pobierz plakat - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w

Transkrypt

pobierz plakat - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5
WĘDRÓWKA Z SCHUBERTEM
PRZEZ ZIMY PRZESTRZEŃ I ZIMY CZAS
Rozmowy o muzyce pRzy muzyce “Winterreise”
Franza Schuberta
z udziałem artystów:
Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik
(fortepian)
Jasina Rammala-Rykały
(bas, student UMFC)
P ROG RA M :
DATA:
14 kwietnia 2016
godz. 16:00
4 pieśni z cyklu Podróż zimowa
(W IN TER RE IS E ),
do słów Wilhelma Müllera, op.
89
nr 5. Lipa
(DER LI ND EN BA UM )
MIEJSCE:
UKSW
nr 11. Sen o wiośnie
(F RÜ HL IN GS T RA UM )
ul. Dewajtis 5
nr 13. Poczta
(DIE P OS T )
Aula Muzyczna
(sala 116)
nr 15. Wrona
(DIE KR ÄH E )
MAŁY KONCERT
prowadzenie:
Małgorzata
Komorowska
Impreza towarzysząca
V Interdyscyplinarnej
Konferencji:
Czas - Przestrzeń –
Czasoprzestrzeń
(14-16 kwietnia 2016)
Rozmowa z artystami
o pieśniach Schuberta
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
Komitet organizacyjny: dr hab. Magdalena Saganiak [WNH UKSW], dr hab. Anna Kozłowska [WNH UKSW],
dr Dominik Sulej [WNH UKSW], dr Mateusz Werner [WNH UKSW], mgr Łukasz Kucharczyk [WNH UKSW, sekretarz konferencji],
mgr Marzena Mroczek [WNH UKSW, moderacja strony www.interdyscyplinaria.pl].