), tel. 605318311
LUB 694713213
•bmw 318i (nr: 287106), tel. 7915436675
•bmw e36 1,8 tds rok 97 (nr: 284751), tel. 605961-008
•bmw e39 530d kombi (nr: 286818), tel. 785332-656
•bmw e46 323i manual (nr: 284760), tel.
504500777
•felgi 16 (nr: 250064), tel. 600415594
•felgi aluminiowe ronal 16” 4x100 (nr: 284687),
tel. 604825033
•felgi stalowe 15 peugeot 307 (nr: 286094), tel.
605842703
•felgi stalowe oryginał ford 4x108 13 (nr: 286203),
tel. 661546045
•fiat ducato 2500 zł (nr: 284107), tel. 513941610
•fiesta van 2011,klima (nr: 284716), tel. 698608959
•ford fiesta mk7 (nr: 285627), tel. 605318311 LUB
694713213
•ford mondeo 1.8 16 zetec kombi 1999r. --- 1900 zł
(nr: 285059), tel. 600-034-475
Zamienię
•super audi (nr: 286235), tel. 500 456 652 lub 513
400 412
NIERUCHOMOŚCI
Kupię
•garaż kupię (nr: 286885), tel. 660059634
•kupię mieszkanie w bolesławcu (nr: 285902), tel.
665025706
•nieruchomości - najskuteczniejsze biuro w regionie (nr: 287026), tel. 723 855 444, 796 090 901
•Najmę - Wynajmę
•ogrzewane pomieszczenia produkcyjno - handlowo - magazynowe (nr: 285239), tel. 697075289
•wynajmę mieszkanie w bolesławcu (nr: 282788),
tel. 665 104 687, (75) 7360427
•2 pok. umeblowane w bolesławcu ,ul.1000-lecia
(nr: 287230), tel. 75 7323232
•2 pokojowe przestronne mieszkanie (nr: 284855),
tel. 75 732 6115, 796 090 901
•asnyka 17, lokal do wynajęcia (nr: 286062), tel.
506 850 574
•atrakcyjna lokalizacja niska cena (nr: 284850), tel.
75 732 6115, 796 090 901
•atrakcyjny lokal poszukiwana lokalizacja (nr:
285877), tel. 75 732 6115, 796 090 901
•biura za 12 zł / metr kwadratowy (nr: 285237),
tel. 697075289
•biuro w ścisłym centrum miasta, media w cenie
najmu (nr: 285238), tel. 697075289
•do wynajęcia kawalerka obok rynku (nr: 286160),
tel. +44 7846904073
r
e
a
k
l
•do wynajęcia mieszkanie 1 pok 39 m2 (nr:
285550), tel. 884 387 241 po 16 tej
•do wynajęcia mieszkanie 1 pok 39m2 (nr: 285727),
tel. 884 387 241 po 16 tej
•duży lokal w centrum miasta (nr: 285909), tel.
796 09 09 14
Sprzedam (domy)
•atrakcyjna oferta domu w stanie surowym
zamkniętym (nr: 283659), tel. 75 732 6115, 796
090 901
•atrakcyjna oferta domu w trakcie budowy. (nr:
285101), tel. 75 732 6115, 723 855 444
•dobrze utrzymany dom w gromadce (nr: 284149),
tel. 796 09 09 14
•dom dla dwóch rodzin - sędzimirów (nr: 285810),
tel. 535 33 55 77
•dom guliwer pracowni dominanta w stanie surowym (nr: 285872), tel. 796 09 09 14
Sprzedam (działki)
•atrakcyjna działka budowlana w kruszynie (nr:
285904), tel. 796 09 09 14
•atrakcyjna działka inwestycyjno budowlana przy
ul. głównej (nr: 285928), tel. 796 09 09 14
•bardzo tania działka budowlana. (nr: 285405),
tel. 697995262
•duża działka budowlana 1555 m2 (nr: 284140),
tel. 796 09 09 14
•dzialki budowlane -brzeznik (nr: 284499), tel.
792180676
•dzialki budowlane -brzeznik- (nr: 285433), tel.
792180676
•działka budowlana (nr: 284899), tel. 725 774 224
•działka budowlana 11,69 ar w tomaszowie bolesławieckim (nr: 285901), tel. 796 09 09 14
•działka budowlana 13,14 ar (nr: 284138), tel. 796
09 09 14
a
m
USŁUGI POGRZEBOWE
ZADBAMY
O WSZYSTKO
601 722 333
TEL. CAŁODOBOWY
NOWOGRODZIEC, ul. KOŚCIELNA 6
BOLESŁAWIEC, ul. K.MIARKI 16
m
OKNA I DRZWI
PCV, drewno, stalowe, aluminiowe, zewnętrzne, wewnętrzne, techniczne
59-700 Bolesławiec, ul. Wróblewskiego 7,
tel./fax 75 736 07 35, tel. 605 399 322 i 665 298 665, [email protected]
a
OKNA DACHOWE, ROLETY, MOSKITIERY, ROLETKI
BRAMY GARAŻOWE, AUTOMATYKA
PARAPETY, DASZKI, AKCESORIA
a
RATY !!!
Pogotowie Komputerowe - Frikol
7
BolecOgłoszenia
8
t
BolecReklama
e
www.bolec.info • wydanie 16/2013 (62) • 23 października 2013
k
s
t
s
p
o
s
o
r
o
w
a
n
Słońce jest eko - spotkanie z rówieśnikami
z Lazne Libverda
zaprosiliśmy ich do BOKMCC na warsztaty.
Najpierw
gościliśmy
w pracowni szkła i witrażu
pani Magdaleny Koniecznej.
W związku z tematyką projektu wybraliśmy motywy
roślinne jako myśl przewodnią zajęć. Dzieci z zapałem
zabrały się do pracy i dzięki
współpracy z instruktorkąna szkle zostały wyczarowane piękne drzewa, kwiaty,
przyroda.
Kolejnymi warsztatami
były zajęcia w pracowni ceramiczno- rzeźbiarskiej pani
Edyty Orlińskiej. Glina okazała się bardzo plastycznym,
ale w niewprawnych rękach
dość trudnym tworzywem.
Dlatego zrezygnowaliśmy
z tworzenia roślin na rzecz
spontanicznej
ekspresji
dzieci. Spod ich palców
wyszły przede wszystkim
zwierzątka: króliki, żółwie,
pieski.
Na zakończenie tego pełnego atrakcji dnia zafundowaliśmy sobie warsztaty
ekologiczne. Zależało nam
na tym, by dzieci z Czech
mogły poznać piękno przyrody Bolesławca. Pani Bożena Rokoszna- nauczycielka
Dzieci z zapałem wyczarowują na szkle elementy roślinne.
Dnia 7 października
2013r. Szkoła Podstawowa
nr 3 gościła rówieśników
z Lazne Libverda. Celem
trzeciego spotkania w ramach projektu „Słońce jest
eko- współpraca transgraniczna szkół” były zajęcia
warsztatowe.
Rozpoczęliśmy dzień od
wzbogacania oliwy ziołami,
r
które pochodziły ze szkolnego zielnika. Wspólna zabawa
przy tworzeniu nietypowych
kompozycji ziołowych sprawiła wszystkim uczestnikom
niesamowitą frajdę. A to był
dopiero początek przygód
w Bolesławcu. Chcieliśmy
pokazać naszym przyjaciołom z Czech ciekawe miejsca naszego miasta, dlatego
e
k
przyrody z SP 3 zaproponowała uczestnikom zajęcia
z kartami pracy na Plantach
Bolesławieckich.
Dzieci
miały za zadanie m.in. zmierzyć obwody drzew, za pomocą taśmy przezroczystej
przyjrzeć się korze. Wykazywały się umiejętnością korzystania z kompasów oraz
wyszukiwaniem w atlasach
nazw drzew i krzewów i ich
specyfiki.
Cały dzień był niezwykle
bogaty w atrakcje. Dzieciom
polskim i czeskim bardzo
podobały się warsztaty, a i
organizatorzy byli zadowoleni z osiągniętego celu.
Przede wszystkim zamysłem
samym w sobie było spotkanie dwóch szkół, ale również
pokazanie piękna Bolesławca i jego atrakcji.
Dzieci poznają piękno przyrody dzięki warsztatom ekologicznym.
Sylwia Herbut- koordynator projektu.
Dzieci z zapałem wyczarowują na szkle elementy roślinne.
Projekt pn.:” Słońce jest eko- współpraca transgraniczna szkół” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.
l
UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO JUN LITAWEN
a
m
a
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z
wieloletnim doświadczeniem i praktyką oraz dużymi osiągnięciami.
Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli
na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania są znane w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania,
a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest
ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację
wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje się choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty.
Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach.
Pani Janina z Katowic – po wizycie u Pana Reynaldo wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.
Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Reynaldo.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. Zmęczeni
chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy. Z pomocą poszukującym przychodzą znane od
uzdrowiciela.
Uzdrawianie przez bólu, operacje bez użycia
skalpela stosowane są przez Filipińczyków,
zwanych także wybrańcami dobrych duchów,
od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdrowiciele, podczas swoich praktyk
nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmoc-
nieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych
i najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej
Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, które posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia
na pokolenie. Filipińczyk podróżuje po całej
Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w leczeniu najróżniejszych dolegliwości.
Jego metody opierają się głównie na intensywnej
koncentracji, poprzez to wytwarza się ogromna
energia eteryczna wokół jego rąk.
- Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można
Zapisy i informacje od poniedziałku
do soboty w godzinach od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00
y
zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów zachowują się jak bieguny elektryczne.
Powodują kontrolowany przepływ energii przez
organizm pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja
sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna,
uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa
pacjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działania uzdrowiciela – zawsze może osiągnąć pożądany efekt. Filipiński
uzdrowiciel działa na cały organizm. Znajduje
zaburzenia energetyczne różnych organów
i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energe-
REYNALDO JUN LITAWEN
Zapisy i informacje pod nr telefonów:
693 788 894, 784 608 979
tyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także
dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych
chorób. Efektywność jego działania jest ogromna
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel
immunologicznie oddziaływują na schorowane
i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje ulgi w cierpieniu może się do niego zgłosić.
Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę.
Każdy pacjent przyjmowany jest indywidualnie,
a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej osoby, w zależności od tego jak wiele czasu
trzeba jej poświęcić.
PRZYJMUJEMY:
8 listopada - Świdnica i Dzierżoniów, 10 listopada - Wrocław
9 listopada - BOLESŁAWIEC i ZGORZELEC

Podobne dokumenty

kliknij i pobierz

kliknij i pobierz Bolec.Info – Obiektywne strony powiatu bolesławieckiego. ISSN 2082-2553

Bardziej szczegółowo